Odboj na Jičínsku

Úpravy a aktualizace stránek

Stránky byly založeny 30. května 2002.


** Řazeno od nejstarších. **
Na konec


17/07/2002

 • Nový materiál: Archiv StB – rok 1975
 • Úprava seznamu spolupracovníků
 • Zavedení tohoto souboru – Úpravy a aktualizace stránek

  21/07/2002

 • Nový materiál: Zaměstnanci StB působící na Jičínsku
 • Nový oddíl: Publicita
 • Nová stránka: Odkazy
 • Nový oddíl: Problémy související se zpřístupňováním materiálů

  23/07/2002

 • Aktualizace zaměstnanců StB
 • Nový rozsáhlý materiál: Archiv StB – rok 1976
 • Vylepšení odkazování v listech Archivu StB a ve Zdrojich.
  E-mailové oznámení rozesíláno 24/07/02 v 01:40; pokud jste v našem adresáři pro aktualizace a oznámení jste neobdrželi, prosím napište.

  24/07/2002

 • Další článek v oddílu publicita
 • Nový oddíl – Fotografie
 • Nový materiál – fotogalerie Pietního aktu za zavražděné v Jičíně v r. 1968, dvě fotografie z průjezdu Sovětské armády Jičínem
 • Malá aktualizace seznamu agentury
 • Aktualizace stránky s odkazy

  30/07/2002

 • Další články v oddílu publicita: Nové Noviny 14/06/02, Nové Noviny 19/07/02, Nové Noviny 26/07/02, MF Dnes 12/07/02, MF Dnes 15/07/02, Týden 22/07/02, Respekt 29/07/02
 • První verze seznamu příslušníků PS VB
 • První verze seznamu funkcionářů KSČ
 • První verze seznamu členů Lidových milicí
 • Přidána souhrnná stránka se seznamy
  E-mailové oznámení rozesíláno 30/07/02 ve 23.27 hod.

  11/08/2002

 • Doplněn chybějící 19. list z roku 1969
 • Textová forma roku 1969
 • Textová forma roku 1970
 • Textová forma roku 1971
  E-mailové oznámení rozesíláno 11/08/02 ve 23.34 hod.

  17/08/2002

 • Textová forma roku 1972
 • Textová forma roku 1973
 • Oprava textové formy roku 1969

  21/08/2002

 • Textová forma roku 1974
 • Textová forma roku 1975
 • Upravena textová forma roku 1968
 • Upravena textová forma roku 1967
 • Aktualizace seznamu zaměstnanců StB (1 nový záznam)
 • Aktualizace kádrových materiálů (doplnění údajů, urovnání, změna pořadí)
 • Nové materiály: kádrové materiály dalších zaměstnanců StB: 139200, 156725, 160118,161821,162806,169335,173839,176403,185608,191839,201884, 222841, 235704
 • Nový materiál: Zákon č. 624/1992 Sb. – O zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 • Vylepšení menu u stránky se zákony – stručné menu a podrobnější menu
  E-mailové oznámení rozesíláno 22/08/02 v 16.30 hod.

  22/08/2002

 • Nový materiál: Zákon č. 334/1991 Sb. – O služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
 • Nový materiál: Zákon ČNR č. 26/1993 Sb. – kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících
 • Nový materiál: Fotografie ze setkání členů PS VB, neznámé místo a čas

  23/09/2002

 • Nový materiál: Doplnění Prováděcího plánu činnosti na rok 1977 (časově rok 1976)
 • Nový materiál: Archiv StB – rok 1977
 • Úprava: nově zavedeno uspořádání dle původních archivních svazků, dříve označováno jako "původní řazení" – soubory byly přejmenovány a rozděleny dle skutečného uložení materiálů, a v menu se již u každého roku objeví položka "Původní řazení". Tato úprava byla zatím provedena pro r. 1967–1970.

  03/10/2002

 • Aktualizace a rozšíření seznamu známé agentury – mj. konečně identifikován agent Emil
 • Aktualizace zaměstnanců StB
 • Úprava grafických souborů u roku 1967 – nyní již začernění v textu odpovídá začernění v grafice
 • Do textů za rok 1967 uváděných na samostatných stránkách (tj. nikoliv do souboru s celým textem roku) byly doplněny první odkazy
 • Aktualizace návodu – doplnění textu, doplnění některých zkratek
  E-mailové oznámení rozesíláno 04/10/02 v 00.02 hod.

  09/10/2002

 • Drobné rozšíření seznamu známé agentury

  27/10/2002

 • Kosmetické změny – upřesnění návodu a seznamu spolupracovníků
 • Nový oddíl: památky věnované odbojové činnosti
 • Nový materiál: první verze seznamu památek na odbojovou činnost (pomníky, pamětní desky) dle místa
 • Nový materiál: první verze seznamu jmen z dosud známých památek na odbojovou činnost
  E-mailové oznámení rozesíláno 27/10/02 v 19.40 hod.

  28/10/2002

 • Nový materiál: Archiv StB – rok 1978
 • Doplněno uspořádání dle původních archivních svazků pro r. 1971–1978.
 • Upraveno Menu pro archiv StB.
  E-mailové oznámení rozesíláno 04/11/02 v 02.20 hod.

  04/11/2002

 • Doplněno dalších 20 objektů do seznamu památek odboje
 • Doplněno dalších 455 záznamů do seznamu jmen z dosud známých památek na odbojovou činnost
 • Doplněn seznam známé agentury StB – nyní téměř 700 záznamů

  06/11/2002

 • Nový materiál: přehled funkcionářů OV KSČ Jičín v letech 1960–1987
  E-mailové oznámení rozesíláno 7/11/02 v 18.50.

  10/11/2002

 • Včlenění poznámek do textů roku 1968, drobná oprava celkového textu roku 1968 a úprava grafických souborů pro rok 1968.

  22/12/2002

 • Po sbírání údajů v archivech se opět vracíme k aktualizacím.
 • Nový materiál: Spis Františka Stašky – František Staška ze Sobotky, kterým zahajujeme zpřístupňování materiálů o legionářích.
 • Bohatý obrazový doprovod k výše uvedenému spisu.
 • Nový materiál: Seznam legionářů Sobotecka dle Františka Stašky.
 • Aktualizace údajů na stránce Problémy při zpřístupňování svazků.
 • Nový materiál: Seznam svazků z Jičína skartovaných v r. 1989
  E-mailové oznámení rozesíláno 23/11/02 v 00.59.

  26/01/2003

 • Změna ve vstupní stránce do archivu – reorganizace, větší přehlednost a obsažnost.
 • Doplnění stránky seznamy – rozšíření.
 • Nový materiál – svazky nepřátelských osob z okresu Jičín.
 • Nový materiál – směrnice pro činnost StB (kontrarozvědka, rozvědka, evidence, nepřátelské osoby, sledování apod.)

  07/02/2003

 • Nový materiál: Archiv StB – rok 1979

  08/02/2003

 • Nový materiál: Archiv StB – rok 1979: textová forma
 • Drobné doplnění Návodu a vysvětlivek
 • Včlenění poznámek a odkazů do textů roku 1979

  10/02/2003

 • Úprava grafických souborů u roku 1969 – nyní již začernění v textu odpovídá začernění v grafice

  13/02/2003

 • Doplnění podrobnějšího poznámkového aparátu ke všem archivním materiálům z r. 1967.
 • Drobná úprava Návodu a vysvětlivek.
 • Počátek rozsáhlejší úpravy seznamu agenturní sítě.

  15/02/2003

 • Úprava Návodu a vysvětlivek.
 • Doplnění 15 nových záznamů do seznamu jmen z dosud známých památek – Rytířova Lhota, Osek, Markvartice, Nepřívěc.
 • Nový materiál: Zahájení fotodokumentace památek – Dobšice – pomník rudoarmějce, Libošovice – pomník obětem 2. sv. války, Markvartice – pomník obětem 1. sv. války, Nepřívěc – pomník obětem 1. sv. války, Osek – pomník obětem 1. sv. války, Rytířova Lhota – pomník obětem 1. sv. války.

  18/02/2003

 • Doplnění 50 nových záznamů do seznamu jmen z dosud známých památek – Příchvoj, Skuřina, Záhuby, Brodek u Dětenic.

  23/02/2003

 • Další fotodokumentace k památkám: Brodek – pomník obětem 1. sv. války, Dětenice – pomník obětem 1. a 2. sv. války, Křešice – pomník obětem 1. sv. války, Příchvoj – pomník obětem válek, Sluřina – pomník obětem 1. sv. války, Psinice – pomník obětem 1. sv. války, Horní Rokytňany – pomník obětem 1. sv. války, Horní Rokytňany – pamětní deska oběti 2. sv. války, Záhuby – pomník obětem 1. sv. války.
  E-mailové oznámení rozesíláno 25/02/03 ve 13.07 hod.

  05/03/2003

 • Další fotodokumentace k památkám: Údrnice – pomník obětem 1. sv. války, Únětice – pomník obětem 1. sv. války, Únětice – pomník oběti 2. sv. války, Bílsko (Kopidlno) – pomník obětem 1. sv. války, Bílsko (Kopidlno) – pomník oběti 2. sv. války, Kopidlno – pamětní deska (pomník) obětem 1. sv. války.

  07/03/2003

 • Další fotodokumentace k památkám: Kopidlno – pamětní deska obětem 2. sv. války, Kopidlno – pomník oběti 2. sv. války, Kopidlno – pamětní deska oběti 2. sv. války, Cholenice – pomník obětem 1. sv. války, Budčeves – pomník obětem 1. sv. války.

  09/03/2003

 • Další fotodokumentace k památkám: Cholenice – pomník oběti 2. sv. války, Běchary – pomník obětem 1. sv. války, Slavhostice – pomník obětem 1. sv. války, Vršce – pomník obětem 1. sv. války.
 • Podstatné rozšíření seznamu jmen z pomníků a jiných památek na odbojovou činnost na Jičínsku: nyní již přes 1700 záznamů.

  15/03/2003

 • Úprava grafických souborů u roku 1970 – nyní již začernění v textu odpovídá začernění v grafice.
 • Úprava grafických souborů u roku 1971.
 • Úprava grafických souborů u roku 1972.
 • Úprava grafických souborů u roku 1973.
 • Úprava grafických souborů u roku 1974.
 • Úprava grafických souborů u roku 1975.

  02/04/2003

 • Stránka s nabídkou prakticky upravených oficálních seznamů agentury VKR.

  26/04/2003

 • Úprava grafických souborů u roku 1976 – nyní již bez začernění textu.
 • Dále porovnáváme naše seznamy s oficiálními a doplňujeme dosud neznámou agenturu. Práce je však rozsáhlejší, než se očekávalo.

  12/05/2003

 • Nový materiál: Směrnice pro evidenci, statistiku a administrativu svazkové agendy I. správy SNB – první zveřejnění v ČR, prozatím jen v grafické formě.
 • Doplňování seznamů agentury z oficiálních zdrojů stále probíhá, počty dosahují nečekané výše.

  19/12/2003

 • Doplnění seznamu agentury, písm. A–Ch.
 • Nový materiál: pohyb svazků (prvních 380 řádků).

  16/01/2004

 • Aktualizace seznamu svazků nepřátelských osob z okresu Jičín.
 • Aktualizace Problémů souvisejících se zpřístupňováním materiálů – popisujeme částečně zkušenosti s fungováním zákona a MV.

  21/01/2004

 • Nový materiál – zpřístupněné svazky: Petr Beran, František Drbohlav, Miloslav Dušek, Jaroslav Drozen.

  22/02/2004

 • Aktualizace a změna adresy seznamu agentury, kompletní abeceda, 1760 záznamů, v zásadě konečná verze – zbývá pouze korektorská úprava.
 • Aktualizace a změna adresy u pohybu svazků – celkem 1500 řádků.

  29/02/2004

 • Drobná aktualizace seznamu agentury.
 • Drobná aktualizace u pohybu svazků.

  01/03/2004

 • Aktualizace svazků: Petr Beran, František Drbohlav – nový formát.

  07/03/2004

 • Aktualizace svazků: Karel Kolomazník, Vojtěch Kolář. U svazku Petra Berana jsme změnili formát grafiky, protože předloha přestala být po zmenšení čitelná.

  14/03/2004

 • Aktualizace svazků: Miroslav Dresler, Otilie Junková. U svazku Jaroslava Drozena jsme změnili formát grafiky a převedli stránky na novou úpravu. Drobná změna je též v seznamu zaměstnanců StB.

  17/03/2004

 • K 1. výročí platnosti příslušných ustanovení zák. 107/2002 Sb. jsme připravili seznam nezveřejněných svazků, tj. svazků, které podle tohoto zákona měly být oficiálně zveřejněny Ministerstvem vnitra, avšak dosud nebyly.
 • Současně s tím jsme přesunuli oficiální upravený seznam VKR.

  03/05/2004

 • Aktualizace svazků: Ladislav Bárta.
 • Nový materiál – poznámka k číslování útvarů MV použitému v textu.

  07/05/2004

 • Aktualizace svazků: Emanuel Belavý.
 • Aktualizace svazků: ve formě seznamu doplněny všechny svazky přivezené 21/04/04 z Pardubic.

  04/06/2004

 • K 50. výročí založení registrů svazků publikujeme kompletní číslovací řadu Hradeckého kraje v rozsahu reg. čísel 1 až 1000, s uvedením základních údajů a stručným pojednáním o registrech.


  Úvodní stránkaArchivVyhledávání