Odboj na Jičínsku – Zaměstnanci StB

Řezníček Josef

Číslo osobní značky162806
Příjmení a jméno ŘEZNÍČEK JOSEF
Datum narození23.11.1951
ObecPraha
Národnostčeská
Pův. povolánístroj. zámečník
Vstup do MV1.10.1972
Odchod z MV31.12.1992
Odborné školy MV - základní odbornéNást. šk. StB 1975
- střední odborné5 let důst. cyklus 1985
Vojenská služba - druh vojenské službyVZS
- rok ukončení1972
- dosažená hodnostčetař
Dosažené hodnosti - HodnostÚčinnost
rotný1.10.1972
stržm.1.10.1973
nstržm.1.10.1976
pprap.1.10.1980
ppor.1.7.1985
por.1.7.1987
npor.1.7.1990
Členství v KSČ - Od:1972


Kádrový postup


Text:

38. Průběh služby v MV
Od kdy
den, měs., rok
Do kdy
den, měs., rok
Popis činnosti - funkce a další údajeNázev součástiDoklad
Kádrový rozkaz
1.9.196730.9.1972AERO n.p. VODOCHODY učeň strojní zámečník a dělník. Podle výučního listu a obč.průkazu č. 318803 LR-63.
2.10.197026.9.1972Voj.zákl.služba.
1.10.1972Přijat do služebního poměru přísl.SNB v hodnosti rotný na zkušební dobu 12 měs. Ustanoven TECHNIKEM VI.B st. na v.m.tech.IV.st.vnitř.skup.IX.odboru VI.správy F MV s f.pl. 1.900 Kčs a dif.př.400 Kčs.VI.správa F MVKR N 19/72
1.4.1973Technik VI.B st.3.odděl.IX.odb.KRNS 5/73
10.10.197222.6.1973Povolán do nástupní školy MV Vinoř směr StB obor kontrarozvědnýNSVŠ 21/72
NSVŠ 96/73
1.6.1976technik VI.B st.na vol.místě technika VI.A st. 5.odděl.IX.odboruKRNS 13/76
1.9.1977Technik VI. A. st. na v.m. techn. V. st. 3. odd. 9. od boruVI 17/77
1.10.1977Technik V. st. 4. odd. IV. odborutechnická správa FMVTS 1/77
1.9.1980 - studium 5 let. důst. cyklusu pro nemat.
10.6.1985
NS 14/80
NS 15/85
1.1.1981TECHNIK V.st. na v.m.tech.IV.st. 7.odd. III.odboruNS 1/81
1.9.1982Technik V. st. na v.m. techn. IV. st. 7. odd. techn. odb.NS 16/82
1.7.1984Technik V.st. na v.m.tech.III.st.7.odd. tech.odb.NS 29/84
1.9.1986Technik IV. st. 7. odd. techn. odb.NS 25/86
1.9.1988technik IV.st. 6.odd. XI.odboruVI. správa SNBNS 11/88
1.12.1989Technik III.st. 6.odd. XI.odb.NS 91/89
dnem 5.II. 90 odvolán R FMV č. 253 90 z funkce a dnem 16. II. 90 zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené přísl. R FMV č. 253 90 v pers. a mater. péči Úřad FMV pro ochranu ústavy a demokracie
vyjmut ze zálohy dnem 15.6.90FMV 1321

Pokračování průběhu služby v MV
16.6.90Technik III.st. 6.odd. V.odboru Technická správa FMVŘS 1/90
Propuštěn ze služebního poměru příslušníka SNB podle § 100 odst. 1 písm.a/ zák. č. 100/1970 Sb.zrušeno FMV – KR 1036/PK 91
25.5.91personální a materiální péče Správa spojení SNBŘS 340/91
[nečitelný text]
1.9.1991Technik III.st 1.skup.odděl.likvidace majetkuTechnická divize FMVŘD 458/91
Dnem 27.8.1991 se služební poměr příslušníka SNB stává služebním poměrem policisty k Federálnímu sboru (§ 128 ods, 1 zák. č. 334/91 Sb.)
16.9.1991PřemístěnIII. DIVIZE FMVFMV 1144/91
Technik III.st. 1.oddělení Odboru likvidace majetkuŘD 49/91
1.5.1992Vedoucí referent 1.odd.2.odboru 1.sekceŘD 802/92
31.12.1992Končí služební poměr policisty FPS podle čl. 2 písm. c) ústavního zákona č. 624/92 Sb.ŘO 2660/92
POZNÁMKA! Nestačí-li místo pro průběh služby, připojí se dovnitř karty vložka!Předchozí zaměstnanecDalší zaměstnanecZaměstnanciDokumenty StBNávodVyhledáváníArchiv


Úvodní stránka