Odboj na Jičínsku – Zaměstnanci StB

Šmíd Milan

Číslo osobní značky161821
Příjmení a jméno ŠMÍD MILAN
Datum narození5.5.1950
ObecNáchod
Národnostčeská
Pův. povolánítechnik
Vstup do MV1.5.1972
Odchod z MV31.7.1991
Občanské vzdělání - úplné st.odbornéSPŠ Elektro 1969
Odborné školy MV - základní odbornéVŠ StB 1975
- střední odbornéDůst. zkouška 1981
Dosažené hodnosti - HodnostÚčinnost
stržm.1.5.1972
nstržm.1.5.1973
ppor.1.11.1976
por.1.11.1978
npor.1.12.1980
kpt.1.12.1984
mjr.1.12.1989
Členství v KSČ - Od:12.6.1975


Kádrový postup


Text:

38. Průběh služby v MV
Od kdy
den, měs., rok
Do kdy
den, měs., rok
Popis činnosti - funkce a další údajeNázev součástiDoklad
Kádrový rozkaz
1.9.196520.6.1969Střední prům.škola v Jičíně s mat.
[xxxx] vysvědčení [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
1.8.196930.9.1969xxxxxx n.p. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Podle obč. průkazu č. xxx580 LR 63
2.10.196924.9.1971Voj.zákl.služba.
1.5.1972[nečitelný text]VI. správa FMVXX 7/72
1.4.1973Technik VI.A.st. na v.m. tech.V.st. III.odděl.IX.odb.KRNS 5/73
1.10.1977Technik V. st. na v.m. techn. IV. st. 4. odd.IV. odborutechnická správa FMVTS 1/77
1.10.1978Technik IV. st. 4. odd. IV. odboruNS 16/78
xxxxxxxx[nečitelný text]NS 17/80
1.9.1980 - odv.NS 34/87
1.1.1981TECHNIK IV.st. na v.m.tech.III.st. 7.odd. III.odboruNS 1/81
1.8.198028.7.1981Pov. dod. k samost. přípr. na vyk. důst. zk. na DŠ při IV fak. VŠ BlavaVŠ 376/81
VŠ 194/81
1.9.1982Techn. III. st. na v.m. techn. II.st. 7. odd. techn. odb.NS 16/82
1.7.1984Technik III.st.na v.m. tech.II.st.7.odd. tech.odb.NS 29/84
1.9.1988technik II.st. 6.odd. XI.odboruVI. správa SNBNS 13/88
dnem 15.II. 90 odvolán R FMV č. 253 90 z funkce a dnem 16. II. 90 zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené přísl. R FMV č. 253 90 v pers. a mater. péči Úřad FMV pro ochranu ústavy a demokracie
vyjmut ze zálohy dnem 15.6.90FMV 1321
16.6.90Technik II.st. 6.odd. V.odboruTechnická správa FMVŘS 1/90
31. VII. 91Propuštěn ze služebního poměru příslušníka SNB podle § 100 odst. 1 písm. a/ zák.č. 100/1970 Sb. person. a mater.péčeSpráva spojení SNBŘTD 373/91
ŘTS 382/91Předchozí zaměstnanecDalší zaměstnanecZaměstnanciDokumenty StBNávodVyhledáváníArchiv


Úvodní stránka