Odboj na Jičínsku

Návod a vysvětlivky k archiváliím StB

Čtení dokumentů StB není jednoduché. Pokusíme se vám usnadnit jejich porozumění.

Přehled zkratekOznačení technických úkonůIdentifikace agenturyJak číst texty

1. Přehled nejdůležitějších zkratek používaných v materiálech:

TStajný spolupracovník – občan, který vědomě podepsal vázací akt (k tomu nedošlo pouze ve výjimečných případech) a byl zanesen do registru svazků jako tajný spolupracovník. Od roku 1968 se tato kategorie označovala jako "agent". Byl řízen svým řidícím orgánem a byl úkolován. Jednoznačně se jednalo o vědomou spolupráci s orgány StB.
Aagent, od r. 1968 název používaný pro TS – viz výše
Ddůvěrník – spolupracovník, který nemusel vázací akt podepsat. Důvěrník neměl takové postavení jako agent, jednalo se o pomocnou agenturu. Nemusel ve výjimečných případech vědět, že spolupracuje s orgány StB – mohl se např. domnívat, že se jedná o příslušníky kriminálního oddělení.
Iinformátor – do r. 1972 název pro pro důvěrníka, viz výše
PB (KB)propůjčený byt (konspirační byt) – prostor, ve kterém docházelo ke schůzkám řidících orgánů se svými agenty. Do svazku se většinou zapisoval majitel nebo provozovatel.
Rrezident – nejvyšší kategorie spolupracovníka StB, který řídil své vlastní agenty.
AHlavní správa rozvědky (spis.zn.)
AIOAnalyticko-informační odbor
AIPKOAnalyticko-informační, plánovací a kontrolní odbor
AOaktivní opatření
AOKagenturně operativní kombinace
AOPagenturně operativní prostředí; agenturně operativní práce
APSagenturně-pátrací svazek
ASarchivní svazek
AVEOArchiv vojenské evidence osob
AVVAmerické velvyslanectví
AZagenturní zpráva
BA1970–82: archivní evidence poznatků k VC II. správy StB
BLbývalí lidé (v 50. letech označení pro příslušníky tzv. buržoazie a poražených společenských tříd)
BNDBundesnachrichtendienst, zpravodajská služba SRN
BS1973–82: archivní evidence poznatků ke stykové základně II. S StB
CDSbor diplomatů
CEVOCentrální evidence obyvatel
CL(patrně) Cizinecká legie
CROCentrální registr obyvatel
DIdenní informace; Dopravní inspektorát
DPdevizové prostředky, devizový příslib
Eodbor ochrany ekonomiky (spis. zn.); E-karta: evidence emigrantů
EOevidovaná osoba
EZOEvidence zájmových osob
FKÚFederální kriminální ústředna
FMVFederální Ministerstvo vnitra
FS VBFederální správa veřejné bezpečnosti
GŠ MNOGenerální štáb Ministerstva národní obrany
HAHlas Ameriky
HPhraniční pásmo
HS StBhlavní správa StB
IDindex domu
INOIndex nežádoucích osob
JPFJednotný poznatkový fond
KAkandidát agenta
KBkonspirační byt
KIkandidát informátora
KMkrycí jméno
KMVKancelář ministra vnitra
KOKontrolní odbor
KOPVKrajské oddělení pasů a víz
KPPkorespondence a pomocné písemnosti
KSkapitalistické státy
KS SNBKrajská správa Sboru národní bezpečnosti
KTSkandidát tajné spolupráce
KZOkriminálně závadová osoba
LLlustrační list
MEOMěstská evidence obyvatel
MTHmateriál trvalé hodnoty
MUMimořádná událost
MVMinisterstvo vnitra
Nnavrátilec
NMVNáměstek ministra vnitra
NOnepřátelská osoba
NSRNěmecká spolková republika
O-StBOddělení StB
OSpráva ochrany ústavních činitelů (spis.zn.)
OBSobjektový svazek
ODochranný dohled
OKEROkresní evidenční registr
ONVOkresní národní výbor
OPVoperativní pracovník
OSHlavní správa kontrarozvědky (spis. zn.)
OSosobní svazek; (častěji) operativní svazek
OToperativní technika
OTSpráva zpravodajské techniky (spis. zn.)
OVSOkresní vojenská zpráva
OVŠOdbor vyšetřování
OZTOdbor zahraničního tisku
PPátrací odbor (spis. zn.); pátrací svazek (označení v registru svazků)
PaVPasy a víza
PAVPasy a víza
PBpropůjčený byt
PKpreventivní kontrola
POprověřovaná osoba
PPpřechodný pobyt
PVOpohovor s vybranou osobou
PZpoznávací znamení
PZSpozorovací svazek
RAFRoyal Air Force, Královské britské letectvo
RAPRegistr agenturních pracovníků; Registrační a archivní protokol
RMVRozkaz ministra vnitra
ŘOřidící orgán
S StBSpráva státní bezpečnosti
Ssignální svazek
SAsovětská armáda
SAPOsystém automatického prověřování osob
SESvobodná Evropa; Odbor statisticko evidenční
SEOStatisticko-evidenční oddělení; Statisticko-evidenční odbor
SISpráva sledování (spis. zn.)
SKKVojenská kontrarozvědka
SKRVojenská kontrarozvědka
SMVSpráva Ministerstva vnitra
SNVSbor nápravné výchovy
SOsledovaná osoba
SPOsvazek pozorované osoby
SPSsvazek prověrky signálu
SSsignální svazek (vyskytuje se v textu)
STstátní tajemství
ŠŠifrový odbor
TDSpráva zpravodajské techniky (spis. zn.)
TEPtématická evidence psacích strojů
TISSvaz ochránců přírody
TPtrvalý pobyt
technický úkon (viz níže)
Uutečenec 1945–1968
Vvyšetřovací spis; Hlavní správa vyšetřování
VBVeřejná bezpečnost (bývalý název pro Policii)
VCvízový cizinec
VČKVýchodočeský kraj
VDvýjezdní doložka
VKRVojenská kontrarozvědka
VMvolné materiály
VNvnitřní nepřítel
VOvojenský objekt
VSHlavní správa vyšetřování
VSPOStatisticko-evidenční odbor
VSRSvedoucí starší referent specialista
Zdržitel zbrojního průkazu
ZNzástupce náčelníka
ZOzájmová osoba; zvláštní oddělení
ZTÚzpravodajský technický úkon
zastupitelský úřad

Další zkratky budeme postupně doplňovat.

2. Označení technických úkonů:

Používáno v letech (od-do)54-5555-6464-7272-8080-89
Dlouhodobý odposlechDURAL103C-7TA-111DIAGRAM
Krátkodobý odposlechCÍN52H-8TA-122STATISTIKA
Telefonní odposlech a kontrola dálnopisného spojeníOCEL220E-4TA-133PŘESTAVBA
Tajná technická prohlídkaŽELEZO77G-9TA-144ANALÝZA
Skryté pozorování a fotografováníHLINÍK330F-6, F-5TA-155APARÁT
Prověrka k odhalení nelegálního radiového vysíláníR-1TA-311ZVUK
Prověrka k odhalení příjmu jednostranného radiového vysíláníR-2TA-322VÝBOJKA
Úkolová prověrka korespondenceK-3TA-211NÁKUP
Zájmová prověrka korespondenceTA-222DOVOZ
Chemická nástrahaN-10TA-511LAMPA
Skupinová prověrka korespondenceTO-233KRYSTAL
Výběrová prověrka korespondenceTO-244VÁZA
Preventivní prověrka korespondenceTO-255KŮŽE
Trvale prováděná prověrka KV a VKV spojeníTO-333KABEL
Signalizační zabezpečeníTO-411OBRAZ
Technické a signalizační zabezpečeníTO-422OCEÁN
Obranná technická prohlídkaTO-433LUCERNA
Otevírání a zhotovování speciálně zajištěných zásilek a schránek88

3. Způsoby identifikace agentury

Každý svazek měl své přidělené číslo. Svazky týkající se součástí agentury (kategorie TS/A, (D), PB/KB, R, VKR, VOS) jsou dnes volně přístupné. K identifikaci svazku použijte výpis dosud známé agentury, jejíž činnost se může dotýkat okresu Jičín. Pokud zjistíte, že některý svazek nemůžete identifikovat, napište nám, pokusíme se to provést za vás.

Dalšíím otevřeným zdrojem jsou internetové stránky Petra Cibulky – www.cibulka.com. Zde je možno vyhledávat podle různého zadání. Zadávejte KS Hradec Králové. Svazky zavedené ve Východočeském kraji jsou značeny číslem 05 (centrála StB v Praze používala kód 88). Protože při konverzi Cibulkovy databáze došlo k chybnému nastavené délky položky "číslo svazku", můžete dostat nejednoznačný výsledek. Např. správně označený svazek 10055-05 (10055 KS Hradec Králové) může být na Cibulkově serveru značen jako 10055 a 005505, avšak pokaždé se bude jednat o jediný svazek (u starších svazků s kratšími čísly: např. 833 a 83305 je tentýž svazek).

4. Čtení dokumentů

Dokumenty jsou postupně přepisovány, aby bylo umožněno vyhledávání v písemných materiálech. Objevíte-li v přepisu pod fotokopií stránky evidentní omyl, neváhejte a napište nám. Každá pomoc bude vítána.

Pod každým dokumentem se (postupně) uvádí jeho přepis, v němž se mohou časem vyskytovat odkazy a poznámky. Do zcela čistého textu bez poznámek a odkazů je pak odkazováno slovy "Čistý text" na spodním řádku pod přepisem. Tak se dostanete do neděleného souboru s přepisem celého roku, přímo do místa, kde se nachází právě čtená stránka.

Nečitelný text: zcela nečitelný text je nahrazen písmenem "x" většinou ve stejném počtu písmen. Částečně rekonstruovaný text či nejpravděpodobnější varianty jsou uzavřeny do hranatých závorek - "[ ]".

Začernění: Osobní údaje osob prověřovaných, rozpracovávaných a jinak procházejících svazky jsou začerněny. Údaje o kmenových příslušnících a agentuře nepodléhají ochraně. Začernění v přepsaném textu je prováděno písmenem X.


Archiv StBHledatZpět na hlavní stránku


Úvodní strana

Server Jičín