Odboj na Jičínsku – Zaměstnanci StB

Vraštil Josef

Číslo osobní značky169335
Příjmení a jméno VRAŠTIL JOSEF
Datum narození2.7.1953
ObecJičín
Národnostčeská
Pův. povoláníopravář zem. strojů
Vstup do MV1.9.1972
Odchod z MVstále ve služebním poměru
Občanské vzdělání - střední odbornéZDŠ 9-tříd. Jičín 1968
Odborné školy MV - základní odbornénástupní šk. Pohotovostní pluk VB MV ČSR 1974
- střední odbornéPrap. šk. (při gymn.) 1977
-úplné stř. odbornéDůst. šk. 1981
- speciální odb. kursykval. kurs StB 1989
Vojenská služba - druh vojenské službyNVS
- rok ukončení1972
- dosažená hodnostvojín
Dosažené hodnosti - HodnostÚčinnost
rotný1.9.1972
stržm.1.3.1974
nstržm.1.3.1977
pprap.1.7.1977
prap.1.7.1982
ppor.1.1.1983
por.1.1.1985
npor.1.1.1987
kpt.1.7.1992
Členství v KSČ - Od:1982


Kádrový postup


Text:

38. Průběh služby v MV
Od kdy
den, měs., rok
Do kdy
den, měs., rok
Popis činnosti - funkce a další údajeNázev součástiDoklad
Kádrový rozkaz
19681972učeň a opravář zem.strojů JZD Slatiny,
1.4.197231.8.1972náhradní vojenská služba
1.9.1972 přijat do služeb SNB - frekventantPP-VB ČSRKRHVVB č. 110/72
1.9.1972frekventant 3.č.,4.zás.r.,3.praporuPP-VB ČSRKRVPPVB č. 107/72
1.3.1974Přeložen trvale.S VB Hr.KrálovéHVVB 28/74
1.3.1974Inspektor DS skup.dopravní služby OO VB JičínKRNS 29/74
1.12.1976Referent skupiny správ. služby OO VB JičínSNB 343/76
1.3.1977Referent okr. skup. pasů a víz Jičín KO PV Hr. Král.NS 41/77
14.9.19777.4.1978Povolán do 6 měs.internát.kurusu německého jazyka I. st. v JŠ FMV Praha s výukou ve VI. FMV PardubiceIX.S 182/78
SVŠ 336/77
1.10.1977Referent odd.PaV OS SNB JičínNS 356/77
4.9.19782.2.1979Povolán do 7 měs. internát. kursu v JŠ FMV Praha - německý jazyk II. st.IX. 42/79
IX. 456/78
1.10.198023.7.1981Samostat. příprava na vykonání důst.zkoušky na fak. vyšetř. VŠ SNBVŠ 377/81
VŠ 358/80
1.1.1981St. referent odd. PaV OS SNB JičínOS 13/80
1.1.198231.3.1983Pověřen zastupováním ve funkci náčelníka odd. PaV OS SNB JičínStB 163/81
OS 3/83
Povoleno uzavření dohody o prac.činnostiOS 3/83
1.2.198430.6.1984Dočasně přemístěn k výkonu funkce operač. důstojníka operač. střediska OS SNB JičínOS 2/84
1.1.1985Operační důstojník operač. střed. OS SNB JičínOS 9/84
1.7.1987Referent oper.skupiny odb. VB OS SNB JičínOS 6/87
1.10.1987St. inspektor skup. pro řízení PS VB odb. VB OS SNB JičínOS 9/87

Pokračování průběhu služby v MV
1.1.1989Referent odd. StB OS SNB JičínOS 20/88
9.1.198924.2.1989Internát. kval. kurs přísl. StB ve VI FMV PardubiceNKS 16/89
1.9.1989Starší ref.odd. StB OS SNB JičínOS 15/89
1.9.19895leté stud. VŠ SNB Praha při výk. služby fak. StBVŠ 306/89
1.2.199031.12.1990- povoleno přeruš.studia podle čl.25/1 NMV ČSSR č. 5/88.VŠ56/90
dnem 15.II. 90 odvolán R FMV č. 26 /90 z funkce a dnem 18. II. 90 zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené přísl. R FMV č. 253 90 v pers. a mater. péči KS SNB Hradec Králové [xxxxxxxxxx]
vyjmut ze zálohy dnem 30.6.90 FMV 1750/90
1.7.1990Strážný skupiny ostrahy objektů org. a operač. odd. OS SNB JičínKS 81/90
1.9.1990Operátor operačního střediska organizač. a operač. oddělení OS SNB JičínPOLICIE ČROS 15/90
1.12.1991Oper. důstojník oper. střed. org. a oper. odd. OŘ JičínSpráva východočes. krajeOŘ 23/91
1.4.1994POLICEJNÍ INSPEKTOR - zařazení se neměníOŘ 230/94
POZNÁMKA! Nestačí-li místo pro průběh služby, připojí se dovnitř karty vložka!Předchozí zaměstnanecDalší zaměstnanecZaměstnanciDokumenty StBNávodVyhledáváníArchiv


Úvodní stránka