Číselník útvarů MV používaný na těchto stránkách

Číselník v zásadě vychází z toho, který používá MV v oficiálních materiálech. Základem je trojsložkové označení v hierarchii SPRÁVA nebo KRAJ – ODBOR – ODDĚLENÍ. Kraje jsou značeny 1 až 7, správy 51 až 59 (I. až IX. správa) a 60 až 62 (X. až XII. správa). Výjimky jsou popsány. Jediná výjimka u odborů je u KS Praha a Střední Čechy, kde jsou odbory I.a a I.b značeny jako 11 a 12, analogicky pak odbory II.a a II.b jako 21 a 22.

Příklad:

5-2-3: KS Hradec Králové II.odbor 3.oddělení
1-12-4: KS Praha a Střední Čechy, I.b odbor 4.oddělení
52-6-2: II.správa FMV VI.odbor 2.oddělení
60-1-3: X.správa FMV I.odbor 3.odělení
Číslicí 0 se označuje vedení (př. 52-6-0 II.správa FMV VI.odbor vedení).

Tento systém neplatí zcela přesně u I. správy a VKR.

U okresů se používá číslování vzestupné na místě odboru od 50 výše dle abecedy, oddělení se zpravidla nečísluje (např. 5-54-0 OO-MV Jičín).

Kompletní číselník MV získáte zde.


Odboj na Jičínsku – úvodní strana / zpřístupněné svazky / Archiv