Odboj na Jičínsku – Svazky

Bárta Ladislav


Základní údaje:

Jméno: Bárta Ladislav
Krycí jméno: Plánovač
Datum narození: 13.10.1922
Další příjmení, varianty: -
Svazky – reg. čísla: 88-08454 (19750129–19791113 X.správa FMV II.odbor 2.oddělení)
Historie svazku: 19700116 součástí objektového svazku 01-17176 ČSAV (S StB Praha VI.odbor 2.oddělení, před. X.správa FMV I.odbor 2.oddělení, dále neuváděno)
19710224 součástí objektového svazku 88-02272 Věda - ČSAV (II.správa FMV I.odbor 2.oddělení, 19891206 znič.)
19750129 zav. X.správa FMV II.odbor 2.oddělení jako PO Plánovač
19751002 přev. na KTS
19751210 přev. na A
19791110 ukonč.
19791113 ulož. pod a.č. 707649
19851025 filmováno
Působiště spolupracovníka: nakladatelství Academia, ČSAV
Vazba na Jičínsko: absolvent ZŠ Železnice (1933) a reálného gymnásia Jičín (1933–1941)
Zaměření činnosti: pravicový oportunismus, preventivní odhalování nepřátelské činnosti, vízoví cizinci ČSAV, věda
Osoby, akce a signály ve svazcích: Osoby: Bárta Hynek, otec (orig. str. A2, 09), Bárta Vladimír, sklenář OSP Jičín, bratr (A1, 10, 45), Bártová (Kulichová) Marie, matka (A2, 09), Beinert Heinz, NSR (A2, 73), Beneš Josef, profesor náboženství, předseda mírového hnutí katol. duchovenstva, probošt Vyšehradský (14, 46, 57, 58), Burgmann Helmut, NSR, SPD Záp.Berlín (23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 50, 51), Burgmann Irmgard, NSR (28, 29, 35, 37, 39), Černý Eugen, ředitel Academia (10, 69), Flegel, (88), Flegel Klaus, NSR (A2, 73, 88), Frebl, (88), Glaic, (88), Hájek Jar., Academia (50, 51), Hennig Werner, NSR, SPD Záp.Berlín (23, 39, 69), Hons Václav, ředitel nakladatelství (16), Jílek Mirek, (28, 29, 36), Lotergraicer, NSR, zaměstnanec Mercedes (88, 89), Menšík Eduard, JUDr. (27, 28, 29, 36), Mlejnek Jaroslav, (43), Nawe, NSR, SPD Záp.Berlín (23, 39), Novák, přítel (57, 58), Petr Alois, ministr (14, 46), Petřík Václav, Prezidium ČSAV (25a, 46), Pojar M., Academia (50), Rubín J., Academia (50, 51), Steiner Vladimír, (28, 29, 39), Svobodová, vedoucí zahr. odd. Academia (43), Viková Anna, telefonistka PÚ Jičín, sestra (A1, 10, 45), Zika Josef, bývalý ředitel Academia (57)
Akce a signály: Berlín (původně OBS 88-23521 Berlín-redakce, zav. 19640520 na 52-1, 19670831 díl převeden na tento OBS 88-25804 na 52-4-2, 19690718 přereg. na OBS 88-01374 na 52-3, chybně zveřejněn pod kr.jm. Belín, později 52-11-1, 19720216 ulož. pod a.č. 698)
Agentura ve svazcích: TS Josef (neztotožněný TS), D František (neztotožněný TS), D Zdeněk (neztotožněný TS), KB Klubovna (88-09704 Ráž Svatopluk 02.12.1929, zav. 19750812 X.správa FMV II.odbor 2.oddělení, znič. 19891205, oficiálně nezveřejněn), KTS Baronka 88-10579 (neztotožněný svazek, 19760126+ zav. X.správa FMV IV.odbor 1.oddělení), TS Hlavoun (88-08583 Hlava Josef 10.04.1932, 19750217 zav. X.správa FMV I.odbor 2.oddělení, předán II.správa FMV XI.odbor 2.oddělení, dále údaje neznámé)
Příslušníci ve svazcích: Řídící orgány: 19751210–19760503 mjr. Kácha František 141560 (X.správa FMV II.odbor 2.oddělení), 19760503–19791110 kpt. Bahník Miroslav 102192 (X.správa FMV II.odbor 2.oddělení) Ostatní: (útvar uváděn zkratkou) Beníšek Pavel 162782 (60-2-1), Blahuš Ladislav pplk. (60-2-2 náč), Čtveraček Josef pplk. (4-50-1 náč), Havlíček rtn. (SPaV), Havránková (archiv), Horák Antonín kpt. (4-50-1 OP), Ježek Jiří mjr. 106375? (60-2-2 náč.?), Koziorek Vilém pplk. 164442 (52-3-0 náč.), Kubíček Václav 151320 (60-4-1 OP), Pilát Oldřich plk. (60-2-0 náč.), Poláková Jaroslava npor. 141834 (60-x-x), Saksl Jaroslav pplk. 106677 (52-9-0 náč.), Slabý František pplk. 102833? (60-4-1 náč.), Svoboda Jiří mjr. (52-9-2),
Stručný popis činnosti a využití TS: TS byl nejprve veden jako PO a KTS. Po zaverbování se začal spolupráci vyhýbat, na 8 schůzkách nepředal téměř žádné poznatky, na jiné schůzky se nedostavil.
Zdroj a čitelnost dokumentu: mikrofiš, kvalita nevalná


Obsah svazku:

Svazek je k dispozici u nás na vyžádání.

pol.názevspis.zn.datumstr. orig.str. zdepoznámka
1Seznam dokumentů1, 1a5–6
2Seznam osob?
3B. – lustrační list2–3
4B. – sdělení4–5
5B. – vyhodnocení6–8
6B. – dotazník – viz níže9–2116,18,19 neč., 21 chybí
7B. – životopis2221
8B. – poznatkyOS-0033?/9-2-731971092723–2422–23
9B. – AZ Josefxxxx/1-2/731973120325, 25a24–25
10B. – ustanovka / ProšetřeníOS-0307/8-75197503142626
11B. – sděleníOS-00392/3-1/75197505082727
12Burgmann – poznatkyOPK-0479/415-751975043028–3028–29znič.
13Burgmann – lustrační list30–32znič.
14B. – fotografie33
15B. – záznam1975070334–3530–31
16B. – záznam197507313632
17Záznam – viz níže37–39
18Záznam 26.9.1975197509264036
19Záznam1975111741–4237–38
20Záznam197512024339
21Memorandum1975101044–4840–44
22Návrh na spolupráci1975111049–5245–48
23Zpráva o vázání1975120353–5449–50
24Prohlášení5567MTH
25AZ – ing. B.VN-0196?/4-1-761976061156–5851–5256 chybí, znič.
26Návrh – materiál pro OS Praha 659–68nečitelné
27Vyhodnocení TS1979012369–70a53–55
28Záznam o kontrolní schůzce1979022771–7256–57
29Přehled cest TS a styky1979030773–8758–5975–87 kopie znič.
30Úřední záznam1979032088–9060-62
31Závazek TS1979031391–9268MTH
32Návrh na ulož. spol.1979101993–9463–64
33Evidenční list výdajů95–96znič.
obálka mikrofiše198510251
desky svazku2–3
Kontrolní list4
PoznatekVB-2407/1-72197205267
Záznam19711012A1–A28–9
6Dotazník197202119–1210–13
6Životopis197202111314
6Životopis196407151415
6Hodnotící list1972062015–1616–17
6Stanovisko ZO KSČ ke komplexnímu hodnocení197206151718
6Záznam o výsledku pracovně polit. hodnocení1970110918–1919–20
17Záznam1975082937–3833–34
17Záznam197509123935
desky svazku 365
obal MTH66
konec filmu69

Obsah dokumentů:
(číslování zpřístupněných, nikoliv původních stran; útvar uváděn zkratkou)

7 – Poznatek
OO VB Brno 1 – Výstaviště pro SNB – MS VB, odbor obecné kriminality (přijato 19720530)
Záznam o zadržení ing.L.B., důvod znečitelněn.

8–9 – Výpis
Výpis z mat. SPaV MV pro 1-1-2, životopisné údaje a záznamy o cestách do zahraničí

10–13 – Dotazník
Osobní dotazník z ČSAV

22–23 – Poznatky
52-9-2 pro 52-1 (přijato 19731010 pod č. OS-001843/1-2/73, hůře čitelné)
Zpráva o styku ing. L.B. s představitelem SPD ze Záp. Berlína

24–25 – AZ Josef
Zpráva o zaměstnání a zájmech ing. L.B.

26 – Zpráva o prošetření
MV-nezjištěná složka pro 60-2-2 (přijato pod č. VN-064/2-2/75, na základě žádosti ref. Káchy č. VN-059/2-2-75
Zpráva o politické orientaci a vztahu jmenovaného k socialistickému zřízení

27 – Sdělení
52-3-1 pro 60-2 (přijato pod č. VN-00546?/2-2/75, na základě žádosti č. VN-00596/2-2/75)
Odpověď 3.odboru na žádost o zaslání dalších poznatků o stycích představitelů SPD ze Záp. Berlína s ing. L.B. – nezjistil již žádné poznatky, již zaslané pocházelo od JUDr. E. Menšíka (zájem III.správy FMV).

28–29 – Záznam
OPK Děčín, předáno 1-12 pod č. OS-03874/1b-75 a nečit. útvaru pod č. OS-01/2020-A-75
Záznam o občanech, jejichž adresy byly nalezeny u Helmuta Burgmanna při celní kontrole; OPK se domnívá, že chtěl tyto styky utajit.

30–31 – Záznam
60-2-2
Záznam o výslechu ("pohovor") L.B. o jeho stycích ze zahraničí, zejména o návštěvách Burgmanna.

32 – Záznam
60-2-2
Záznam o výslechu L.B. ohledně návštěvy Burgmanna. Pokyn, aby jeho příjezd příště nahlásil. Jeví se jako vhodný KTS.

33–34 – Záznam
60-2-2
Záznam ze schůzky s L.B. v kavárně City, Praha 2. Sdělil, že jej opět navštívil Burgmann s manželkou. Návštěvy byly hlavně jako přátelská setkání, turistika. Zmínil se o vlastních služebních cestách do zahraničí. Výzva, aby sepsal záznam o svých stycích s Burgmannem a jeho společníky do 10 dnů. Jeví se jako vhodný a schopný KTS, který se snaží pomoci orgánům MV v jejich práci.

35 – bez názvu
Ing. L.B. píše o svých stycích s Burgmannovými.

36 – Záznam
60-2-2
Záznam ze schůzky s L.B. v kavárně City, Vodičkova ul. Předal písemnou zprávu o Burgmannových, byl vytěžen ke své cestě do Frankfurtu, která se neuskuteční, ale pojede na podzim do Bělehradu. Otázka, zdali by byl ochoten v některých otázkách pomoci pracovníkům MV při plnění jejich úkolů. Je ochoten, ale musí znát, o jaké otázky by šlo. Předběžně informován.

37–38 – Záznam
60-2-2
Záznam ze schůzky s KTS Plánovačem v kavárně City. Rozhovor o dalším pronikání západních rozvědek do socialistických zemí, formách ideologické diverze ze Západu, činnost pravice v oblasti vědy. Byl ochoten pomáhat v práci při ochraně republiky proti vnitřním i zahraničním nepřátelům.

39 – Záznam
60-2-2
Záznam ze schůzky s KTS Plánovačem v kavárně City. Zpráva o zájezdu do Bělehradu, uložen úkol ohledně Svobodové, vedoucí zahr.odd. Academia, ohledně jejího pobytu na veletrhu Frankfurt, a Jaroslava Mlejnka.

40–44 – Memorandum
60-2-2
Životopis, sourozenci, styky, politická angažovanost, charakteristika z pracoviště, možnosti uplatnění a záliby, odkdy kontakt, spolehlivost a vztah k orgánům MV, prověrka – JOSEF, FRANTIŠEK, ZDENĚK, zamýšlené zaměření po získání ke spolupráci.

45–48 – Návrh na získání ke spolupráci
60-2-2
Opakují se údaje z Memoranda; cíl vázání – pravicově-oportunistické živly v Academii, preventivní odhalování náznaků nepřátelské činnosti, vízoví cizinci; motiv – vhodný typ, domněnka, že styk s MV je prospěšný; způsob provedení – zhodnocení dosavadního styku, jeho styky na pracovišti, pro MV nutnost znát názory a stanoviska deklasovaných politických živlů z blízkosti jeho pracoviště, příp. záměry vůči státnímu zřízení nebo úmysly jejich činnosti, on má naši důvěru, zásady spolupráce a konspirace. Prověrka – TS Josef (osobně zná), D-síť v ČSAV.

49–50 – Zpráva o získání ke spolupráci
60-2-2
Vázací akt v kavárně City, P2. Dojednán telefonický kontakt i místo, přislíbil pomoc, dostatečně vysvětleny úkoly, prohlášení o mlčenlivosti podepsal, úkol vypracovat seznam svých styků služebních i soukromých.

51–52 – AZ Baronka
60-4-1, červen 1976:
KTS Baronka o stycích ing. B. s vyšehradským proboštem Benešem, býv. ředitelem Zikou (důvod odchodu Ziky z Academie ve svazku znečitelněn), ing. Novák Zikovi zařídil dobrou práci v JČMF, B. navštívil nedávno svou setřenici, která se vrátila z USA od bratra.

53–55 – Vyhodnocení
60-2-2
Zpráva o verbovce a cíli vázání, okamžitě poté se spolupracovník začal vyhýbat spolupráci i schůzkám s řídícím orgánem. Na 8 schůzkách nepředal žádné poznatky, ač byl konkrétně úkolován. Na některé nepřišel. Bylo zjištěno, že má problémy na pracovišti. Na účet u SBČS Praha 1 vycestoval s CKM Praha 1 do SSSR. Udržuje kontakty na nábožensky založené osoby. Skutečnosti nejsou objasněny a TS se běžné formě spolupráce vyhýbá, navrhuji vytěžení jmenovaného k problémům. Pokud skutečnosti poctivě objasní a bude litovat a hodlá napravit své chyby příkladnou spoluprací, navrhuji ponechat jej v síti TS. Pokud se postaví záporně nebo vyhýbavě, rozhodnout o jeho uložení a provedení dalších opatření k jeho osobě. Text je doplněn ručně psanými poznámkami, které příliš nechválí řídicí orgány spolupracovníka a kde se určuje termín kontrolní schůzky.

56–57 – Zpráva o kontrolní schůzce
60-2-2
Kontrolní schůzka v kavárně City. O jeho služebních cestách na veletrh Frankfurt, kontaktu s velvyslanectvím USA, nevysvětlil záležitosti ohledně žaloby zaměstnavatele, návrh opatření.

58–59 – Přehled cest
60-2-2
Přehled všech cest do KS, ručně psaný návrh opatření.

60–62 – Úřední záznam
60-2-2
Schůzka s TS v budově OPV KS Praha, ověření vhodnosti pro další spolupráci. Údaje o cestách do zahraničí, zájem na informacích, váhal s podpisem závazku, podepsal pod tíhou poznatků k jeho osobě, zadán úkol, poučení. Návrh blokace na OPV a TA-111, kontrolu podaných zpráv, prověrku dosavadních styků, ustanovku, D-František, A-Hlavoun.

63–64 – Návrh na uložení svazku
60-2-2
Historie spolupráce, okamžitě po verbovce se vyhýbal, 1975–1978 8 schůzek bez předání poznatků, 1979 8 schůzek – 2 informativní zprávy, přístup se nezměnil, žaloba u soudu Praha 6. Uložit kvůli alibistické spolupráci a celkové neochotě. Uložit na 10 let, ostatní pomocné mat., pracovní svazek, xxx skartovat. Evidenční list výdajů je v hlavním svazku a částka kontrolována.

65 – Záznam o předání a převzetí
Uvádějí se oba ŘO, při předání dne 19791030 svazek obsahoval 95 listů.

67 – Prohlášení
Ve skutečnosti prohlášení o mlčenlivosti.

68 – Závazek
Závazek vzor 225.

Poznámky a návaznosti:

Beneš Josef
22.2.1905–13.5.1979
Český římskokatolický kněz, církevní hodnostář a publicista. 1929–33 působil jako kaplan v Lázních Bělohradu, Hořicích a Jičíně; 1935–42 středoškolský profesor náboženství v Jičíně; další údaje viz
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_benesj.php, http://www.teologicketexty.cz/issue/2003/2/vlcek2.xml.

Petr Alois
26.12.1889 Tužín – 14.12.1951
Český politik, představitel křesťansko-sociálního odborového hnutí a vedoucí činitel Československé strany lidové. Další údaje viz
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_petra.php, http://kraj-ostrava.kdu.cz/text/historie/historie_kdu10.htm, http://kraj-ostrava.kdu.cz/text/historie/historie_kdu05.htm, http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=377, http://www.zsr.sk/historia/statazeleznice6.php.


Zpřístupněné svazkyPomůcky ke čteníVyhledáváníAgenturaArchiv


Úvodní stránka