Odboj na Jičínsku

Dosud známá agenturní síť na Jičínsku

(pozor, načtení souboru trvá déle – 370 kB)


** Kompletně aktualizováno! **


V následujícím seznamu s přibližně 1760 řádky najdete jména osob evidovaných v registru svazků, jejichž působení může mít souvislost s regionem.
Seznam byl sestaven na základě veřejně přístupných údajů. Nevypovídá o ničem jiném, než že osoba zde uvedená je takto zapsána v registru svazků jako spolupracovník StB v příslušné kategorii.
Seznam stále není úplný a průběžně se doplňuje či upřesňuje dle nových poznatků. Nepředpokládáme však již žádné zásadní rozšiřování.

Upozorňujeme, že ve výpisech historie svazků se jedná o verzi bez jazykových korektur a bez sjednocení způsobu zápisu. Proto se mohou v textu zatím vyskytovat i nepříliš srozumitelné informace či zkratky. Úprava a další bádání bude záležitostí nadcházejících měsíců.
Rozvněž upozorňujeme, že historie nebyla dopsána pro přibl. 70 zbývajících záznamů VKR.

Tento seznam byl sestaven tak, že jedné kombinaci údajů k téže osobě odpovídá jeden řádek. Pokud má například osoba uvedena dvě registrační čísla se stejným krycím jménem, uvádíme dva řádky v seznamu. Řazení je postupné podle prvních čtyř položek.
Do budoucna předpokládáme sjednocení formátu tak, aby jedné osobě odpovídal pokud možno jeden řádek.

Uvádíme následující údaje:
Příjmení a jméno – varianty psaní téhož jména jsou označeny závorkami. Rodná a další příjmení jsou uváděna rovněž v závorce.

Datum narození. Buď je přímo uvedeno v registru, nebo je odvoditelné z archivních protokolů. Další způsob, jak doplnit datum narození, je kontrola záznamu při přeregistraci nebo dle kontinuity svazků při přechodu pod jiný řídicí orgán. Do určité doby (většinou do reformy SNB v březnu 1960) se data narození do registru nezapisovala.

Registrační číslo svazku. V této tabulce je číslo složeno ze dvou částí. První dvojčíslí před pomlčkou označuje kraj nebo vyšší útvar: 05 – Hradec Králové, dále 88 – centrála, 01 – Praha a Střední Čechy, 02 – Č. Budějovice, 03 – Plzeň a K. Vary, 04 – Ústí n. L., 06 – Brno, 07 – Ostrava, 08 – Bratislava a Záp. Slovensko, 09 – Banská Bystrica, 10 – Košice, 18 – 1.SFMV (rozvědka), 38 – 3.SFMV (Vojenská kontrarozvědka). Speciální znaky používané pouze v tomto soupisu: 15 – archivní protokoly Hradec Králové, 30* – svazky ze zrušených krajů před r. 1960, zachované jen zčásti, 98 – agentura Ministerstva spravedlnosti využívaná StB. Druhá část pak je samotné číslo svazku, zde doplněné úvodními nulami na pětimístné, je-li kratší. Vzhledem k systému číslování před r. 1972 obecně může dojít k duplicitě registračních čísel. Blíže viz specializovaná literatura.

Kategorie – viz návod

Krycí jméno – u důvěrníka mohlo být přiřazeno bez jeho vědomí; někdy se může vyskytnout více krycích jmen u jednoho svazku a kategorie, nebo různá krycí jména u jednoho člověka v různé kategorii registrace (např. jiné KJ jako PO, jiné jako A).

Datum zaevidování (registrace) svazku – pozor! údaj je v obráceném pořadí: FORMÁT RRRRMMDD! Je-li u data uvedeno "+", jedná se o kvalifikovaný odhad (u dat většinou s odchylkou nepřesahující 5 dní).

Zavádějící útvar – uvádí se název prvního registrujícího útvaru. Zkratky: odb. = odbor, odd. = oddělení, SFMV = správa federálního MV.

Datum ukončení – u archivovaných svazků datum uložení do archivu, u svazků předaných nebo přeregistrovaných datum změny pro tento řádek, uvádí se zkratka "př." (je postupně doplňována, nepoužívali jsme ji od začátku, proto je třeba kontrolovat další záznamy s touž osobou).

Historie – odkaz v tomto sloupci vede do souboru, kde je uveden kompletní zjištěný či odvozený pohyb svazku.

Číslo žádosti – pořadové číslo žádosti o zpřístupnění podané na MV ČR.

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou správné, nicméně oficálně neuváděné.


Neposuzujte podle pouhého záznamu v registru! Na to, abyste posoudili činnost dotyčné osoby, musíte znát obsah svazku.

Důležitá je též kategorie spolupráce. Upozorňujeme, že osoby evidované v kategorii I a D nemusely vědomě spolupracovat s StB – orgány StB s nimi mohly komunikovat pod legendou (představit se např. jako kriminální služba).

O své materiály může každá zde uvedená osoba požádat a dle zákona je Ministerstvo vnitra povinno jí je zpřístupnit. Materiály spolupracovníků v jiné kategorii než D, KA a KI jsou navíc přístupny kterémukoliv oprávněnému žadateli splňujícímu podmínky zákona 107/2002 Sb.

Materiály budou postupně zpracovány a rozšiřovány. Uvítáme každé doplnění seznamu, případně jakákoliv svědectví o činnosti zde uvedených osob, i od nich samých.


Verze 04.03 – k 02/03/2004.

Příjmení a jménoDatum nar.Reg. čísloKat.Krycí jménoDatum reg. Zavádějící útvarDatum uk. Historieč.ž.
Novákneidentifikován
DKamil--
KBBorek19730828
TSMartin II.1969/70 --
05-05100AKus19601123OO-MV Jičín19621112ano
05-05100KBKus19601123OO-MV Jičín19621112ano
05-05681AKlub19620525OO-MV Jičín19631108ano
05-05681KBKlub19620525OO-MV Jičín19631108ano
05-07117PBDalibor19640406OO-MV Jičín19720118ano
05-09036KBLevín19670518OO-MV Jičín19680625ano1
05-18992S198011xOO-MV Jičín19891206ano
05-22330OBPravice19850417OO-MV Jičín19891206ano
05-22331OBAnti19850417OO-MV Jičín19891206ano
05-22459OBMKD19850604OO-MV Jičín19891206ano
05-22841OBCírkev19851218OO-MV Jičín19891206ano
05-22842OBMládež19851218OO-MV Jičín19891206ano
15-00208OB19580619NZ Valdice19690128ano
Adam František05-05024TSAmil19601003OO-MV Trutnov19641218ano
Adam Jiří26.10.195405-23372DMartin19861021OO-MV Trutnov ?19891206ano3
Adamovský Karel27.2.194104-23137DAdam19831221--ano3
Agrostroj Jičín15-00287OB19580625OO-MV Jičínano1
Agrostroj n.p. Jičín05-09103OBAgrostroj19670713OO-MV Jičínano1
Agrostroj Jičín05-14312OB19750401OO-MV Jičín19860113ano1
Ajchler Miloslav18.10.192401-31123KTSKovář19790406S StB Praha I.a odb. 3.odd.19891201ano3
Ajchler Miloslav18.10.192401-31123AKovář19790406S StB Praha I.a odb. 3.odd.19891201ano3
Albrecht Václav05-00456AJana19540619OO-MB Hořice19621115ano1
Altman Jiři05-01713APátek19560220S StB Hradec Králové vedení 5.odd.19570417ano1
Ambro František11.4.191405-05781AAbraham19620915NZ Valdice19630517ano1
Ambro František11.4.191408-08485AAbrahám19630517Slovenskoano3
Antoš Miroslav05-01261AMarie19550527OO-MV Hořice19550912ano1
Arnoldy Ado(lf)05-02011AKarel19561126OO-MV Jičín19680405ano1
Babák Miroslav05-05852ASkřivan19621129S StB Jičín19650302ano1
Babák Miroslav05-05852PBSkřivan19621129S StB Jičín19650302ano1
Baier Josef05-03244TSDejmek19590630S StB Hr.Kr. II.odb. 1.odd.19710715ano2
Bajer Antonín7.4.193605-11092DLesák19730511--ano
Bajer Miroslav2.2.195838-05869ABavor19810304VKR/VAAZ19910610ano
Bajer Miroslav2.2.195838-05869DBavor19810304VKR/VAAZ19910610ano
Balák Alois05-04895AHůlek19600422OO-MV Jičín19630314ano1
Balcar Stanislav23.2.192505-04899TSTomáš19600422OO-MV Jičín19720218ano1
Balcar Stanislav23.2.192505-10052TSTomáš19720217OO-MV Jičínano1
Balda Josef22.11.193738-65600AJindřich19710510VKR/34.SBOLD19900212ano
Bálek Karel05-00888AGita19541109OO-MV Hořice19560118ano1
Barcálek Zdeněk05-03652AJunek19600324OO-MV Ústí nad Orlicí19611006ano1
Bardon Petr20.6.194588-12710AGrafik19770216X.SFMV IV.odb. 2.odd.19840831ano3
Bardon Petr20.6.194588-12710ABraun19770216X.SFMV IV.odb. 2.odd.19840831ano3
Bareš Josef05-02141AVáclav19570727OO-MV Nová Paka19600530ano1
Barkman Josef12.11.191101-07267AJaroslav--ano2
Barkman Josef05-05247AJaroslav19610210OO-MV Jičín19641207ano1
Bárta Ladislav13.10.192288-08454APlánovač19750129X.SFMV II.odb. 2.odd.19791110ano3
Barták Karel05-05139AJindra19601219NPT Valdice19640609ano1
Bartko Ladislav2.8.195738-85508AVáclav Žižka19780217VKR/1.sld19810213ano
Bartoš Gustav12.5.195305-21844KTSJilemnický19840911OO-MV Jičín19891206ano1
Bartoš Gustav12.5.195305-21844TSJilemnický19840911OO-MV Jičín19891206ano1
Bartoš Miroslav05-00816AMilena19540914OO-MV Nová Paka19570724ano1
Bartošek Rudolf6.9.193205-07684I19660104NZ Valdice19630301ano1
Bartošek Rudolf6.9.193207-11889IKarel19680329SNV-MV Mírov19681021ano3
Baše Jaroslav30.12.192538-28125IDavid19670203VKR/ZVO19830714ano
Bauer Adolf8.4.191505-07455A19650410NZ Valdice19690212ano1
Baum Josef05-00467AŠádek19540619OO-MV Nová Paka19560407ano1
Beer Werner3.7.193103-11481D19640918*--ano1
Behan Anton10.3.195605-21736DTonda19840704OO-MV Jičín19851206ano1
Bejvl Ladislav05-00561ASynek19540622OO-MV Jičín19550420ano1
Belavý Emanuel5.4.195601-47828DEvropan1989110919891205ano3
Belavý Emanuel5.4.195688-13229ATomáš19770525X.SFMV III.odb. 1.odd.19801024ano3
Belavý Emanuel5.4.195688-13229AEman19770525X.SFMV III.odb. 1.odd.19801024ano3
Beneš Jaroslav13.5.192005-07345I19641204OO-MV Jičín19720925ano1
Beneš Jaroslav13.5.192005-07345KA19641204OO-MV Jičín19720925ano1
Beneš Jiří9.4.193405-11000APavel19730319S StB Hr.Kr. I.odb. 1.odd.19810114ano2
Beneš Zdeněk30.5.194138-59510ARosůlek Josef19700304VKR/5. BPS19841011ano
Beneš Zdeněk30.5.194138-59510RRosůlek Josef19700304VKR/5. BPS19841011ano
Benešová Věra05-01300AMíla19550530OO-MV Nová Paka19551012ano1
Bensch Stanislav14.9.194588-36931KTSKamil19890302II.SFMV XI.odb. 1.odd.19891208ano3
Bensch Stanislav14.9.194588-36931AMartin19890302II.SFMV XI.odb. 1.odd.19891208ano3
Beran Petr29.5.194105-09496IPřemek19700227OO-MV Jičín19720824ano1
Beran Petr29.5.194101-18983IPřemek19720824OO-MV Mladá Boleslav19721017ano2
Beran Petr29.5.194105-09496KIPřemek19700227OO-MV Jičín19720824ano1
Beránek Jaroslav11.4.194008-08843DRoman--ano3
Beránek Jaroslav11.4.194005-07384I19650130NZ Valdice19660818ano1
Beránek Josef05-02612ALudva19580708OO-MV Jičín19630313ano1
Bergman Miloš14.10.194205-20208ABezděk19820913S StB Hr.Králové II.odb.1.odd.19960715ano1
Bergman Miloš14.10.194205-20208AFanatik19820913S StB Hr.Králové II.odb.1.odd.19960715ano1
Bezvoda Břetislav05-00912ABartoš19541201OO-MV Hořice19560118ano1
Bičišťová Jiřina05-02527AEva19580805OO-MV Hořice19670506ano1
Bílek Jan05-02935AKos19581213OO-MV Jičín19610616ano1
Bílek Jaroslav05-01318ABéda19550531OO-MV Hořice19561130ano1
Bílek Josef22.2.192205-14032DJosef19750206*--ano1
Bílek Karel05-00976A19550211OO-MV Hořice19601219ano1
Bílek Ladislav7.1.193405-03119ATechnik19590113OO-MV Trutnov19630313ano1
Bis Václav05-00753AJoža19540806OO-MV Nová Paka19620427ano1
Bis Václav05-00753AJíva19540806OO-MV Nová Paka19620427ano1
Bittner Josef2.4.191905-02451ASmrček19580308NVÚ Hradec Králové19610421 př.ano1
Bittner Josef2.4.191901-09525ASmrček19610502+?ano3
Bláha Zdeněk1.1.195605-24622KTSMatematik19881020*--ano
Bláhová (Kamenická) Sylvestra31.12.192188-08053TSSkálová19571115+??ano2
Blažek Antonín05-02722ABača19580923S StB Hradec Králové III.odb. 3.odd.19651023ano1
Blažek Richard31.1.191305-03248AHes19590706NPT Valdice19600513ano1
Blažek Richard31.1.191388-11518AHes19600617*--ano3
Blažková Alena05-01319AVlaďka19550531OO-MV Nová Paka19550809ano1
Blažková Fanny05-00820ADana19540916OO-MV Jičín19620418ano1
Blažková Libuše05-06563KA19630417NZ Valdice19680404ano1
Blažková Libuše05-06563ARobert19630417NZ Valdice19680404ano1
Blíma Karel05-00466AZdeněk19540619OO-MV Nová Paka19561217ano1
Bobek Jan17.12.193638-60239IJosef19700203VKR/OVS Olomouc19711028ano3
Bodnár Milan05-04879ARodan19600331NPT Valdice19620731ano1
Böhm Jaroslav88-05934ABrúno19570702II.SFMV I.odb. 2.odd.19581215ano3
Böhm Jaroslav05-05107ABruno19601130NPT Valdice19630610ano1
Bohun Evžen7.1.194805-15533DStrž19760705--ano1
Bohun Taras Michal11.11.191405-02648TSMoto19580731S StB Hradec Králové III.odb. 1.odd.19600331ano1
Bonuš František3.12.191988-00513AFranc19591105II.SFMV VI.odb. 2.odd.19720926ano2
Bonuš František3.12.191988-10732AFranc19690618FS-ZS Praha19720926ano2
Borecký Bohuslav13.9.192305-09791DPražák19710615*--ano
Borecký Bohuslav13.9.192305-09791APražák19710615*--ano
Bořecký Cyril19.4.193505-07474IHana ?19650428NZ Valdice19680304ano1
Bosák Emanuel2.9.192488-02219TSKřemen19541026III.SFMV IV.odb. 1.odd.19551220ano2
Bosák Emanuel2.9.192488-02888AProfesor19710930II.správa FMV II.odb. 4.odd.19840125ano2
Bosák Emanuel2.9.192488-02888DProfesor19710930II.správa FMV II.odb. 4.odd.19840125ano2
Bosák Emanuel2.9.192488-02888PZProfesor19710930II.správa FMV II.odb. 4.odd.19840125ano2
Botka Jiří20.1.191801-01652TSJína19550329OO-MV Mladá Boleslav19551123ano2
Bradna Jiří28.7.191705-07704AProtěž ?19660122OO-MV Jičín?ano1
Bradna Jiří28.7.191701-16538DProtěž19680304S StB Praha II.odb. 6.odd.?ano2
Braun Jan05-01553ABareš19550913OO-MV Nová Paka19610124ano1
Bret Miroslav05-05280AMirek19610314OO-MV Jičín19631128ano1
Bret Miroslav05-05280PBMirek19610314OO-MV Jičín19631128ano1
Brixi Eduard15.3.196338-09813AHelena19821221VKR/34.sbold19861112ano
Brixí Miroslav1.7.192788-05685AZlatko?ano1
Brixí Miroslav1.7.192788-05685ASobotka?ano1
Brixí Miroslav1.7.192718-46144ISSobotka197402011.SFMV 3VII.odb.19800116ano1
Brixí Miroslav1.7.192718-46144ASobotka197402011.SFMV 3VII.odb.19800116ano1
Brössler Bedřich (Fritz)2.9.191088-04980TSEger19560921VII.správa FMV II.odb. 4.odd.19670615ano1
Brössler Bedřich (Fritz)12.9.191001-09497AEger19610420OO-MV Praha 1 KKO/M-319670615ano1
Brožek Bohuslav05-01862AEvžen19560605OO-MV Jičín19610815ano1
Brůna Karel05-02138AMilek19570725OO-MV Nová Paka19621121ano1
Brunclík Jaromír14.11.194805-09620KI19701028S StB Hradec Králové II.odb. 5.odd.19720726ano2
Brunclík Jaromír14.11.194805-09620I19701028S StB Hradec Králové II.odb. 5.odd.19720726ano2
Brunclík Radim19.7.195101-44101DLev19861021--ano3
Brunclík Zdeněk3.4.193738-42571DJaroslav19631203VKR/71.plrb19920320ano
Brunclík Zdeněk4.8.193505-11442ARudolf19731010S StB Hradec Králové II.odb. 4.odd.19751012?ano1
Brzek Jaroslav28.5.192704-14488DJarda19740710*--ano3
Brzobohatá Anna05-01422AVladěnka19550614OO-MV Jičín19570622ano1
Březina Miroslav27.12.196538-14020ANovotný František19840606VKR/5.BPS19860714ano
Bučina Josef20.3.192205-01624AMarie19551213OO-MV Jičín19630313ano1
Buďárek František05-00480AKumburk19540619OO-MV Nová Paka19550111ano1
Buchta Josef10.3.191205-04892ABukač19600422OO-MV Jičín19651220ano1
Buchta Josef10.3.191201-07467ABukač19600603OO-MV Mladá Boleslav19651220ano2
Caldr František18.12.192407-14600D19721204--ano3
Cejp Josef18.3.190605-13952DVčelař19750116OSH Malá Úpa, H. Maršovano2
Císař Miroslav8.3.195405-17145DSlávek19780312*--ano2
Čálek Jaroslav9.2.192905-16108DTulipán19761207--?ano1
Čálek Jaroslav9.2.192905-18949DJarda19801015*--?ano1
Čapek Josef05-02019AVlast19561128OO-MV Hořice19620117ano1
Čapek Josef05-02019AJoska19561128OO-MV Hořice19620117ano1
Čáslavský František05-00947TSPražan19550113OO-MV Jaroměř19551229ano2
Čáslavský František05-04491TSGlobus19600330OO-MV Pardubice19631004ano2
Čejka Jaroslav16.5.194005-07186ASmolík19640526NZ Valdice19660531ano1
Čejka Jaroslav30.3.191805-07300I19641017NZ Valdice19670307ano1
Čejka Jaroslav16.5.194088-09875AOlga19750922II.SFMV III.odb. 2.odd.19800322ano3
Čejka Jaroslav16.5.194088-09875POMona-119750922II.SFMV III.odb. 2.odd.19800322ano3
Čermák Josef05-02062ARadvan19561229OO-MV Hořice19630313ano1
Černík Jiří5.3.194401-36002AČermák19820317S StB Praha III.b odb. 1.odd.19870930ano3
Černoch František05-01989AŽák19561031OO-MV Hořice19561114ano1
Černý Josef05-02483A19580410OO-MV Jičín19581024ano1
Červenka Jiří5.3.194306-11923D19630922*--ano1
Čeřovský Jaromír05-01879AAdam19560622OO-MV Nová Paka19591208ano1
Čiháček Karel05-05138APavel19601217NPT Valdice19641130ano1
Čížek Bohumil05-01830AKarel19560518OO-MV Nová Paka19630316ano1
Čížek Milan16.11.196238-11252ABořek19830901VKR/5.BPS19841127ano
Čížek Rudolf05-00382ARudolf19540618S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.19631128ano1
Čížkovský Václav13.3.193001-02911TSSpartak19560915*--ano2
Čudek Ján24.6.192305-02624AFelix19580718NPT Valdice19670831ano1
Čudek Ján24.6.192309-00088D19670831SNV Ilava?ano3
Čukan Michal05-05569AMichal19611221NZ Valdice19620531ano1
Damašek Josef4.11.192105-18931DJosef19801007--ano1
Daněk Jan05-04925ADudek19600610NPT Valdice19700128ano1
Danihelková Jana25.7.195105-24392DJana19880503OO-MV Jičín19891206ano1
Dědek Jaroslav23.1.192105-02241ADavid19571008NPT Valdice19600513?ano1
Dědek Jaroslav23.1.192104-05994ADavid19601228Odb. žel. dopr. Ústí n./Labem1968,1984ano3
Dědek Karel05-02416AJasmín19580203NPT Valdice19630726ano1
Dejl Josef16.5.189605-03188AMír19590420NPT Valdice19600513?ano1
Dejl Josef16.5.189601-08747TSMír19600910*ano2
Deyl Jaromír15.5.194988-18928DJaromír19791207--ano3
Diblíček Josef7.8.192105-16513DJosef19770511?19771227ano3
Dítě Jiří05-03432AKarel19600210NPT Valdice19631118?ano1
Dittrich Jindřich05-01963TSDona19561004S StB Hradec Králové II.od. 1.odd.19570719ano1
Dius Václav12.2.196004-24337DPředseda19851130--ano3
Diviš Jan14.3.194005-07796AWild19660514NZ Valdice19690213ano1
Dloubal Petr27.10.195105-19624ATechnik19811022OO-MV Jičín19880128ano1
Dloubal Petr27.10.195105-19624AMník19811022OO-MV Jičín19880128ano1
Dloubal Petr27.10.195103-25231ABrouk19830810OO-MV Karlovy Vary19880130ano3
Dloubal Petr27.10.195105-19624ABrouk19811022OO-MV Jičín19880128ano1
Dlouhý Josef05-00559AList19540622OO-MV Jičín19560118ano1
Dlouhý Josef9.9.193405-20082DObchodník19820623---ano3
Dokoupil Karel3.9.193304-09147AVeselý19650730S StB Ústí n./Labem II.odb. 7.odd.19701223ano3
Dolanská Alena05-05735KIVeselá19620710OO-MV Jičín19680405ano1
Dolanská Alena05-05735AVeselá19620710OO-MV Jičín19680405ano1
Dolejší Ivan6.12.193305-09761AHubert19710505S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd.19730504ano1
Dolejší Josef17.9.191405-07820A19660701NZ Valdice19680612ano1
Dolenský Přemysl14.7.192001-02214TSJiřka19550902OO-MV Mladá Boleslav19551230ano2
Dolenský Přemysl14.7.192001-18653D19720530*--ano
Doležal Miroslav05-02933AVladimír19581213OO-MV Nová Paka19610414ano1
Domalíp Vratislav17.4.192904-02033TSHana19550917OO-MV Litvínov 4, KS UL-3-119610425, 19891207ano3
Domalíp Vratislav17.4.192904-11829D19721103O StB Most 2/319721124ano3
Dominik Jiří05-05124ADušan19601212NPT Valdice19620419ano1
Domorád Josef14.9.194988-16540AJosef19790118II.SFMV VIII.odb. 1.odd.?ano3
Domorád Josef14.9.194988-16540KTSJosef19790118II.SFMV VIII.odb. 1.odd.?ano3
Dont Miroslav19.6.194201-35614DMirek19820128--ano2
Doskočil Ivo10.3.193588-14930ASvoboda19780428X.SFMV II.odb. 3.odd.19820331ano3
Doskočil Ivo10.3.193588-14930KTSIvan19780428X.SFMV II.odb. 3.odd.19820331ano3
Dostál Václav28.9.192306-14583PBAteliér19700405*??ano1
Doubek Miloš6.3.194405-18296AMach19791108S StB Hradec Králové II.odb. 3.odd.19821018ano2
Doubrava Václav20.2.195438-77101ABaťa19770707VKR/1.ŽB19810401ano
Drahoňovský Jaroslav10.5.195338-63424ATomáš19730118VKR/1.žbpř.ano2
Drahoňovský Jaroslav10.5.195305-13883ATomáš19741223S Stb Hradec Králové II.odb. 2.odd.19780307ano1
Draslar Oldřich05-02542A19580527OO-MV Hořice19600711ano1
Drasnar Jan5.3.191901-11314DRiša19620604*--ano3
Drbohlav František16.5.192604-11152KIDaniel19720103O-StB Jablonec n/N jako KIpř.ano1
Drbohlav František16.5.192601-16494D19680129Sk. StB Rakovník19691211ano1
Drbohlav František16.5.192604-11152ADaniel19720103O-StB Jablonec n/N jako KIpř.ano1
Drbohlav František16.5.192604-11152KTSDaniel19720103O-StB Jablonec n/N jako KIpř.ano1
Drbohlav František16.5.192605-13359ADaniel19740905přejato od O-StB Jablonec n/N19760316ano1
Dresler Martin28.10.195288-37065DMáder19890329--ano3
Dresler Miroslav25.4.192888-08861AKnap19580721IV.SFMV I.odb. 1.odd.19590210ano3
Drholec František05-01880AMilan19560622OO-MV Nová Paka19570827ano1
Drozen Jaroslav11.5.193405-16693ALudvík19770729OO-MV Jičín19870717ano1
Drozen Jaroslav11.5.193405-16693KTSTechnik19770729OO-MV Jičín19870717ano1
Dřízhal Stanislav05-02310ARais19571111OO-MV Nová Paka19630313ano1
Duben Rudolf04-06101AHolub19610327NPT Litoměřicepř.ano1
Duben Rudolf05-05334AHolub19610504NZ Valdicepř.ano1
Dubový Antonín1.1.194198-00922AMarianeta19791008SNV-OVO Valdice?ano1
Dubský Pavel6.7.194905-18329DPavel19791122KS StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.skart.ano1
Dundr Josef1.4.194688-13928ASaša19771031IV.SFMV V.odb. 1.odd.19891207ano3
Dundr Josef1.4.194688-13928KTSSaša19771031IV.SFMV V.odb. 1.odd.19891207ano3
Duplinský Ladislav11.12.193905-22477DVinař19850625*--?ano1
Dusbaba Miroslav26.6.192701-04466ADub19580507NZ Vinařice19610426ano3
Dusbaba Miroslav26.6.192705-06778A19630810NZ Valdice19670714ano1
Dušek Josef31.7.193805-13787POJosef19741227S StB Hradec Králové II.odb. 4.odd.19891207ano1
Dušek Josef31.7.193805-13787AŠkoda19741227S StB Hradec Králové II.odb. 4.odd.19891207ano1
Dušek Ladislav05-02373AAzor19571227S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.19640831ano1
Dušek Miloslav1.7.195705-15366APedro19760412OO-MV Jičín19810130ano1
Dvořák Antonín05-03020ATek19570306OO-MV Jičín19581127ano1
Dvořák Jan16.8.192701-05830AJan19581231S StB Praha III.odb. 1.odd.19600506 př.ano2
Dvořák Jan16.8.192705-07179A19640515NZ Valdice19650505ano1
Dvořák Jan16.8.192788-02924ASinger19711008*--ano3
Dvořák Jan16.8.192788-20368PBAteliér19801015X.SFMV II.odb. 1.odd.19861125ano3
Dvořák Richard23.2.193201-11947IChemik19621120OO-MV Praha 219651209ano3
Dvořák Richard23.2.193205-09649ASmetana19701217*--ano3
Dvořák Richard23.2.193288-16636ASmetana19790206XI.SFMV II.a odb. 1.odd.př.ano3
Dyk Jiří22.2.192705-00545AČerný19540622OO-MV Jičín19550317ano1
Dytrych Ladislav31.1.194501-45427DSprávce19871012--ano1
Egrt František05-01935ATonda19560825OO-MV Jičín19571222ano1
Eichler Miroslav17.12.192101-00224ADubský19540605OO-MV Poděbrady19551222ano1
Eichler Miroslav17.12.192105-00868ADubský19541022OO-MV Jičínano1
Eichler Miroslav17.12.192107-08461DDubský19630112*S StB Ostrava II.odb.?ano3
Eichler Miroslav17.12.192106-37162KTSKubiš19850513ano3
Eichler Miroslav17.12.192106-37162DDubský19850513ano3
Eichler Miroslav17.12.192106-37162AKubiš19850513ano3
Endlová Leonka21.11.195038-67817ADáša19730618VKR/34.sbold19830920ano
Entner Josef5.10.189705-05383AJičínský19610707NZ Valdicepř.ano1
Entner Josef5.10.189788-21718DJičínský19620818*--ano
Eršil Jaroslav20.1.192601-23191DHistorik19740611S StB Praha IV.odb. 4.odd.19800718ano3
Eršil Jaroslav20.1.192601-23191AHistorik19740611S StB Praha IV.odb. 4.odd.19800718ano3
Exner Oldřich05-03068ASmrk19570411OO-MV Nová Paka 419680405ano1
Fajc Jan3.4.194988-08357DJan19750110*--ano3
Faltus Stanislav05-00455AStalingradský19540619OO-MV Hořice19550420ano1
Fauler Karel05-03200AZátiší19590430OO-MV Nová Paka19630326ano1
Fejfar Antonín88-08516TSKrajánek19580419IV.správa FMV II.odb. 1.odd.-ano3
Fejfar Antonín02-04512DKrajánek19610605OO-MV Strakonice19640124ano3
Fejfar Antonín14.1.190601-04804TSKrajánek19580714S StB Praha IV.odb. 3.odd.ano3
Fejfar Bohumil05-00469AEmil19540615OO-MV Nová Paka19560418ano1
Fejfar Bohumír05-03195AFlek19590429OO-MV Nová Paka19610616ano1
Fejfar Bohumír?05-05069AFlek II.19601031OO-MV Jičín19620621ano1
Fejfar František05-02271ABříza19571012OO-MV Nová Paka19610518ano1
Fejfar Jaroslav27.11.192805-10864DKadlec1973011719881220ano2
Fejfar Josef05-01901AKarel19560703OO-MV Nová Paka19610427ano1
Fejfarová Vlasta14.12.192338-63974PBKarmen19730508VKR/5. SB19830518ano
Felix Milan28.5.192888-09086TSMichal19580904IV.správa VII.odb. 3.odd.ano3
Felix Milan28.5.192888-09086IMichal19580904IV.správa VII.odb. 3.odd.ano3
Felix Milan28.5.192888-00186DMichal19690714OPK Prahaano3
Felix Milan28.5.192888-02601IMichal19710525II.správa FMV IV.odb. 2.odd.ano3
Felix Milan28.5.192888-23226DMichal19820325XI.SFMVano3
Felix Milan28.5.192888-02601AMichal19710525II.správa FMV IV.odb. 2.odd.ano3
Festa Josef05-01220TSMarie19550520OO-MV Hořice 4ano1
Festa Josef7.7.193505-10742AJindra19721113OO-MV Jičínano1
Fiala František05-02983ANovák19581228OO-MV Jičín19610714ano1
Fiala Josef05-05545APuškař19611231OO-MV Jičín19640511ano1
Fink Karel05-01701AHůra19560211OO-MV Nová Paka19600219ano1
Fišer Josef05-03265AZelený19590717OO-MV Nová Paka19611211ano1
Flegl František26.11.194703-21718KTSRolf19790122OO-MV Chebpř.ano3
Flegl František26.11.194701-xxxx319790424S StB Praha 1a.odb.?ano3
Flegl František26.11.194703-21718ARolf19790122OO-MV Chebpř.ano3
Flídr Josef18.3.193301-18200ABříza19711222OO-MV Kolín19891123ano3
Flídr Josef18.3.193301-18200IBříza19711222OO-MV Kolín19891123ano3
Folprecht Jaroslav27.4.194238-10906PBIna19830621VKR/PVOS 1.odděl.19920130ano
Folprecht Jaroslav27.4.194238-10906AIna19830621VKR/PVOS 1.odděl.19920130ano
Folprecht Jiří25.9.192901-18682D19720531ano2
Formánek Karel17.5.194405-22714DEkonom19851030OO-MV Jičínbez uk.ano1
Formánek Václav6.11.194605-16652DVašek19770706OO-MV Semily19831117ano2
Formánek Václav6.11.194605-16652DRobert19770706OO-MV Semily19831117ano2
Formánek Václav6.11.194605-16652AVašek19770706OO-MV Semily19831117ano2
Formánek Václav6.11.194605-16652ARobert19770706OO-MV Semily19831117ano2
Fořt Bohumil5.6.192105-20946PBPředseda19830722OO-MV Jičín ?ano1
Fořt Bohumil5.6.192105-12292PBPředseda19830722OO-MV Jičínano1
Fořt Bohumil5.6.192105-20946PBMísto19830722OO-MV Jičínano1
Fořt Václav5.1.192005-11185DFinančník19730622ano1
Fořtová Marie14.1.192605-17355DVdova19780612S StB Hradec Králové I. odb. 4.odd.19840806ano3
Fořtová Marie14.1.192605-17355DVdova19850508S StB Hradec Králové I. odb. 4.odd.19870216ano3
Fráňa Pavel05-05203APetr19610112NPT Valdiceano1
Francová Miluška26.8.195005-19826DOko19820316OO-MV Jičín19870604ano1
Freund Jaromír8.11.192105-02762TSFranta19581002S StB Hradec Králové III.odb. 1.odd.19620827ano1
Freund Jaromír8.11.192105-11315DFronta19730928ano1
Friedel Alois24.5.195405-13127TSJarka19740731OO-MV Jičín19800627ano1
Friess Stanislav05-00509ABrýzda19540621OO-MV Žamberk19600512ano1
Frýba Alois05-02530AVáclav19580508OO-MV Jičín19580722ano1
Frýba Josef05-02064AJosef19570108OO-MV Jičín19570531ano1
Fryč Jaroslav05-02233AFryda19571008NPT Valdiceano1
Fryč Jaroslav02-04104AFrýda19600324OO-MV Jindřichův Hradec19620413ano3
Frýdl Jan07-06827AJan19610815NPT Mírovano3
Frýdl Jan7.5.190805-07010A19640116NZ Valdice19640321ano1
Fučík Jaroslav05-03436AJaroslav19600215OO-MV Nová Paka19601125ano1
Fučík Václav05-01726AJavor19560312OO-MV Hořice19650610ano1
Gabriel Václav05-00766ALudvík19540820OO-MV Hořice19631112ano1
Gallas Vojtěch09-03615ARybárano3
Gallas Vojtěch05-05005ARybár19600909NPT Valdice19621029ano1
Geisler Adolf21.9.192388-02851TSGavenda19550331IV.správa FMV III.odb. 3.odd.ano3
Geisler Adolf21.9.192318-41099INGavenda (Javenda)195609181.SFMV/42ano3
Geisler Adolf21.9.192301-16145KI,ITajemník19670518S StB Praha II.odb. 2.odd.19690203ano3
Glenda Pavel30*-00307TSMarián19550326S StB Jáchymovano3
Glenda Pavel30*-05074TSMarián19591005KS-MV Karlovy Varyano3
Glenda Pavel05-04959AMarián19600714NPT Valdiceano1
Glenda Pavel196306(KS Bratislava)ano3
Gloserová Zdena05-01283ARůžička19550530OO-MV Nová Paka19551122ano1
Gráda Josef05-00446AFrantišek19540619OO-MV Hořice19551012ano1
Gregor Miroslav05-02873AMiloslava, Vrba19581127S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.19660704ano1
Gregor Oldřich05-02498AJiří19580423OO-MV Jičín19620418ano1
Grof Josef05-00329ARytíř19540617S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd.19580721ano1
Groh Josef22.11.194607-23912DMechanik19800617ano3
Gulda Hubert05-03168TSAnton19580228NPT Valdice19630130ano1
Gürlich Jiří05-00481TSVojtěch19540619OO-MV Nová Paka19630313ano1
Haas Libor18.9.195038-78683AIng. Láznička19780624VKR/ZVO I19920709ano
Hahn Karol05-04886ALev19600408NPT Valdiceano1
Hahn Karol29.7.192208-09498ABedrich196503(KS Bratislava)ano3
Hain Jan13.7.194205-21905DHans19841010OO-MV Jičínbez uk.ano1
Hájek Jaroslav6.9.192901-28538DJaroslav19771108ano3
Hajný Ivan6.4.194301-29882AToman19780623S StB Praha III.b odb. 1.odd.ano3
Hajný Ivan6.4.194301-29882KTSToman19780623S StB Praha III.b odb. 1.odd.ano3
Haken Bohuslav05-02129AHabr19570704OO-MV Jičín19590907ano1
Haken Josef28.4.195005-23225KTSČapek19860721S StB Hradec Králové-ano1
Haken Josef28.4.195005-23225DČapek19860721S StB Hradec Králové-ano1
Hála Václav8.6.193205-06957D19631121*ano3
Haláček Václav2.8.191305-09623KA19701029OO-MV JIčín19761223ano1
Haláček Václav2.8.191305-09623A19701029OO-MV JIčín19761223ano1
Hanaman Leoš05-02237ASmetana19571008NPT Valdiceano1
Hanaman Leoš05-04309ASmetana19600329S StB Hradec Králové IV.odb. 1.odd.19680430ano2
Hančil Bohumil05-05598AKožich19620103OO-MV Jičín19630813ano1
Handt Antonín16.12.1932ATondaano
Handt Antonín16.12.193208-05657AZacharovpř.ano3
Handt Antonín16.12.193205-07695AZacharov19660113NZ Valdice19680812ano1
Handt Antonín16.12.193202-08901ATonda19710526S StB České Budějovice II.odb. 1.odd.19730131, znič.ano3
Handt Antonín16.12.193202-08901DTonda19710526S StB České Budějovice II.odb. 1.odd.19730131, znič.ano3
Handt Antonín16.12.193202-08901KATonda19710526S StB České Budějovice II.odb. 1.odd.19730131, znič.ano3
Hanuš Jaroslav30.1.193005-06652I19630530S StB Hradec Králové IV.odb. 2.odd.19640907ano1
Hanuš Jaroslav30.1.193005-06652KI19630530S StB Hradec Králové IV.odb. 2.odd.19640907ano1
Hanuš Vladimír21.3.192504-05049RVáša19600317OO-MV Česká Lípa19640430ano3
Hanuš Vladimír21.3.192504-05049TSVáša19600317OO-MV Česká Lípa19640430ano3
Hanuš Vladimír21.3.192504-18871PBVáša19780526OO-MV Česká Lípa III/219811014ano3
Hanuš Vladimír21.3.192504-18871DVáša19780526OO-MV Česká Lípa III/219811014ano3
Hanušová Milena21.7.192305-18678DPojišťovna19800605OO-MV Jičín-ano1
Hanzl Josef05-02647AMarie19580731OO-MV Hořice19630314ano1
Hanžlík Jiří21.8.193201-32254PBAtelier19791119S StB Praha I.a odb. 2.odd.19810819ano3
Hart Václav05-00902AŽižka19541126OO-MV Hořice19560419ano1
Hartl Bohumil05-01636TSVěra19551227OO-MV Jičín 319720218ano1
Hartl Bohumil30.4.191505-10047IVěra19720217OO-MV Jičín19890814ano1
Hartl Bohumil30.4.191505-10047DVěra19720217OO-MV Jičín19890814ano1
Hartman Artur28.6.191005-04878AHodač19600331NPT Valdiceano1
Hartman Artur28.6.191088-11438TSHodač19600527*ano3
Hátle Bedřich05-01018AChlum19550314OO-MV Hořice19550622ano1
Hátle Ladislav05-01694A19560208OO-MV Hořice19571221ano1
Havel Boris30*-00211TSRíša19550201S StB Jáchymovano3
Havel Boris30*-05006TSRíša19591005KS-MV Karlovy Varyano3
Havel Boris26.1.192805-04891TSRíša19600422OO-MV Jičín 4ano1
Havel Boris26.1.192805-10049ARíša19720217S StB Jičín19770919ano1
Havel Jaroslav16.2.196138-44559AJosef19810511VKR/OVKR 9.tdano
Havelka Bedřich29.1.194205-07875IDiamant19660906NZ Valdice19690122ano1
Havelka František05-01357AAdolf19550603OO-MV Jičín19561218ano1
Havíř Jan05-03287ABorovička19590924OO-MV Jičín19610412ano1
Havlíček Vladimír02-03530TSEvžen19581220S StB České Budějovice IV.odb. 2.odd.19610218ano3
Havlíček Vladimír07-07202AEvžen19620618ÚNZ Mírovano3
Havlíček Vladimír9.4.192905-07077AEvžen19640305NZ Valdice19670707ano1
Hazdrová Marie05-01236AZdena19550524OO-MV Jičín19560320ano1
Hegrová Hana viz Rysková19.3.194088-11135IMarcela19600303SEO FMV Praha19641013ano3
Hejčl Václav22.10.194705-17818AVojta19790309S Stb Hradec Králové II.odb. 2.odd.19850515ano1
Hejčl Václav22.10.194705-17818KTSVávra19790309S Stb Hradec Králové II.odb. 2.odd.19850515ano1
Hejna Ladislav11.2.191805-11322ARovenský19731002OO-MV Jičínano1
Hejtman Josef22.1.192904-09287D19651023ano3
Hep František26.5.194305-10770ARoman19721128S StB Hradec Králové I.odb. 1.odd.19820130ano2
Hercík Josef05-01098A19550331OO-MV Jičín19581024ano1
Hercík Miroslav6.2.193038-40543PBDráha19790213VKR/OVS Pardubice19811119ano3
Heršálek Jiří24.1.194001-42472DGeorg19851030*S StB Praha19890220?ano3
Hevera Rudolf34-01723ARex19580504ano3
Hevera Rudolf05-05098ARex19601123NPT Valdiceano1
Hevera Rudolf16.4.192788-23096ARex19631205III.správa FMV III.odb. 3.odd.ano3
Hevera Rudolf16.4.192788-00443ARex19690616II.správa FMV II.odb. 1.odd.ano3
Hevera Rudolf16.4.192702-13219ARex19780719OO-MV Táborznič.ano3
Hiršal Miroslav27.5.192401-03473TSTechnik19570614S StB Praha II.odb. 3.odd.19581015ano3
Hladík Jiří7.12.195305-20140ALukáš19820721OO-MV Semilyano2
Hladík Jiří7.12.195305-20140POJosef19820721OO-MV Semilyano2
Hladík Josef05-02303AAdam19571108OO-MV Hořice19640326ano1
Hladinová Stanislava14.9.194005-23276KTSÚpa19860814S StB Hradec Králové II.odb. 3.odd.19891206ano1
Hladinová Stanislava14.9.194005-23276AÚpa19860814S StB Hradec Králové II.odb. 3.odd.19891206ano1
Hlaváč Milan05-00555AKnihař19540622OO-MV Jičín19561214ano1
Hlaváček Miroslav26.2.192005-10440DSpojař19720723OO-MV Jičín19850424ano1
Hlavatá Marie05-00459TSVěra19540619OO-MV Hořice 219630327ano1
Hlavatý Gustav05-02858AKoleje19581119S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.19600728ano1
Hlavatý Jaroslav29.7.194405-22527DSklář19850723ano1
Hlavatý Lubomír5.6.195205-19161DLorenc19810218ano2
Hlavatý Lubomír5.6.195205-19161KTSLuba19810218ano2
Hlavatý Miloš28.3.196338-12316ADub19840126VKR/1.ŽB19860922ano
Hlawatschke Alfréd05-07574AVilém19650821OO-MV Jičín19770919ano1
Hlawatschke Alfréd05-07574IVilém19650821OO-MV Jičín19770919ano1
Hlawatschke Alfréd05-07574KIVilém19650821OO-MV Jičín19770919ano1
Hlubuček Jaroslav21.6.192505-03309TSKostka19591029OO-MV Jičín 419601027ano1
Hlubuček Jaroslav21.6.192501-03811TSKostka19571009ÚNZ Příbramano3
Hlušička Bohuslav05-02217AJakobín19570926OO-MV Hořice19620514ano1
Hlušička Vratislav21.7.192502-09163DVráťa19720608ano3
Hnátová Božena9.1.192005-14765DBožena19750910ano
Hnida Josef05-01375AHelena19550606OO-MV Hořice19550927ano1
Hnik Josef14.7.195705-24283KTSBen19880303S StB Hradec Králové I. odb. 4.odd.-ano1
Hnik Josef14.7.195705-24283DBen19880303S StB Hradec Králové I. odb. 4.odd.-ano1
Hodas Petr1.1.196705-23861KTSTomáš19870609OO-MV Jičín19891206ano1
Hodík Karel10.12.192105-03667AEva19600324OO-MV Ústí nad Orlicí19611012ano1
Hodík Karel10.12.192188-23306AEva19640227+?ano3
Hofman Jan05-01962ADon19561003OO-MV Jičínano1
Hofman Jan19.12.192201-07342ADon19600331OO-MV Nymburk?ano2
Hofman Jaromír4.4.195938-05842AStaňa19810303VKR/4.BPSano
Hofman Miloslav14.10.194205-18470DStanda19800215OO-MV Jičín19861218ano1
Hoksa Karel28.12.193501-13151AAnna19631129ano2
Hoksa Karol28.12.193505-07836AAnna ?19660721NZ Valdice19670120ano1
Holda Miroslav27.8.193988-26981DSládek19831212II. SFMVpř.ano3
Holda Miroslav27.8.193906-39464DSládek19870518př.ano3
Holda Miroslav27.8.193901-46444DSládek19880913S StB Praha 1a.odb. 2.odd.znič.ano3
Holeček Josef05-00443ALojza19540619OO-MV Hořice19560223ano1
Holoubek Aleš13.11.195405-19425KTSFelície19810609OO-MV Jičín19841015ano1
Holoubek Aleš13.11.195405-19425AFelície19810609OO-MV Jičín19841015ano1
Holoubek Zdeněk4.3.192805-12687DHolub19740404OO-MV Jičín?ano1
Holub Jan07-05460AHolan19600308OO-MV Olomoucano3
Holub Jan05-05205AHolan19610112NPT Valdice19611013ano1
Holý František3.6.193338-55025AHradil Váša19660405VKR/III-I-319720822ano
Homola Richard05-02251AHonsa19571008NPT Valdiceano1
Homola Richard04-05762AHonsa19600616OO-MV Česká Lípa19680520ano3
Homolková Věra28.5.194038-43184ALáďa19650712VKR/3. sb. PVOS19850328ano
Honza Jiří05-00884AHora19541106S StB Hradec Králové III.odb. 3.odd.19620124ano1
Honzák Lubomír26.7.192805-02203AJarda19570912OO-MV Jičín19640921ano1
Horáček Bohuslav05-02918ABob19581209OO-MV Nová Paka19610919ano1
Horáček Jaroslav05-01973AMilan19561015OO-MV Nová Paka19561214ano1
Horáček Jaroslav1.4.193801-13850IBožena19640613ÚNZ Příbram19660429ano3
Horáček Jaroslav1.4.193805-07992ABožena19661227NZ Valdice19670324ano1
Horáček Josef30.3.196138-47267AIlona19830420VKR/9.td19840731ano
Horák Jaroslav05-01754AKadet19560326OO-MV Hořice19630527ano1
Horák Josef27.5.192438-68155APavel19730911VKR/ŘVS19811028ano
Horák Otakar9.12.192405-00449ABydžovský19560619OO-MV Hořice19580318ano1
Horáková Věra9.9.192405-05769TSVěra19620829S StB Hradec Králové IV.odb. 2.odd.19720124 viz 9981ano2
Horáková Věra9.9.192405-09981AMária19720121S StB Hradec Králové I.odb. 2.odd.19820630ano2
Horáková Věra9.9.192405-20085DMaria19820625ano2
Hördler Max05-03281AHanz19590915OO-MV Nová Paka19620925ano1
Horecký Jan05-02405ATatranský19580122NPT Valdice19590706ano1
Hortlík Ladislav05-04896ATatran19600422OO-MV Jičín19610427ano1
Hořčička Václav8.10.192005-19530DHořec19810806OO-MV Jičín19851128ano1
Hořejší Ivo9.1.193238-40591ATibor19711011VKR/14. PD19850328ano
Hošek Václav05-01002AČerný19550304OO-MV Jičín19560627ano1
Hošková Marie20.11.195205-10058D19720217ano
Houška František05-02227AČerný19571008NPT Valdiceano1
Houška FrantišekTSČerný19580223KS-MV Karlovy Varyano3
Hradec Jiří05-02243APardubice19571008NPT Valdiceano1
Hradecký Zdeněk14.8.192838-49249AKája19621128VKR/VA AZ19870226ano2
Hradecký Zdeněk14.8.192838-49249AKája19621128VKR/VA AZ19870226ano
Hrbek Jan05-05391ATvrz19610713NZ Valdice19640310ano1
Hrbková (Kamenická) Jana30.12.194138-41258TSSvětlana19790628VKR-OVS Pardubice?ano1
Hrnčíř Oldřich05-00475AAtlet19540619OO-MV Nová Paka19550131ano1
Hrnčíř Vilém12.11.194405-17914KTSMirek19790423OO-MV Jičín19860729ano1
Hrnčíř Vilém12.11.194405-17914AMirek19790423OO-MV Jičín19860729ano1
Hroch Jaroslav7.10.194705-22389AVychovatel19850521S StB Hradec Králové I.odb. 2.odd.ano1
Hroch Jaroslav7.10.194705-22389AVýcha19850521S StB Hradec Králové I.odb. 2.odd.ano1
Hroch Josef28.1.192288-22025AHora19621114II.správa FMV III.odb. 5.odd.19660930ano3
Hronek Václav1.9.192105-10993DVáša19730308ano1
Hroneš Jaroslav10.11.194005-15442DJaroslav19760521 a 1984110619801028 a 19880617ano2
Hrubý Oldřich05-02223ABoris19570930OO-MV Jičín19650107ano1
Hrubý Otakar05-03249TSDžunka19590706OO-MV Nová Paka19610313ano1
Hrubý Přemysl18.11.193101-14223D19650106ano3
Hruška Ladislav88-11361TSPeremis19600513SNZ Prahaano3
Hruška Ladislav21.6.191401-09712TSPeremis19610707S StB Prahaano3
Hruška Ladislav21.6.191405-05827APeremis19621106NZ Valdice19640515ano1
Hruška Miroslav2.10.193201-11108AMichal19620215OO-MV Praha 319640708ano3
Hruška Miroslav2.10.193288-03931DMichal1972081719730704?ano3
Hubálovský Josef24.2.194638-59036IHradčany19691029VKR/71. plrb19720209ano
Husník Bedřich11.5.192798-00112AHanuš19740715SNV-OVO Valdiceano1
Hylmar Antonín05-02042AVáclav19561210OO-MV Nová Paka19630228ano1
Hylmar Jiří28.2.193405-14676KTSNový19750808OO-MV Jičín19610210ano1
Hylmar Jiří28.2.193405-14676ANový19750808OO-MV Jičín19610210ano1
Hyšpler Josef18.4.193005-19628DDomovník19811025*ano1
Chára Jaroslav31.7.192605-17164PBJan19780321ano1
Chára Jaroslav31.7.192605-19519PBJarda19810728S StB Hradec Králové II. odb. 1.odd.19881006ano1
Charvát Václav28.9.192605-05496AMarcel19611121NZ Valdice--ano1
Charvát Václav28.9.192688-25932AMarcel19671110*IV. SFMVano3
Charvát Václav28.9.192601-16567DMarcel19680404*ano3
Chlupáč František05-02127AHorák19570702OO-MV Nová Paka19641214ano1
Chmelař Vladimír16.2.191788-02515AEmil19541231MKO Praha19561119ano3
Choděra Eduard12.2.195105-18804DEda19800814*ano1
Choděra Eduard12.2.195105-24969DEda19890517*ano1
Chramosta Zdeněk19.2.192505-09603KIZdislav19700910OO-MV Semily19880707ano1
Chramosta Zdeněk19.2.192505-09603IZdislav19700910OO-MV Semily19880707ano2
Chramosta Zdeněk19.2.192505-09603AZdislav19700910OO-MV Semily19880707ano2
Chrpa Jaroslav12.5.194801-43269DJarda19860416ano2
Chudoba Jaroslav05-02814TSLomař19581031S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.19640123ano1
Imlauf František19.11.192305-10510ALevin19720815OO-MV Chrudim19830930ano3
Isák Svatoslav21.2.194005-07012A19640116NZ Valdiceano1
Isák Svatoslav21.2.194007-xxxx1196410xOO-MV Olomouc196712xano3
Isák Svatoslav21.2.194001-16444IBerka19671222SNZ Praha19690109ano3
Ištván Juraj05-04930A19600614NPT Valdice19610412ano1
Ištvánek Bohumil4.2.192805-11538ADub19731019OO-MV Semily19791217ano1
Ištvánek Bohumil4.2.192805-11538PORada19731019OO-MV Semily19791217ano1
Ištvánek Bohumil4.2.192805-11538KTSDub19731019OO-MV Semily19791217ano1
Ištvánek Bohumil4.2.192805-11538NOIgor19731019OO-MV Semily19791217ano1
Ivan Jiří17.5.194001-13940IRobert19640714NZ Vinařice19660429ano3
Jahelka Josef05-01645ADružstevník19560103OO-MV Hořice19631031ano1
Jakeš Alois6.6.192005-02247APetr19571008NPT Valdice19590720+ př.ano1
Jakeš Alois6.6.192002-03814ALibor19590729OO-MV Milevsko III.odb.19881223ano3
Jakeš Josef05-05596TSJirka19620102OO-MV Jičín 419631112ano1
Jakubec Albert20.4.194001-45135DBert19870714S-Stb Praha 3b. odb. 1.odd.neuk., znič.ano2
Jakubec Albert20.4.194001-45135DZelený19870714S-Stb Praha 3b. odb. 1.odd.neuk., znič.ano2
Janáček Josef05-02571ADub19580614NPT Valdicepř.ano1
Janák Jaroslav05-02490AHonza19580421OO-MV Nová Paka19630308ano1
Janák Karel05-00557APírko19540622OO-MV Jičín19541129ano1
Janata Josef05-02003AJosef19561121OO-MV Jičín19570516ano1
Janatka Jaroslav05-05901AVeselka19621229OO-MV Jičín 419680405ano1
Janatka Jaroslav05-05901PBVeselka19621229OO-MV Jičín 419680405ano1
Janda Zdeněk11.4.194038-72286AAnna19740220VKR/51.ŽB19800226ano
Janeček Jaroslav05-00755A19540809OO-MV Hořice19600512ano1
Janiš Alfréd14.2.191005-06799A19630829NZ Valdicepř.ano1
Janiš Alfréd14.2.191088-24563AMírovský19650930II.správa FMV IX.odb. 1.odd.19690328ano3
Janko Jaroslav05-01792AMilena19560403OO-MV Jičín19631031ano1
Janko Jaroslav05-01792AMilan19560403OO-MV Jičín19631031ano1
Janko Milan05-05365RAlena19610620OO-MV Jičín 419631213ano1
Janoušek Vladimír30.1.192288-10466AVladimír19590814*19640324ano3
Janoušek Vladimír30.1.192201-05293AVladimír19581105+S StB Praha19590810+ano3
Jantsch Rudolf05-01577ARichard19551017OO-MV Nová Pakapř.ano1
Jantsch Rudolf04-05451TSRichard19600318OO-MV Jablonec n./Nisou19641222ano3
Janza Antonín05-03084ADalibor19570430S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd.19631213ano1
Jarolím Miloslav8.7.194298-00120AAlík19740725SNV-OVO Valdice?ano1
Javůrek Josef05-01697ADub19560210OO-MV Jičín19580210ano1
Ječný Dobromil10.2.191788-22283DVlasta19811102+19830906ano3
Ječný Dobromil10.2.191701-17817DTitus19710503+197702?ano3
Ječný Dobromil10.2.191788-12698AVlasta19770214X.správa FMV IV.odb. 2.odd.19811030ano3
Jelen Vladimír12.8.194388-23478DStavař19820502+ano3
Jelínek Josef05-03108TSLáďa19590107OO-MV Hořice 419610210ano1
Jenček Vladimír19.5.193488-11364DRula1976062519761021ano1
Jenčovský Vladimír11.6.195901-47881DSarka19891117S-StB Praha-ano2
Jenke František21.8.193405-14814DPekař19751002+?ano1
Jeršov Vladimír05-02727AZdenka19580914OO-MV Jičín19620706ano1
Jeřábek František05-00482AJiskra19540619OO-MV Nová Paka 2.ZO19610130ano1
Jezdinský Josef3.3.195205-21220DHajný19831206-ano1
Ježek Zdeněk23.8.191905-07185DKarel19640526+19680403ano1
Jičín88-01380OB19690722II.správa FMV vedení 1.odd.19710807?ano1
Jičín - nádraží05-03327A19591117OO-MV Jičín19630312ano1
Jičín, Gottwaldovo nám.5905-05398PBPoradna19610721OO-MV Jičín19640623ano1
Jičín, Gottwaldovo nám.5905-05398APoradna19610721OO-MV Jičín19640623ano1
Jičín, Havlíčkova ul.05-05330PBPB-Jičín19610504OO-MV Jičín19630326ano1
Jičín, Havlíčkova ul.05-05330APB-Jičín19610504OO-MV Jičín19630326ano1
Jindra Josef26.3.195805-22712DAtlet19851030OO-MV Svitavy19891206ano3
Jinoch Jindřich3.5.196101-42929DJindra19860219S StB Praha 2b.odb. 1.odd.19891205ano3
Jiran Milan16.3.195305-22974DJirásek19860312OO-MV Hradec Králové19891206ano2
Jirásek Petr25.4.194801-45795DOpravář19880204S-StB Praha 1c.odb. 2.odd.19890117ano3
Jirásko Jaroslav05-00000TS19520201OO-MV Nová Pakaano1
Jirásko Václav05-03317AJan19591111OO-MV Nová Paka19630227ano1
Jirků Božena05-01668A19560114OO-MV Jičín19600711ano1
Jirout Milan30.4.193905-20870DMíša1983061619880627ano2
Jírová Jarmila viz Prelovská13.2.194805-19269DJindraano1
Jiřička Luboš26.11.195938-43658AVlasta19801126VKR/20.msdano
Jiřík Miloš12.1.194788-10080AIng.19751105X.správa FMV III.odb. 2.odd.19891207ano3
John Otakar05-01412AKarel19550610OO-MV Nová Pakapř.ano1
John Otakar38-xxxx119551121VKR Hradec Králové?ano2
Jón František05-03130TSKarel19590206OO-MV Hořice 419630313ano1
Jón Josef05-05597TSLhota19620102OO-MV Jičín19640331ano1
Jonáš Antonín05-05155APražský19601222NPT Valdicepř.ano1
Josef05-06859PB196310063OO-MV Jičín19650610ano1
Jugoslávci v Jičíně05-00041OB1954??S StB Hradec Králové II.odb. 4.odd.19560128ano1
Jůn Miroslav05-01585AFuriant19551027OO-MV Hořice19560522ano1
Junek Antonín05-00450AŽerotín19540619OO-MV Hořice19590223ano1
Junek Josef12.4.194505-18753AGabriel19800717OO-MV Jičín-ano1
Jung Milan05-02831AMilan19581108OO-MV Hořice19610427ano1
Junková Otilie11.5.192305-07377PB19650123S StB Hradec Králové II.odb. 3.odd.19690707ano2
Jůza Jan05-03415AHonza19600115NPT Valdice19661102ano1
Jůzlová Emilie05-06553PB19630416OO-MV Jičín19641207ano1
Kadavá Irena05-01223AMarie19550520OO-MV Hořice19560223ano1
Kafka Pavel05-01738A19560321OO-MV Jičín19560912ano1
Kalabis Ladislav04-00718TSJan19540330OO-MV Litvínovpř.ano3
Kalabis Ladislav05-00811AJan19540910OO-MV Jičín19570206ano1
Kalenský František05-03178ADeník19590409OO-MV Nová Paka19630322ano1
Kamenická (Bláhová, Krejčová) Sylvestra31.12.192118-45969AMüllerová197308011.SFMV/2119780823ano2
Kamenická Sylvestra31.12.192188-2317719640110+II.správa FMV VI.odb. 3.odd. ?př.ano2
Kamenická Sylvestra31.12.192101-17014AMüllerová19690703S StB Praha VII.odb. 1.odd.př.ano2
Kamenická Sylvestra31.12.192101-17014ISkálová19690703S StB Praha VII.odb. 1.odd.př.ano2
Kamenická Sylvestra31.12.192188-02849ISkálová19710915II.správa FMV IX.odb. 1.odd.př.ano2
Kamenická Sylvestra31.12.192188-16648A19790206*19790524ano2
Kameník Jaroslav13.10.195601-35094KTSJanis19811012S StB Praha I.c odb. 2.odd.19850528ano3
Kameník Jaroslav13.10.195688-30433KTSJanis19850528X.správa FMV II.odb. 1.odd.19881102ano3
Kameník Jaroslav13.10.195601-35094AJanis19811012S StB Praha I.c odb. 2.odd.19850528ano3
Kaplan František05-00461AJiří19540619OO-MV Hořice19560320ano1
Kaplan Karel05-00461AJiří19540619OO-MV Hořice19560320ano1
Kaprál Otakar05-01203TSHonza19550517OO-MV Jičínpř.ano1
Kaprál Otakar05-04980TSHonza19600815OO-MV Jičín19631102ano1
Kaprál Otakar6.11.192001-07340TSHonza19600331*OO-MV Nymburk?př.ano2
Kapras Petr17.1.193305-05815KIPavel19621016OO-MV Hradec Králové 319690312ano2
Kapras Petr17.1.193305-05815APavel19621016OO-MV Hradec Králové 319690312ano2
Kapras Petr17.1.193305-10735D19721108+?ano2
Kára Oldřich05-01727AHubert19560313OO-MV Hořice19630313ano1
Karásek Jiří6.2.194105-16827DJirka19771010+?ano2
Karbule Ladislav05-00462AKučera19540619OO-MV Hořice19560118ano1
Karlas Jan30.3.193005-10053TSRacek19720217OO-MV Jičín--ano1
Karlas Jan30.3.193005-05210TSRacek19610117S StB Hradec Králové III.odb. 1.odd.př.ano1
Karlík Eduard31.8.191488-02539APřemysl19550108+?ano3
Karlík Eduard31.8.191401-16809APřemysl19690609S StB Praha III.odb. 2.odd.př.ano3
Karlík Eduard31.8.191488-13472APřemysl19770714XI.správa FMV III.odb. 1.odd.19850314ano3
Karlík Miroslav6.4.193101-01230TSRudolf19541130OO-MV Kutná Horapř.ano2
Karpaš Emil05-00551AJeníček19540622OO-MV Jičín19630314ano1
Karpíšek Jiří10.5.194938-74947??19760120*VKR ?př.ano3
Karpíšek Jiří10.5.194901-29287AOlda19780320S StB Praha II.a odb. 3.odd.19821102ano3
Kaska František3.4.192505-02240ANový19571008NPT Valdice19600305ano1
Kaska František3.4.192502-07185AEvžen19641103S StB České Budějovice II.odb. 4.odd.19680426ano3
Kaska František3.4.192502-07185KAEvžen19641103S StB České Budějovice II.odb. 4.odd.19680426ano3
Kašubiak Jan26.4.193801-11063TSKazbek19620119*ÚNZ Příbram??ano3
Kašubiak Jan26.4.193805-05887AKazbek19621220NZ Valdicepř.ano1
Kašubiak Jan26.4.193804-09166DKazbek19650816*ÚNZ Poláky??ano3
Kavan František05-05565TSRadimský19611221OO-MV Jičín 319630310ano1
Kazda Jaroslav05-00562TSJirka19540622OO-MV Jičín 719550420ano1
Kejdana Jaroslav05-03247AJeremiáš19590706NPT Valdice19631203ano1
Kessler Adolf05-02226AGlobus19571008NPT Valdice19620811ano1
Kirsch Josef3.4.192905-09848KIVáclav19710923OO-MV Jičín19841207ano1
Kirsch Josef3.4.192905-09848AVáclav19710923OO-MV Jičín19841207ano1
Kittler Jaroslav05-01299ALexa19550530OO-MV Nová Paka19560615ano1
Klaban Vratislav15.8.194538-46112APepík19820611VKR/I.odb. ZVO/2.odd.19860715ano
Klepl Josef05-00756TS19540809OO-MV Hořice 319560223ano1
Klíma František05-02249AKliment19571008NPT Valdice19600305ano1
Klíma Vlastimil10.12.189888-11382AOrlíkano3
Klíma Vlastimil10.12.189805-02450AOrlík19560308NPT Valdice19600513ano1
Klimo Miroslav5.9.195108-26095PBJožo???ano3
Klimšová (Nývltová) Jiřina8.4.194405-19362AJirka19810513S StB Hradec Králové I.odb. 4.odd.bez uk.ano1
Klimšová (Nývltová) Jiřina8.4.194405-19362DKamélie19810513S StB Hradec Králové I.odb. 4.odd.bez uk.ano1
Klimšová (Nývltová) Jiřina8.4.194405-19362KTSKamélie19810513S StB Hradec Králové I.odb. 4.odd.bez uk.ano1
Klimt Ladislav15.4.194105-13003ALadislav19740702S StB Hradec Králové II.odb. 4.odd.bez uk.ano1
Klimt Ladislav15.4.194105-13003DSaša19740702S StB Hradec Králové II.odb. 4.odd.bez uk.ano1
Klokočník Josef4.1.193288-14561KTSAlbert19780215X.správa FMV I.odb. 1.odd.19891206ano3
Klokočník Josef4.1.193288-14561AAramis19780215X.správa FMV I.odb. 1.odd.19891206ano3
Klokočník Josef4.1.193218-20656TSOlár197802151.SFMV/1VII.odb.arch.ano3
Klos Vlastimil1.5.193105-13743AJan Svoboda19741115S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd.19860515ano1
Klos Vlastimil1.5.193105-13743KTSJan Svoboda19741115S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd.19860515ano1
Klouček Antonín20.12.192005-12272PBPředseda19740129OO-MV Jičín19830629ano1
Kluger Otakar10.6.192305-06381KIRoman19630131OO-MV Semily 219730806ano1
Kluger Otakar10.6.192305-06381IRoman19630131OO-MV Semily 219730806ano1
Kluger Otokar10.6.192305-14091ARoman19730214OO-MV Semily?19840131ano1
Kluger Otokar10.6.192305-14091DRoman19730214OO-MV Semily?19840131ano1
Kmínek Josef18.11.194205-16488DKnihovník19770502+OO-MV Trutnov?ano2
Kmínek Václav05-00478AAntonín19540619OO-MV Nová Paka19630327ano1
Kmínková Anna2.1.194305-18809DAnna19800821+OO-MV Semily?ano2
Kmoch Alois05-00176AVydra19540616OO-MV Trutnov19630313ano1
Kmoníček Jan5.6.196288-26009KTSKlerik19830711X.správa FMV V.odb. 1.odd.19880519ano1
Kmoníček Jan5.6.196238-20855AKlerik19860123VÚ 9444 Val. Meziříčíano3
Kmoníček Jan5.6.196288-26009AKlerik19830711X.správa FMV V.odb. 1.odd.19880519ano1
Knádl František05-02235AFakyk19571008NPT Valdice19580414ano1
Knajpl (Knajfl) Josef05-02828AJosef19581108OO-MV Hořice19601001ano1
Knap Jaroslav15.11.193001-47050DAmort19890310S StB Praha III.odb. 3.odd.19891206ano3
Knap Jaroslav15.11.193001-47050AAmort19890310S StB Praha III.odb. 3.odd.19891206ano3
Knap Vladimír05-01182TSVlastík19550507OO-MV Nová Paka 319551012ano1
Knápek Václav17.2.193038-02580AJaroslav19791002VKR/34.sbold19830506ano
Knápek Zdeněk10.3.192830-V294ILosos19550323S StB Jáchymov19560531ano3
Knápek Zdeněk10.3.192830-00294TSLosos19550323S StB Jáchymov19560531ano3
Knápek Zdeněk10.3.192805-02245ALosos19571008NPT Valdicepř.ano1
Knápek Zdeněk10.3.192807-04506ALosos19600302OO-MV Přerov19610421ano3
Knápek Zdeněk10.3.192801-14837ILosos19650914OO-MV Příbram19670124ano3
Knížek František05-01615ABystrý19551206OO-MV Hořice19610720ano1
Knížek Jaroslav05-01629A19551219OO-MV Jičín19560917ano1
Knotek František7.1.192005-05373AKnap19610626NZ Valdicepř.ano1
Knotek František7.1.192088-xxxx219620601III.S FMVpř.ano3
Knotek František7.1.192004-06625TSKnap19620710S StB Ústí n./Labem III.odb. 1.odd.19620929ano3
Knotek František7.1.192004-13427NORudolf, Papírák19740115O StB Litoměřice 2/219790116ano3
Kobr Jáchym05-01623AFranta19551212OO-MV Nová Paka19570214ano1
Kocián Antonín05-01736AKůň19560319OO-MV Nová Paka19630313ano1
Kočí (Kšír) Josef05-00946ALesák19550113OO-MV Jičín19560411ano1
Kočí Jiří16.3.193104-21414DVelký19810703?19870609ano3
Kohl Ladislav25.4.192605-08091AFrantišek19670323OO-MV Jičín19811231ano1
Kohl Ladislav25.4.192605-19738DFrantišek19820126+OO-MV Jičín?ano1
Kokeš Jaroslav05-01569AMáj19551004OO-MV Hořice19630317ano1
Kolář Vladimír3.9.194605-15909DLaborant1976091419811231ano1
Kolář Vojtěch15.8.192401-06234TSJarka19590505OO-MV Kladno19630618ano3
Kolina Alois30.8.194804-16919KTSKolda19760623O StB Litoměřice II.odb.1.odd.19850325ano1
Kolina Alois30.8.194804-16919DKolda1976062319850325ano1
Kolmanová Marie12.3.193438-62220APřibilová Eva19720810VKR/1. A19881208ano
Kolomazník Karel20.11.194701-41616KTSBacílek19850409OO-MV Nymburk19880810ano2
Kolomazník Karel20.11.194701-41616ABacílek19850409OO-MV Nymburk19880810ano2
Komárek Jiří19.4.194904-15873DProkop1975081919810316ano2
Komárek Karel05-01762AVltavský19560328OO-MV Hořice19561012ano1
Komárek Vlastimil05-01520AŠimon19550813OO-MV Jičín19581128ano1
Končická Bohuslava22.1.193338-33263APepík19660221VKR/9.TD19890304ano
Konečný Jiří27.11.195938-45480ALibor19811210VKR/32.sbano
Konsp. byt v Nové Pace05-01698A19560210OO-MV Nová Paka19570419ano1
Konsp. byt v Nové Pace05-01698KB19560210OO-MV Nová Paka19570419ano1
Kopáč Josef18.3.192705-23319DAgron19860908S StB Hradec Králové I.odb. 4.odd.19880211ano1
Kopačka Josef02-01285TSTulák19550226OO-MV Soběslav 319551110ano3
Kopalová Marie05-01164AHana19550429OO-MV Jičín19560112ano1
Kopecký Jaromír11.5.189905-02234ADesenský19571008NPT Valdice?ano1
Kopecký Jaromír11.5.189988-11377TSDesenský19600519*III.správa FMV II.odb. 2.odd.19690818 př.ano3
Kopecký Jaromír11.5.189988-00514ADesenský19690618*III.správa FMV I.odb. 1.odd. ??ano3
Kopecký Jaroslav28.5.194205-14940ADano19751120S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.skart.ano1
Koprda Alois05-05612ABratislavský19620123NZ Valdice19640127ano1
Korda Karel05-02090AJaromír19570204OO-MV Nová Paka19600715ano1
Korynta Augustin17.7.191205-02228AOrel19571008NPT Valdice19591010?ano1
Korynta Augustin17.7.191288-10658TSLukavský19591018*?19641103ano3
Kořínek Jiří3.10.194305-23925DKotek19870710S StB Hradec Králové I.odb.? 2.odd.19891206ano2
Kořínek Ladislav12.9.194404-26374DDodo19880615bez uk.ano3
Kořínek Otakar05-04900ASkalák19600422OO-MV Jičín19620720ano1
Kosina Jiří05-02947TSGusta19581217OO-MV Jičín19620130ano1
Kosina Jiří30.6.193305-10166AKvěta19720428S StB Hradec Králové II.odb. 3.odd.bez uk.ano2
Kosina Vlastimil2.7.194505-16322DHonza19770303+ano2
Košek Josef05-00556TSSrnka19540622OO-MV Jičín 719541129ano1
Košek Josef27.8.190805-03488TSBezděk19600322OO-MV Semily19541129ano2
Košek Josef27.8.190805-10042TSSrnka19720218+OO-MV Jičínano1
Košek Miloslav13.1.192804-03513TSPavel19580814OO-MV Žatec19680513ano3
Košek Miloslav13.1.192805-05262APavel19610225OO-MV Jičín19641130?,ano1
Košíček Jan05-02942TSPardubský19581216OO-MV Jičín 2př.ano1
Košťák Ladislav30-00036TSAnthonov19540618S StB Jáchymovpř.ano3
Košťák Ladislav05-00767TSAnthonov19540820OO-MV Jičín 319550912ano1
Košťál Jaroslav05-01573AJakub19551005S StB Hradec Králové IV.odb. 3.odd.19561130ano1
Košťál Lubomír27.8.195938-14087AHana19840611VKR/I.odb. ZVO 3. oddě l19920701ano
Kotejk (Kotyk) Josef24.11.192705-09877IDvořák19711021OO-MV Jičín19770712ano1
Kotejk (Kotyk) Josef24.11.192705-09877KIDvořák19711021OO-MV Jičín19770712ano1
Kotejk (Kotyk) Josef24.11.192705-09877ADvořák19711021OO-MV Jičín19770712ano1
Kotlář Josef05-01495ALlibuše19550724OO-MV Jičín19570727ano1
Kotrbáček Jaroslav2.3.195005-17461SStudent19780821+OO-MV Jičín ?19791019?ano1
Kotrbáček Jaroslav2.3.195005-18252DStudent19791019OO-MV Jičín ?19851209ano1
Kotrčová Marie1.7.194605-22715DMaru19851030OO-MV Jičínbez uk.ano1
Koudelka Slavoš05-03286AJeník19590924NPT Valdice19610110ano1
Koudelka Vladimír23.2.193504-07340IVláďa19630122S StB Ústí n./Labem IV.odb.19680618ano3
Koudelka Vladimír23.2.193504-07340KIVláďa19630122S StB Ústí n./Labem IV.odb.19680618ano3
Koula Václav05-00464AHrabě19560619OO-MV Nová Paka19560417ano1
Koutek Ladislav30.12.192308-09308DObránca???ano3
Koutek Ladislav30.12.192307-05149AObránce19600305OO-MV Olomouc19630223ano3
Koutek Ladislav30.12.192305-09307IObránce19600823NZ Valdice19690221ano1
Koutný Petr21.11.190705-05032AZbiroh19601011NPT Valdicepř.ano1
Koutný Petr21.11.190707-09515TSZbiroh19631223?NVÚ-MV Mírov?ano3
Koutská Lenka24.4.195905-19833ALíba19820318OO-MV Jičín19880413ano1
Kovalev Afanasij05-04931AŠajka19600614NPT Valdice19650107ano1
Kovanda Josef15.3.189605-05323PBRais19610421OO-MV Jičín 4přer.ano1
Kovanda Josef15.3.189605-10054PB19720217OO-MV Jičín19720705ano1
Kovanda Josef15.3.189605-05323ARais19610421OO-MV Jičín 4přer.ano1
Kovář Jan7.2.192688-12745KTSBorneo19770122II.správa FMV I.odb. 1.odd.19870124ano3
Kovář Jan7.2.192688-12745ABorneo19770122II.správa FMV I.odb. 1.odd.19870124ano3
Kovaříková Eva05-01298ANeliprej (Neligrej)19550530OO-MV Nová Paka19560112ano1
Kozák Josef22.12.193505-20540AStránský19830221OO-MV Jičínbez uk.ano1
Kozák Josef22.12.193505-20540KTSJavor19830221OO-MV Jičínbez uk.ano1
Kozák Luděk3.8.195805-18119KTSEgon19790726OO-MV Trutnov19810916ano2
Kozák Luděk3.8.195805-18119ABednář19790726OO-MV Trutnov19810916ano2
Kozák René14.6.195438-42584ADon19800325VKR/OVS Pardubiceano
Kozel Václav30.10.194638-56717AMarian19690605VKR/10.LA19921005ano
Kozma Arnošt15.9.194805-19143DÁva19810210S StB Hradec Králové ?.odb.?.odd.19860423ano1
Krabec Jan29.4.192803-08589196109?OO-MV Plzeň?př.ano3
Krabec Jan29.4.192805-07171AMarek19640508OO-MV Jičín19770919ano1
Krabec Jan29.4.192805-07171IMarek19640508OO-MV Jičín19770919ano1
Krabec Jan29.4.192805-17383DMarek19780705OO-MV Jičín19870604ano1
Kracík Oldřich29.10.194202-12568AUlrich19770415OO-MV Písekbez uk.ano3
Kracík Vladimír22.5.193538-65563AIva19710419VKR/10.LA19860120ano
Krajíček Zdeněk3.1.193218-42722ISKrab196001181.SFMV/11IV.odb. (7)?ano3
Krajíček Zdeněk3.1.193288-24787AKrab19660127II.správa FMV I.odb. 2.odd.př.ano3
Král Miroslav05-03353APetr19591208NPT Valdicepř.ano1
Krása Miloslav30.7.193138-78059PBVyhlídka19780320VKR/3.msd19900419ano
Krátký Karel29.12.191705-11094ARobert19730329OO-MV Jičín19820331ano1
Krátký Karel29.12.191705-11094KTSRobert19730329OO-MV Jičín19820331ano1
Kratochvíl Josef20.10.191005-02242ARychard19571008NPT Valdicepř.ano1
Kratochvíl Josef20.10.191002-03817ARichard19590729*OO-MV Kaplice19641029ano3
Kraus Ivo29.1.193688-08400AIvo19580321*př.ano3
Kraus Jaroslav05-01926AVocilka19560815OO-MV Hořice19561114ano1
Kraus Oldřich05-03264AČistecký19590717OO-MV Nová Paka19631221ano1
Krčín Josef26.12.194801-40253KTSDavid19840618S StB Praha I.odb. 3.odd.19891207ano3
Krčín Josef26.12.194801-40253ADavid19840618S StB Praha I.odb. 3.odd.19891207ano3
Krejcar Josef05-01875ALodínský19560615OO-MV Hořice19640123ano1
Krejča Vlastimil6.2.192905-19700POPatrik19811130S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.19850723ano1
Krejča Vlastimil6.2.192905-19700AVlasta19811130S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.19850723ano1
Krejčí Josef05-00548AHrabě19540622OO-MV Jičín19541129ano1
Krejčí Josef05-01066AVašek19550328OO-MV Nová Paka19570328ano1
Krejčíková Anna05-04893ALudmila19600422OO-MV Jičín19620710ano1
Kreuziger Heřman05-00454AVašek19540619OO-MV Hořice19610619ano1
Krch Josef30.10.194388-13960AMilada19771107XI.správa FMV III.odb. 2.odd.19891201ano3
Krch Josef30.10.194388-13960AVojta19771107XI.správa FMV III.odb. 2.odd.19891201ano3
Krch Josef30.10.194388-13960KTSInženýr19771107XI.správa FMV III.odb. 2.odd.19891201ano3
Kruliš Jiří26.9.194288-25734ARudolf19830520V.správa FMV IV.odb. 2.odd.19880721ano3
Kruliš Jiří26.9.194288-25734DRudolf19830520V.správa FMV IV.odb. 2.odd.19880721ano3
Kruliš Jiří26.9.194288-35842DRudolf19880721V.správa FMV IV.odb. 2.odd.19900428ano3
Krykorka Petr7.11.194505-22303DPavel19850408+?ano1
Kryl Radomil1.11.193505-16417DRadek19770405+OO-MV Náchod??ano3
Křídlo Josef18.1.193405-09912I19711122S Stb Hradec Králové II.odb. 2.odd.př.ano2
Křížek Josef1.7.195105-14773PBHeřman19750917OO-MV Jičín ?19811217ano1
Křížek Miroslav13.6.192705-14773PBHeřman19750917OO-MV Jičín ?19811217ano1
Kšír Josef30-00897ALesák19540621PS Cheb19541125 př.ano1
Kubálek Josef2.6.190905-02664AMíša19580816OO-MV Jičínpř.ano1
Kubálek Josef2.6.190901-07344TSMíša19600331*OO-MV Nymburk?ano2
Kubát Lumír21.4.192688-04159AOhrada19720928II.správa FMV VI.odb. 1.odd.př.ano3
Kubát Lumír21.4.192688-04159DLumír19720928II.správa FMV VI.odb. 1.odd.př.ano3
Kubát Lumír21.4.192618-48960DOhrada198601081.SFMV 2VI.odb.19900215ano3
Kubát Lumír21.4.192688-37795AOhrada19890922*II.správa FMV VII.odb. 1.odd.19901211ano3
Kubát Rudolf05-02197ADráb19570906OO-MV Hořice19640319ano1
Kubíček Josef17.1.195004-26781DKuba19890922OO-MV Česká Lípa 3/1bez uk.ano3
Kubínová Františka Sylva05-02176ALesana19570815OO-MV Hořice19610113ano1
Kubišta Josef19.6.195105-21719DKrajan19840702OSH Česká Čermná?19860423ano1
Kubištová Ivana05-01228AAnna19550523OO-MV Hořice19551130ano1
Kubů Ladislav05-00998AKazeta19550302OO-MV Nová Paka19580106ano1
Kučera Bohuslav26.3.192388-00659ABohouš1954060919730222ano3
Kučera Bohuslav26.3.192388-00659TSHladík1954060919730222ano3
Kučera Bohuslav26.3.192388-11344DHladík19760623ano3
Kučera Josef05-01456TSJavorka19550627OO-MV Hořice 419551122ano1
Kučera Pavel16.9.195438-73501AMiloslav19750213VKR/OVKR Jihlava19880616ano
Kučerová Bohuslava22.1.193338-33263APepík19660221VKR/9.TD19890304ano
Kuchová (Stöckelová) Jiřina22.9.195405-12952D19740611+?ano1
Kulda Jiří9.10.195388-37492DKudla19890630II.správa FMV V.odb. 2.odd.bez uk.ano3
Kulhánek Václav05-02273A,PBPB19571012OO-MV Hořice19600706ano1
Kumštýř Karel05-00552AStrom19540622OO-MV Jičín19550317ano1
Kunc Josef05-02383APepík19571229OO-MV Nový Bydžov19630312ano1
Kurfiřt Vladimír2.6.193604-07698D19630507OO-MV Děčín??ano3
Kutálek Josef8.7.193405-09079IKamila19670703NZ Valdice19690221ano1
Kutina Zdeněk26.5.194288-30631AKraus19850708X.správa FMV IV.odb. 3.odd.19891209ano3
Kutina Zdeněk26.5.194288-30631KTSKutil19850708X.správa FMV IV.odb. 3.odd.19891209ano3
Kutiš Vladimír27.1.194638-41822AKvěta19791121VKR/KVS Brno19910425ano
Kutiš Vladimír27.1.194638-41822AKvěta19791121VKR/KVS Brno19910425ano
Kutnar Jiří05-01492AVladimír19550725OO-MV Hořice19560418ano1
Kvaček Jaroslav05-02136TSJaromír19570719OO-MV Jičín 419620514ano1
Kvapil František05-01740AJitka19560321OO-MV Hořice19621115ano1
Květenský Josef10.7.195705-18761AHubert19800723OO-MV Jičín19840115ano1
Květenský Josef10.7.195705-18761KTSHubert19800723OO-MV Jičín19840115ano1
Kvíz Jaroslav8.12.192001-02202AKvído19550829S StB Praha IV.odb. 2.odd.19560314ano3
Kynčl Hynek05-00472ASrnec19540619OO-MV Nová Paka19641211ano1
Kysela Josef25.7.192105-04933AVlk19600616NPT Valdicepř.ano1
Kysela Josef25.7.192105-09992AVlk19720125S Stb Hradec Králové II.odb. 2.odd.?ano2
Lacza Alexandr05-05629AAranka19620224NZ Valdice19631128ano1
Lachman Václav8.8.194305-14200DJandík19750311Jičín1990?ano1
Lachman Václav8.8.194305-14200AJandík19750311HK-3-1, HK-3-21990?ano1
Laňar Josef19.11.192001-11307ALudvík19620531Odb. žel. dopr. Praha19641127ano3
Landfeld Václav24.8.193501-43941DNero19860911S StB Praha III.a odb. 2.odd.19881007?ano3
Lange Petr31.3.194304-21066DLux19810209OO-MV Jablonec n./Nisou19870812ano3
Lange Petr31.3.194304-21066AFranta19810209OO-MV Jablonec n./Nisou19870812ano3
Lange Petr31.3.194304-26658DFranta19881212OO-MV Jablonec n/N 1/2bez uk.ano3
Langr Josef05-03442AVytrvalý19600219OO-MV Hořice19630317ano1
Lánský Oldřich30-00522TSPapoušek19570228S StB Jáchymovpř.ano3
Lánský Oldřich05-02115APapoušek19570621OO-MV Nová Paka19610616ano1
Lapka Jan15.3.196238-46099ATonda19820611VKR/KVS Ostravaano
Lauer Josef20.5.194801-40881KTSTurista19841023S StB Praha I.c odb. 1.odd.19881213ano3
Lauer Josef20.5.194801-40881ATurek19841023S StB Praha I.c odb. 1.odd.19881213ano3
Leitner Antonín05-02265ANovák Zdeněk19571010NPT Rtyně v Podkrkonoší19601214ano1
Lejdar Stanislav05-01181AHůra19550507OO-MV Nová Paka19560407ano1
Lelek Jaroslav05-00680TSLázně19540629OO-MV Nová Paka 319550818ano1
Lelek Osvald05-03191AVýr19590421OO-MV Nová Paka19620829ano1
Lemberk Oldřich14.10.194305-22713DOlín19851030OO-MV Jičínbez uk.ano1
Leneček Josef28.12.191803-21582AČerný19781120OO-MV Karlovy Vary19851221ano3
Lexa Václav8.10.192803-12787AAramis19661110+ano3
Lexa Václav8.10.192805-10591AAramis19720928+?ano2
Lexa Václav8.10.192898-00080AAramis19740710SNV - OVO Valdice?ano1
Lexa Václav8.10.192807-20116AAramis19760513+?ano3
Lhota František15.2.191906-14430AVrdy19691111S StB Brno II.odb. 8.odd.19790322ano3
Lhota František15.2.191906-33179DVrdy1981071519861223ano3
Lhota Václav24.3.192106-14776ABrož19700818S StB Brno II.odb. 4.odd.ano3
Lhoták Jaromír6.11.194338-41919ILudvik19620424VKR/LU19720705ano
Linka Oldřich9.8.194504-22103AOlda19820603S StB Ústí n./Labem III.odb. 2.odd.bez uk.ano3
Linka Oldřich9.8.194504-22103KTSOlda19820603S StB Ústí n./Labem III.odb. 2.odd.bez uk.ano3
Linková Jaroslava8.11.194505-19625PBKníže19811022+OO-MV Jičín??ano1
Liscová Anna27.6.192001-19326D19721108+S StB Praha?ano3
Lodr Bedřich05-00457ABlažej19540619OO-MV Hořice19601125ano1
Lokaj Josef4.6.191601-14365IPavel19650308OO-MV Praha západ19671019ano3
Lonský František16.3.194105-15534DŽluna19760705?ano1
Lorenc Josef13.4.196238-06604ARous Jiří19810608VKR/7. BPSano
Loskot František20.12.195205-23134ATomáš19860513S StB Hradec Králové I.odb. 2.odd.bez uk.ano2
Loskot František20.12.195205-23134ASvatý19860513S StB Hradec Králové I.odb. 2.odd.bez uk.ano2
Loskot František20.12.195205-23134KTSSvatý19860513S StB Hradec Králové I.odb. 2.odd.bez uk.ano2
Loudal Jaroslav05-03295AJoska19591005NPT Valdice19611211ano1
Loudová Anna13.6.193938-76001ARůženka19761018VKR/KVS Plzeň19920721ano
Ludvík Miroslav05-02239AJiřina19571008NPT Valdicepřed.?ano1
Ludvík Miroslav05-02239APetr19571008NPT Valdicepřed.?ano1
Luks Václav24.11.192401-35216AInženýr19811030OO-MV Rakovníkznič.ano3
Lumenda Miloš05-02398AHera19580116OO-MV Nová Paka19610512ano1
Lustig Antonín05-02193AJosef19570904OO-MV Jičín19581127ano1
Lustig Vítězslav15.3.195138-63906AHonza19730503VKR/1. žb19841011ano
Luštický Josef05-01003A19550304OO-MV Jičín19580211ano1
Lysý Josef05-00745ALáďa19540730OO-MV Hořice19550317ano1
Macek Jaromír23.8.192005-03064AŠkoda19570410OO-MV Jičínpř.ano1
Macek Jaromír23.8.192088-08978TSŠkoda19580815*IV.správa FMV VIII.odb.19620521ano3
Macek Václav18.3.194302-07010D--19640507+?ano3
Macnar Otto05-00377AFranta19540618S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.19610113ano1
Macoun František05-01891ATulák19560628OO-MV Jičín19570409ano1
Mádle Jiří05-01587TSJirásek19551031OO-MV Jičín 419560223ano
Mádle Radomír1.1.193688-05751AJarka19570508?ano3
Mádle Václav05-01209ABohouš19550818OO-MV Hořice19550912ano1
Mádle Zdeněk1.7.195605-24393DZdeněk19880503OO-MV Jičín19891206ano1
Magni Milan05-02246AMarek19571008NPT Valdicepř.ano1
Magni Milan07-xxxx119580423??ano3
Machan Josef05-01660A19560113OO-MV Hořice19571221ano1
Machát František27.3.191205-03206AMacko19590520NPT Valdicepř.ano1
Machát František27.3.191207-09021TSMacko19630628+?ano3
Machata Ladislav05-03446ALasšek19600227OO-MV Nová Paka19620117ano1
Majšajdr Jiří4.4.192988-11544AJan Brodský19600627II.správa FMV III.odb. 3.odd.př.ano3
Majšajdr Jiří4.4.192918-43461AJan Brodský196210221.SFMV/2VI.odb. (17I.odb.)19671024ano3
Malá Naděžda05-01178AEva19550506OO-MV Nová Paka19550927ano1
Malájek Josef05-02999AJan19581231OO-MV Jičín19610814ano1
Malich František05-01695TSSuk19560208OO-MV Hořice 319600919ano1
Malina Jindřich05-00591TSOldřich19540624S StB Hradec Králové IV.odb. 1.odd.př.ano2
Malina Jindřich07-06514TSOldřich19601220S StB Ostrava III.odb. 2.odd.19611128? př.ano3
Malina Jindřich05-05658AOldřich19620417OO-MV Jičín19680410ano1
Malina Tomislav2.2.193505-21040ABari19830907OO-MV Jičínbez uk.ano1
Malina Tomislav2.2.193505-21040KTSKvěta19830907OO-MV Jičínbez uk.ano1
Malínská Adolfína05-01681A19560127OO-MV Nová Paka19600707ano1
Malovaný Bohumil30-00473TSJelen19560531S StB Jáchymovpř.ano3
Malovaný Bohumil05-02486AJelen19580412NPT Valdicepř.ano1
Malovaný Bohumil01-xxxx119610325S StB Praha II.odb.?ano3
Malý Karel23.11.195438-58201AKamila19840302VKR/III.odb.19870930ano
Malý Petr21.8.195501-45586DMaterna19871126S StB Praha III.b odb. 2.odd.19880421ano3
Malý Václav30.3.194405-24084DVéna19871110OO-MV Jičínbez uk.ano1
Malý Vladimír29.4.190305-03447AVelký19600302NPT Valdicepř.ano1
Malý Vladimír29.4.190388-22375TSVelký19630307+III.správa FMV ??ano3
Malý Vladimír12.2.193505-06571ADub19630423NZ Valdice19561029ano1
Mareček Josef11.7.194804-22772DLepši19830621S StB Ústí nad Labem ?19870923ano3
Marek Jan27.8.195605-23019DAsistent19860402OO-MV Jičín19880318ano1
Marek Jaroslav22.6.193588-29764DProjektant1985021119880318ano3
Mareš František15.5.194305-12013ASeidl19731218OO-MV Pardubicepř.ano2
Mareš František15.5.194388-19909ASeidl19800709X.správa FMV II.odb. 3.odd.19891209ano3
Mareš Jaroslav18.4.193501-36084DRadek19820329OO-MV Mělník19880911?ano3
Mareš Jaroslav18.4.193501-36084KTSRadek19820329OO-MV Mělník19880911?ano3
Marková Miroslava15.2.193701-43513DTamara19860606S StB Praha I.b odb. 1.odd.19891205ano3
Maršík František22.3.193838-47762ARichard19830630VKR/1.žb19920916ano
Martinec Josef05-02254AOgar19571009OO-MV Nová Paka19610506ano1
Martínek František21.4.192405-07025I19640128NZ Valdice19670215ano1
Maryška Vratislav6.10.196005-22388DKontrolor19850521S StB Hradec Králové I.odb. 2.odd.19870604ano1
Maryška Zdeněk12.4.193204-01125ARené19540917OO-MV Litoměřicepř.ano3
Maryška Zdeněk12.4.193204-05477ARené19600318OO-MV Jablonec nad Nisou19790403ano3
Maryška Zdeněk12.4.193201-02308ARené19551108OO-MV Mladá Boleslavpř.ano3
Masák Milan18.4.193205-09153AMalhorn19671007OO-MV Semily19760421ano2
Masák Milan18.4.193205-09153IMalhorn19671007OO-MV Semily19760421ano2
Masák Milan18.4.193205-09153KIMalhorn19671007OO-MV Semily19760421ano2
Masnerová Milena27.6.193505-14033DMilena19750207+?ano1
Mastner Petr2.9.194305-16864PBLabe19771025S StB Hradec Králové I.odb. 1.odd.19850424ano2
Maštalíř Václav05-02213ASmetana19570926OO-MV Jičín19680405ano1
Maťátko Vlastimil05-00479AJarka19540619OO-MV Nová Paka19610328ano1
Matějka Jaroslav22.3.192605-10427DSkladník19720710+?ano1
Matějka Miroslav25.9.191305-02194TSDaněk19570904OO-MV Jičínpřereg.ano1
Matějka Miroslav25.9.191305-10048DDaněk19720217OO-MV Jičín?ano1
Matějka Miroslav25.9.191305-10048ADaněk19720217OO-MV Jičín?ano1
Matějová Libuše7.4.193407-21309ANovák19770621S StB Ostrava III.odb. 1.odd.19881220ano3
Matějovský Zdeněk05-01330AAdam19550601OO-MV Hořice19551130ano1
Matouš Jiří23.5.193205-01910ALáďa19560726OO-MV Jičín19561226ano1
Matouš Josef05-02035TSKarel19561207OO-MV Nová Paka 419630313ano1
Maxmilián Karel19.8.189805-00950AKála19550118OO-MV Jičínpř.ano1
Maxmilián Karel19.8.189801-02218AKála (Kálu)19550905?S StB Praha 2.odd.?ano3
Medlík Břetislav05-02580AOdborník19560619OO-MV Jičín19611009ano1
Měch Jiří23.5.196338-1077019830607*VKR19841120+ př.ano3
Měch Jiří23.5.196301-41082DPáv19841128S StB Praha III.b odb. 2.odd. ?19891201ano3
Mejsnar Josef7.4.192605-14969PBŠlechtitel19751126OO-MV Jičín19811217ano1
Menclík Vladimír27.5.195938-40272AKrál19781219VKR/KVS Plzeňano
Menčík Ivo8.6.195105-21461DIvo19840313+?ano1
Mertlík Jindřich6.6.195405-18971DMiki19801030+OO-MV Jičín ??ano1
Mertlík Rudolf14.5.191305-02244AOvidius19571008NPT Valdicepř.ano1
Mertlík Rudolf14.5.191388-11379TSOvidius19600519*19640118ano3
Mertlík Rudolf14.5.191301-24718DOvidius19750715?ano3
Měšťan Stanislav05-01478AHospodár19550708OO-MV Jičín19581031ano1
Mihulka Stanislav20.7.194506-17805DPilot19720920př.ano3
Mihulka Stanislav20.7.194518-xxxx1197407241.SFMV/5VII.odb.?vrác.ano3
Mihulka Stanislav20.7.194588-25935DPilot19830624př.ano3
Mihulka Stanislav20.7.194501-45417DPilot19871009*19880421ano3
Michálková Marie05-00770TSEliška19540820OO-MV Jičín 2.odd.př.ano
Michálková Marie06-xxxx119550627+KS-MV Brno?ano3
Michalus Vojtěch12.6.191108-09435DIvan??ano3
Michalus Vojtěch12.6.191105-05122AIvan19601208NPT Valdicepř.ano1
Michalus Vojtěch12.6.191109-02468D19640506SNV Ilava?př.ano3
Mikolášek Bohuslav3.12.194305-09764KAJirka19710505OO-MV Jičínbez uk.ano1
Mikolášek Bohuslav3.12.194305-09764AJirka19710505OO-MV Jičínbez uk.ano1
Militký Alois31.8.194104-17012DOrel1976072119901204ano3
MNV Libáň05-03416AKB19600115OO-MV Jičín19610919ano1
MNV Libáň05-03416KBKB19600115OO-MV Jičín19610919ano1
Moc Maxmilián05-03121AMax19590114OO-MV Nová Paka19610224ano1
Mokrý Jan05-05362AVojtěch19610614OO-MV Jičín19680429ano1
Monček Štefan12.3.189605-02248AMaleček19571008NPT Valdicepř.ano1
Monček Štefan12.3.189688-11672TSMaleček19600914?ano3
Moravec Michal22.2.195105-16671DMíša19770713+OO-MV Jičín?ano1
Morkes Zdeněk11.5.193105-09007I19670412NZ Valdice19680525ano1
Mošna Miloš15.2.196438-15263APavel19840921VKR/4. TD19851220ano
Motal Jiří13.6.194405-15546PBElektrárna19760715S StB Hradec Králové I.odb. 4.odd.19870126ano2
Motal Jiří13.6.194405-15546KTSElektrárna19760715S StB Hradec Králové I.odb. 4.odd.19870126ano2
Motloch Jan13.5.194605-19058AVědec19810109OO-MV Hradec Královébez uk.ano2
Mrázová Marie26.11.195438-74510ARúža19750903VKR/1.ŽB19921005ano
Mrkvičková Ladislava6.11.193505-18674DEkonomika1980060519850325ano1
Müller Vladimír30-00268TSKarel19550308S StB Jáchymov19550618ano3
Müller Vladimír30-00747IKarel19550618S StB Jáchymovpř.ano3
Müller Vladimír30-00747TSKarel19550618S StB Jáchymovpř.ano3
Müller Vladimír05-01755TSKarel19560326OO-MV Nová Paka19610425ano1
Müller Zdeněk7.2.194805-23510KTSNovák Josef (Karel?)19870821S StB Hradec Králové I.odb. 2.odd.ano
Müller Zdeněk7.2.194805-23510AVedoucí19870821S StB Hradec Králové I.odb. 2.odd.ano
Musil Josef9.9.196038-44476AVaněk19810429VKR/1.A/1.odd.ano
Myška Václav21.12.192305-09664PBKošíček19710107OO-MV Jičín19760316ano1
n.p. Agrostroj Jičín05-01965A ?Agro19561005OO-MV Jičín19631012ano1
Náhlovský Pavel31.10.193805-09792KIBrejcha19710615OO-MV Jičínbez uk.ano1
Náhlovský Pavel31.10.193805-09792IBrejcha19710615OO-MV Jičínbez uk.ano1
Náhlovský Pavel31.10.193805-09792ABrejcha19710615OO-MV Jičínbez uk.ano1
Nálevka Josef05-03399AVáclav19591230OO-MV Hořice19620531ano1
Nálevka Vladimír05-03125TSJosef19590123OO-MV Hořice 419630313ano1
Nálevková Věra8.10.193901-37428AItalka19821028S StB Praha I.b odb. 1.odd.19860227ano3
Nálevková Věra8.10.193901-37428KTSItalka19821028S StB Praha I.b odb. 1.odd.19860227ano3
Napravil Gaston21.12.192005-03314ASokol19591104NPT Valdicepř.ano1
Napravil Gaston21.12.192088-11372TSTopol19600518III.správa FMV II.odb. 2.odd.19631005ano3
Navrátilová Alena13.7.195405-22220DMarkéta19850306S StB Hradec Králové II.odb. 2.odd.19870225ano1
Navrátilová Ludmila05-02146AZuzana19570730OO-MV Vrchlabí19600123ano1
Nedoma Josef05-04992ALovot19600831NPT Valdicepř.ano1
Nedoma Josef07-06942ALovot19611108NVÚ-MV Mírov?ano3
Nedoma Jozef08-05556TSLovot??ano3
Neid Emanuel05-00453AEman19540619OO-MV Hořice19550927ano1
Němcová Anna05-01212AKalousová19550518OO-MV Hořice19560223ano1
Nerudová Ludmila8.9.194407-24069D19800911+?ano3
Nesvačil Rudolf05-01951AMáňa19560918OO-MV Jičín19580326ano1
Neumann Oldřich8.11.193338-09637APepa19821124VKR/1.sld19840209ano
Nevečeřal Pavel29.4.193788-04878TSJan19560821III.správa FMV IV.odb. 1.odd.19611004ano3
Nezdařil Jaromír7.4.193005-02238AVagenknecht19571008NPT Valdicepřereg.ano1
Nezdařil Jaromír7.4.193005-09987AWagenknecht19720125S StB Hradec Králové II.odb. 2.odd.19801230ano2
Nigrin Valdimír05-00447AVěra I.19540619OO-MV Hořice19550225ano1
Niplová Zdenka2.6.192505-15739TSJana19760816+OO-MV Jičín19821125ano1
Nitsch František05-03167AHans19580228NPT Valdice19580513ano1
Nosek Josef05-01871ARolník19560612OO-MV Hořice19631112ano1
Nosek Karel16.12.191105-00334AJiskra19540617S Stb Hradec Králové II.odb. 2.odd.19630111ano2
Nosek Karel16.12.191105-05272AJiskra19610307NPT Valdice19630111ano1
Nosek Karel16.12.191105-12713DJiskra19740411?ano3
Nosek Rudolf05-01808A19560414OO-MV Nová Paka19610123ano1
Nováček Josef05-00544AJan19540622OO-MV Nový Bydžov19610327ano1
Nováček Josef07-01179AJan19541221S StB Ostrava IV.odb. 1.odd.19550820 př.ano3
Novák František05-01823AJarka19560502OO-MV Hořice19571111ano1
Novák Jan13.10.193301-06775AHonza19591110OO-MV Rakovník19630610ano3
Novák Jan7.5.190105-05561TSNový19611216NZ Valdice19651005?ano1
Novák Jan7.5.190107-10581ANový19651116NÚV Opava?ano3
Novák Jan13.10.193301-19612DHonza19730227+OO-MV Rakovník ??ano3
Novák Josef05-01873ALenka19560615OO-MV Hořice19561214ano1
Novák Pavel30.8.193405-08082IFelicia19670317OO-MV Valdice19690212ano1
Novák Vladimír8.11.192705-09012IJavor19670414NZ Valdice19690212ano1
Novotná Věra05-01809A19560416OO-MV Jičín19561012ano1
Novotný Bohumil05-02284AAdam19571019OO-MV Jičín19620406ano1
Novotný Bohuslav2.3.194501-27076ADoktor19770315OO-MV Mělník19810813ano3
Novotný Bohuslav2.3.194501-27076KTSDoktor19770315OO-MV Mělník19810813ano3
Novotný František17.7.189605-02250ABorovička19571008NPT Valdicepř.ano1
Novotný František17.7.189601-06959TSBorovička19592312*S StB Praha III.odb.?ano3
Novotný Ivo5.2.193888-09606AKos19750722XI.správa FMV I.odb. 1.odd.19891206ano3
Novotný Ivo5.2.193888-09606DKos19750722XI.správa FMV I.odb. 1.odd.19891206ano3
Novotný Jan1.12.194305-17491DSpojař19780912OO-MV Jičín19801107ano1
Novotný Jindřich05-00680TSLázně19540629OO-MV Nová Paka III.odb.19600512?ano1
Novotný Josef05-00899TSNovák19541124OO-MV Nová Paka IV.odb.19580721ano1
Novotný Josef19.2.189705-02783TSAxan19581018OO-MV Jičín III.odb.př.ano1
Novotný Josef05-03120TSDvořák19590113OO-MV Nová Paka III.odb.19600210ano1
Novotný Josef19.2.189701-07341TSAxan19600331*OO-MV Nymburk?ano2
Novotný Josef, Miloslav05-02678AJosef19580826OO-MV Jičín19610130ano1
Novotný Ladislav6.3.194105-09306IPeroutka19680411NZ Valdice19690212ano1
Novotný Martin15.4.195805-23434KTSLípa19861127S StB Hradec Králové III.odb. 3.odd.19891207ano1
Novotný Martin15.4.195805-23434ALípa19861127S StB Hradec Králové III.odb. 3.odd.19891207ano1
Novotný Miloslav16.7.192901-18703D-1972060719761104ano1
Novotný Vladimír05-02212AFerda19570919OO-MV Hořice19630312ano1
Nový Petr30.12.194538-77098PBPetr19770707VKR/2.MSD19841011ano
Nožička Hubert05-01237TSMnik19550524OO-MV Jičín19560223ano1
Nožička Hubert05-02907TSMirek19581205OO-MV Jičín19630313ano1
Nožička Hubert3.11.192605-19142DHnát19810210OO-MV Jičín19861208ano1
Nožičková Marie30.9.195188-30087DMarie1985032319880713ano3
NVÚ Valdice05-19527OBVyzvědačství19810805S StB Hradec Králové I.odb. 1.odd.bez uk.ano1
NVÚ Valdice05-19527OBVyzvědač19810805S StB Hradec Králové I.odb. 1.odd.bez uk.ano1
Nýpl Zdeněk24.8.192501-19356DVídeň19721114+?ano3
Nývltová Jiřina viz Klimšová8.4.194405-19362KTSKamélie19810513S StB Hradec Králové I.odb. 4.odd.bez uk.ano2
Oborník Josef05-00448AHana19560619OO-MV Hořice19561130ano1
Obst Cyril05-02313AŠtěpánek19571116S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.19630318ano2
Olah Petr12.2.196238-45247AVeselý19811103VKR/15. MSDano
Olša Martin05-02121AZdeněk19570627OO-MV Nová Paka19580721ano1
Ondráček Josef05-02825AJosef19581108OO-MV Hořice19601219ano1
Ondráček Zdeněk25.7.193105-07361IPeca19641219NZ Valdice19690212+ano1
Ort Ivo25.7.194505-17130DOskar19780308?ano3
Ouhrabka František20.8.192288-03737ITmel19720719II.správa FMV VI.odb. 3.odd.19790302ano2
Ouhrabka František20.8.192288-09623DTmel19581217IV.správa FMV VIII.odb. 1.odd.přereg.ano2
Ouhrabka František20.8.192201-16891ATmel19690610S StB Praha IV.odb. 3.odd.př.ano2
Ouhrabka František20.8.192288-03737ATmel19720719II.správa FMV VI.odb. 3.odd.19790302ano2
Oumrt Bedřich10.2.190705-01582TSEmil19551025OO-MV Nová Pakapřereg.ano1
Oumrt Bedřich10.2.190705-10046A19720217OO-MV Jičín19740424ano1
OVS - Jičín38-46291OB19820716VKR/OVS Pardubice19880322ano1
Páca Václav05-02689AIvan19580830OO-MV Jičín19631128ano1
Pancíř Ladislav19.6.195405-20112AHakl19820708OO-MV Jičín?19870602ano1
Pancíř Ladislav19.6.195405-20112KTSHakl19820708OO-MV Jičín?19870602ano1
Papík Zdeněk24.12.196105-22541PORumcajs19850730S StB Hradec Králové I.odb. 4.odd.19891206ano1
Papík Zdeněk24.12.196105-22541TSJirman19850730S StB Hradec Králové I.odb. 4.odd.19891206ano1
Partl Václav05-00471AKoníček19540619OO-MV Nová Paka19560320ano1
Partschová Marie05-04907ADaniela19600506OO-MV Jičín19610217ano1
Pašek Jan16.9.192903-17249D19730831??ano3
Pátek Stanislav05-02496ATonda19580421OO-MV Jičín19590202ano1
Patka Václav05-05160AŠtembera19601227NPT Valdice19621123ano1
Pátý Stanislav05-05742A19620716OO-MV Jičín19621213ano1
Pátý Stanislav05-05742KA19620716OO-MV Jičín19621213ano1
Paulů Jan26.6.195001-22107DPavel19740129+?ano3
Pavel Jiří26.1.195588-23717AJirák19820614XI.správa FMV IV.odb. 3.odd.19821209ano3
Pavel Jiří26.1.195588-23717KTSJirák19820614XI.správa FMV IV.odb. 3.odd.19821209ano3
Pavel Vladimír18.10.193005-02529TSČech19580508S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd.19610327ano1
Pávová (Povová?) Stanislava05-00821A19540916OO-MV Jičín19561024ano1
Pazderka Josef31.7.194203-19691ARobert19760407OO-MV Chebpř.ano3
Pazderka Josef31.7.194203-19691KTSRobert19760407OO-MV Chebpř.ano3
Pazderka Josef31.7.194204-24938ARobert19860801bez uk.ano3
Pažout František16.8.193488-07519ABoris19740705XI.správa FMV I.odb. 1.odd.19880506?ano3
Pažout František16.8.193488-07519KTSFrantišek19740705XI.správa FMV I.odb. 1.odd.19880506?ano3
Pažout Josef17.4.192501-19794PBViktor19730508S StB Praha II.odb. 3.odd.19780406ano3
Pažout Josef17.4.192501-19794PBKotva19730508S StB Praha II.odb. 3.odd.19780406ano3
Pažout Josef17.4.192588-16171PBArma19781108X.správa FMV I.odb. 3.odd.19820129ano3
Pecina Zdeněk29.1.193505-07885ITrnava19660924NZ Valdice19680312ano1
Pech Bohuslav3.5.195705-22619KTSOndřej19850910OO-MV Jičínbez uk.ano1
Pech Bohuslav3.5.195705-22619AOndřej19850910OO-MV Jičínbez uk.ano1
Pech Miroslav05-01369AJirka19550606OO-MV Jičín19630313ano1
Pekárek Jaroslav05-03127TSPetr195901xano
Pelikán Václav25.8.192105-11460ADavid II19731012+OO-MV Jičín?ano1
Pelzl Karel05-01927ABoháč Vl.19560815OO-MV Hořice19571010ano1
Pěnička František05-00703A19540710OO-MV Hořice19630312ano1
Pěnička Václav29.9.192805-12686DStatkář19740404OO-MV Jičín?19850204ano1
Perecz Dezider8.9.195838-42702AAlžběta19800421*?ano1
Perl Robert21.11.192304-00053AKočkovič19540608S StB Ústí n./Labem II.odb. 1.odd.19581031ano3
Perl Robert21.11.192304-00053AFeikus19540608S StB Ústí n./Labem II.odb. 1.odd.19581031ano3
Perl Robert21.11.192301-11308AFeikus19620531NZ Vinařicepř.ano3
Perl Robert21.11.192305-06984AFeikus19631214NZ Valdice19680820ano1
Perl Robert21.11.192305-06984IFeikus19631214NZ Valdice19680820ano1
Perl Robert21.11.192305-09924AKopecký19711207S StB Hradec Králové II.odb. 3.odd.19830413ano2
Perl Robert21.11.192305-09924IKopecký19711207S StB Hradec Králové II.odb. 3.odd.19830413ano2
Peroutka Miroslav05-01294AJenda19550530OO-MV Hořice19550927ano1
Persein Jiří30.4.192188-11947ABedřich19610311SNZ Prahapř.ano3
Persein Jiří30.4.192105-06607ABedřich19630507NZ Valdicepř.ano1
Persein Jiří30.4.192101-16215ABedřich19670628+?ano3
Peřt Jiří15.9.194305-21446AServis19840307S StB Hradec Králové III.odb. 3.odd.19891207ano1
Peřt Jiří15.9.194305-21446KTSPilný19840307S StB Hradec Králové III.odb. 3.odd.19891207ano1
Pešava Luděk16.7.196338-08697ASvoboda Pavel19820604VKR/7.BPS19840730ano
Pešek Pavel05-04596TSPetr19600330OO-MV Pardubice19700604ano3
Pešek Pavel5.8.192005-10640DPetr19721012*OO-MV Pardubice19800215ano3
Pešta Miroslav05-02125AMír19570702OO-MV Hořice19630313ano1
Petr Josef05-00567A19540622OO-MV Hořice19550930ano1
Petráček Václav05-02522A19580506OO-MV Hořice19600714ano1
Petranský (Ľ-)Ludovít17.2.191105-05567AKochan19611221NZ Valdicepř.ano1
Petranský (Ľ-)Ludovít17.2.191109-02099A19631008+S StB Banská Bystrica ??ano3
Petrtýl Jaromír16.4.192601-16328KILedabyl19671002S StB Praha II.odb. 9.odd.19720121ano3
Petrtýl Jaromír16.4.192601-16328ILedabyl19671002S StB Praha II.odb. 9.odd.19720121ano3
Petříček (Petřík) Bernard05-00468AKalenský19540619OO-MV Nová Paka1964?ano1
Pfauser Jaromír14.1.192705-09018IJap19670420NPT Valdice19692002ano1
Pfeifer Petr22.4.194805-12270DŠrámek19740129+?ano1
Pilař Martin3.9.195507-27319AKarel19840701S StB Ostrava II.odb. 2.odd.bez uk.ano3
Pilař Martin3.9.195507-27319KTSPetr19840701S StB Ostrava II.odb. 2.odd.bez uk.ano3
Pilař Stanislav05-01884AJirka19560626OO-MV Nová Paka19610512ano1
Pilař Václav05-01654A19560110OO-MV Nová Paka19591010ano1
Pilařová Jitka05-01232AEvženie19550524OO-MV Nová Paka19550818ano1
Pilz Václav05-00549AHolý19540622OO-MV Jičín19610424ano1
Pinkas Oldřich26.2.191388-11596TSČíla19600712SNZ MVpř.ano3
Pinkas Oldřich26.2.191301-08719AČíla19600906SNZ Prahapř.ano3
Pinkas Oldřich26.2.191305-07044AČíla19640211NZ Valdicepř.ano1
Pinkas Oldřich26.2.191388-25323AČíla19661128II.správa FMV VIII.odb. 1.odd.19690317ano3
Pinkas Oldřich26.2.191301-37298DČíla19821005*S StB Praha II.a odb. 3.odd.,19891207ano3
Pipek Karel9.4.193605-18972DKid19801031+?ano1
Piroch Ladislav05-03276AJavorka19590827OO-MV Hořice19630313ano1
Píšek Zdeněk29.1.192988-04606DAdvokát19721130II.správa FMV IV.odb. 1.odd.19791019ano3
Píšek Zdeněk29.1.192988-04606AAdvokát19721130II.správa FMV IV.odb. 1.odd.19791019ano3
Piťha Václav12.11.194501-16261IVáclav19670728S StB Praha II.odb. 7.odd.19720918+ano3
Piťha Václav12.11.194588-04082DVáclav19720918*19770325ano3
Plachý Jan05-02544ARobert19580529OO-MV Nový Bydžov19620108ano1
Plecháč Bedřich26.12.191605-09580AČeřovský19700715OO-MV Jičín19770919ano1
Plecháč Václav17.10.193288-21766ATomáš19810724OO-MV Praha 6 odd. vyšetřování19840405ano3
Plecháč Václav17.10.193288-21766KTSKlíč19810724OO-MV Praha 6 odd. vyšetřování19840405ano3
Plecháčová Marie05-01255AKovář19550526OO-MV Hořice19560223ano1
Plha Alois23.10.192505-01603AHorník19550316OO-MV Beroun19560427ano3
Plha Václav6.4.193038-23938IŠohaj19581121VKR/odb. VKR 1. armády197509203ano
Plha Václav05-05605ACyril19620109OO-MV Jičín19660704ano1
Pluhař Břetislav1.10.192538-64895ABohouš19731122VKR/OVS Pardubice19820928ano
Podlipný Miloš05-01290AQuido19550530OO-MV Hořice19620418ano1
Podobská Vlasta3.2.192488-09176IVlastimila19580923II.správa FMV VII.odb. 2.odd.19631129ano3
Podobská Vlasta3.2.192488-09176TSVlastimila19580923II.správa FMV VII.odb. 2.odd.19631129ano3
Podobský Milan05-00474ASkála19540619OO-MV Nová Paka19550225ano1
Podrazil Miloš19.1.193801-28264DMiloš1977092019820518ano3
Podskalský Rudolf10.7.194305-19369DAnděl1981051919850204ano1
Podzimek Jiří25.9.193138-42218ANovák19800206VKR/1. žb19851213ano
Podzimek Josef05-02579A19580619OO-MV Jičín19590123ano1
Podzimek Josef23.7.191205-06572PB19630423OO-MV Jičín19640310ano1
Pokorný Alois05-01108APavel19550408OO-MV Jičín19551122ano1
Pokorný Václav10.4.192405-18680PBVčela19800605OO-MV Jičín19850424ano1
Poláček Jaroslav21.9.194205-20221DŠach1982091419891206ano1
Poláček Jaroslav21.9.194205-20221KTSŠach1982091419891206ano1
Polák Miloš05-03187KB19590416OO-MV Hořice19601219ano1
Polák Miloš05-03187A19590416OO-MV Hořice19601219ano1
Polák Václav13.9.194701-36628KTSPól19820607*19891206ano3
Polák Václav13.9.194701-36628AFischer19820607*19891206ano3
Poloczek Bronislav7.8.193901-38950AJosef19830923*S StB Praha II.a odb. 4.odd.,19891206ano3
Poloczek Bronislav7.8.193901-38950KTSMedvěd19830923*S StB Praha II.a odb. 4.odd.,19891206ano3
Polonyi Jaroslav4.2.192907-02348APavel19550927S StB Ostrava IV.odb. 1.odd.19600203ano3
Polonyi Jaroslav4.2.192905-07924IPavel*19661107NZ Valdice19690212ano1
Polonyi Jaroslav4.2.192907-23051APavel19790515S StB Ostrava odb. vyšetřování19800505ano3
Poner Miroslav05-01920AMarta19560803OO-MV Nová Paka19580412ano1
Ponocný Karel16.4.193288-04900DKarel19730130*?ano3
Pop Josef12.9.193205-06688APraha19630617NZ Valdice19690128ano1
Portych Zdeněk28.2.195638-78457AKlára19780627VKR/19.msdano
Portyš Milan16.6.192905-19827PBMistr19820316OO-MV Pardubice19860123ano3
Portyš Milan16.6.192905-10793PBRůže19721210+?ano3
Pospíšil František05-03077AIvan19570420OO-MV Nová Paka19600219ano1
Pospíšil František1.12.191905-06986A19631217NZ Valdicepř.ano1
Pospíšil Jiří12.10.192105-04894AMirek19600422OO-MV Jičínpřereg.ano1
Pospíšil Jiří12.10.192105-10050DMirek19720217OO-MV Jičín19771007ano1
Pospíšil Jiří12.10.192105-10050TSMirek19720217OO-MV Jičín19771007ano1
Pospíšil Oldřich05-00565AKomenský19540622OO-MV Jičín19561218ano1
Pospíšil Vladimír9.8.192901-30631DVladimír1978120119821215ano3
Pouba Antonín05-00465AKuchař19540619OO-MV Nová Paka19550422ano1
Pour Jiří20.7.192705-02617ASlávka19580712OO-MV Jičínpř.ano1
Pour Jiří20.7.192788-12173ASlávka19610811III.správa FMV V.odb. 3.odd.19681203ano3
Pour Miloš13.5.196038-03720ALukáš19800311VKR/KVS Prahaano
Poutník František05-02799AMíša19581030OO-MV Jičín19630313ano1
Praus Jiří3.3.196238-08443AMarcel19820429VKR/I.odb. HS VKR - 2.o dd.19870616ano
Preisler Hugo05-05029AHugo19601006NPT Valdicepř.ano1
Preiszler Julius05-01145ADobrovický19550427OO-MV Hořice19550708ano1
Prelovská (Jírová) Jarmila13.2.194805-19269DJindra19810331bez uk.ano1
Procházka František05-02681AWelinkton19580826NPT Valdicepř.ano1
Procházka Jaroslav16.10.192605-01828AOko19560516OO-MV Jičín19590413ano1
Procházka Jaroslav16.10.192601-11187TSOko19620330OO-MV Praha 319710504ano3
Procházka Jaroslav16.10.192688-14660DPaulin19780303*19851228ano3
Procházka Jaroslav16.10.192601-44019DOko19861003*S StB Praha II.a odb. 4.odd.,19891206?ano3
Procházka Juraj24.11.192498-00256AJánošík19741118SNV - OVO Valdice?ano1
Procházka Karel12.4.194101-27824DKantor1977062119820421ano3
Procházka Václav21.8.191405-07142I19640423NZ Valdice19670307ano1
Prokeš František05-05579AVlasta19611227OO-MV Jičín19650708ano1
Prokůpková Marie6.5.191605-05823KIJiřina19621029OO-MV Jičín III.odb.přereg.ano1
Prokůpková Marie6.5.191605-05823IJiřina19621029OO-MV Jičín III.odb.přereg.ano1
Prokůpková Marie6.5.191605-05823AJiřina19621029OO-MV Jičín III.odb.přereg.ano1
Prokůpková Marie6.5.191605-10057AJiřina19720217OO-MV Jičín19761229ano1
Pružinec karel1.12.192538-76589PBSvazarm19770228VKR/KVS Plzeň19870309ano
Přibyl Karel18.5.193505-14785D19750922+?ano2
Přibyl Václav05-01666AVrba19560114OO-MV Jičín19630314ano1
Přikryl Josef05-02032TSSlovo (Boží)19561206OO-MV Jičín III.odb.19610718ano1
Pšenička Josef05-02467ARobert19580324OO-MV Jičín19640921ano1
Ptáček Jiří05-02563AJenda19580610OO-MV Nová Paka19630313ano1
Ptáček Vlastimil17.12.191405-02232ASrnský19571008NPT Valdicepř.ano1
Ptáček Vlastimil17.12.191401-08773ASrnský19600919+?ano3
Ptáček Vlastimil17.12.191401-19602DSrnský19730219*1987ano3
Ptáčník František05-01410AJeník19550610S StB Hradec Králové III.odb. 1.odd.19630312ano1
Pudil Jiří3.10.193801-35133DMirek19811021*1986?ano2
Pulda Václav05-02919AMilena19581209OO-MV Jičín19600108ano1
Rabanová Vlasta18.1.195205-18063KTSNora19790704OO-MV Jičín19860925ano1
Rabanová Vlasta18.1.195205-18063ANora19790704OO-MV Jičín19860925ano1
Raušer Pavel9.2.194403-17584DPavel1974020419850530ano3
Reban Jan23.12.191205-05368ANes19610622NZ Valdicepř.ano1
Reban Jan23.12.191202-06939APelikán19630330+?ano3
Regent Rudolf9.1.192901-06180ARudolf19590416*?ano3
Regent Rudolf9.1.192905-04918ARudolf19600523NPT Valdice19611012ano1
Rechcígl Stanislav05-05900KI19621229OO-MV Jičín19630617ano1
Rechcígl Stanislav05-05900A19621229OO-MV Jičín19630617ano1
Reinberger Lubomír25.6.193605-11878DHynek19741230OO-MV Jičín19821026ano1
Reinberger Lubomír25.6.193605-11878KTSHynek19741230OO-MV Jičín19821026ano1
Reinberger Lubomír25.6.193605-11878AHynek19741230OO-MV Jičín19821026ano1
Rejha Josef2.4.194905-17163AUran19780321OO-MV Jičín19791129ano1
Rejha Josef2.4.194905-17163KTSUran19780321OO-MV Jičín19791129ano1
Rejmont František05-05016A19600928OO-MV Jičín19640207ano1
Renč Václav28.11.191108-05539TSMartin???ano3
Renč Václav28.11.191101-09547TSMartin19610518NZ č. 2 Praha19620512 př.ano3
Renč Václav28.11.191188-21513TSMartin19620525III.S FMV?ano3
Renč Václav28.11.191105-05006TSMartin19600909NPT Valdice19610505 př.ano1
Rendl Karel1.3.194638-56320IMajer19670522VKR/34. sbold19820401ano
Reumann Karel11.12.192401-15863IHavlíček19661228S StB Praha II.odb. 8.odd.19700427ano3
Reumann Karel11.12.192401-15863KAHavlíček19661228S StB Praha II.odb. 8.odd.19700427ano3
Rojík Milan6.8.195205-23109KTSAleš19860512S StB Hradec Králové III.odb. 3.odd.19891207ano1
Rojík Milan6.8.195205-23109AAleš19860512S StB Hradec Králové III.odb. 3.odd.19891207ano1
Roštejnský Václav05-01453AJitka19550624OO-MV Jičín19551205ano1
Rott Albín05-05883A19621219OO-MV Jičín19630422ano1
Rott Albín05-05883KI19621219OO-MV Jičín19630422ano1
Roubal František05-02488TSDon19580416OO-MV Jičín19621120ano1
Roubal František23.6.192901-09251AMaděra19610127OO-MV Benešov19620125ano3
Roubalová (Muffová) Eva24.12.195105-21117DUčitel1983100519840718ano2
Roubalová (Muffová) Eva24.12.195105-21117KTSUčitel1983100519840718ano2
Roule Sergej30.12.193101-12374RRichter19630214S StB Praha IV.odb. 3.odd.19680521ano3
Rozkovec Vlastimil05-00553TSJaromír19540622OO-MV Jičín 319540918ano1
Rozsíval Lev05-00414ASmrček19540618S StB Hradec Králové III.odb. 3.odd.19560420ano1
Rudolecký Bohumil2.5.190305-04887AZdena19600408NPT Valdice19620709 př.ano1
Rudolecký Bohumil2.5.190306-09954ASkála19630109S StB Brno III.odb. 4.odd.19640928ano3
Rudolecký Bohumil2.5.190318-45315AFalkon (Zdena)197003181.SFMV/B-219710103ano3
Rudolf Josef9.5.194438-80786RDaněk19750219VKR/9.BPS19851028ano
Rufert Adolf19.3.193104-17709DÁda1977021719840730ano3
Rulc Josef19.10.192107-05423AHorák19600308OO-MV Olomouc19820915 přereg.ano3
Rulc Josef19.10.192107-25592AHorák19820915OO-MV Olomouc19870812ano3
Rulc Zdeněk23.6.192938-74309ALabský19750613VKR/51.žb19811027ano
Rulf Václav05-01337AKvítek19550602OO-MV Hořice19560223ano1
Runčík Václav05-02464TSPetr19580320OO-MV Jičín III.odb.19610210ano1
Rus Peter07-06379APetr19601003NPT Mírov19601128 př.ano3
Rus Peter05-05204APetr19610112NPT Valdice19610715 př.ano1
Rus Peter05-05204AGeorg19610112NPT Valdice19610715 př.ano1
Růžek Jan05-01591TSKvěta19551109OO-MV Jičín IV.odb.19560915ano1
Rychlý Luděk25.6.195788-33276DFrank1987022419880930ano3
Rychlý Luděk25.6.195788-33276KTSFrank1987022419880930ano3
Rychtera František05-03112TSDagmar19590107OO-MV Hořice IV.odb.19600414ano1
Rychterová Jiřina26.1.192405-09650IEva19701217OO-MV Jičín?ano1
Rysková (Hegrová) Hana19.3.194088-11135IMarcela19600303SEO FMV Praha19690228ano3
Ryšavý Kamil18.7.194401-32091DKamil19791015*?ano2
Řeháček Jaroslav8.6.193201-09897AMáňa19611114S StB Praha IV.odb. 2.odd.19621228ano3
Řehák Jaroslav05-05670AStárek19620505NZ Valdice19630907ano1
Řehák Josef9.10.192805-03234DJarka19590624S StB Hradec Králové vedení 5.odd.19590825 př.ano2
Řehák Josef9.10.192801-06599AJarka19590910Odb. žel. dopr. Praha odd. Hradec Králové19630110 př.ano2
Řehák Josef9.10.192805-06304IJarka19630110S StB Hradec Králové IV.odb. 3.odd.19630327ano1
Řehák Miroslav8.8.191701-19714D1973032919760202ano3
Řehák Vladimír05-02630AŘehoř19580723OO-MV Jičín19640921ano1
Řepka Vladislav4.1.193638-51752AJaromír19641214VKR/32.SB19810526ano
Řezba Jaroslav05-01965AAgro19561005OO-MV Jičín19631210ano1
Řezníček Emil7.10.191305-06383PBRáj19630131S Stb Hradec Králové II.odb. 2.odd.19850424ano1
Řím. kat. církev05-05260OB19610214OO-MV Jičín19650111ano1
Římal Zdeněk20.4.193238-41993APaška19620710VKR/LU19900606ano
Římal Zdeněk20.4.193238-41993APaška19620710VKR/LU19900606ano
Sál Jiří6.6.194604-16813KTSJirka19760528OO-MV Liberec19791105ano3
Sál Jiří6.6.194604-16813AJirka19760528OO-MV Liberec19791105ano3
Salaj Zdeněk2.6.194138-59553AJosef I19700316VKR/10.LA19850311ano
Samek Milan26.8.194204-16142DMilan1975111019840510ano3
Sedláček František (Jiří)05-00550AJiří19540622OO-MV Jičín19550910ano1
Sedlák František24.11.191905-05543APetr19611213OO-MV Jičín IV.odb.19720218 přereg.ano1
Sedlák František24.11.191905-10055APetr19720217OO-MV Jičín19820331ano1
Sedláková Žďárská Věra05-00564TSMarta19540622OO-MV Jičín VII.odb.19610512ano1
Sedlická Anna6.7.193138-81536AMirka19750715VKR/10.LA19770808ano
Seget František14.8.190205-05033AMatoušek19601011NPT Valdice19620906 př.ano1
Seget František14.8.190201-11719AMatoušek19620910+?ano3
Sehnal Josef05-05510AErben19611128OO-MV Jičín19630313ano1
Seibert Jaroslav3.6.194705-23939KTSAifel19870717S StB Hradec Králové II.odb. 4.odd.bez uk.ano2
Seibert Jaroslav3.6.194705-23939TSAifel19870717S StB Hradec Králové II.odb. 4.odd.bez uk.ano2
Seif(e)rt Vítězslav13.7.192705-15921TSVítěz19760920+?ano1
Seif(e)rt Vítězslav13.7.192705-15921TSViktor19760920+?ano1
Seifert Josef05-00702A19540710OO-MV Hořice19630312ano1
Seliger František05-01863TSVašek19560605OO-MV Nová Paka19630313ano1
Semecká Hana7.4.192501-20273D19730903+?ano3
Semela Petr2.6.196138-04877AHolešovský19800826VKR/4.BPSano
Severin Petr15.2.194588-11294AMirek19760610XI.správa FMV IV.odb. 1.odd.19900919ano3
Severin Petr15.2.194588-11294KTSMirek19760610XI.správa FMV IV.odb. 1.odd.19900919ano3
Schlik František8.7.191405-07609A19651004S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd.19680404ano2
Schlik František8.7.191405-07609KA19651004S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd.19680404ano2
Schmidt Richard05-01373AMirko19550606OO-MV Jičín19550906 př.ano1
Schmidt Richard38-xxxx319550906+O VKR Brno ??ano3
Schovanec Josef8.7.191505-00547APepek19540622OO-MV Jičín19580723 př.ano1
Schovanec Josef8.7.191501-04891APepek19580725+?ano3
Schovanec Václav05-01936AHaryk19560829OO-MV Jičín19631128ano1
Schreiber Miroslav25.1.195738-24910ATenista19870104VKR/V.odb.19900312ano
Schubert Karel9.10.194601-25229AAndrej19760122S StB Praha III.a odb. 2.odd.19790220ano3
Schubert Karel9.10.194601-25229KTSAndrej19760122S StB Praha III.a odb. 2.odd.19790220ano3
Siegel Jaroslav18.7.192005-12949KTSKomenský19740611OO-MV Jičín19790131ano1
Siegel Jaroslav18.7.192005-12949AKomenský19740611OO-MV Jičín19790131ano1
Silber Zdeněk24.7.192898-00036ALudva19740711SNV - OVO Valdiceano1
Silber Zdeněk24.7.192807-21771ALudva19771122S StB Ostrava odb. vyšetřování19780530ano1
Singer Bohumil05-00563ASokol19540622OO-MV Jičín19580325ano1
Sitný Pavel6.7.194401-25791DBubník19760528+?ano3
Skalický Václav05-01499AVenca19550730OO-MV Hořice19580312ano1
Sklář Karel3.9.192601-08975ANový19601123NZ Vinařice19610706ano1
Sklář Karel3.9.192605-05828ANový19621106NZ Valdice19640515ano1
Sklenářová Zdeňka6.9.195301-41750DSkleník19850508*S StB Praha II.a odb. 2.odd.,19851209ano3
Sklenička Alois05-00451AJiřina19540619OO-MV Hořice19541217ano1
Skřivánek Josef6.12.193488-05409AJosef19570215III.správa FMV IV.odb. 1.odd.19581021ano3
Skutil Jaroslav20.4.194205-18448AJarda19800211S StB Hradec Králové III.odb. 1.odd.19891207ano2
Skutil Jaroslav20.4.194205-18448KTSVojtíšek19800211S StB Hradec Králové III.odb. 1.odd.19891207ano2
Slavíček František23.8.194901-44287AMark19861203S StB Praha I.c odb. 1.odd.19891207ano3
Slavík Josef05-01458AJitřenka19550628OO-MV Jičín19581008ano1
Slavík Miroslav22.6.192005-01950ACirka19560918OO-MV Jičín19600329 př.ano1
Slavík Miroslav22.6.192001-07343ACirca19600331*OO-MV Nymburk??ano3
Slavíková Sylva28.3.193788-09041KTSKvěta19750402*19761223ano3
Slavíková Sylvie28.3.193788-24176AAranka19650311+?ano3
Slíva Petr27.8.195298-00042AMalina19740715SNV - OVO Valdice?ano1
Slíva Petr27.8.195207-30567DBořek19871210+?ano3
Slovák Jan05-05568ALieskovský19611221NZ Valdice19690128ano1
Snášel Ladislav7.2.192301-05214AAdolf19581023+?ano3
Snášel Ladislav7.2.192305-06277IAdolf19630110OO-MV Trutnov19631031ano1
Snášel Ladislav7.2.192305-06277AAdolf19630110OO-MV Trutnov19631031ano1
Sochor Jiří13.9.192405-00330TSAngličan19540617S Stb Hradec Králové II.odb. 2.odd.19720217 přereg.ano2
Sochor Jiří13.9.192405-10002AMalíř19720127S StB Hradec Králové I.odb. 1.odd.19800129ano2
Sochor Jiří13.9.192405-18431DMalíř19800201S StB Hradec Králové I.odb. 1.odd.19870817ano2
Sochor Milan17.6.194805-19941KTSMíla19820423OO-MV Jičín19920709ano1
Sochor Milan17.6.194805-19941AMíla19820423OO-MV Jičín19920709ano1
Soják František05-01163AVáclav19550429OO-MV Jičín19660704ano1
Sokol Karel05-03298AKarel19591010OO-MV Jičín19630314ano1
Sokolová Hana25.10.192988-03919AJana19551014IV.správa III.odb. 1.odd.19570226ano1
Soldán Oldřich05-01384TSVěra19550606OO-MV Jičín IV.odb.19560428ano1
Somol Miloš20.5.195605-21422ATrubka19840229OO-MV Jičínbez uk.ano1
Somol Miloš20.5.195605-21422POBorský19840229OO-MV Jičínbez uk.ano1
Soukup František05-02917AAntonín19581209OO-MV Jičín19610113ano1
Soukup Jaromír30.8.193705-17384DUbytovatel19780705OO-MV Jičín19850204ano1
Soukup Josef05-03145AJana19590226OO-MV Nový Bydžov19640925ano1
Soukup Karel26.9.192005-14766AVeselý19750912+?ano1
Soustružník Alexandr16.9.194638-05979ABuřina Michal19810331VKR/Voj. stavby19840209ano
Spěvák Miloslav6.9.192805-04926ASever19600610NPT Valdice19611129 př.ano1
Spěvák Miloslav6.9.192801-09943ASever19611201S StB Praha III.odb. 4.odd.19660222ano3
Splítek František05-00558AKarel II.19540622OO-MV Jičín19550818ano1
Srbová Blanka10.11.192788-08320ABlanka19580222III.správa FMV IV.odb. 3.odd.19591204ano3
Stádník Josef05-04902APero19600425NPT Valdice19601017 př.ano1
Stádník Josef03-xxxx4APero ?19601020+Kraj 03?ano3
Stehlík František05-01603AJan19551125OO-MV Hořice19620406ano1
Stehlík Josef2.1.190205-02236AJosef19571008NPT Valdice19600513 př.ano1
Stehlík Josef2.1.190288-11449AJosef19600528*II.správa FMV VIII.odb. 1.odd.19690515+ano3
Stehlík Josef2.1.190201-16684AJosef19690520*S StB Praha VII.odb. 1.odd. ?19730912ano3
Stěhule Břetislav05-02230ATýnský19571008NPT Valdice19580120 př.ano1
Stěhule Břetislav08-03583ATýnský19580120+Bratislavaano3
Steinz Stanislav12.8.195388-10184DKamenický19751125X.správa FMV III.odb. ?19781231+ano3
Steinz Stanislav12.8.195304-19286DKamenický1979010419820405ano3
Stejskal Drahoslav27.4.196205-24051KTSMost19871020OO-MV Jičín19871020ano1
Stejskal Drahoslav27.4.196205-24051AMost19871020OO-MV Jičín19871020ano1
Stezka Vladimír13.5.194305-12964SOdborník19740612OO-MV Jičín19750128 př.ano1
Stezka Vladimír13.5.194304-15208AOdborník19750225OO-MV Liberecbez uk.ano1
Stezka Vladimír13.5.194304-15208ATolar19750225OO-MV Liberecbez uk.ano1
Stodola Oldřich21.5.192288-11025APravý19600125III.správa FMV IV.odb. 2.odd.19660409ano3
Stopka Gustav29.9.193888-15661DChemik19780822?ano3
Stožický Viktor30.4.192905-10125KTSMarek19720414S StB Hradec Králové I.odb. 1.odd.bez uk.ano1
Stožický Viktor30.4.192905-10125AMarek19720414S StB Hradec Králové I.odb. 1.odd.bez uk.ano1
Straka Jaromír22.5.193288-33677DJaro1987051219890317ano3
Stránská Anna05-01741AOlga19560321OO-MV Nová Paka19570111ano1
Stránský Josef05-01661TS19560113OO-MV Hořice III.odb.19610123ano1
Stránský Stanislav4.4.194301-23239AVilda19740618OO-MV Mělník19891108ano3
Stránský Stanislav4.4.194301-23239KTSVilda19740618OO-MV Mělník19891108ano3
Strašík Čeněk05-01171AVýhled19550504OO-MV Jičín19560611ano1
Stříbrný Antonín12.2.192030-00093TSZweig (Karel)19540621S StB Jáchymov19540823 př.ano3
Stříbrný Antonín12.2.192088-02004TSZweig19540908IV.správa FMV VI.odb. 2.odd.19580903 př.ano3
Stříbrný Antonín12.2.192005-02778AZweig19581013NPT Valdice19590429 př.ano1
Stříbrný Antonín12.2.192088-23908AZveig19641110II.správa FMV VIII.odb. 1.odd.19690616 př.ano3
Stříbrný Antonín12.2.192088-00398AZveig19690613II.správa FMV II.odb. 3.odd.?ano3
Střihavka Miroslav8.11.193905-18371PBXaver19791212OO-MV Trutnov19821018ano2
Studnička Václav05-05899TSJindra19621229NZ Valdice19630918 př.ano1
Stuchlík Miroslav20.10.192938-85185AVltava19771207VKR/VVLŠ Košice19900326ano
Stýblo Josef05-01747A19560324OO-MV Hořice19570119ano1
Suchánek Jiří27.11.190888-11051AMlynář19600130SNZ Praha19640124ano3
Suchánek Jiří27.11.190805-05348AMlynář19610524NZ Valdice19640117 př.ano1
Suchánek Miloslav14.12.192605-11091DVrchní19730511+OO-MV Jičínano1
Sucharda Josef05-01065ASovák19550328OO-MV Nová Paka19550912ano1
Sucharda Karel05-02934APodhorský19581213OO-MV Nová Paka19610626ano1
Sucharda Stanislav05-02043TSPunťa19561208OO-MV Nová Paka IV.odb.19601022ano1
Suchý Josef16.12.194538-43851PBŽižka19801217VKR/3.MSD19870827ano
Sůva Vladimír88-12009ATábor19610428SNZ Praha19611023+ano3
Sůva Vladimír05-05468ATábor19611024NZ Valdice19640805ano1
Sůva Vladimír11.1.194888-24041KTSVladimír19820817II.správa FMV II.odb. 2.odd.19880114ano3
Sůva Vladimír11.1.194888-24041ADavid19820817II.správa FMV II.odb. 2.odd.19880114ano3
Svárovský Josef1.3.193904-26678DSvár19881222+?ano3
Svoboda Bohuslav28.10.192801-39857DBohouš19840328*?19891207ano3
Svoboda Bohuslav28.10.192801-39857KTSBohouš19840328*?19891207ano3
Svoboda Jan21.1.192130-00041ISýkora19540616Odb. žel. dopr. Plzeň odd. Karlovy Vary19560227ano3
Svoboda Jan05-00566APavel19540622OO-MV Jičín19560210ano1
Svoboda Jan21.1.192105-05400ASýkora Josef19610722NZ Valdice19631207 př.ano1
Svoboda Jan21.1.192188-23140ASýkora Josef19631217+III.správa FMV IV.odb. 3.odd. ?ano3
Svoboda Jan21.1.192101-16703ASýkora Jan19690523*S StB Praha VII.odb. 1.odd. ?ano3
Svoboda Jan21.1.192188-02350ASýkora19710318+19790621ano3
Svoboda Petr22.6.192405-05440AJiskra19610914NZ Valdice19630917 př.ano1
Svoboda Petr22.6.192406-11933AJiskra19630925OO-MV Gottwaldov19640928ano3
Sýpalová Helga16.2.194405-15477DEva19760604+?ano3
Syřiště Karel05-01243ABorek19550525OO-MV Nová Paka19560705ano1
Šabachová Marie22.3.195305-11093DProdavačka19730511+OO-MV Jičínano
Šabata Bohumil05-05063AKonzerva19601022NPT Valdice19630130ano1
Šafránek Josef05-01921ATonda19560806OO-MV Hořice19561221ano1
Šafránek Josef26.7.192005-06730A19630708OO-MV Jičín19660704ano1
Šafránek Josef26.7.192005-06730KA19630708OO-MV Jičín19660704ano1
Šafránek Ladislav05-01842AVáclav19560524OO-MV Jičín19621121ano1
Šafránek Václav1.4.193101-36078APilát19820329OO-MV Praha 919861110ano3
Šafránek Václav1.4.193101-36078APilot19820329OO-MV Praha 919861110ano3
Šál Vladimír22.3.195388-09926DFilolog19751007+?ano3
Šandera Josef19.1.193505-20722DTrnka19830421+?ano2
Šebek Antonín05-03417AGustav19600116OO-MV Nová Paka19700708ano1
Šebesta Eduard05-03105AAdolf19581231NPT Valdice19600506 př.ano1
Šeda Josef29.5.193018-44336ADan196601051.SFMV/63 (31)19710623ano3
Šeda Josef29.5.193001-17913ADan19710706S StB Praha VI.odb. 3.odd.bez uk.ano3
Šedivý Jiří16.3.193505-24336DČíman19880401OO-MV Jičínbez uk.ano
Šedivý Josef05-00452AZdena19540619OO-MV Hořice19551012ano1
Šefara Milan14.1.192905-19200ABydžovský19810303+?ano1
Šejnoha František21.10.190688-05039ALudvík19561009HS-PS Praha19580304ano3
Šejnoha František21.10.190605-07936IKaras19661112NZ Valdice19681211ano1
Šejnoha František21.10.190606-36092NOŠejk19840531+?ano3
Šejnoha Karel05-03010AHolub19570225OO-MV Nová Paka19630314ano1
Šeps Miroslav17.2.193905-21269DFerda1983122919841123ano2
Šeps Vratislav05-05882TSPaka19621218OO-MV Jičín II.odb.19650210ano1
Šesták Miroslav22.10.192905-14972ANový19751126OO-MV Jičín19860704ano1
Šesták Miroslav22.10.192905-14972KTSEkonom19751126OO-MV Jičín19860704ano1
Šíba František05-02140AMajitel PB19570725OO-MV Jičín19591204ano1
Šídlo Jan05-02402AKvěta19580120OO-MV Jičín19590227ano1
Šíma Zdislav19.6.194788-21359AČerný19810416II.správa FMV VI.odb. 1.odd.19891213ano3
Šíma Zdislav19.6.194788-21359KTSPluto19810416II.správa FMV VI.odb. 1.odd.19891213ano3
Šimek Cyril6.1.192788-04422AAlah19560317*II.správa FMV XII.odb. 1.odd.?19681011 př.ano3
Šimek Cyril6.1.192718-45091ISCyprus196810181.SFMV/I.odb.19730112ano3
Šimek Cyril6.1.192788-04798ACyprus19730109II.správa FMV VI.odb. 3.odd.19881210ano3
Šimek Čestmír8.11.194004-21650DČestmír1981110319860502ano3
Šimek Jaroslav3.6.195201-41007AMikeš19841119OO-MV Benešov19890117ano3
Šimek Karel05-02045AJan19561217OO-MV Nová Paka19631210ano1
Šinkman Ladislav16.2.193105-14386DLada19750416+OO-MV Jičín?ano1
Šír Miroslav20.7.191905-07725AOrel19660311NZ Valdice19670105 př.ano1
Šír Miroslav20.7.191904-09820AOrel19670123ÚNZ Minkovice19680210 př.ano3
Škaloud Jan05-02955AZedník19581228OO-MV Jičín19630314ano1
Škaloud Ladislav05-02482ATulák19580410OO-MV Jičín19610720ano1
Škaloud Ladislav05-02482AJiskra19580410OO-MV Jičín19610720ano1
Škubal Jan31.7.195107-29457KTSNáchodský19861010S StB Ostrava II.odb. 4.odd.19891206?ano3
Škubal Jan31.7.195107-29457AKamil19861010S StB Ostrava II.odb. 4.odd.19891206?ano3
Škvára Vítězslav7.11.193238-65141IČestmír19701103VKR/71. plrb19710713ano
Škvára Vítězslav7.11.193201-20172NOVar19730829+?ano
Šlechta Bohuslav05-01987A19561029OO-MV Jičín19570724ano1
Šmejc Jan2.2.195105-11090DJára19730511+OO-MV Jičín?ano1
Šmejkal František27.3.194505-19426AKošťál19810610S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd.19820225ano2
Šmejkal František27.3.194505-19426KTSKošťál19810610S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd.19820225ano2
Šmíd Josef14.11.193706-39998DDalibor1987111719890703ano3
Šnejda Václav20.9.193705-07201IKvěta19640617NZ Valdice19651228 př.ano1
Šnejda Václav20.9.193708-09955IKveta19651231+NZ Leopoldov?ano3
Šolc Jiří05-00477APavel19540619OO-MV Nová Paka19550630ano1
Šolc Miroslav26.5.195404-25255DPřemysl19870122*19890622ano3
Šolc Václav4.6.195238-46913ADalibor19821216VKR/9.TD19890711ano
Šoltys Otakar26.11.195088-27756DExpert19840403XIV.správa FMV19891206ano3
Špaček Václav05-05171ALudmila19601229NPT Valdice19630726ano1
Špetl Antonín05-02057AJarka19561227OO-MV Nová Paka19591230ano1
Šrom Václav05-00819A19540916OO-MV Jičín19550630ano1
Šroufek Antonín5.1.191405-00654AStanislav19540625OO-MV Broumov19640831 př.ano1
Šroufek Antonín5.1.191488-24564DStanislav19650930+?ano3
Šroufek Antonín5.1.191404-10680AAlbert19701124*S StB Ústí n./Labem V.odb.19761227ano3
Šroufek Antonín5.1.191404-10680KAAlbert19701124*S StB Ústí n./Labem V.odb.19761227ano3
Šrůtek Karel05-01538ANorbert19550905OO-MV Nová Paka19560629ano1
Šťastný Miroslav12.4.191805-02285APavel19571021NPT Valdice19600513 př.ano1
Šťastný Miroslav12.4.191888-11417APavel19600524III.správa FMV II.odb. 2.odd.19670920ano3
Štelclík František05-03372AMarta19591222OO-MV Hořice19610927ano1
Štěpán Jan05-02594APraděd19580627NPT Valdice19601228 př.ano1
Štěpán Jan88-11909TSPraděd19610210III.správa FMV III.odb. 1.odd.19610407 př.ano3
Štěpán Jan07-06759APraděd19610624OO-MV Karviná19680808ano3
Štěpán Juraj20.12.192018-40663ISNorbert195507021.SFMV/51 (V.odb.)19610609ano3
Štěpán Juraj20.12.192088-12122RNorbert19610629II.správa FMV VI.odb. 4.odd.19680213 př.ano3
Štěpán Juraj (Jiří)20.12.192001-16549RNorbert19680320+?ano3
Štěpán Juraj (Jiří)20.12.192001-16549DNorbert19680320+?ano3
Štěpánek Arnošt05-01413ALes19550610OO-MV Nová Paka19551031 př.ano1
Štěpánová Emilie28.9.194105-24320DSobotková19880322?ano1
Štiller Josef05-02270AAntonín19571012OO-MV Jičín19640921ano1
Štrauch Jaroslav05-00894TSLibuše19541116OO-MV Jičín IV.odb.19551212ano1
Šturm Vladimír05-00473AVašek19540619OO-MV Nová Paka19581128ano1
Šturm Vladimír26.2.195505-22392AKopřiva19850521OO-MV Jičínbez uk.ano1
Šturm Vladimír26.2.195505-22392KTSHrdý19850521OO-MV Jičínbez uk.ano1
Šubr Josef05-02830AJan19581108OO-MV Hořice19630314ano1
Šubr Ladislav30.9.195938-00956ABuffalo19781214VKR/5.BPSano
Šubr Milan7.7.192801-24055DMilan19750203+?ano3
Šubr Milan7.7.192888-12722DMilan19770217XI.správa FMV III.odb. 2.odd.19880115ano3
Šubr Milan7.7.192888-12722AMilan19770217XI.správa FMV III.odb. 2.odd.19880115ano3
Šůda Václav05-01667A19560114OO-MV Jičín19570628ano1
Šuk Václav05-03128AAlena19590205OO-MV Hořice19620326ano1
Šuk Vladislav05-03452ALáďa19600316OO-MV Hořice19610225ano1
Šulc Jiří19.10.193638-43706AHonza19660817VKR/7.A19760423ano
Šulc Jiří19.10.193688-16074DJirka19781020+?ano
Šulc Ladislav11.7.194501-32369AŠiler19791220OO-MV Kolínbez uk.ano3
Šulc Ladislav11.7.194501-32369KTSŠiler19791220OO-MV Kolínbez uk.ano3
Šuster Josef05-05121AJan Klika19601208NPT Valdice19640615ano1
Švarc Josef13.8.193105-02294AŠandera19571026S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd.19590819 př.ano1
Švarc Josef13.8.193101-07345AŠandera19590819OO-MV Jičín19600329 př.ano1
Švejnar Josef05-02436AKamil19580218NPT Valdice19611012ano1
Taraba Josef05-01626AŠpaček19551214OO-MV Jičín19610217ano1
Tauber Theodor08-01098AMilan???ano3
Tauber Theodor05-03207AMilan19590520NPT Valdice19640123ano1
Tauchman Jiří29.5.196138-47605ALukáš19830531VKR/1.odd. 1. A19850114ano
Tauchman Vladimír28.1.194106-27426DLáďa19770112+OO-MV Břeclav??ano3
Tauchmanová Milada05-01425AKvěta19550614OO-MV Nová Paka19560223ano1
Těhník Josef05-02216AAda19570926OO-MV Hořice19610714ano1
Těhník Václav05-01964APřibyl? Ondřej19561005OO-MV Jičín19630314ano1
Teimer Ervín05-00444AMilota19540619OO-MV Hořice19560412ano1
Tejchman Zdeněk17.7.193204-18110AStanda19770711OO-MV Liberec19870224ano3
Tejchman Zdeněk17.7.193204-18110KTSStanda19770711OO-MV Liberec19870224ano3
Těmín Jan12.11.193501-07419AMarcel19600505Odb. žel. dopr. Praha19610925ano3
Tížek Antonín6.9.193205-20679KTSBoleslav19830411OO-MV Jičínbez uk.ano1
Tížek Antonín6.9.193205-20679ABoleslav19830411OO-MV Jičínbez uk.ano1
Tománek Radko19.12.196138-14290ATomáš19840621VKR/1.A. 1.odděl19850729ano
Tomáš Karel05-05606AŠamot19620109OO-MV Jičín19631219ano1
Tomáš Oldřich05-02578AJindra19580619OO-MV Hořice19620414ano1
Tomášek Miroslav5.4.193507-07317AMrak19620813OO-MV Olomouc19641104ano3
Tomášek Miroslav5.4.193598-01097AMrak19820110SNV - OVO Valdice?ano1
Tomek Bohumír05-00458AMirek19540619OO-MV Hořice19620831ano1
Topinka Bohumír8.11.193603-20119DMíra19761207+?ano3
Topinka Bohumír8.11.193604-23766DMíra19850118*19890324ano3
Tošovský Jaroslav23.11.193304-17447DLesník19761206+?ano3
Tourek Oldřich13.12.195205-22308DOlda19850409+OO-MV Jičín?ano1
Trapl Miloš1.12.192005-02231AVáclav19571008NPT Valdice19580423 př.ano1
Trapl Miloš1.12.192001-07257AVáclav19600321OO-MV Mladá Boleslav19700812ano2
Trapl Miloš1.12.192001-20505NOJihočech19730910+?ano2
Trávníček Alois21.6.193588-33928DRak19870701*bez uk.ano3
Trejbal František05-01703A19560213OO-MV Nová Paka19580317ano1
Trejbalová Jitka05-01205ASoňa19550517OO-MV Hořice19550809ano1
Trnavský Ivo9.8.196038-01924AEvžen19790605VKR/5.BPSano
Trnka Jaroslav05-02880ALibor19581129S StB Hradec Králové IV.odb. 1.odd.19631112ano1
Trnka Pavel21.11.193705-07277AVlasta19640908NZ Valdice19680502 př.ano1
Trnka Pavel21.11.193707-11937AVlasta19680725ÚNZ Opava19690415ano3
Trnka Pavel21.11.193798-00579AEmil19760217SNV-OVO Valdice?ano1
Trnka Zdeněk2.4.196105-21762DKája19840710*OO-MV Jičín19880505ano1
Truhlář Antonín12.7.192605-02771AAleš19581008OO-MV Nová Paka19600127ano1
Tuček Jan6.3.192005-10555D-1972090719730611 př.ano2
Tuček Jan6.3.192005-24161DTaktik19880106bez uk.?ano2
Tůma Josef a Ladislav05-01097ANaďa19550331OO-MV Nová Paka19551212ano1
Tůma Ladislav19.6.196038-05248AKůrka19801112VKR/4.bPSano
Tůma Petr28.11.194205-10418ATomáš19720705OO-MV Rychnov nad Kněžnou19891206ano1
Tůma Petr28.11.194205-10418KTSTomáš19720705OO-MV Rychnov nad Kněžnou19891206ano1
Tykvartová Soňa17.2.193238-60595ADobrovská19700608VKR/259. pldb19740909ano
Ulbrich Karel27.2.194788-37845DKarel19891009+?ano3
Ulman František5.1.192905-06108PB-19630104OO-MV Jičín19641207ano1
Ulman Josef05-00822ATajemník19540916OO-MV Jičín19580218ano1
Ulvr Zdeněk05-03003TSOta19570219OO-MV Nová Paka III.odb.19570831ano1
Urban Antonín25.10.190705-14728PBŠárka19750901+?ano1
Urban Miroslav16.8.195538-74158ATopol19750514VKR/KVS Plzeňano
Urban Vladimír05-01975ADáša19561017OO-MV Nová Paka19631112ano1
Urbanec Petr11.5.195788-23397KTSIris19820420X.správa FMV III.odb. 2.odd.19831230ano3
Urbanec Petr11.5.195788-23397TSIris19820420X.správa FMV III.odb. 2.odd.19831230ano3
Urbánek Karel22.12.193405-10740TSZbyněk19721113*?ano1
Vacek Jaroslav22.4.192605-00887ANový19541109OO-MV Hořice19561130ano1
Vacek Jiří3.1.193204-20372DJiří19800413+?ano3
Váchová Leonka21.11.195038-67817ADáša19730618VKR/34.sbold19830920ano
Vajs Miloslav10.4.194401-47786DMíla19891026ano3
Valda Václav3.9.193404-10726DVinař19701216*19731220+ano3
Valda Václav3.9.193404-10726IVinař19701216*19731220+ano3
Valda Václav3.9.193498-00740AJan19770318SNV-OVO Valdice?ano1
Valenta Jaroslav05-00476TSHus19540619OO-MV Nová Paka IV.odb.19560131ano1
Valešová Božena17.6.192505-19259DValcha19810326+?ano2
Valkoun Rudolf20.5.194705-11287DRuda19730912+OO-MV Jičín??ano1
Valtera Jaroslav05-01517ABach19550810OO-MV Hořice19560910ano1
Vaňátko František05-02930ABenda19581210NPT Valdice19631128ano1
Vancl Karel19.6.194938-61738AJarda19720328VKR/1.tdano
Vanclová Naděžda5.5.193005-20541DJosefína19830221OO-MV Jičín19891206ano1
Vanclová Naděžda5.5.193005-20541AHorká19830221OO-MV Jičín19891206ano1
Vaněčková Věra28.5.194038-43184ALáďa19650712VKR/3. sb. PVOS19850328ano
Vaňhara Ludvík7.5.194488-25539DAzur1983042019890815ano3
Vaňhara Ludvík7.5.194418-48441ISOpal198311171.SFMV/2VI.odb.19870304ano3
Vaníček Václav20.12.192307-01081AJosef19541130OO-MV Bohumín19550227 př.ano3
Vaníček Václav20.12.192388-04232TSJosef19560110IV.správa FMV I.odb. 2.odd.19560417ano3
Vaníček Václav20.12.192307-14684D19730125+?ano3
Vaníček Vladimír9.10.194788-09397ADaniel19750611II.správa FMV IV.odb. 3.odd.19800708ano3
Vaníček Vladimír9.10.194788-09397KTSDaniel19750611II.správa FMV IV.odb. 3.odd.19800708ano3
Vaníček Vladimír9.10.194788-34184DDaniel1987082419890913ano3
Vaníček Vladimír9.10.194788-34184KTSDaniel1987082419890913ano3
Vašíček Otakar1.7.192288-03216AVaněk19550520*19591220+ano3
Vašíček Otakar1.7.192201-06954AVaněk19591222+?ano3
Vávra František05-00463AFranta19540619OO-MV Hořice19560112ano1
Vávra František21.4.195638-13612ATomáš Hrdina19840515VKR/3. dPVOS19920304ano
Vávra Jiří9.5.192805-02693AJura19580909OO-MV Nová Paka19641221ano1
Vávra Pavel05-01068APetr19550328OO-MV Hořice19590717ano1
Vávrová Bedřiška05-01207AMájová19550517OO-MV Hořice19550912ano1
Vavruška Josef05-01348AMiluše19550603OO-MV Jičín19561010ano1
Včeliš Miroslav05-00460TSJirka19540619OO-MV Hořice II.odb.19580415ano1
Veik Heinz17.11.194305-21529DUhlíř19840411OO-MV Jičín19851209ano1
Vejnar Josef05-01547AJavor19550909OO-MV Nová Paka19600322 př.ano1
Vejs Stanislav4.7.192938-72831PBStanda19740717VKR/1/l.odb SVKR ZVO19780227ano
Vejvoda Antonín15.6.193905-07195IPražák19640615NZ Valdice19690221ano1
Velechovský Jaromír05-02126AJiří19570702OO-MV Jičín19620226ano1
Vendlová Radmila23.8.194638-01552DKvětoslav19790406VKR/PVOS 1.odd.19840907ano3
Vendlová Radmila23.8.194638-01552AKvětoslav19790406VKR/PVOS 1.odd.19840907ano3
Verner Josef20.10.191505-04897AHradiský19600422OO-MV Jičín19720812 přereg.ano1
Verner Josef20.10.191505-10051IHradiský19720217OO-MV Jičín19821215ano1
Verner Josef20.10.191505-10051DHradiský19720217OO-MV Jičín19821215ano1
Větrovská Věra29.4.194005-24083DPospíšil19871110OO-MV Jičínbez uk.ano1
Vik Jaroslav05-00560AHolub19540622OO-MV Jičín19550420ano1
Viková Jarča05-01368AEva19550606OO-MV Nová Paka19560223ano1
Vinařová Milada26.6.192801-32788AVenuše19800318S StB Praha II.a odb. 4.odd.19891108ano3
Vinařová Milada26.6.192801-32788KTSVenuše19800318S StB Praha II.a odb. 4.odd.19891108ano3
Vinikar Josef28.7.193188-21773APepík19810127X.správa FMV I.odb. 1.odd.19850328ano3
Vinikar Josef28.7.193188-21773DAdam19810727X.správa FMV I.odb. 1.odd.19850328ano3
Vinklář Josef05-05127TSZdeněk19601213OO-MV Jičín IV.odb.19640805ano1
Vinkler Jan9.10.196938-37352AWiki19890815VKR/OVKR VÚ 5982 1.odd.19891115ano1
Vinš Milan28.11.195003-22724DTrenér19800619S StB Plzeň II.odb. 1.odd.19821126ano3
Vinš Milan28.11.195003-22724AMarie19800619S StB Plzeň II.odb. 1.odd.19821126ano3
Vintr Josef9.1.193005-05576ABlažek19611227NZ Valdice19660513ano1
Vintrová Helena30.6.193738-26852AVladimír19770125VKR/1. ŽB19921005ano
Vintrová Helena30.6.193738-76496AVladimír19770125VKR/1. ŽB19921005ano
Vít Jaroslav05-03078TSJičín19570420S StB Hradec Králové III.odb. 1.odd.19601131ano1
Vít Jaroslav20.2.195205-11519DAstra19731019OO-MV Jičín19830920ano1
Vít Jaroslav23.4.192105-11058PBJarda19730416OO-MV Jičín19760316ano1
Vít Karel26.7.192505-12778KTSSokol19740425OO-MV Jičín19770919ano1
Vít Karel26.7.192505-12778ASokol19740425OO-MV Jičín19770919ano1
Vladař Rudolf16.8.189705-02485AVonka19580412NPT Valdice19600513 př.ano1
Vladař Rudolf16.8.189788-11394AVonka19600520*III.správa FMV VI.odb. 2.odd. ?19621201+ano3
Vladař Rudolf16.8.189701-11981AVonka19621205+?ano3
Vodrážka František29.1.191488-11340AJirka19600506SNZ Praha19600908 př.ano3
Vodrážka František29.1.191401-08733AJirka19600906SNZ Praha19631228 př.ano3
Vodrážka František29.1.191405-07018IJirka19640120NZ Valdice19650914ano1
Vojáček Antonín6.1.192688-21464DEditor1981052019861125ano3
Vojtěch Vít2.6.195405-11246AVítek19730813S StB Hradec Králové I.odb. 1.odd.19840718ano2
Vojtěch Vít2.6.195405-11246KTSVítek19730813S StB Hradec Králové I.odb. 1.odd.19840718ano2
Vojtěch Vít2.6.195418-46647ISVarius197609241.SFMV/oblastní odb. Hradec Králové19820323ano3
Vojtěch Vít2.6.195488-29180KTSFrank19841112X.správa FMV II.odb. 3.odd.19891206ano3
Vojtěch Vít2.6.195488-29180AVáclav19841112X.správa FMV II.odb. 3.odd.19891206ano3
Vojtíšek František21.3.192888-07366KTSFranta19740619II.správa FMV IV.odb. 2.odd.19851213ano3
Vojtíšek František21.3.192888-07366AIrman19740619II.správa FMV IV.odb. 2.odd.19851213ano3
Vojtíšek Jan05-02299ALindner19571031OO-MV Jičín19621109ano1
Vojtíšek Josef05-02650TSJožka19580731OO-MV Jičín III.odb.19591208ano1
Vojtíšek Oldřich3.8.195201-34368DVojta19810414*?ano3
Vojtíšek Oldřich3.8.195201-34368KTSVojta19810414*?ano3
Vojtíšek Vladimír28.10.193205-01201AJeryk19550519OO-MV Nová Paka19590626ano1
Vokatý Milan27.3.193805-07662D19651209+OO-MV Trutnov??ano2
Vonka Jan05-01523AEmilie19550815OO-MV Nová Paka19551213 př.ano1
Vonka Jan30-02660AEmilie19560121OO-MV Toužim19560906 př.ano3
Vonka Jan04-02491AEmilie19560918OO-MV Chomutov19610728ano3
Voňka Jiří7.5.194405-18491KTSElektron19800222OO-MV Jičín19860717ano1
Voňka Jiří7.5.194405-18491AElektron19800222OO-MV Jičín19860717ano1
Vorlíček Josef7.12.191505-11520D19731019OO-MV Jičín19770315ano1
Vosáhlo Aleš5.5.196038-48450AJana19831128VKR/1.žb19850114ano
Voslař Jan30-00255AVáňa Jan19540610KS-MV Karlovy Vary19571231ano3
Voslař Jan05-05640AVáňa19620314NZ Valdice19630527 př.ano1
Vosmek František05-01805ADouda19560411OO-MV Jičín19570730ano1
Votruba Josef15.3.194388-06218DVágner19731022+?ano3
Voves Václav18.10.192505-11321ASprávce19731002OO-MV Jičínbez uk.ano1
Voves Václav18.10.192505-11321DHradecký19731002OO-MV Jičínbez uk.ano1
Vrabec Ladislav3.3.194301-46821DBar19881229bez uk.ano3
Vrabec Stanislav17.7.192505-12913KTSDavid19740530OO-MV Jičín19860822ano1
Vrabec Stanislav17.7.192505-12913TSDavid19740530OO-MV Jičín19860822ano1
Vrána František7.1.190505-10505D19720812+?ano2
Vrána Ladislav05-02010AKrál19561126OO-MV Nový Bydžov19621109ano1
Vrkoč František14.12.191305-07147I19640427NZ Valdice19640620ano1
Všetečka Bedřich5.2.192605-05626AMirek19620220S Stb Hradec Králové II.odb. 2.odd.19710601ano1
Vyskočil Jan20.4.191088-10196AJiří19590516*19591101+ano3
Vyskočil Jan20.4.191005-03315AJiří19591106NPT Valdice19600513 př.ano1
Vysuček Václav12.11.193738-28078AVrabec Luboš19670124VKR/ZVO19740909ano
Waldhauser Jiří8.4.194506-17923AKelt19721026S StB Brno I.odb. 2.odd.19760129 př.ano3
Waldhauser Jiří8.4.194506-17923KTSKelt19721026S StB Brno I.odb. 2.odd.19760129 př.ano3
Waldhauser Jiří8.4.194588-18012AKelt19790613II.správa FMV IV.odb. 1.odd.19821026 př.ano3
Waldhauser Jiří8.4.194518-48465AKelto198312081.SFMV/8VII.odb.19890215ano3
Walter Vítězslav05-04235ABíba19600329S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd.19621123ano1
Wojdínek Pavel05-02229AVaněk19571008NPT Valdice19580317 př.ano1
Zábraha Vladislav15.11.193238-13040PBMiloš19840329VKR/1.žb19850114ano
Zábranský Jiří20.4.194105-06875ADana19631010NZ Valdice19670317ano1
Zahrádka Milan11.2.195405-17945DMilan1979050619810916ano1
Zahradnický Vratislav7.10.192105-03352AAnotnín19591208NPT Valdice19610907 př.ano1
Zahradnický Vratislav7.10.192188-22192AAnotnín19621229+?ano3
Zach Jaroslav17.1.192330-00138TSZika Vratislav19540903S StB Jáchymov19550525 př.ano3
Zach Jaroslav17.1.192301-02076AZika19550705S StB Praha III.odb. 3.odd.19600623 př.ano3
Zach Jaroslav17.1.192305-05108AZika19601130NPT Valdice19610517 př.ano1
Zachara Antonín05-02697AJánošík19580909OO-MV Jičín19591103 př.ano1
Zachara Antonín07-04359AJánošík19600108NPT Karviná19601008 př.ano3
Zachoval Václav05-00470ALopata19540619OO-MV Nová Paka19651227ano1
Zajíc Petr25.5.194405-09546KTSPavel19700601OO-MV Jičín19870603ano1
Zajíc Petr25.5.194405-09546APavel19700601OO-MV Jičín19870603ano1
Zákoutský Josef05-00901AZlata19541125OO-MV Nová Paka19580204ano1
Zapadlová Jana13.2.194805-18642KTSVanda19800512OO-MV Jičín19830811ano1
Zapadlová Jana13.2.194805-18642AVanda19800512OO-MV Jičín19830811ano1
Zavadil Jiří9.4.196038-07588AEva19811126VKR/5. BPSano
Závody průmyslové automatizace15-04144OB19600520OO-MV Jičín19640922ano1
Závody průmyslové automatizace05-09102OB19670713OO-MV Jičín?ano1
Závorka Daniel14.10.195401-44813DProdukční19870422bez uk.ano3
Závorka Daniel14.10.195401-44813KTSProdukční19870422bez uk.ano3
Zbrojní výroba - výzkum05-18593DDuha19800410OO-MV Jičín19810701ano1
Zbrojní výroba - výzkum05-18593ADuha19800410OO-MV Jičín19810701ano1
Zbrojní výroba obj.přísl.SSSR-VO05-18593P19800410OO-MV Jičín ?19810701ano1
Zdravotnictví05-20054OBZdraví19820614OO-MV Jičín19891206ano1
Zdvořák Rudolf22.2.192105-10704TSRoman19721023+?ano1
Zeis Josef17.5.191305-00445APepík19540619OO-MV Hořice19640416 př.ano1
Zeis Josef17.5.191304-08288APepík19640511+?ano3
Zelenda Miroslav29.1.192501-05019AMirek19580911*?ano3
Zelinka Josef05-01183TSCidlina19550507OO-MV Jičín IV.odb.19581127ano1
Zelinková Marie1.9.194605-10671TSMíla19720918+?ano1
Zeman Josef05-02393AVltava19580114NPT Rtyně v Podkrkonoší19610311 př.ano1
Zeman Miroslav24.11.194605-17753KTSUčitel19790201OO-MV Jičín19851209ano1
Zeman Miroslav24.11.194605-17753DUčitel19790201OO-MV Jičín19851209ano1
Zeman Petr26.7.195088-37393DErester1989061319900428ano3
Zikeš Jaroslav16.6.194638-46245RDavid19820628VKR/I.odb. ZVO 2.odd.19870226ano
Zikmund Josef05-01968A19561011OO-MV Jičín19580722ano1
Zima František05-02564AFranta19580611OO-MV Jičín19641221ano1
Zindr Jaroslav05-03104AZeman19581231OO-MV Jičín19630314ano1
Zlámal Jaromír21.6.194607-11572D19870807?ano3
Zmatlík Josef05-00554AProfesor19540622OO-MV Jičín19560223ano1
Zof Josef05-00546ASaturnus19540622OO-MV Jičín19560223ano1
Zronek Karel3.11.192405-05603TSMusil19620106OO-MV Jičín19720218 přereg.ano1
Zronek Karel3.11.192405-10056DMusil19720217OO-MV Jičín?ano1
Zronek Karel3.11.192405-10056AMusil19720217OO-MV Jičín?ano1
Zumr Alois05-01011A19550310OO-MV Jičín19551229ano1
Zuzánek Jaroslav28.3.192905-06719IŠtěpánek19630629OO-MV Jičín19720118ano1
Zuzánek Jaroslav28.3.192905-06719KAŠtěpánek19630629OO-MV Jičín19720118ano1
Zuzánek Jaroslav28.3.192905-06719AŠtěpánek19630629OO-MV Jičín19720118ano1
Zvoníček Jiří10.9.195138-77562APepa19771117VKR/1.ŽB19920429ano
Žáček Hubert7.8.192408-06990ATumlíř19570910+?ano3
Žáček Hubert7.8.192405-09881ATumlíř19711022+OO-MV Hradec Králové ??ano2
Ždánský Ladislav05-01447AMarie19550622OO-MV Jičín19570820ano1
Žďárská Věra12.9.192705-07233DMarta19640718OO-MV Jičín19761223ano1
Žďárská Věra12.9.192705-07233AMarta19640718OO-MV Jičín19761223ano1
Žďárská Věra12.9.192705-16138DMarta19761227OO-MV Jičín19851209ano1
Žďárský Josef05-03210AValda19590523OO-MV Jičín19611001ano1
Žďárský Stanislav19.11.192988-21362DZdislav1981042319870626ano3
Žďárský Stanislav19.11.192988-21362KTSZdislav1981042319870626ano3
Žehra František12.6.195501-25471DFranta1976031019790727ano3
Žemlička Jindřich4.4.195001-30563AStudent19781130OO-MV Mladá Boleslavbez uk.ano3
Živnéř Josef22.8.193705-09132IBaník19670831NZ Valdice19690202ano1
Žouželka Stanislav27.11.192705-05630AFranta19620224NZ Valdice19620531 př.ano1
Žouželka Stanislav27.11.192707-11381IFranta19670316OO-MV Nový Jičín19680307ano3

Poznámky

  • František Turčín byl vyřazen ze seznamu, neboť se nejednalo o osobu s uvedeným jménem a datem narození z Jičína, nýbrž o osobu s téměř identickými údaji vedenou u KS Banská Bystrica.
  • Ladislav Kohl je veden v registru s chybným datem narození, správné datum je 25. 4. 1926.


    ZaměstnanciDalší seznamyArchivní materiályArchiv StBHledáníÚvodní stránka