Odboj na Jičínsku

Historie svazků

V této tabulce uvádíme přehled historie svazků. Tabulka se neomezuje pouze na agenturní součásti, uvádí též údaje svazků KR rozpracování, tzn. včetně kategorií NO, PO a dalších.

Uvádíme složené registrační číslo, kategorii, krycí jméno, pohyb svazku, jeho stav a poznámku. Další údaje lze najít v souboru Dosud známá agenturní síť na Jičínsku.

Zkratky a značky, které používáme v této tabulce:
před. – předán, předáno, předání; převz. – převzat, převzetím; obn. – obnoven, obnoveno; přev. – převeden; reorg. – reorganizace, reorganizaci; "+" – kvalifikovaný odhad; "*" – údaj správný, ale oficiálně nepublikovaný.

Čísla typu "xxxx1" jsou náhradní čísla vytvořená pro tuto tabulku v případech, kdy není možné číslo svazku zjistit, avšak z jiných údajů je odvoditelné, že svazek existoval.

Verze č. 04.02 – k 29/02/2004.

Reg. čísloKat.Krycí jménoPohyb svazkuStavPoznámka
01-00224ADubský19540605 zav. OO-MV Poděbrady, 19540908 před. S StB Hradec Králové SEO, 19550603 před. neznámo kam, ulož. pod č. 14615, dále viz 05-00868, 06-37162, 07-0846114615neúplné
01-01230ARudolf19541130 zav. OO-MV Kutná Hora, 19551210 před. S StB Hradec Králové SEO, další svazek chybí?neúplné
01-01652TSJína19550329 zav. OO-MV Mladá Boleslav, 19551123 ulož.12978
01-02076A,PZika19550705 zav. S StB Praha III.odbor 3.oddělení převzetím z r.č. 30-00138, 19600623 před. OO-MV Praha 2, dále údaje neznámé, dále viz r.č. 05-05108před.údaje neúplné
01-02202AKvído19550829 zav. S StB Praha IV.odbor 2.oddělení, 19560314 ulož. pod č. 1864018640
01-02214TSJiřka19550902 zav. OO-MV Mladá Boleslav, 19551230 ulož., později 197205 viz D 01-1865314724
01-02218AKála (Kálu)19550905? zav. S StB Praha převzetím z č. 05-00950, údaje neznámé?nezveřejněn
01-02308ARené19551108 zav. OO-MV Mladá Boleslav převzetím z č. 04-01125, 19560413 před. S StB Ústí n./Labem SEO, dále viz opět 04-01125, později viz 04-05477před.
01-03473ATechnik19570614 zav. S StB Praha II.odbor 3.oddělení, 19581015 ulož. pod č. 4625146251
01-03811AKostka19571009 zav. ÚNZ Příbram, 19590924 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz 05-03309
01-04466ADub19580507 zav. NZ Vinařice, 19610426 ulož. pod č. 527901527901
01-04804TSKrajánek19580714? zav. S StB Praha IV.odbor 3.oddělení ?, dále zřejmě viz 02-04512 a 88-08516?nezveřejněn, odvozeno z řady
01-04891APepek19580725+ zav. převzetím z r.č. 05-00547, údaje neznámé?nezveřejněn
01-05019AMirek19580911* zav., další údaje neznámé?nezveřejněn
01-05214AAdolf19581023+ zav., další údaje neznámé, v.t. 05-06277?nezveřejněn
01-05293TSVladimír19581105+ zav. S StB Praha, údaje neznámé, ukonč. před 19590811?nezveřejněn
01-05830AJan19581231 zav. S StB Praha III.odbor 1.oddělení, 19600506 před. ÚNZ Praha (dle záznamu v reg. do Věznice č. 2), 19640130 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz sv. č. 05-07179viz č. 05-07179
01-06180ARudolf19590416* zav., další údaje neznámé, viz 05-04918?nezveřejněn
01-06234AJarka19590505 zav. OO-MV Kladno, 19630918 ulož. pod č. 567874567874
01-06599AJarka19590910 zav. Odb. žel. dopr. Praha odd. Hradec Králové převzetím z r.č. 05-03234, 19630110 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz 05-06304před.
01-06775AHonza19591110 zav. OO-MV Rakovník, 19600502 před. VI.správa FMV (r.č. neznámé), 19600920 před. OO-MV Rakovník, 19630610 ulož. pod č. 567367, v.t. 01-19612567367
01-06954AVaněk19591222+ zav. nejspíše převzetím z r.č. 88-03216, další údaje neznámé?nezveřejněn
01-06959TSBorovička19591223* zav. S StB Praha III.odbor převzetím z č. 05-02250, údaje neznámé?nezveřejněn
01-07257AVáclav19600321 zav. OO-MV Mladá Boleslav převzetím z KS 04 (svazek chybí, 19700812 ulož. pod č. 641294, v.t. 05-02231, 01-20505641294
01-07340TSHonza19600331* zav. OO-MV Nymburk?, ukonč. před 19600815, předch. viz 05-01203, násl. viz 05-04890před.nezveřejněn
01-07341TSAxan19600331* zav. OO-MV Nymburk převz. v reorg.? z č. 05-02783, údaje neznámé?nezveřejněn
01-07342TSDon19600331* zav. OO-MV Nymburk převz. v reorg.? z č. 05-01962, další údaje neznámé?nezveřejněn
01-07343ACirca19600331* zav. OO-MV Nymburk převzetím v reorg. z č. 05-01950, údaje neznámé?nezveřejněn
01-07344TSMíša19600331* zav. OO-MV Nymburk převzetím v reorg,? z č. 05-02664, údaje chybí?nezveřejněn
01-07345AŠandera19600331 zav. OO-MV Nymburk převzetím v reorg.? z r.č. 05-02294, 19631127 před. 1.Zvláštní odbor FMV, 19631221 před. 1.SFMV 10.odbor, 19640110 ulož. pod č. 576832576832
01-07419AMarcel19600505 zav. Odb. žel. dopr. Praha, 19610925 ulož. pod č. 534414534414
01-07467ABukač19600603 zav. OO-MV Mladá Boleslav převzetím? z č. 05-04892, 19651220 ulož. pod č. 603403603403
01-08719TSČíla19600906 zav. SNZ Praha převzetím z r.č. 88-11596, 19640115 před. NZ Valdice přes S StB Hradec Králové vedení, dále viz 05-07044před.
01-08733AJirka19600906 zav. SNZ Praha převzetím z r.č. 88-11340, 19631228 před. S StB Hradec Králové vedení, dále viz r.č. 05-07018před.
01-08747TSMír19600910* zav. zřejmě před. přes 1. Zvl. odb. MV z č. 05-03188 po r. 1960?nezveřejněn
01-08773ASrnský19600919+ zav., další údaje neznámé, v.t. 05-02232, 01-19602?
01-08975ANový19601123 zav. NZ Vinařice, 19610706 ulož. pod č. 531592, v.t. 05-05828531592
01-09251AMaděra19610127 zav. OO-MV Benešov zřejmě převzetím z r.č. 88-05886, 19620125 ulož. pod č. 541832541832
01-09497AEger19610420 zav. OO MV Praha 1 KKO/M-3, 19670615 ulož.??stav neznámý, nezveřejněn
01-09525ASmrček19610502+ zav. převzteím z r.č. 05-02451, další údaje neznámé?nezveřejněn
01-09547AMartin19610518 zav. NZ č. 2 Praha převzetím z č. 05-05006, 19620512 předán na III.S FMV, dále viz 88-21513, v.t. 08-05539před.nezveřejněn
01-09712TSPeremis19610707 zav., předáno před 19621106, dále viz 05-05827, v.t. 88-11361nezveřejněn
01-09897TSMáňa19611114 zav. S StB Praha IV.odbor 2.oddělení, 19621228 ulož. pod č. 404014404014
01-09943ASever19611201 zav. S StB Praha III.odbor 4.oddělení převzetím z r.č. 05-04926, 19611201 před. v reorg. KRO Praha V.odbor (?), 19660222 ulož. S StB Praha III.odbor 4.oddělení pod č. 604785604785
01-11063TSKazbek19620119* zav. ÚNZ Příbram??, údaje neznámé, 19621220+ předán NZ Valdice, dále viz 05-05887před.nezveřejněn
01-11108AMichal19620215 zav. OO-MV Praha 3, 19640708 ulož. pod č. 585252, před. bez data pravděp. KRO Praha 2. odd., v.t. 88-03931585252neúplné údaje
01-11187AOko19620330 zav. OO-MV Praha 3, bez data před. KRO Praha, bez data před. S StB Praha I.odbor 5.oddělení, 19710504 ulož. pod č. 643898, v.t. 05-01828, 88-14660, 01-44019643898
01-11307TSLudvík19620531 zav. Odb. žel. dopr. Praha, 19630124 před. S StB Praha IV.odbor, bez data před. KRO Praha 9.odd.?, 19641127 ulož. pod č. 589829589829
01-11308AFeikus19620531 obn. NZ Vinařice z r.č. 04-00053, 19631203 před. NZ Valdice přes S StB Hradec Králové SEO, dále viz r.č.05-06984, v.t. 05-09924před.
01-11314DRíša19620604 zav.?
01-11719AMatoušek19620910+ zav., údaje neznámé?nezveřejněn
01-11947IChemik19621120 zav. OO-MV Praha 2, 19651209 ulož. pod č. 602258602258
01-11981AVonka19621205+ zav. převzetím z r.č. 88-11394, údaje neznámé, v.t. 05-02485?nezveřejněn
01-12374RRichter19630214 zav. S StB Praha IV.odbor 3.oddělení, 19680521 ulož. pod č. 624407, neoficiálně před. S StB Praha III.odbor, před. KRO/K-1.oddělení, před. KRO/K-5.oddělení624407údaje neúplné?
01-13151AAnna19631129 zav., neznámo?nezveřejněn
01-13850IBožena19640613 zav. ÚNZ Příbram, 19660429 ulož. pod č. 607229, v.t. 05-07992607229
01-13940IRobert19640714 zav. NZ Vinařice, 19660429 ulož. pod č. 607254607254
01-14223D19650106 zav.?
01-14365IPavel19650308 zav. OO-MV Praha západ, 19671019 ulož. pod č. 617914617914
01-14837ILosos19650914 zav. OO-MV Příbram, 19670124 ulož. pod č. 612874, v.t. 30-00294612874
01-15863KA,IHavlíček19661228 zav. S StB Praha II.odbor 8.oddělení jako KA, 19661228 před. S StB Praha III.odbor 1.oddělení, bez data přev. na I, 19700427 ulož. pod č. 640378640378údaje neúplné
01-16145KI,ITajemník19670518 zav. S StB Praha II.odbor 2.oddělení, 19690203 ulož. pod č. 633218; viz též 18-41099633218neúplné
01-16215ABedřich19670628+ zav. převzetím z r.č. 05-06607, údaje neznámé, v.t. 88-11947?nezveřejněn
01-16261IVáclav19670728 zav.S StB Praha II.odbor 7.oddělení, bez data před. S StB Praha VI.odbor 3.oddělení, bez data před. S StB Praha IV.odbor 2.oddělení, 19700819 před. S StB Praha IV.odbor 1.oddělení a přereg. pod č. 88-04082před.údaje neúplné
01-16328KI,ILedabyl19671002 zav. S StB Praha II.odbor 9.oddělení jako KI, 19680607 přev. na I, 19720121 ulož. pod č. 648514648514
01-16444IBerka19671222 zav. SNZ Praha, 19690109 ulož. pod č. 632283, v.t. 05-07012632283
01-16494D19680129 zav. S StB Rakovník, 19691211 ulož. pod č. 638756, 19720103 obn. pod č. 04-11152, dále viz toto č.638756
01-16538DProtěž19660122 zav. OO-MV Jičín jako A pod č. 05-07704, 19680304 před. S StB Praha II.odbor 6.oddělení a zav. pod č. 01-16538 jako D, další údaje neznámé?stav neznámý
01-16549R,DNorbert19680320+ zav., další údaje neznámé?nezveřejněn
01-16567DMarcel19680404* zav., v.t. 05-05049
01-16684AJosef19690520* zav. S StB Praha VII.odbor 1.oddělení ? převzetím z r.č. 88-11449, 19720425+ ulož. pod č. 649436, v.t. 05-02236649436nezveřejněn
01-16703ASýkora Jan19690523* zav.S StB Praha VII.odbor 1.oddělení ?, další údaje neznámé, dříve viz 30-00041, 05-05400, 88-23140, v.t. 88-02350?nezveřejněn
01-16809APřemysl19690609 zav. S StB Praha III.odbor 2.oddělení převzetím z r.č. 88-02539, 19770713 před. XI.správa FMV III.odbor 2.oddělení, dále viz 88-13472před.
01-16891ATmel19690610 zav.S StB Praha IV.odbor 3.oddělení převzetím z č. 88-09623, 19720713 před. II.správa FMV VI.odbor 3.oddělení, dále viz č. 88-03737před.
01-17014I,ASkálová, Müllerová19690703 zav. S StB Praha VII.odbor 1.oddělení jako I Skálová převzetím z r.č. 88-23177, 19710913 před. II.správa FMV III.odbor 1.oddělení, 19720711 před. S StB Praha VII.odbor 1.oddělení, 19730711 před. I.správa FMV, dále viz 18-45969, v.t. 88-08053před.
01-17817DTitus19710503? zav. S-StB Praha, údaje neznámé, svazek musel být ukončen před 197702, dále viz 88-12698?
01-17913ADan19710706 zav. S StB Praha VI.odbor 3.oddělení převzetím z r.č. 18-44336, 19830126 před. S StB Praha I.b odbor 1.oddělení, 19890613 před. S StB Praha I.odbor 4.oddělení, bez uk., 20000417 ulož. SEO FMV Praha pod č. 997667, v.t. 18-44336997667
01-18200I,ABříza19711222 zav. OO-MV Kolín jako I, 19720928 přev. na A, 19891123 ulož. pod č. 811614811614
01-18653D19720530* zav.?
01-18682D19720531 zav.?
01-18703D19720607 zav., 19761104 ulož. pod č. 680585, údaje neznámé680585
01-18983IPřemek19700227 zav. OO-MV Jičín jako KI pod č. 05-09496, 19710830 přev. na I, 19720428 před. OO-MV Mladá Boleslav a reg. pod č. 01-18983, 19721017 ulož.651974
01-19326D19721108+ zav. S StB Praha, údaje neznámé?
01-19602DSrnský19730219* zav., 1987 znič., další údaje neznámé, v.t. 05-02232, 01-08773znič.
01-19612DHonza19730227+ zav. OO-MV Rakovník?, údaje neznámé?
01-19714D19730329 zav., 19760202 ulož. pod č. 674863674863
01-19794PBViktor, Kotva19730508 zav. S StB Praha II.odbor 3.oddělení, 19780406 ulož. pod č. 696174, 19870621 archiv, v.t. 88-16171696174
01-20172NOVar19730829+ zav., další údaje neznámé, v.t. 38-65141?
01-20273D19730903+ zav., další údaje neznámé?
01-20505NOJihočech19730910+ zav., další údaje neznámé, v.t. 05-02231, 01-07257?
01-22107DPavel19740129+ zav., údaje neznámé?údaje neznámé
01-23191A,DHistorik19740611 zav. S StB Praha IV.odbor 4.oddělení jako A, 19770627 přev. na D, před. bez data S StB Praha II.b odbor 5.oddělení, 19800718 ulož. pod č. 715507715507
01-23239PO,KTS,AVilda (Wilda)19740618 zav. OO-MV Mělník jako PO, bez data přev. na KTS, 19741222 přev. na A, 19890918 OO-MV Mělník (zápis nesrozumitelný), 19891108 znič.znič.
01-24055DMilan19750203+ zav., údaje neznámé, v.t. 88-12722?
01-24718DOvidius19750715 zav. S StB Praha II.a odbor 3.oddělení, zřejmě ulož., 19780217 obn. S StB Praha II.b odbor 1.oddělení, 19820226 ulož. pod č. 577178577178
01-25229PO,KTS,AAndrej19760122 zav. S StB Praha III.a odbor 2.oddělení jako PO, bez data přev. na KTS, 19760611 přev. na A, 19790220 ulož. pod č. 702894, 19790316 archiv702894
01-25471DFranta19760310 zav., 19790727 ulož. pod č. 706016706016
01-25791DBubník19760528+ zav., další údaje neznámé?
01-27076PO,KTS.ADoktor19770315 zav. OO-MV Mělník jako PO, bez data přev.na KTS, 19770726 přev. na A, 19810813 ulož. pod č. 722627, 19810915 archiv722627
01-27824PO,DKantor19770621 zav. jako PO/KTS, 19780110 přev. na D, 19820421 ulož. pod č. 727198727198
01-28264DMiloš19770920 zav. OO-MV Mělník, 19820518 ulož. pod č. 728492728492
01-28538DJaroslav19771108 zav.?neúplné
01-29287AOlda19780320 zav. S StB Praha II.a odbor 3.oddělení, 19821102 ulož. pod č. 732638, arch. prot. 19830110 pod stejným č., předch. reg. VKR 38-74947732638
01-29882KTS, AToman19780623 zav. S StB Praha III.b odbor 1.oddělení jako KTS, 19790516 přev. na A, 19890606 před. S StB Praha III.odbor 3.oddělení, bez data zničenzničen
01-30563AStudent19781130 zav. OO-MV Mladá Boleslav převzetím z r.č. 05-09547 jako S, bez uk., 20000425 ulož. SEO FMV Praha pod č. 998009998009
01-30631DVladimír19781201 zav., 19821215 ulož. pod č. 732489732489
01-31123KTS,AKovář19790406 zav. S StB Praha I.a odb. 3. odd. jako KTS, 19790612 přev. na A, 19890413 předán na S StB Praha I.odbor 3.oddělení, 198912? skart.znič.
01-32091DKamil19791015* zav., 19820421 ulož. pod č. 726809726809
01-32254PBAtelier19791119 zav. S StB Praha I.a odbor 2.oddělení, 19810819 ulož. pod č. 722787722787
01-32369KTS,AŠiler19791220 zav. OO-MV Kolín jako KTS, 19800625 přev. na A, bez uk., 20000517 ulož. SEO FMV Praha pod č. 998503998503
01-32788KTS,AVenuše19800318 zav. S StB Praha II.a odbor 4.oddělení jako KTS, 19800704 přev. na A, 19890817 před. S StB Praha II.odbor 5.oddělení, 19891108 znič.znič.
01-34368KTS,DVojta19810414* zav. S StB Praha II.a odbor 4.oddělení jako KTS, 19821227 přev. na D, 19870327 ulož. pod č. 782625782625
01-35094KTS,AJanis19811012 zav. S StB Praha I.c odbor 2.oddělení jako KTS, 19820401 přev. na A, 19850515 před. X.správa FMV II.odbor 1.oddělení, dále viz 88-30433před.
01-35133DMirek19811021* zav., 19860209??? (nečitelné) asi zruš. (nečitelné)zruš.?
01-35216AInženýr19811030 zav. OO-MV Rakovník, bez data zničeno?
01-36002KTS,AČermák19820317 zav. S StB Praha III.b odbor 1.oddělení jako KTS, 19830608 přev. na A, 19870930 ukonč, 19871117 ulož.788109
01-36078PO,APilát (Pilot?)19820329 zav. OO-MV Praha 9 jako PO, 19830406 před. S StB Praha III.a odbor 5.oddělení a přev. na A, 19861110 ulož. S StB Praha III.a odbor 4.oddělení pod č. 778803, 19861122 archiv778803
01-36084KTS,ARadek19820329 zav. OO-MV Mělník jako KTS, 19821029 přev. na D, 19880913? (nečitelný den) znič.znič.
01-36628KTS,APól, Fischer19820607* zav. S StB Praha III.a odbor 4.oddělení jako KTS Pól, 19821008 přev. na A Fischer, 1988xxxx? před. S StB Praha III.odbor 1.oddělení (datum nečitelné), 19891206 skart.skart.nezveřejněn
01-37298DČíla19821005* zav. S StB Praha II.a odbor 3.oddělení, 19891117 před. na S StB Praha II.odbor 2.oddělení, 19891207 znič., v.t. 88-11596, 88-07819, 05-07044. 88-25323znič.
01-37428KTS,AItalka19821028 zav. S StB Praha I.b odbor 1.oddělení jako KTS, 19830617 přev. na A, 19860227 ulož. pod č. 769654769654
01-38950KTS,AMedvěd, Josef19830923* zav. S StB Praha II.a odbor 4.oddělení jako KTS Medvěd, 19860710 přev. na A Josef, 19890913 p5ed. S StB Praha II.odbor 5.oddělení, 19891206 skart.skart.nezveřejněn
01-39857DBohouš19840328* zav., 19891207 znič.znič.
01-40253KTS,ADavid19840618 zav. S StB Praha I.odbor 3.oddělení jako KTS, 19841106 přev. na A, 19890424 před. S StB Praha I.odbor 1.oddělení, zničena bez data (patrně 19891207)znič.
01-40881KTS,ATurista, Turek19841023 zav. S StB Praha I.c odbor 1.oddělení jako KTS Turista, 19851023 přev. na A Turek, 19881213 ulož. pod č. 801547, archivní protokol uvádí převzetí 19881010801547
01-41007AMikeš19841119 zav. OO-MV Benešov, 19881010 archivace (zřejmě chybný údaj), 19890117 ulož. pod č. 803203803203záznam s chybou?
01-41082DPáv19841128 zav. S StB Praha III.b odbor 2.oddělení převzetím z r.č. 38-010770, bez data před. S StB Praha II.b odbor 2.oddělení, 19891201 ulož. bez archivního číslaneznámé a.č.
01-41616KTS,ABacílek198580409 zav. OO-MV Nymburk jako KTS, 19850621 přev. na A, 19880810 ulož. pod č. 799183, 19881010 ulož.799183
01-41750DSkleník19850508* zav. S StB Praha II.a odbor 2.oddělení, 19851209 znič.znič.
01-42472DGeorg19851030* zav. S StB Praha, 19890220 ulož. pod č. 805236805236
01-42929DJindra19860219 zav. S-StB Praha II.b odb. 1.odd., 19891129 před. S-StB Praha II.odb. 3.odd., 19891205 znič.znič.
01-43269DJarda19860416 zav., 19890927 před. OO-MV Mladá Boleslav, 19891106 zničenoznič.
01-43513DTamara19890606 zav. S StB Praha I.b odbor 1.oddělení, 19890913 před. S StB Praha I.odbor 4.oddělení, 19891205 znič.znič.
01-43941DNero19860911 zav. S StB Praha III.a odb. 2.odd., 19881007? ulož. pod č. 800827800827
01-44019DOko19861003* zav. S StB Praha II.a odbor 4.oddělení, 19891711 před. S StB Praha II.odbor 5.oddělení, 19891206? znič., v.t. 05-01828, 01-11187, 88-14660znič.
01-44287PO,AMark19861203 zav. S StB Praha I.c odbor 1.oddělení jako PO, 19860506 přev. na A, 19890524 před. S StB Praha I.odbor 5.oddělení, 19891207 znič.znič.
01-44813KTS,DProdukční19870422 zav. S StB Praha II.a odbor 4.oddělení jako KTS, bez data přev. na S StB Praha II.odbor 5.oddělení, 19890220 přev. na D, 19891106 znič.znič.
01-45135PO,DBert, Zelený19870714 zav. S-StB Praha III.b odbor 1.oddělení jako PO Bert, 19881014 přev. na D Zelený, 19891030 před. S-StB Praha III.odbor 3.oddělení, bez data (19891205?) zničenoznič.
01-45417DPilot19871009* zav. S StB Praha převzetím z č. 88-25935, 19880421 ulož. pod č. 794603794603
01-45586DMaterna19871126 zav. S StB Praha III.b odbor 2.oddělení, 19880421 znič.znič.
01-45795DOpravář19880204 zav. S-StB Praha I.c odb. 2.odd., 19890117 ulož. pod č. 802963802963
01-46444DSládek19880913 zav. S StB Praha I.a odb. 2.odd., 19890419 před. S StB Praha I.odb. 2.odd., 19891205 znič., v.t. 06-39464, 88-26981, registr uvádí kuriózní zápis "přijato z S-STB Brno r.č. 26981"znič.
01-46821DBar19881229 zav. S StB Praha II.b odbor 2.oddělení, 19890912? znič.znič.
01-47050D,AAmort19890310 zav. S StB Praha III.odbor 3.oddělení, 19890526 přev. na A, 19891205 znič.znič.
01-47786DMíla19891026 zav., bez uk.?
01-47828DEvropan19891109 zav., 19891205 znič.znič.
01-47881DSarka19891117 zav. S-StB Praha, bez ukončení?
01-xxxx119610325 zav. S StB Praha II.odbor ? převzetím z č. 05-02486, údaje neznámé, snad kniha cizích čísel???nezveřejněn
01-xxxx319790424 převz. od OO-MV Cheb z č. 03-21718, údaje neznámé, nezveřejněno?nezveřejněn
02-01285ATulák19550226 zav. OO-MV Soběslav, 19551011 ulož. pod č. 786, bez data ulož. pod č. 12289, 19581121 ulož. 1.Zvláštní odbor FMV pod č. 78612289, 786
02-02258TS,PBIvan19570322 zav. OO-MV Milevsko, 19600305 ulož. pod č. 41524152
02-03530TS,AEvžen19581220 zav. S StB České Budějovice IV.odbor 2.oddělení, 19610216 ulož. pod č. 4791 + prac.svazek, v.t. 07-07202, jednou chybně uveden s d.n. 6.4.19304791
02-03814D,ALibor19590729 zav. OO-MV Milevsko 3.odb. z č. 05-02247, 19600309 před. v reorg. OO-MV Písek, 19740509 a 19801014 změna říd. org., 19881223 ulož. OO-MV Písek pod č. 110087, 19881222 arch.110087,10087
02-03817ARichard19590729* zav. OO-MV Kaplice, 19600322 před. v reorg. OO-MV Č.Krumlov, 19641029 ulož. pod č. 64696469nezveřejněn
02-04104AFrýda19600324 zav. OO-MV Jindřichův Hradec, 19620413 ulož. pod č. 54415441
02-04512TS,IKrajánek19610605 zav. OO-MV Strakonice, 19640124 ulož. pod č. 6137 a bez data pod č. 4512, chybí datum převodu, viz též 01-04804 a 88-085166137, 4512neúplné údaje
02-06939APelikán19640330+ zav. převzetím z č. 05-05368?, další údaje neznámé?nezveřejněn
02-07010D19640507+ zav., údaje neznámé?
02-07185AEvžen19641103 zav. S StB České Budějovice II.odbor 4.oddělení, 19680426 ulož. pod č. 72407240
02-08901KA,A,DTonda19710526 zav. S StB České Budějovice II.odbor 1.oddělení (pův. 5.odd.) jako KA, 19710819 přev. na A, 19720719 přev. na D, 19730131 ulož. pod č. 7837, 19810924 obn. jako A (další část hl.sv.), 19891207? zničenoznič.
02-09163DVráťa19720608 zav., 19871111 ulož. pod č. 1989919899
02-12568PO,AUlrich19770415 zav. OO-MV Písek jako PO, 19790615 ulož. pod č. 02 22962, 19791114 svazek vyjmut z archivu a přev. na A, 19860626 změna ŘO, bez ukončenízachov.nezveřejněn
02-13219DRex19780719 zav. OO-MV Tábor jako PO, 19770719 přev. na A, 19891206 zničenoznič.
03-08589??196109? zav. OO-MV Plzeň? (registr z té doby nedochován), před 19640508 před. OO-MV Jičín a zav. pod č. 05-07171?
03-11481D19640918* zav.?
03-12787AAramis19661110+ zav., údaje neznámé, v.t. 07-20116, 98-00080, 05-10592?nezveřejněn
03-17249D19730831 zav. OO-MV Klatovy, 19760910 přev. na S StB Plzeň I.odbor 1.oddělení, 19890331 patrně přev. na S StB Plzeň I.odbor 2.oddělení, bez uk.?
03-17584DPavel19740204 zav. OO-MV Cheb, 19810707 před. ???? ZO Cheb??. 19850530 ulož. pod č. AA-15222AA-15222
03-19691KTS,ARobert19760407 zav. OO-MV Cheb jako KTS, 19790409 přev. na A, 19860729 před. OO-MV Liberec, dále viz r.č. 04-24938před.
03-20119DMíra19761207+ zav., možná 1985 před., v.t. 04-23766, dle reg. snad ulož. pod č. 1245212452?
03-21582AČerný19781120 zav. OO-MV Karlovy Vary, 19851221 ulož. pod č. AA-15427, 19851223 ulož. v archivu (podsvazek 21382/3?), možná zničeno(AA-)15427 ?
03-21718KTS,ARolf19790122 zav. OO-MV Cheb jako KTS, 19790611 přev. na A, 19790424 před. S StB Praha 1a.?odbor, dále nezveřejněn (ozn. 01-xxxx3)před.neúplné
03-22724D,AMarie, Trenér19800619 zav. S StB Plzeň II.odbor 1.oddělení jako D, 19811005 přev. na A, bez data změna kr.jm., 19821126 ulož. pod č. AA-14070, 19821129 archivAA-14070
03-25231ABroukpředch. viz 05-19624, 19830810 zav. OO-MV Karlovy Vary, 19880128 nebo 19880130 ulož. FBIS Ostrava pod č. AA-16638AA-16638chybně zveřejněn jako Dlubal
03-25508DBenda19831208* zav.?
03-xxxx4APero ?19601020+ zav. v kraji 03 převzetím z r.č. 05-04902, registr zničen, archivní protokol nezveřejněn, údaje neznámé, r.č. přibližně 03-07320?údaje nezachovány
04-00053AFeikus, Kočkovič19540608 zav. S StB Ústí n./Labem II.odbor 1.oddělení, 19581031 ulož. pod č. 567, obn. 19620531 ÚNZ Vinařice pod č. 01-11308, v.t. 05-06984, 05-09924567
04-00718TSJan19540330 zav. OO-MV Litvínov, 19540806 před. S StB Hradec Králové vedení, dále viz 05-00811před.
04-01125TSRené19540917 zav. OO-MV Litoměřice, 19550912 před. S StB Praha vedení 2.oddělení, dále viz 01-02308, 19580612 před. OO-MV Liberec, dále viz 04-05477před.
04-02033TSHana(pokračování) bez data před. S StB Ústí n. Labem III.odb. 1.odd, 19891207 ukonč., 19891229 ulož. S StB Ústí n./Labem III.odbor 1.oddělení pod č. 17098, 19950406 ulož. SEO FMV Praha pod č. 916856, předch. viz 30-00149, v.t. 04-1182917098, 916856řádek 2/2
04-02033TSHana19550917 zav. OO-MV Litvínov 4.odb. jako TS, 19610425 ulož. OO-MV Most pod č. 5108, dále veden od 19721103 (1124) OO-MV Most 2/3? pod č. 04-11829 jako D, 19721124 před. S StB Ústí n. Labem II.odb. 3.odd., obn. a přev. na A, viz pokračování17098, 916856řádek 1/2
04-02491AEmilie19560918 zav. OO-MV Chomutov převzetím z r.č. 30-02660, 19570531 ulož. pod č. 5952, druhé a.č. 39204, 19610728 ulož. pod č. 5952, 19641204 znič., v.t. 05-01523znič.
04-03513TSPavel19580814 zav. OO-MV Žatec, 19601130 před. 1.Zvláštní oddělení KS-MV Hradec Králové (viz č. 05-05262), 19621214 vráceno, 19630107 před. OO-MV Liberec pod pův. reg.č., 19641130 ulož. pod č. 3967, 19680513 ulož. pod č. 9743, 19680514 archiv9743
04-05049TS,RVáša19600317 zav. OO-MV Česká Lípa, 19640430 ulož. pod č. 8522, 19940301 ulož. S StB Ústí n./Labem vedení pod č. 888707 v ktg. R, v.t. 04-188718522, 888707
04-05451TSRichard19600318 zav. OO-MV Jablonec n./Nisou, 19641222 ulož. pod č. 87158715
04-05477TSRené19600318 zav. OO-MV Jablonec nad Nisou, 19681007 před. OO-MV Jablonec n./Nisou 5.oddělení (?), 19720926 před. S StB Ústí n./Labem II.odbor 1.oddělení a přev. na D, 19790403 ulož. pod č. 1232212322
04-05762AHonsa19600616 zav. OO-MV Česká Lípa, 19680520 ulož. pod č. 9784
04-05994ADavid(pokračování) 19940211 ulož. S StB Ústí n./Labem vedení pod č. 891132řádek 2/2
04-05994ADavidpředch. viz 05-02241, 19601214 před. z S StB Hradec Králové III.odbor, 1968101 ulož. S StB Ústí n./Labem II.odbor 7.odd. pod č. 10104, 19700225 obn. S StB Ústí n. Labem II.odb., 19720904 přev. na A, 19841207 ulož. pod č. 10104, dále viz pokračování10104, 891132řádek 1/2
04-06101AHolub19610327 zav. NPT Litoměřice, 19610411 před. O VKR Bílina, dále neznámý pohyb, až 19610504 NZ Valdice viz č. 05-05334neznámopohyb neznámý
04-06625TSKnap19620710 zav. S StB Ústí n./Labem III.odbor 1.oddělení z č. 05-05373, 19620929 ulož. pod č. 268, záznam o archivaci s datem 19580916 a stejným a.č. pod r.č. 6625 a 14903 S StB Praha vedení 7.oddělení, nejspíše zničenoznič.neúplné
04-07340KI,IVláďa19630122 zav.S StB Ústí n./Labem IV.odbor, 19680618 ulož. pod č. 99179917
04-07698D19630507+ zav. OO-MV Děčín?, údaje neznámé?
04-08288APepík19640511+ zav. OO-MV Louny převzetím z r.č. 05-00445, údaje neznámé, snad vráceno?nezveřejněn
04-09147AVeselý19650730 zav. S StB Ústí n./Labem II.odbor 7.oddělení, 19701223 ulož. S StB Ústí n./Labem vedení pod č. 10511, 19940516 ulož. SEO FMV Praha pod č. 89223810511, 892238
04-09166DKazbek19650816* zav. ÚNZ Poláky? údaje neznámé, v.t. 01-11063, v.t. 05-05887?neúplné
04-09287D19651023* zav. OO-MV Jablonec nad Nisou*?
04-09820AOrel19670123 zav. NPT Minkovice převzetím z č. 05-07725, 19680210 před. SEO FMV Praha, další údaje chybípřed.
04-10680KA,AAlbert19701124* zav. S StB Ústí n./Labem V.odbor jako KA, bez data přev. na A, 19761227 ulož. pod č. 11453, v.t. 05-00654, 88-2456411453nezveřejněn
04-10726I,DVinař19701216* zav. jako I, 19720803 přev. na D, v registru uložení neuvedeno, zveřejněn pouze archivní protokol: 19731220 ulož. O VKR Praha pod č. 1078810788údaje neúplné
04-11152KI,KTS,ADaniel(pokrač.) souč. ulož. pod č. 12350, 19961205 přev. na a.č. 948089, 19961216 ulož. SEO FMV Praha pod č. 9480890112350, 12350, 948089řádek 2/2
04-11152KI,KTS,ADaniel19720103 zav. OO-MV Jablonec n./Nisou, 19720908 přev. na KTS, 19730110 (chybně 19720110?) přev. na A, 19740722 před. S StB Hradec Králové SEO, 19740905 zav. OO-MV Jičín pod č. 05-13359, ulož. 19760316 pod č. 0112350, dále viz pokrač.0112350, 12350, 948089řádek 1/2
04-11829D19721103 zav. OO-MV Most 2/3, 19721124 ukonč. a před. S StB Ústí n. Labem, obn., viz též 04-02033?viz 04-02033
04-13427PO, NOPapírák, Rudolf19740115 zav. O StB Litoměřice 2/2 jako PO Papírák, 19760326 veden jako PO, NO III/7, později III/32, 19790116 PO zrušeno a připoj. k NO, 19891207? NO zrušenozruš.?záznam nejasný
04-15208S,OS,KTS,NO,AOdborník, Tolar19750125* zav. OO-MV Liberec jako S Odborník převz. z r.č. 05-12964, bez data zal. NO, 19761018 přev. na OS, 19761027 přev. na KTS, 19790116 KTS k NO, 19800617 přev. na A, 19891208 zruš. NO, 19980929 ulož. SEO FMV Praha jako A Tolar pod č. 980205980205údaje neúplné
04-15873DProkop19750819 zav., 19810316 ulož. pod č. 14054, údaje neúplné14054
04-16142DMilan19751110 zav. OO-MV Litoměřice?, 19840510 ulož. pod č. 1450814508
04-16813KTS,AJirka19760528 zav. OO-MV Liberec 3/2 jako KTS, 19791105 ulož. pod č. 12695, 19851129 obnoveno S StB Ústí nad Labem I.odbor 1.oddělení, 19870624 přev. na A, bez uk., 19981116 ulož. SEO FMV Praha pod č. 981965981965
04-16919D,KTSKolda19760623 zav. OO MV Litoměřice II.odb. 1.odd. jako D, 19761115 přev. na KTS, 19770318 přev. na D, 19850325 ulož. pod č. 1529215292
04-17012DOrel19760721 zav., 19901204 ulož. pod č. 1725817258
04-17447DLesník19761206+ zav., další údaje neznámé?
04-17709DÁda19770217 zav,. 19780111 před. S StB Ústí nad Labem II.odbor 3.oddělení, 19840730 ulož. pod č. 1470414704
04-18110KTS,AStanda, Novák19770711 zav. OO-MV Liberec jako KTS, 19780330 přev. na A, změna kr.jm. nepodchycena, 19870224 ulož. pod č. 16103, 19870325 archiv pod kr.jm. Novák16103
04-18871D, PBVáša19780526 zav. OO-MV Česká Lípa III/2 jako D, 19811005 přev. na PB, 19811014 ulož. pod č. 16354; 19871124 ulož. pod č. 16354, možná zničeno, v.t. 04-0504916354 nebo zničen
04-19286DKamenický19790104 zav. převzetím z r.č. 88-10184, 19820405 ulož. pod č. 1900319003údaje neúplné
04-20372DJiří19800413+ zav., další údaje neznámé?
04-21066D,ALux, Franta19810209 zav. OO-MV Jablonec n./Nisou I/2 jako D Lux, 19811006 přev. na A Franta, 19870812 ulož. pod č. 16302, 19870904 archiv, 19950222 ulož. pod č. 912147912147
04-21414DVelký19810703 zav., 19870609 ulož. pod č. 16227, údaje neúplné16227
04-21650DČestmír19811103 zav., 19860502 ulož. pod č. 1584615846
04-22103KTS,AOlda19820601 zav. S StB Ústí n./Labem III.odbor 2.oddělení jnako KTS, 19820923 přev. na A, 19890317 před. S StB Ústí n./Labem III.odbor 1.oddělení, bez ukončení, 20000306 před. SEO FMV Praha a ulož. pod č. 996456996456
04-22772DLepší19830621 zav. S StB Ústí nad Labem III/4, 19870923 ulož. pod č. 1632416324
04-23766DMíra19850118 zav. zřejmě převzetím z r.č. 03-20119 (obn. z a.č. 12452 Plzeň), 19890324 ulož. pod č. 1690016900
04-24938ARobert19860801 zav. OO-MV Libereec 3/2 převzetím z r.č. 03-19691, bez ukončení, 19991122 ulož. SEO FMV Praha pod č. 992078992078nezveřejněn
04-25255DPřemysl19870122 zav., 19890622 ulož. pod č. 1697416974
04-26374DDodo19880615 zav., bez ukončení?
04-26658DFranta19881212 zav. OO-MV Jablonec n/N 1/2, bez ukončení?
04-26678DSvár19881222* zav. OO-MV Jablonec n/N, bez ukončení?
04-26781DKuba19890222 zav. OO-MV Česká Lípa 3/1, bez ukončení?
05-00041OB1954?? zav. S StB Hradec Králové II.odbor 4.oddělení, 19560128 ulož., údaje neznámé?údaje neúplné
05-00176AVydra19540616 zav. OO-MV Trutnov, 19590622 před. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9882, znič.9882, znič.
05-00329ARytíř19540617 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 1.oddělení, 19541129 před. OO-MV Nová Paka II.odbor, 19580721 ulož. pod č. 94, 19640303 znič.znič.
05-00330AAngličan19540617 zav. S Stb Hradec Králové II.odbor 2.oddělení, 19720127 před. S StB Hradec Králové I.odbor 1.oddělení a přereg. pod č. 05-10002přereg.
05-00334AJiskra(pokračování) dále viz 05-05272, 19620326 před. S Stb Hradec Králové II.odbor a 19630111 ulož. pod č. 9591/29591/2řádek 2/2
05-00334AJiskra19540617 zav. S Stb Hradec Králové II.odbor 2.oddělení, 19600518 před. OO-MV Plzeň-město a zav. pod neznámým číslem (registr se nezachoval, ozn. 03-xxxx2), 19610307 před. S Stb Hradec Králové II.odbor, 19610307 před. NPT Valdice, viz pokračování-řádek 1/2
05-00377AFranta19540618 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19551027 před. OO-MV Hořice IV.odbor, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610113 ulož. pod č. 8037, 19640831 znič.znič.
05-00382ARudolf19540618 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19540914 před. OO-MV Hořice III.odbor, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19631128 ulož. pod č. 1055110551
05-00414ASmrček19540618 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 3.oddělení, 19550507 před. OO-MV Hořice, 19560420 ulož. pod č. 20653 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1357, 19630121 znič.znič.
05-00443ALojza19540619 zav. OO-MV Hořice, 19560223 ulož. pod č. 18032, týž den před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 1285/21285/2
05-00444AMilota19540619 zav. OO-MV Hořice, 19560412 ulož. pod č. 20960 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1370, 19640616 znič.znič.
05-00445APepík19540619 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19640416 před. OO-MV Louny, dále viz r.č. 04-08288, bez data zničeno?znič.?údaje neúplné
05-00446AFrantišek19540619 zav. OO-MV Hořice, 19551012 ulož. pod č. 11861 a před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 995, 19640316 zničenozničeno
05-00447AVěra I.19540619 zav. OO-MV Hořice, 19550225 ulož. pod č. 6846 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 716, 19640325 znič.znič.
05-00448AHana19540619 zav. OO-MV Hořice, 19561130 ulož. pod č. 33275 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1683, 19640406 znič.znič.
05-00449ABydžovský19540619 zav. OO-MV Hořice bez d.n., 19580318 ulož. pod č. 40, 19580506 ulož. v ktg. I s d.n. OO-MV Praha 3, 19630130 přev. na a.č. R-21 Hradec Králové40, R-21
05-00450AŽerotín19540619 zav. OO-MV Hořice, 19590223 ulož, pod č. 616, 19641008 znič.znič.
05-00451AJiřina19540619 zav. OO-MV Hořice, 19541217 ulož. pod č. 9947 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 671, 19640325 znič.znič.
05-00452AZdena19540619 zav. OO-MV Hořice, 19551012 ulož. pod č. 11862 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 996, 19640316 znič.znič.
05-00453AEman19540619 zav. OO-MV Hořice, 19550927 ulož. pod č. 11751 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 983, 19640316 znič.znič.
05-00454AVašek19540619 zav. OO-MV Hořice, 19551101 před. OO-MV Nový Bydžov, 19610619 ulož. pod č. 8622, 19640831 znič.znič.
05-00455AStalingradský19540619 zav. OO-MV Hořice, 19550420 před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 8111, 19640325 znič.znič.
05-00456AJana19540619 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. OO-MV Jičín, 19621115 ulož.9560
05-00457ABlažej19540619 zav. OO-MV Hořice, 19600331 před. OO-MV Hradec Králové, 19601125 ulož. pod č. 7754, 19640821 znič.znič.
05-00458AMirek19540619 zav. OO-MV Hořice, 19560207 před. S StB Hradec Králové V.odbor, 19571122 před. OO-MV Hořice, 19600817 před. OO-MV Jičín, 19620831 ulož. pod č. 9469, 19640831 znič.znič.
05-00459AVěra19540619 zav. OO-MV Hořice 2, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630327 ulož. pod č. 1007810078
05-00460AJirka19540619 zav. OO-MV Hořice, 19580415 ulož. pod č. 8, 19640214 znič.znič.
05-00461AJiří19540619 zav. OO-MV Hořice, 19560320 ulož. pod č. 20979 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1387, 19641218 znič.znič.František a Karel - 2 shodné záznamy
05-00462AKučera19540619 zav. OO-MV Hořice, 19550829 před. S StB Hradec Králové V.odbor, 19560118 ulož. pod č. 16135 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 113916135, 1139
05-00463AFranta19540619 zav. OO-MV Hořice, 19560112 ulož. pod č. 17994 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1254, 19650921 ulož. pod č. 176176
05-00464AHrabě19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19560417 ulož. pod č. 20633 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1338, 19640616 znič.znič.
05-00465AKuchař19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19550422 ulož. pod č. 8105 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 764764
05-00466AZdeněk19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19561217 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. FMV, ulož. pod č. 1690 a 34652 bez dalších údajů1690, 34652
05-00467AŠádek19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19560407 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. FMV, ulož. pod č. 1399 a 20990, 19640616 znič.znič.
05-00468AKalenský19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19600318 před. v reorg. OO-MV Trutnov, 19620215 před. OO-MV Jičín, 19641009 před. OO-MV Jičín (??), bez data zrušenozruš.údaje zmatečné
05-00469AEmil19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19560418 před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 20640, s týmž datem pod č. 1345, 19590429 přev. na č. 05-0319520640, 1345
05-00470ALopata19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19651227 ulož. pod č. 1104511045
05-00471AKoníček19540619 zav. OO-MV Jičín, 19560320 ulož. pod č. 21007 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1416, 19640616 znič.znič.
05-00472ASrnec19540622 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19641211 znič.znič.
05-00473AVašek19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19581128 ulož. pod č. 218, 19640305 znič.znič.
05-00474ASkála19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19550225 ulož. pod č. 6847 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 717, 19640325 znič.znič.
05-00475AAtlet19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19550131 ulož. pod č. 6494, týž den před. na 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 698, 19640316 zničenoznič.
05-00476AHus19540619 zav. OO-MV Nová Paka IV.odbor, 19560131 (19550131?) ulož. pod č. 6492 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 696, 19640316 znič.znič.
05-00477APavel19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19550630 ulož. pod č. 9646 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 816816
05-00478AAntonín19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630327 ulož. pod č. 10080, bez data zničenoznič.
05-00479AJarka19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610328 ulož. pod č. 8362, 19640831 znič.znič.
05-00480AKumburk19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19550111 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. MV, ulož. pod č. 10632 a 689, 19640325 zničenoznič.
05-00481AVojtěch19540619 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9883, bez data zničenozničeno
05-00482AJiskra19540619 zav. OO-MV Nová Paka 2. zvláštní odd., 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610130 uloiž. pod č. 8150, 19640831 znič.znič.
05-00509ABrýzda19540621 zav. OO-MV Žamberk, 19551205 před. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19600512 ulož. pod č. 3251, 19640714 znič.znič.
05-00544AJan19540622 zav. OO-MV Nový Bydžov, 19541118 před. 1.Zvláštní oddělení KS-MV Ostrava, dáel viz r.č. 07-01179, 19550820 zpět, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610327 ulož. pod č. 8345, 19640831 znič.znič.
05-00545AČerný19540622 zav. OO-MV Jičín, 19550317 před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 7123, dále 725, 19630418 ulož. pod č. 312, 19960916 ulož. SEO FMV Praha pod č. 9373477123, 725, 312, 937347
05-00546ASaturnus19540622 zav. OO-MV Jičín, 19560223 ulož. pod č. 17996 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1256, 19640616 znič.znič.
05-00547APepek19540622 zav. OO-MV Jičín, 19580723 před. S StB Praha SEO, dále údaje chybí, viz 01-04891před.
05-00548AHrabě19540622 zav. OO-MV Jičín, 19541129 ulož. pod č. 9330, současně před. 1.Zvláštní odbor FMV, 19580520 před. OO-MV Jičín, 19591222 ulož. pod č. 2162, 19640626 znič.znič.
05-00549AHolý19540622 zav. OO-MV Jičín, 19610424 ulož. pod č. 8419, 19640831 znič.znič.
05-00550AJiří19540622 zav. OO-MV Jičín, 19550910 ulož. pod č. 11364 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 936, 19640316 znič.znič.
05-00551AJeníček19540622 zav. OO-MV Jičín, 19630314 ulož. pod č. 9896, bez data zničenoznič.
05-00552AStrom19540622 zav. OO-MV Jičín, 19550317 ulož. pod č. 7134 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 726, 19640325 znič.znič.
05-00553AJaromír19540622 zav. OO-MV Jičín, 19540918 ulož. pod č. 8617 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 632, 19620417 znič.znič.
05-00554AProfesor19540622 zav. OO-MV Jičín, 19560223 ulož. pod č. 17997 a 554 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1257, 19640616 znič.znič.
05-00555AKnihař19540622 zav. OO-MV Jičín, 19561214 před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 34651, týž den ulož. pod č. 1689, 19640406 znič.znič.
05-00556ASrnka19540622 zav. OO-MV Jičín, 19541129 ulož. pod č. 9331 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 649, 19640325 znič., v.t. 05-03488, v.t.05-10042znič.
05-00557APírko19540622 zav. OO-MV Jičín, 19541129 před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 9325, souč. ulož. pod č. 648, 19640325 zničenoznič.
05-00558AKarel II.19540622 zav. OO-MV Jičín, 19550818 ulož. pod č. 10742 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 904, 19640316 znič.znič.
05-00559AList19540622 zav. OO-MV Jičín, 19560118 ukonč. a před. 1. ZVl. odb. MV, ulož. pod č. 16137 a 1141, 19620807 znič.znič.
05-00560AHolub19540622 zav. OO-MV Jičín, 19550420 ulož. pod č. 8112 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 771, 19640325 znič.znič.
05-00561ASynek19540622 zav. OO-MV Jičín, 19550420 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. FMV, ulož. pod č. 772 a 8113, 19640325 znič.znič.
05-00562AJirka19540622 zav. OO-MV Jičín 7.odd., 19550420 ulož. pod č. 8114 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 773, 19640325 znič.znič.
05-00563ASokol19540622 zav. OO-MV Jičín, 19560327 před. S StB Hradec Králové II.odbor 3.oddělení, 19580325 ulož. pod č. 35, 19630418 ulož. pod č. 312312
05-00564AMarta19540622 zav. OO-MV Jičín VII.odbor, 19550714 před. S StB Hradec Králové III.odbor 1.oddělení, 19580311 před. OO-MV Jičín III.odbor, 19610512 ulož. pod č. 8489, dále viz r.č. 05-07233, v.t. 05-161388489
05-00565AKomenský19540622 zav. OO-MV Jičín, 19551111 před. OO-MV Nový Bydžov III.odbor, 19561218 ulož. pod č. 34694 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1727, 19960918 ulož. SEO FMV Praha pod č. 937714937714
05-00566APavel19540622 zav. OO-MV Jičín, 19560510 ulož. pod č. 21673 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 60, 19640717 znič.znič.
05-00567A19540622 zav. OO-MV Hořice, 19550930 ulož. pod č. 11748 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 981, 19640318 znič.znič.
05-00591AOldřich19540624 zav. S StB Hradec Králové IV.odbor 1.oddělení, 19570628 před. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19601121 před. S StB Ostrava vedení, dále viz 07-06514před.
05-00654AStanislav19540625 zav. OO-MV Broumov, 19600321 před. OO-MV Náchod, 19631118 před. NZ Valdice, 19640831 před. NVÚ MV Plzeň, další údaje chybí, v.t. 04-10860, 88-24564před.
05-00680ALázně19540629 zav. OO-MV Nová Paka, 19550818 ulož. pod č. 10747 a před. 1.Zvláštní odbor FMV, 19571213 obn. u S StB Hradec Králové III.odbor 3.oddělení, 19600512 před. OO-MV Jičín, 19630312 znič., dvě jména - patrně KBznič.
05-00702A19540710 zav. OO-MV Hořice, 19550927 před. OO-MV Nová Paka II.odbor, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630312 znič.znič.
05-00703A19540710 zav. OO-MV Hořice, 19550927 před. OO-MV Nová Paka II.odb., 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630312 znič.znič.
05-00745ALáďa19540730 zav. OO-MV Hořice, 19550317 ulož. pod č. 7135 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 727, 19640325 znič.znič.
05-00753AJoža, Jíva19540806 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před.reorg. OO-MV Jičín, 19620427 ulož. pod č. 9300, 19640831 znič.znič.
05-00755A19540809 zav. OO-MV Hořice, 19541213 před. OO-MV Nová Paka 3. odd., 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19600512 ulož. pod č. 3223, 19640714 zničenoznič.
05-00756A19540809 zav. OO-MV Hořice, 19560223 ulož. pod č. 17983 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1245, 19620810 znič.znič.
05-00766ALudvík19540820 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19631112 ulož. pod č. 1050510505
05-00767TSAnthonov19540820 zav. OO-MV Jičín 3.odd., 19550912 ulož. pod č. 11371 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 976, 19640316 znič.znič.
05-00770AEliška19540820 zav. OO-MV Jičín, 19550627 před. KS-MV Brno, 19550816 opět před. KS-MV Brno, další svazek neznámý (ozn. 06-xxxx1)před.
05-00811AJan19540910 zav. OO-MV Jičín nejspíše převodem z č. 04-00718, 19570206 ulož. pod č. 255, 19640305 znič.znič.
05-00816AMilena19540914 zav. OO-MV Nová Paka, 19570724 ukonč. a před. SEO FMV Praha a ulož. pod č. 40022, dále 1879, 19640618 znič.znič.
05-00819A19540619 zav. OO-MV Jičín, 19550630 ulož. pod č. 9703 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 829, 19640316 znič.znič.
05-00820ADana19540916 zav. OO-MV Jičín, 19620418 ulož. pod č. 9291, 19640831 znič.znič.
05-00821A19540916 zav. OO-MV Jičín, 19561024 ulož. pod č. 32545 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1651, 19640706 znič.znič.
05-00822ATajemník19540916 zav. OO-MV Jičín, 19580218 ulož. pod č. 144 a před. SEO FMV Praha, 19640303 znič.znič.
05-00868ADubskýpředch. viz 01-00224, 19542210 zav. OO-MV Jičín, 19550507 před. OO-MV Nový Bydžov, 19550519 před. OO-MV Jičín, 19551027 před. S StB Praha vedení, dále chybí, 19620606 zav. OO-MV Havlíčkův Brod, 19630104 před. S StB Ostrava II.odbor, dále viz 07-084615688neúplné
05-00884AHora19541106 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 3.oddělení, 19590407 před. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19620124 ulož. pod č. 90429042
05-00887ANový19541109 zav. OO-MV Hořice, 19561130 ulož. pod č. 33276 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1684, 19960917 ulož. SEO FMV Praha pod č. 937678937678
05-00888AGita19541109 zav. OO-MV Hořice, 19560118 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. FMV, ulož. pod č. 16146, dále 1145, 19640616 zničenznič.
05-00894ALibuše19541116 zav. OO-MV Jičín, 19551212 ulož. pod č. 14498 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1079, 19620607 znič.znič.
05-00899ANovák19541124 zav. OO-MV Nová Paka IV.odbor, 19580721 ulož. pod č. 95, 19640308 znič.znič.
05-00901AZlata19541125 zav. OO-MV Nová Paka, 19580204 ulož. pod č. 124 a před. SEO FMV Praha, 19640803 znič.znič.
05-00902AŽižka19561126 zav. OO-MV Hořice, 19560419 ulož. pod č. 20652 a před. 1.Zvláštní odbor FMV ulož. týž den pod č. 135620652, 1356
05-00912ABartoš19541201 zav. OO-MV Hořice, 19560118 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. FMV, ulož. pod č. 1155 a 16147, 19620807 znič.znič.
05-00946ALesák19550113 zav. OO-MV Jičín převzteím z r.č. 30-00897, 19560411 ulož. pod č. 20985 a před. 1.Zvláštní odbor FMV, kde ulož. pod č. 1393, 19640616 znič.znič.
05-00947APražan19550113 zav. OO-MV Jaroměř, 19551229 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. MV, ulož. pod č. 15805, dále viz 05-04491znič.
05-00950AKála19550118 zav. OO-MV Jičín, 19550819 před. S StB Praha vedení 2.oddělení, dále viz 01-02218před.
05-00976A19550211 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před.reorg. OO-MV Jičín, 19601219 ulož. pod č. 7920, 19640831 znič.znič.
05-00998AKazeta19550302 zav. OO-MV Nová Paka, 195801016 ulož. pod č. 126 a před. SEO FMV Praha126
05-01002AČerný19550304 zav. OO-MV Jičín, 19560627 ulož. pod č. 26385 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1575, 19640406 zničenoznič.
05-01003A19550304 zav. OO-MV Jičín, 19580211 ulož. pod č. 143 a před. SEO FMV Praha, 19640203 znič.znič.
05-01011A19550310 zav. OO-MV Jičín, 19551229 ulož. pod č. 15803 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1094, 19620607 znič.znič.
05-01018AChlum19550314 zav. OO-MV Hořice, 19550622 ulož. pod č. 9501 a před. 1.Zvláštní odbor FMV, kde ulož. pod č. 7999501, 799
05-01065ASovák19550328 zav. OO-MV Nová Paka, 19550912 ulož. pod č. 11376 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 972, 19640316 znič.znič.
05-01066AVašek19550328 zav. OO-MV Nová Paka, 19570328 ulož. pod č. 37483, současně před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 1815, 19640618 znič.znič.
05-01068APetr19550328 zav. OO-MV Hořice, 19590717 ulož. pod č. 2027, 19640626 znič.znič.
05-01097ANaďa19550331 zav. OO-MV Nová Paka, 19551212 ulož. pod č. 14500 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1081, 19620607 znič., T. Josef a Ladislavznič.
05-01098A19550331 zav. OO-MV Jičín, 19581024 ulož. pod č. 186, 19640303 zničenoznič.
05-01108APavel19550408 zav. OO-MV Jičín, 19551122 ulož. pod č. 13024 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1052, 19620428 znič.znič.
05-01145ADobrovický19550427 zav. OO-MV Hořice, 19550708 ulož. pod č. 10129, 19550722 před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 869, 19640316 znič.znič.
05-01163AVáclav19550429 zav. OO-MV Jičín, 19660704 ulož. pod č. 111454111454
05-01164AHana19550429 zav. OO-MV Jičín, 19560112 ulož. pod č. 15810 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1100, 19620518 znič.znič.
05-01171AVýhled19550504 zav. OO-MV Jičín, 19560611 ulož. pod č. 26375 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1166, 19640406 znič.znič.
05-01178AEva19550506 zav. OO-MV Nová Paka, 19550927 ulož. pod č. 11735 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 951, 19640316 znič.znič.
05-01181AHůra19550507 zav. OO-MV Nová Paka, 19560407 ulož. pod č. 20992 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1401, 19640616 znič.znič.
05-01182AVlastík19550507 zav. OO-MV Nová Paka, 19551012 ulož. pod č. 11870, souč. před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 1004, 19620428 znič.znič.
05-01183ACidlina19550507 zav. OO-MV Jičín IV.odbor, 19581127 ulož. pod č. 213, 19640305 znič.znič.
05-01201AJeryk19550516 zav. OO-MV Nová Paka, 19590626 ulož. pod č. 2006, 19960919 ulož. SEO FMV Praha pod č. 937918937918
05-01203AHonza19550517 zav. OO-MV Jičín, 19600329 přev. S StB Praha vedení, dále viz 05-04980, v.t. 01-07340před.
05-01205ASoňa19550517 zav. OO-MV Hořice, 19550809 ulož. pod č. 10463 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 899, 19640316 znič.znič.
05-01207AMájová19550517 zav. OO-MV Hořice, 19550912 ulož. pod č. 11379 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 969, 19640316 znič.znič.
05-01209ABohouš19550518 zav. OO-MV Hořice, 19550912 ulož. pod č. 11380 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 968, 19640316 znič.znič.
05-01212AKalousová19550518 zav. OO-MV Hořice, 19560223 ulož. pod č. 17958 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1220, 19620719 znič.znič.
05-01220AMarie19550520 zav. OO-MV Hořice 4, 19551129 před. O VKR KVS Bratislava, dále chybí?neúplné
05-01223AMarie19550520 zav. OO-MV Hořice, 19560223 ulož. pod č. 17959 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1221, 19620719 znič.znič.
05-01228AIvana19550523 zav. OO-MV Hořice, 19551130 ulož. pod č. 13304 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1065, 19620428 znič.znič.
05-01232AEvženie19550524 zav. OO-MV Nová Paka, 19550818 ulož. pod č. 10746 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 908, 19640316 znič.znič.
05-01236AZdena19550524 zav. OO-MV Jičín, 19560320 ulož. pod č. 21006 a před. 1.Zvláštní odbor FMV, 19560323 ulož. pod č. 1415, 19640616 zničenoznič.
05-01237AMnik19550524 zav. OO-MV Jičín, 19560223 ulož. pod č. 17960 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 98789, v.t. 05-02907, 05-1914217960, 98789
05-01243ABorek19550525 zav. OO-MV Nová Paka, 19560705 ulož. pod č. 30407 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1603, 19640406 znič.znič.
05-01255AKovář19550526 zav. OO-MV Hořice, 19560223 ulož. pod č. 17964 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1225, 19620719 znič.znič.
05-01261AMarie19550527 zav. OO-MV Hořice, 19550912 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. FMV, ulož. pod č. 11384, dále 964, 19640316 zničenznič.
05-01283ARůžička19550530 zav. OO-MV Nová Paka, 19551122 ulož. pod č. 13015 a před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. týž den pod č. 1043, 19620428 zničenozničeno
05-01290AQuido19550530 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19620418 ulož. pod č. 9289, 19620831 znič.znič.
05-01294AJenda19550530 zav. OO-MV Hořice, 19550927 ulož. pod č. 11738 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 948, 19640318 znič.znič.
05-01298ANeliprej (Neligrej)19550530 zav. OO-MV Nová Paka, 19560112 ulož. pod č. 15816 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1106, 19620518 zniř.znič.
05-01299ALexa19550530 zav. OO-MV Nová Paka, 19560615 ulož. pod č. 26380 a před. 1.Zvláštní odbor FMV, kde ulož. pod č. 1570, 19640406 znič.znič.
05-01300AMíla19550530 zav. OO-MV Nová Paka, 19551012 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. FMV, ulož. pod č. 1009 a 11875, 19620428 znič.znič.
05-01318ABéda19550531 zav. OO-MV Hořice, 19561130 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. FMV, ulož. pod č. 1686 a 33278, 19640406 znič.znič.
05-01319AVlaďka19550531 zav. OO-MV Nová Paka, 19550809 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. FMV, ulož. pod č. 1622 a 31493, 19640406 znič.znič.
05-01330AAdam19550601 zav. OO-MV Hořice, 19551130 ulož. pod č. 13305 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1066, 19620428 znič.znič.
05-01337AKvítek19550602 zav. OO-MV Hořice, 19560223 ulož. pod č. 18045 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 12972, 19620810 znič.znič.
05-01348AMiluše19550603 zav. OO-MV Jičín, 19561010 ulož. pod č. 32424 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1631, 19640406 znič.znič.
05-01357AAdolf19550603 zav. OO-MV Jičín, 19560328 přev. S StB Hradec Králové III.odbor 3.oddělení, 19561218 ulož. pod č. 34665, týž den pod č. 1702, 19640618 zničenoznič.
05-01368AEva19550606 zav. OO-MV Nová Paka, 19560223 ulož. pod č. 18047 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1299, 19620810 znič.znič.
05-01369AJirka19550606 zav. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9892, bez data znič.znič.
05-01373AMirko19550606 zav. OO-MV Jičín, 19550906 před. O VKR Brno, další svazek chybí?údaje neúplné
05-01375AHelena19550606 zav. OO-MV Hořice, 19550927 ulož. pod č. 11741, týž den před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 945, 19640316 zničenoznič.
05-01384AVěra19550606 zav. OO-MV Jičín, 19560428 ulož. pod č. 21654 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1466, 19640616 znič.znič.
05-01410AJeník19550610 zav.S StB Hradec Králové III.odbor 1.oddělení, 19560118 před. 1.Zvláštní odbor FMV, 19560825 před. OO-MV Jičín IV.odbor, 19630312 znič.znič.
05-01412AKarel19550630 zav. OO-MV Nová Paka, 19551121 před. VKR Hradec Králové, další údaje chybípřed., ?neúplné
05-01413ALes19550610 zav. OO-MV Nová Paka, 19551031 před. Odb. žel. dopr. Praha odd. Hradec Králové, další svazek chybí?údaje chybí
05-01422AVladěnka19550614 zav. OO-MV Jičín, 19570622 ukonč. a před. SEO FMV Praha, ulož. pod č. 39568 a 1866, 19640618 znič.znič.
05-01425AKvěta19550614 zav. OO-MV Nová Paka, 19560223 ulož. pod č. 18050 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1301, 19620810 znič.znič.
05-01447AMarie19550622 zav. OO-MV Jičín, 19570820 ulož. pod č.40255 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 19291929
05-01448ASplítek19550622 zav. S StB Hradec Králové vedení 5.oddělení, 19560223 ulož. pod č. 17968 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1229, 19620619 znič.znič.
05-01453AJitka19550624 zav. OO-MV Jičín, 19551205 ulož. pod č. 13597 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 10731073
05-01456AJavorka19550627 zav. OO-MV Hořice, 19551122 ulož. pod č. 13013 a současně před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1041, 19640316 znič.znič.
05-01478AHospodár19550708 zav. OO-MV Jičín, 19581031 ulož. pod č. 188, 19640303 znič.znič.
05-01492AVladimír19550725 zav. OO-MV Hořice, 19560418 ulož. pod č. 20642 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1347, 19640616 znič.znič.
05-01495ALibuše19550725 zav. OO-MV Jičín, 19570727 ulož. pod č. 40025 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 184, 19640303 znič.znič.
05-01499AVenca19550730 zav. OO-MV Hořice, 19580312 ulož. pod č. 17 a před. SEO FMV Praha, 19640214 znič.znič.
05-01517ABach19550810 zav. OO-MV Hořice, 19560910 ulož. pod č. 31487 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1618, 19640626 znič.znič.
05-01520AŠimon19550813 zav. OO-MV Jičín, 19581128 ulož. pod č. 222222
05-01523AEmilie19550815 zav. OO-MV Nová Paka, 19551213 před. KS-MV Karlovy Vary, dále viz r.č. 30-02660, v.t. 04-02491před.
05-01538ANorbert19550905 zav. OO-MV Nová Paka, 19560629 ulož. pod č. 26359 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1550, 19640406 znič.znič.
05-01547AJavor19550909 zav. OO-MV Nová Paka, 19600322 před. v reorg.? OO-MV Semilypřed. ??
05-01548AJitřenka19550628 zav. OO-MV Jičín, 19581008 ulož. pod č. 178, 19640303 znič.znič.
05-01553ABareš19550913 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610124 ulož. pod č. 8197, 19640831 znič.znič.
05-01569AMáj19551004 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630317 ulož. pod č. 9901, bez data zničenoznič.
05-01573AJakub19551005 zav. S StB Hradec Králové IV.odbor 3.oddělení, 19560120 před. OO-MV Hořice, 19561130 ulož. pod č. 33277 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 16851685
05-01577ARichard19551017 zav. OO-MV Nová Paka, 19591106 před. KS-MV Liberec, dále viz 04-05451před.
05-01582AEmil19551025 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19720218 přereg. na č. 05-10046přereg.
05-01585AFuriant19551027 zav. OO-MV Hořice, 19560522 ulož. pod č. 23040 a před. 1.Zvláštní odbor FMV. kde ulož. pod č. 15381538
05-01587AJirásek19551031 zav. OO-MV Jičín, 19560223 ulož. pod č. 18037 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 129018037, 1290
05-01591AKvěta19551109 zav. OO-MV Jičín, 19560915 ulož. pod č. 31488 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 16191619
05-01603AHorník19550316 zav. OO-MV Beroun, 19560427 ulož. pod č. 2086420864
05-01603AJan19551125 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19620406 ulož. pod č. 92879287
05-016129A19551219 zav. OO-MV Jičín, 19560917 ulož. pod č. 31492 a souč. před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 162131492, 1621
05-01615ABystrý19551206 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610720 ulož. pod č. 87208720
05-01623AFranta19551212 zav. OO-MV Nová Paka, 19570214 ulož. pod č. 36784 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 17931793
05-01624A (I?)Marie19550614 zav. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9877 a později zničeno, 19961003 ulož. SEO FMV Praha pod č. 939576znič. nebo 939576zmatečné záznamy
05-01626AŠpaček19551214 zav. OO-MV Jičín, 19610217 ulož.pod č. 82328232
05-01636AVěra19551227 zav. OO-MV Jičín 3.odb., 19720218 přev. na 05-10047
05-01645ADružstevník19560103 zav. OO-MV Hořice, 19600331 před. v reorg. OO-MV Hradec Králové, 19631031 ulož. pod č. 1046410464
05-01654A19560110 zav. OO-MV Nová Paka, 19591010 ulož. pod č. 20702070
05-01660A19560113 zav. OO-MV Hořice, 19571221 ulož. pod č. 42317 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 19671967
05-01661A19560113 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610123 ulož. pod č. 81388138
05-01666AVrba19560114 zav. OO-MV Jičín, 19630314 ulož. pod č. 9902, SVZ zničeno9902
05-01667A19560114 zav. OO-MV Jičín, 19570628 ulož. pod č. 39572 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č.18701870
05-01668ABožena19560114 zav. OO-MV Jičín, 19600711 ulož. pod č. 32973297
05-01681A19560127 zav. OO-MV Nová Paka, 19600318 před. v reorg. OO-MV Trutnov, 19600707 ulož. pod č. 32903290
05-01694A19560208 zav. OO-MV Hořice, 19571221 ulož. pod č. 42318 a před. SEO FMV Praha a ulož. pod č. 196842318, 1968
05-01695ASuk19560208 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19600919 ulož. pod č. 33933393
05-01697ADub19560210 zav. OO-MV Jičín, 19580210 před. SEO FMV Praha a ulož. pod č. 152152
05-01698A,KB19560210 zav. OO-MV Nová Paka, 19570419 ulož. pod č. HK 7, 19570131 před. 1.Zvláštní odbor FMV, 19611026 znič.znič.
05-01701AHůra19560211 zav. OO-MV Nová Paka, 19600219 ulož. pod č. 31623162
05-01703A19560213 zav. OO-MV Nová Paka, 19580317 ulož. pod č. 26 a před. SEO FMV Prahaneuv.údaje neúplné
05-01713APátek19570417 zav. S StB Hradec Králové vedení 5.oddělení, 19561011 před. OO-MV Jičín III.odbor, 19570417 ulož. pod č. 38184 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 1835
05-01726AJavor19560312 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19650610 ulož. pod č. 1095010950
05-01727AHubert19560313 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 7888, bez data zničenoznič.
05-01736AAntonín19560319 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9872, bez data znič.znič.
05-01738A19560321 zav. OO-MV Jičín, 19560912 ulož. pod č. 31491 a před. 1.Zvláštní odbor FMV, 19570525 před. S StB Hradec Králové vedení 5.oddělení, 19590518 před. VI.správa FMV31491?
05-01740AJitka19560321 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19621115 ulož. pod č. 95599559
05-01741AOlga19560321 zav. OO-MV Nová Paka, 19570111 ulož. pod č. 36763 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 17731773
05-01747A19560324 zav. OO-MV Hořice, 19570119 ulož. pod č. 36757 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 17671767
05-01754AKadet19560326 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19600913 před. S StB Hradec Králové IV.odbor 1.oddělení, 19630527 ulož. pod č. 10058, bez data zničenoznič.
05-01755AKarel19560326 zav. OO-MV Nová Paka převzetím z č. 30-00747 přes S StB Hradec Králové SEO, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610425 ulož. pod č. 84208420
05-01762AVltavský19560328 zav. OO-MV Hořice, 19561012 ulož. pod č. 32540 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 164632540, 1646
05-01792AMilena, Milan19560403 zav. OO-MV Jičín, 19560608 před. KS-MV Liberec, 19590818 před. OO-MV Jaroměř, 19600329 před. OO-MV Hradec Králové, 19631031 ulož. pod č. 10468, bez data zničenoznič.
05-01805ADouda19560411 zav. OO-MV Jičín, 19570730 ulož. pod č. 40033 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 18871887
05-01808A19560414 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610123 ulož. pod č. 81368136
05-01809A19560416 zav. OO-MV Jičín, 19561012 ulož. pod č. 32532 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 1316, 19620822 znič.znič.
05-01823AJarka19560502 zav. OO-MV Hořice, 19571111 ulož. pod č. 41961 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 19461946
05-01828AOko19560516 zav. OO-MV Jičín, 19570925 před. S StB Hradec Králové I.odbor, 19580627 před. I.správa FMV (svazek chybí), bez data vrác., 19590413 ulož. pod č. 1750, v.t. 01-11187, 88-14660, 01-440191750
05-01830AKarel19560518 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630316 ulož. pod č. 9874, znič.znič.
05-01842AVáclav19560524 zav. OO-MV Jičín, 19621121 ulož. pod č. 95629562
05-01862AEvžen19560605 zav. OO-MV Jičín, 19610815 ulož.8515
05-01863AVašek19560605 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9876, SVZ znič.9876
05-01871ARolník19560812 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19631112 ulož. pod č. 1050910509
05-01873ALenka19560615 zav. OO-MV Hořice, 19561214 ulož. pod č. 34666, 19561217 před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 17031703
05-01875ALodínský19560615 zav. OO-MV Hořice, 19600331 před. v reorg. OO-MV Hradec Králové, 19640123 ulož. pod č. 1065310653
05-01879AAdam19560622 zav. OO-MV Nová Paka, 19591208 ulož.2159
05-01880AMilan19560622 zav. OO-MV Nová Paka, 19570828 před. SEO FMV Praha a ulož. pod č. 40259, dále 193340259, 1933
05-01884AJirka19560626 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610512 ulož. pod č. 84798479
05-01891ATulák19560628 zav. OO-MV Jičín, 19570409 ulož. pod č. 38187 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 183838187, 1838
05-01901AKarel19560703 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610427 ulož. pod č. 84488448
05-01910A/ILáďa19560726 OO-MV Nová Paka, 19561219 ulož. pod č. 34661 a před. 1.Zvláštní odbor FMV, kde ulož. pod č. 1698, 19960917 ulož. SEO FMV Praha pod č. 937689 v ktg. I s odkazem na archiv HK č. 1698937689
05-01920AMarta19560803 zav. OO-MV Nová Paka, 19580428 ulož. pod č. 1212
05-01921ATonda19560806 zav. OO-MV Hořice, 19561221 ulož. pod č. 34697 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 17301730
05-01926AVocilka19560815 zav. OO-MV Hořice, 19561114 ulož. pod č. 33252 a před. 1.Zvláštní odbor FMV kde ulož. pod č. 16611661
05-01927ABoháč Vl.19560815 zav. OO-MV Hořice, 19570130 před. OO-MV Trutnov, 19570318 před. OO-MV Broumov, 19571010 ulož. pod č. 41077 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 19151915
05-01935ATonda1560825 zav. OO-MV Jičín, 19571222 před. SEO FMV Praha a ulož. pod č. 42323, dále 197242323, 1972
05-01936AHaryk19560829 zav. OO-MV Jičín, 19631128 ulož. pod č. 1056610566
05-01950ACirka19560918 zav. OO-MV Jičín, 19600329 před. v reorg. O-MV Nymburk, dále viz č. 01-07343před.
05-01951AMáňa19560918 zav. OO-MV Jičín, 19580326 ulož. pod č. 34 a před. SEO FMV Praha34
05-01962ADon19561003 zav. OO-MV Jičín, 19600329 před. OO-MV Nymburk, dále záznam chybí?neúplný, nezveřejněn?
05-01963ADona19561004 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 1.oddělení, 19570719 ukonč. a před. SEO FMV Praha, ulož. pod č. 40036 a 189040036, 1890
05-01964APřibyl (Přikryl?) Ondřej19561005 zav. OO-MV Jičín, 19630314 ulož. pod č. 9902, SVZ zničeno9902
05-01965AAgro19561005 zav. OO-MV Jičín, 19631210 znič.znič.
05-01965A ?Agro19561005 zav. OO-MV Jičín (uvádí se A, ale mělo by být OB), 19631210 znič.znič.
05-01968A19561011 zav. OO-MV Jičín, 19580722 ulož. pod č. 100100
05-01973AMilan19561015 zav. OO-MV Nová Paka, 19561214 ulož. pod č. 34667, týž den před. 1.Zvláštní odbor FMV a ulož. pod č. 1704
05-01975ADáša19571017 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19631112 ulož. pod č. 1050710507
05-01987A19561029 zav. OO-MV Jičín, 19570402 před. SEO FMV Praha, 19570724 ulož. pod č. 40037, 19580416 před. (obn.?) OO-MV JIčín II.odbor, 19601121 ulož. pod č. 77497749
05-01989AŽák19561031 zav. OO-MV Hořice, 19561114 ukonč. a před. 1. Zvl. odb. MV, ulož. pod č. 33253 a 166233253, 1662
05-02003AJosef19561121 zav. OO-MV Jičín, 19570516 před. SEO FMV Praha a ulož. pod č. 39181, souč. ulož. pod č. 18581858
05-02010AKrál19561126 zav. OO-MV Nový Bydžov, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19621109 ulož. pod č. 95409540
05-02011AKarel19561126 zav. OO-MV Jičín, 19680405 ulož.115245chybně Arnolay
05-02019AVlast, Joska19561128 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19600414 před. OO-MV Trutnov, 19600516 před. OO-MV Jičín, 19620117 ulož.9032
05-02032ASlovo Boží, Slovo19561206 zav. OO-MV Jičín III.odbor, 19600718 ulož. pod č. 8692, SVZ-18692
05-02035AKarel19561207 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9885, bez data zničenoznič.
05-02042AVáclav19561210 zav. OO-MV Nová Paka, 19600322 před. v reorg. OO-MV Semily, 19630228 znič.znič.Horka ?
05-02043APunťa19561213 zav. OO-MV Nová Paka, 19600318 před. v reorg. OO-MV Trutnov, 19601022 ulož. pod č. 76567656
05-02045AJan19561217 zav. OO-MV Nová Paka, 19600322 před. v reorg. OO-MV Semily, 19631210 znič.znič.
05-02057AJarka19561227 zav. OO-MV Nová Paka, 19591230 ulož. pod č. 21802180
05-02062ARadvan19561229 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9886, zničenoznič.
05-02064AJosef19570108 zav. OO-MV Jičín, 19570531 ulož. pod č. 39182, před. na SEO FMV Praha a tam ulož. pod č. 185939182, 1859
05-02090AJaromír19570204 zav. OO-MV Nová Paka, 19600318 před. v reorg. OO-MV Trutnov, 19600715 ulož. pod č. 1034810348
05-02115APapoušek19570621 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610616 ulož. pod č. 85768576
05-02121AZdeněk19570627 zav. OO-MV Nová Paka, 19580721 ulož. pod č. 9696
05-02125AMír19570702 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9890, SVZ zničenoznič.
05-02126AJiří19570702 zav. OO-MV Jičín, 19620226 ulož. pod č. 91519151
05-02127AHorák19570702 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19641214 ulož. pod č. 1084010840
05-02129AHabr19570704 zav. OO-MV Jičín, 19590907 ulož. pod č. 20552055
05-02136AJaromír19570719 zav. OO-MV Jičín, 19620514 ulož. pod č. 93179317
05-02138AMilek19570725 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19621121 ulož.9561
05-02140AMajitel PB19570725 zav. OO-MV Jičín, 19591204 ulož. pod č. 21532153
05-02141AVáclav19570727 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. OO-MV Jičín, 19600530 ulož.3248
05-02146AZuzana19570730 zav. OO-MV Vrchlabí, 19581222 před. OO-MV Nová Paka, 19590206 před. zpět OO-MV Vrchlabí, 19600123 ulož. pod č. 25152515
05-02176ALesana19570815 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610113 ulož. pod č. 80458045
05-02193AJosef19570904 zav. OO-MV Jičín, 19581127 ulož. pod č. 212212
05-02194ADaněk19570904 zav. OO-MV Jičín, 19720218 přev. na č. 05-10048přereg.
05-02197ADráb19570906 zav. OO-MV Hořice, 19590708 před. OO-MV Žamberk, 19600324 před. v reorg. OO-MV Ústí n. Orlicí, 19640319 znič.znič.
05-02203AJarda19570912 zav. OO-MV Jičín bez d.n., 19640921 ulož. pod č. 10772, 19961010 ulož. SEO FMV Praha v ktg. I a s d.n. pod č. 940845 s odk. na arch. Hradec Králové10772, 940845
05-02212AFerda19570919 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9880, SVZ zničeno9880? znič.?
05-02213ASmetana19570926 zav. OO-MV Jičín, 19680405 ulož. pod č. 115256115256
05-02216AAda19570926 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610714 ulož. pod č. 86848684
05-02217AJakobín19570926 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19620514 ulož. pod č. 93129312
05-02223ABoris19570930 zav. OO-MV Jičín, 19650107 ulož. pod č. 1087410874
05-02226AGlobus19571008 zav. NPT Valdice, 19620811 ulož. pod č. 94489448
05-02227AČerný19571008 zav. NPT Valdice, 19580223 před. KS-MV Karlovy Vary, další svazek chybí?chybějící záznam
05-02228AOrel19571008 zav. NPT Valdice, 19590908 před. III.správa FMV, dále údaje chybí, v.t. 88-10658před.neúplné
05-02229AVaněk19571008 zav. NPT Valdice, 19580317 před. 1.Zvláštní odbor FMV, další údaje chybí?údaje neúplné
05-02230ATýnský19571008 zav. NPT Valdice, 19580120 před. S StB Bratislava vedení, dále viz 08-03583před.
05-02231AVáclav19571008 zav. NPT Valdice, 19580423 před. KS-MV Liberec, další svazek chybí, dále viz 01-07257, v.t. 01-20505před.
05-02232ASrnský19571008 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, v.t. 01-08773, 01-19602?údaje neúplné
05-02233AFryda19571008 zav. NPT Valdice, 19591006 před. na nezn. složku v KS Ostrava?neúplné údaje
05-02234ADesenský19571008 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, dále neznámo, v.t. 88-00514, v.t. 88-11377?neúplné
05-02235AFakyk19571008 zav. NPT Valdice, 19580414 ulož. pod č. 77
05-02236AJosef19571008 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, dále viz 88-11449před.
05-02237ASmetana19571008 zav. NPT Valdice, 19581210 před. KS-MV Pardubice, dále svazek chybí, dále viz 05-04309neúplné údaje
05-02238AVagenknecht19571008 zav. NPT Valdice, 19600513 před. S StB Hradec Králové III.odbor, 19720127 přereg. pod č. 05-09987přereg.
05-02239AJiřina, Petr19571008 zav. NPT Valdice, 19580305 před. S StB Hradec Králové III.odbor, 19600329 před. OO-MV Hradec Králové, 19631109 před. S StB Hradec Králové IV.odbor 2.oddělení, další údaje chybí?údaje neúplné
05-02240ANový19571008 zav. NPT Valdice, 19600305 ulož. pod č. 3194, 19960920 ulož. z mat. S StB Praha I.c odbor 6.oddělení pod č. 938205 s odkazem na archiv HK938205
05-02241ADavid19571008 zav. NPT Valdice, 19600513 před. S StB Hradec Králové III.odbor, 19601214 před. S StB Ústí n./Labem vedení a zav. pod č. 04-05994, dále viz tamviz 04-05994
05-02242ARychard19571008 zav. NPT Valdice, 19590724 před. OO-MV Kaplice, dále viz 02-03817před.
05-02243APardubice19571008 zav. NPT Valdice, 19620621 před. III.správa FMV?neúplné údaje
05-02244AOvidius19571008 zav. NPT Valdice, 19600512 před. 1.Zvláštní odbor FMV, dále viz 88-11379, v.t. 01-24718
05-02245ALosos19571008 zav. NPT Valdice, 19591008 před. KS-MV Olomouc, dále viz 07-04506, v.t.30-00294před.
05-02246AMarek19571008 zav. NPT Valdice, 19580423 před. nezn. útvaru v Ostravě (patrně KS MV Ostrava), další svazek nezveřejněn - ozn. 07-xxxx1před.neúplné
05-02247APetr19571008 zav. NPT Valdice, 19590724 před. OO-MV Milevsko, dále viz 02-03814před.
05-02248AMaleček19571008 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, další pohyb neznámý, dále viz 88-11672před.
05-02249AKliment19581008 zav. NPT Valdice, 19600305 ulož. pod č. 31933193
05-02250ABorovička19571008 zav. NPT Valdice, 19590908 před. S StB Praha III.odbor, dále viz 01-06959před.
05-02251AHonsa19571008 zav. NPT Valdice s kr.jm. Housa, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, v.t. 04-05762
05-02254AOgar19571009 zav. OO-MV Nová Paka, 19600318 před. v reorg. OO-MV Trutnov, 19610506 ulož. pod č. 84598459
05-02265ANovák Zdeněk19571010¨zav. NPT Rtyně v Podkrkonoší, 19590324 před. NPT Valdice, 19601214 ulož. pod č. 78707870
05-02270AAntonín19571012 zav. OO-MV Jičín, 19640921 ulož. pod č. 1077410774
05-02271ABříza19571012 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610518 ulož. pod č. 85148514
05-02273A,PBPB19571012 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19600706 ulož. pod č. 32873287
05-02284AAdam19571019 zav. OO-MV Jičín, 19620406 ulož. pod č. 92789278
05-02285APavel19571021 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, dále viz 88-11417před.
05-02294AŠandera19571026 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 1.oddělení, 19590818 před. OO-MV Jičín, 19600329 před. v reorg. OO-MV Nymburk, dále viz r.č. 01-07345před.
05-02299ALindner19571031 zav. OO-MV Jičín, 19621109 ulož. pod č. 95369536
05-02303AAdam19571108 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19640326 ulož. a zničeno bez dataznič.
05-02310ARais19571111 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. na OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9893, 19961003 ulož. SEO FMV Praha pod č. 9395989893, 939598
05-02313AŠtěpánek19571116 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19590706 před. OO-MV Dobruška, 19600321 před. v reorg. OO-MV Náchod, 19630318 ulož. pod č. 9932, SVZ zničenoznič.
05-02373AAzor19571227 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19590310 před. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19640831 ulož. pod č. 107636107636
05-02383APepík19571229 zav. OO-MV Nový Bydžov, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630312 znič.znič.
05-02393AVltava19580114 zav. NPT Rtyně v Podkrkonoší, 19580127 před. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610311 před. ÚNZ Ostrov, další údaje neznámé (registr zničen)před.údaje neúplné
05-02397AŠkoda19570410 zav.OO-MV Jičín, 19580806 před. IV.správa FMV VIII.odbor, další údaje chybí, viz 88-08978před.
05-02398AHera19580116 zav. OO-MV Nová Paka, 19600322 před. v reorg. OO-MV Semily, 19610512 ulož. pod č. 84858485
05-02402AKvěta19580120 zav. OO-MV Jičín, 19590227 ulož. pod č. 840840
05-02405ATatranský19580122 zav. NPT Valdice, 19590408 před. KS-MV Nitra, 19590706 ulož. pod č. 20222022
05-02416AJasmín19580203 zav. NPT Valdice, 19630726 ukonč., zničeno bez dataznič.
05-02436AKamil19580218 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní oddělení KS-MV Praha, 19611012 znič.znič.
05-02450AOrlík19580308 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, v.t. 88-11382?neúplné
05-02451ASmrček19580308 zav. NVÚ Hradec Králové, 19580705 před. NPT Rtyně v Podkrkonoší, 19590703 před. NPT Valdice, 19610421 před. SNZ Praha, dále viz 01-09525před.
05-02464APetr19580320 zav. OO-MV Jičín III.odbor, 19610210 ulož. pod č. 81718171
05-02467ARobert19580324 zav. OO-MV Jičín, 19640921 ulož. pod č. 1077110771
05-02482AJiskra, Tulák19580410 zav. OO-MV Jičín, 19610720 ulož. pod č. 87198719
05-02483A19580410 zav. OO-MV Jičín, 19581024 ulož.187
05-02485AVonka19580412 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, dále viz 88-11394, v.t. 01-11981před.
05-02486AJelen19580412 zav. NPT Valdice z č. 30-00473, 19601003 před. OO-MV Hradec Králové, 19610325 před. S StB Praha II.odbor, další údaje neznámé - svazek chybí, ozn. 01-xxxx1před.
05-02488ADon19580416 zav. OO-MV Jičín, 19621120 znič.znič.
05-02490AHonza19580421 zav. OO-MV Nová Paka, 19600322 před. v reorg. OO-MV Semily, 19630308 ulož. pod č. 98569856Horka ?
05-02496ATonda19580421 zav. OO-MV Jičín, 19581211 před. S StB Ústí n./Labem vedení, 19590202 ulož. pod č. 249249
05-02498AJiří19580423 zav. OO-MV Jičín, 19620418 ulož. pod č. 92909290
05-02522A19580506 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19600714 ulož. pod č. 33043304
05-02527AEva19580805 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. na OO-MV Jičín, 19670506 ulož.112753
05-02529AČech19580508 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 1.oddělení, 19610327 ulož. pod č. 8348, 19960927 ulož. SEO FMV Praha pod č. 938812938812
05-02530AVáclav19580508 zav. OO-MV Jičín, 19580722 ulož. pod č. 103103
05-02542A19580527 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19600711 ulož.3298
05-02544ARobert19580529 zav. OO-MV Nový Bydžov, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19620108 ulož. pod č. 90069006
05-02563AJenda19580610 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 98949894
05-02564AFranta19580611 zav. OO-MV Jičín, 19641221 ulož. pod č. 1085310853
05-02571ADub19580614 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV?neúplné údaje
05-02578AJindra19580619 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19620414 ulož. pod č. 92869286
05-02579A19580619 zav. OO-MV Jičín, 19590123 ulož. pod č. 247247
05-02580AOdborník19580619 zav. OO-MV Jičín, 19611009 znič.znič.
05-02594APraděd19580627 zav. NPT Valdice, 19601228 před. III.správa FMV, dále viz 88-11909před.
05-02612ALudva19580708 zav. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9891, později znič.znič.
05-02617ASlávka19580712 zav. OO-MV Jičín, 19610803 před. SEO FMV Praha, dále viz č. 88--12713před.
05-02624AFelix19580718 zav. NPT Valdice, 19670831 před. SNV Ilava a zav. pod č. 09-00088 jako D, dále neznámé?stav neznámý
05-02630AŘehoř19580723 zav. OO-MV Jičín, 19640921 ulož. pod č. 1077310773
05-02647AMarie19580731 zav. OO-MV Hořice, 19600317 přev. v reorg. OO-MV Jičín, 19630413 ulož. pod č. 9899, bez data zničenoznič.
05-02648TSMoto19580731 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 1.oddělení, 19601111 před. S StB Hradec Králové II.odbor, 19600331 ukonč., 19620206 ulož. pod č. 9652, znič.znič.
05-02650AJožka19580731 zav. OO-MV Jičín, 19591208 ulož. pod č. 21582158
05-02664AMíša19580816 zav. OO-MV Jičín, 19600329 před. v reorg.? OO-MV Nymburk, dále viz 01-07344před.
05-02678AJosef19580826 zav. OO-MV Jičín, 19610130 ulož. pod č. 81518151
05-02681AWelinkton19580826 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní oddělení odbor FMV, a.č. neznámé?údaje neúplné
05-02689AIvan19580830 zav. OO-MV Jičín, 19631128 ulož. pod č. 1056710567
05-02693A,I?Jura19580909 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před.v reorg. OO-MV Jičín, 19641221 ulož. pod č. 10850, 19961011 ulož. SEO FMV Praha pod č. 941005941005
05-02697AJánošík19580909 zav. OO-MV Jičín, 19591123 před. SNZ Praha, dále viz 07-04359před.údaje neúplné
05-02722ABača19580923 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 3.oddělení, 19590407 před. NPT Valdice, 19640404 před. OO-MV Hradec Králové VI.odbor, 19651023 ulož. pod č. 1100611006
05-02727AZdenka19580924 zav. OO-MV Jičín, 19620706 ulož. pod č. 94029402
05-02762AFranta19581002 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 1.oddělení, 19600426 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19620827 ulož. pod č. 94629462
05-02771AAleš19581008 zav. OO-MV Nová Paka, 19600127 ulož. pod č. 2542, 19960919 ulož. SEO FMV Praha pod č. 938034938034
05-02778AZweig19581013 zav. NPT Valdice převzetím z r.č. 88-02004, 19590429 před. 1.Zvláštní odbor FMV, dále patrně jeden svazek chybí, viz 88-23908, 88-00398, v.t. 30-00093před.
05-02783AAxan19581018 zav. OO-MV Jičín III.odbor, 19600329 před. v reorg.? OO-MV Nymburk, dále viz 01-07341, údaje chybípřed.
05-02799AMíša19581030 zav. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9881, SVZ zničeno9881
05-02814ALomař19581031 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19590310 před. OO-MV Jičín, 19640123 ulož. pod č. 1064010640
05-02825AJosef19581108 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19601219 ulož. pod č. 79187918
05-02828AJosef19581108 zav. OO-MV Hořice, 19600317 přev. v reorg. OO-MV Jičín, 19601001 ulož. pod č. 76747674
05-02830AJan19581108 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630314 ulož. pod č. 9895, SVZ zničeno9895
05-02831AMilan19581108 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610427 ulož. pod č. 84478447
05-02858AKoleje19581119 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19590310 před. OO-MV Jičín, 19590331 před. S StB Hradec Králové III.odbor vedení, 19590608 před. OO-MV Jičín, 19600728 ulož. pod č. 3325
05-02873AMiloslava, Vrba19581127 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19590706 před. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19660704 ulož. pod č. 1114611146
05-02880ALibor19581129 zav. S StB Hradec Králové IV.odbor 1.oddělení, 19600329 před. OO-MV Hradec Králové, 19600912 před. OO-MV Jičín, 19631112 ulož. pod č. 1050810508
05-02907AMirek19581207 zav. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9878, SVZ zničeno9878, znič.?
05-02917AAntonín19581209 zav. OO-MV Jičín, 19610113 ulož. pod č. 80468046
05-02918ABob19581209 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610919 ulož. pod č. 87858785
05-02919AMilena19581209 zav. OO-MV Jičín, 19600108 ulož. pod č. 21862186
05-02930ABenda19581210 zav. NPT Valdice, 19631128 ulož. pod č. 1053910539
05-02933AVladimír19581213 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610414 ulož.8411
05-02934APodhorský19581213 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610626 ulož. pod č. 86528652
05-02935AKos19581213 zav. OO-MV Jičín, 19610616 ulož.8615
05-02942APardubský19581216 zav. OO-MV Jičín 3, 19610626 před. OO-MV Cheb, další svazek chybí (registr nezachován)před.
05-02947AGusta19581217 zav. OO-MV Jičín, 19620130 ulož. pod č. 9060, v.t. 05-101669060
05-02955AZedník19581218 zav. OO-MV Jičín, 19630314 ulož. pod č. 9904, SVZ zničeno9904
05-02983ANovák19581228 zav. OO-MV Jičín, 19610714 ulož. pod č. 86768676
05-02999AJan19581231 zav. OO-MV Jičín, 19610814 ulož. pod č. 87558755
05-03003AOta19570219 zav. OO-MV Nová Paka III.odbor, 19570831 ulož. pod č. 40263 a před. SEO FMV Praha kde ulož. pod č. 19411941
05-03010AHolub19570225 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630314 ulož. pod č. 9909, SVZ zničeno9909
05-03020ATek19570306 zav. OO-MV Jičín, 19581127 ulož. pod č. 211211
05-03068ASmrk19570411 zav. OO-MV Nová Paka 4 (oficálně však OO-MV Nový Bydžov a 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín), 19680405 ulož. pod č. 115267115267
05-03077AIvan19570420 zav. OO-MV Nová Paka, 19600219 ulož. pod č. 31633163
05-03078AJičín19570420 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 1.oddělení, 19580205 před. OO-MV Jičín, 19601121 ulož. pod č. 77487748
05-03084ADalibor19570430 zav.S StB Hradec Králové II.odbor 1.oddělení, 19580205 před. OO-MV Jičín, 19631213 ulož. pod č. 10581
05-03104AZeman19581231 zav. OO-MV Jičín, 19630314 ulož. pod č. 99059905
05-03105AAdolf19581231 zav. NPT Valdice, 19600506 před. III.správa FMV, další údaje chybí?údaje neúplné
05-03108ALáďa19890107 zav. OO-MV Hořice 4.odd., 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610210 ulož. pod č. 81828182
05-03112ADagmar19590107 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před.v reorg. OO-MV Jičín, 19610414 ulož. pod č. 84128412
05-03119ATechnik19590113 zav. OO-MV Trutnov, 19600810 před. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9887, SVZ znič., 19961003 ulož. SEO FMV Praha pod č. 939587 jako I939587
05-03120ADvořák19590113 zav. OO-MV Nová Paka III.odbor, 19600210 ulož. pod č. 29422942
05-03121AMax19590114 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610224 ulož. pod č. 82548254
05-03125AJosef19590123 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9875, bez data zničenoznič.
05-03128AAlena19590205 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19620326 ulož. pod č. 92329232
05-03130AKarel19590206 zav. OO-MV Hořice 4.odd., 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9879, bez data znič.znič.
05-03145AJana19590226 zav. OO-MV Nový Bydžov, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19640925 ulož. pod č. 1078110781
05-03167AHans19580228 zav. NPT Valdice, 19580513 ulož. pod č. 117117
05-03168TSAnton19580228 zav. NPT Valdice, 19630130 ulož. pod č. 79267926
05-03178ADeník19590409 zav. OO-MV Nová Paka, 19600318 před. v reorg. OO-MV Trutnov, 19630322 ulož. pod č. 9997, bez data zničenoznič.
05-03187A,PB19590416 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19601219 ulož. pod č. 7919, 19640831 znič.znič.
05-03188AMír19590420 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1. Zvl. odb. MV, dále zřejmě viz 01-08747?stav neznámý
05-03191AVýr19590421 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19620829 ulož. pod č. 94689468
05-03195AFlek19590429 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jijčín, 19610616 ulož. pod č. 8607, viz též 05-050698607
05-03195AFlek19590429 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. OO-MV Jičín8607 n. 8617
05-03200AZátiší19590430 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg, OO-MV Jičín, 19630326 ulož., zničeno bez dataznič.
05-03206AMacko19590520 zav. NPT Valdice, 19630605 před. S StB Ostrava vedení 2.oddělení, dále viz 07-09021před.
05-03207AMilan19590520 zav. NPT Valdice, 19640123 ulož. pod č. 10651, v.t. 08-0109810651
05-03210AValda19590523 zav. OO-MV Jičín, 19641001 znič.znič.
05-03234AJarka19590624 zav. S StB Hradec Králové vedení 5.oddělení, 19590825 před. Odb. žel. dopr. Praha odd. Hradec Králové, dále viz 01-06599před.
05-03244TSDejmek19590630 zav. S StB Hr. Králové II.odb.1.odd., 19710715 ulož.119712
05-03247AJeremiáš19590706 zav. NPT Valdice, 19631203 ulož. pod č. 1058210582
05-03248AHes19590706 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1. Zvl. odb. FMV; v.t. 88-11518?neúplné údaje
05-03249ADžunka19590706 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610313 ulož. pod č. 8283, veden též jako NO 05-11452 Letec8283
05-03264AČistecký19590717 zav. OO-MV Nová Paka, 19600322 před. v reorg. OO-MV Semily, 19631221 zničenoznič.
05-03265AZelený19590717 zav. OO-MV Nová Paka, 19600322 před. v reorg. OO-MV Semily, 19611211 ulož. pod č. 89368936kolem Horek
05-03276AJavorka19590827 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9884, SVZ zničenoznič.
05-03281AHanz19590915 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Trutnov, 19620925 ulož. pod č. 95099509
05-03286AJeník19590924 zav. NPT Valdice, 19610110 ulož. pod č. 81858185
05-03287ABorovička19590924 zav. OO-MV Jičín, 19610412 ulož. pod č. 3287 (údaj pochybný)3287 ?
05-03295AJoska19591005 zav. NPT Valdice, 19611211 ulož. pod č. 89348934
05-03298AKarel19591010 zav. OO-MV Jičín, 19630314 ulož. pod č. 98989898
05-03309AKostka19591029 zav. OO-MV Jičín 4, 19601027 ulož. pod č. 7670, v.t. 01-038117670
05-03314ASokol19591104 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, dále viz 88-11372před.
05-03315AJiří19591106 zav. NPT Valdice možná převzetím z r.č. 88-10196, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, nejspíše vrácen, viz r.č. 88-10196před.údaje neúplné
05-03317AJan19591111 zav. OO-MV Nová Paka, 19600322 před. v reorg. OO-MV Semily, 19630227 znič.znič.Horka?
05-03327A19591117 zav. OO-MV Jičín, 19631203 znič.znič.
05-03352AAntonín19591208 zav. NPT Valdice, 19610907 před. SNZ MV I.odbor, dále asi regsitr cizích čísel, dále viz r.č. 88-22192před.
05-03353APetr19591208 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, další údaje chybí?neúplné
05-03372AMarta19591222 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610927 ulož. pod č. 88128812
05-03399AVáclav19591230 zav. OO-MV Hořice, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19620531 ulož. pod č. 93399339
05-03415AHonza19600115 zav. NPT Valdice, 19661102 ulož. pod č. 112023112023
05-03416A,KBKB19600115 zav. OO-MV Jičín, 19610919 ulož. pod č. 8786 PB8786 PB
05-03417AGustav19600116 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19700708 ulož. pod č. 118856118856
05-03432AKarel19600210 zav. NPT Valdice, 19631118 před. III.správa FMV III.odbor, dále neznámé?stav neznámý
05-03436AJaroslav19600215 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19601125 ulož. pod č. 77517751
05-03442AVytrvalý19600219 zav. OO-MV Hořice, bez data před. OO-MV Jičín, 19630317 ulož. pod č. 9889, bez data zničenoznič.
05-03446ALasšek19600227 zav. OO-MV Nová Paka, 19600317 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19620117 ulož. pod č. 90339033
05-03447AVelký19600302 zav. NPT Valdice, 19630207 před. III.správa FMV, dále viz 88-22375před.
05-03452ALáďa19600316 zav. OO-MV Hořice, 19600324 před. v reorg. OO-MV Jičín, 19610225 ulož. pod č. 82688268
05-03488ABezděk19600322 zav. OO-MV Semily, 19720218 přev. na reg.č. 05-10042, v.t. 05-00556přereg.
05-03652AJunek19600324 zav. OO-MV Ústí nad Orlicí, 19601027 před. NPT Valdice, 19620223 před. NPT Mírov, 19611006 znič.znič.
05-03667AEva19600324 zav. OO-MV Ústí nad Orlicí, 19601125 před. NPT Valdice, 19611210 znič., 19640217 S StB Praha IX. odbor, v.t. r.č. 88-23306znič.
05-04235ABíba19600329 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19620330 před. NZ Valdice, 19621004 před. S StB Hradec Králové III.odbor vedení, 19621123 ulož. pod č. 95689568
05-04309ASmetana19600326 zav. S StB Hradec Králové IV.odbor 1.oddělení, 19640323 před. OO-MV Pardubice, 19680430 ulož. pod č. 115601115601neúplné údaje
05-04491AGlobus19600330 zav. OO-MV Pardubice - obnovený sv. č. 05-00947, 19631004 ulož. (dřívější a.č. 15805), 19631004 znič.znič.nestandardní záznam
05-04596APetr19600330 zav. OO-MV Pardubice, 19700604 ulož. pod č. 118767, v.t. 05-10640118767
05-04878AHodač19600331 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1.Zvláštní odbor FMV, v.t. 88-11438?neúplné údaje
05-04879ARodan19600331 zav. NPT Valdice, 19600513 před. 1. Zvl. odb., 19610420 před. O VKR Praha, 19620731 ulož. S StB Plzeň IV.odbor7710
05-04886ALev19600408 zav. NPT Valdice, 19650304 před. KRO Bratislava, dále viz 08-09498, neúplné?neúplné údaje
05-04887AZdena19600408 zav. NPT Valdice, 19620709 před. S StB Hradec Králové III.odbor 1.oddělení, 19621207 před. S StB Brno vedení, dále zřejmě 06-09954, v.t. 18-45315před.
05-04890AHonza19600815 zav. OO-MV Jičín, 19631102 ulož. pod č. 10506, předch. viz 05-01203, v.t. 01-0734010506
05-04891ARíša19600422 zav. OO-MV Jičín, 19720218 přev. na č. 05-10049
05-04892ABukač19600422 zav. OO-MV Jičín, 19600511 před. S StB Praha vedení, 19600603 zav. pod č. 01-07467 OO-MV Mladá Boleslav, 19651220 ulož.603403
05-04893ALudmila19600422 zav. OO-MV Jičín, 19620710 ulož. pod č. 94089408
05-04894AMirek19600422 zav. OO-MV Jičín, 19720218 přereg. pod č. 05-10050přereg.
05-04895AHůlek19600422 zav. OO-MV Jičín, 19630314 ulož.9897
05-04896ATatran19600422 zav. OO-MV Jičín, 19610427 ulož. pod č. 84558455
05-04897AHradiský19600422 zav. OO-MV Jičín, 19720218 přereg. na r.č. 05-10051přereg.
05-04899ATomáš19600422 zav. OO-MV Jičín, 19720217 přereg. pod č. 10052, dále neznámo?stav neznámý
05-04900ASkalák19600422 zav. OO-MV Jičín, 19620720 ulož. pod č. 94159415
05-04902APero19600425 zav. NPT Valdice, 19601017 před. S StB Plzeň vedení, daší údaje neuvedeny, viz 03-xxxx4před.
05-04907ADaniela19600506 zav. OO-MV Jičín, 19610217 ulož. pod č. 82278227
05-04918ARudolf19600523 zav. NPT Valdice, 19611012 zničeno, 19611017 před. S StB Praha vedení, další údaje chybí, v.t. 01-06180znič.?údaje neúplné
05-04925ADudek19600610 zav. NPT Valdice, 19610516 před. S StB Hradec Králové III.odbor, 19620103 před. OO-MV Hradec Králové, 19700128 ulož.118578
05-04926ASever19600610 zav. NPT Valdice, 19610622 před. S StB Hradec Králové VIII.odbor (?), 19611129 před. S StB Praha vedení, dále viz r.č. 01-09943před.
05-04930A19600614 zav. NPT Valdice, 19610412 ulož. pod č. 83928392
05-04931AŠajka19600614 zav. NPT Valdice, 19640807 před. S StB Hradec Králové II.odbor 3.oddělení, 19650107 ulož. pod č. 1086810868
05-04933AVlk19600616 zav. NPT Valdice, 19640326 před. KRO Hradec Králové (6.odd.?), 19720127 přev. na r.č. 05-09992přev.
05-04959AMarián19600714 zav. NPT Valdice (dříve viz 30-05074), 19630627 před. S StB Bratislava vedení, dále chybí záznam ze Slovenska?neúplné údaje
05-04992ALovot19600831 zav. NPT Valdice, 19610906 před. S StB Ostrava vedení, dále viz 07-06942, v.t. 08-05556před.
05-05005ARybár19600909 zav. NPT Valdice, 19621029 ulož. pod č. 95279527
05-05006AMartin19600909 zav. NPT Valdice, 19610505 před. SNZ MV, dále viz 01-09547, v.t. 88-21513, 08-05539před.
05-05016A19600928 zav. OO-MV Jičín, 19640207 znič.znič.
05-05024TSAmil19601003 zav. OO-MV Trutnov, 19641218 ulož.10846
05-05029AHugo19601006 zav. NPT Valdice, 19620929 před. 1.Zvláštní oddělení KS-MV Brno, další svazek chybípřed.údaje neúplné
05-05032AZbiroh19601011 zav. NPT Valdice, 19631223 před. NVÚ-MV Mírov, dále viz 07-09515před.
05-05033AMatoušek19601011 zav. NPT Valdice, 19620906 před. 1.Zvláštní oddělení KS-MV Praha, dále viz 01-11719před.
05-05049AMarcel19611122 zav. NZ Valdice, 19630911 před. IV. SFMV, v.t. 88-25932
05-05063AKonzerva19601022 zav. NPT Valdice, 19630130 ulož. pod č. 96039603
05-05069AFlek II.19601031 zav. OO-MV Jičín, 19620621 ulož. pod č. 9371, svazek s týmž jménem, číslem (bez kraje) a kr.jm. veden v archivu s úloží 19620621 pod č. 9371 a přev. na a.č. 86179371nepotvrzená návaznost
05-05069AFlek II.19601031 zav. OO-MV Jičín, 19620621 ulož. pod č. 93719371
05-05098ARex19601123 zav. NPT Valdice, 19631112 před. ZO-MV III.správa, dále viz 88-23096, v.t. 01723 s nezn. krajem
05-05100A,KBKus19601123 zav. OO-MV Jičín, 19621112 ulož. pod č. 9545, 19660111 zničenoznič.
05-05108AZika19601130 zav. NPT Valdice převzetím z r.č. 01-02076, 19610517 před. III.správa FMV, svazek chybí, dř. viz r.č. 30-00138před.údaje neúplné
05-05121AJan Klika19601208 zav. NPT Valdice, 19640615 ulož. pod č. 107292107292
05-05122AIvan19601208 zav. NPT Valdice, 19640506 před. SNV Ilava, dále viz 09-02468, v.t. 08-09435před.
05-05124ADušan19601212 zav. NPT Valdice, 19620419 před. KS MV Ostrava, dále chybí?stav neznámý, neúplné
05-05127AZdeněk19601213 zav. OO-MV Jičín, 19640805 ulož. pod č. 10750, SVZ zničeno10750
05-05138APavel19601217 zav. NPT Valdice, 19641130 ulož.10830
05-05139AJindra19601219 zav. NPT Valdice, 19640609 před. II.SFMV IX.odb., další záznam chybí?stav neznámý
05-05155APražský19601222 zav. NPT Valdice, 19630520 před. 1.Zvláštní oddělení KS-MV Ústí n./Labem, dále chybí?neúplné
05-05160AŠtembera19601227 zav. NPT Valdice, 19621123 ulož. pod č. 95699569
05-05171ALudmila19601229 zav. NPT Valdice, 19630726 znič.znič.
05-05203APetr19610112 zav. NPT Valdice, 19630610 před. S StB Bratislava vedení?neúplné údaje, 1 svazek chybí
05-05204APetr, Georg19610112 zav. NPT Valdice převzetím z č. 07-06379, 19610414 před. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19610429 před. zpět NPT Valdice, 19610517 před. III.správa FMV, další svazek chybípřed.údaje neúplné
05-05205AHolan19610112 zav. NPT Valdice, 19610708 před. III.správa FMV, 19611013 znič.znič.neúplné údaje
05-05210ARacek19610117 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 1.oddělení, 19620215 před. OO-MV Jičín, 19720218 přev. na r.č. 05-10053přev.
05-05247AJaroslav19610210 zav. OO-MV Jičín, 19641207 ulož.10834
05-05260OB19610214 zav. OO-MV Jičín, 19650111 ulož. pod č. 187187
05-05262APavel19610225 zav. OO-MV Jičín nejspíše převzetím od OO-MV Žatec z r.č. 04-03513, 19621214 vráceno, 19630107 před. OO-MV Liberec a vráceno pův. r.č., bez data archivace zničenoznič.
05-05272AJiskra19610307 zav. NPT Valdice (předchozí pohyb viz 05-00334), 19620326 před. S Stb Hradec Králové II.odbor, 19630111 ulož. pod č. 95919591
05-05280A,PBMirek19610314 zav. OO-MV Jičín, 19631128 ulož.10552
05-05323A,PBRais19610421 zav. OO-MV Jičín 4.odd., 19720218 přereg. pod č. 05-10054přer.
05-05330A,PBPB-Jičín19610504 zav. OO-MV Jičín, 19630326 znič.znič.
05-05334AHolub19630504 zav. NZ Valdice, předch. viz 04-06101, 19621116 před. Odb. žel. dopr. Plzeň skupina Cheb, patrně zničenozničen?údaje neúplné
05-05348AMlynář19610524 zav. NZ Valdice převzetím z r.č. 88-11051, 19640117 před. III.správa FMV na pův. r.č., v.t. 88-23217před.
05-05362AVojtěch19610614 zav. OO-MV Jičín, 19650105 před. S StB Hradec Králové II.odbor 5.oddělení, 19680429 ulož. pod č. 115867115867
05-05365A,RAlena19610620 zav. OO-MV Jičín 4. odd., bez data přev. na R, 19631213 ulož. pod č. 1058010580neúplný záznam
05-05368ANes19610622 zav. NZ Valdice, 19631210 přev. S StB České Budějovice IV.odbor, dále viz 02-06939před.
05-05373AKnap19610626 zav. NZ Valdice, 19620531 před. III.správa FMV, dále svazek chybí, v.t. 04-06625před.
05-05383AJičínský19610707 zav. NZ Valdice, 19620811 před. III.správa FMV, dále chybí, patrně 88-21718 jako Dneúplné
05-05391ATvrz19610713 zav. NZ Valdice, 19640310 zničenoznič.
05-05398A,PBPoradna19610721 zav. OO-MV Jičín, 19640623 znič.znič.
05-05400ASýkora Josef19610722 zav. NZ Valdice, 19631207 před. III.správa FMV, dříve viz 30-00041, dále viz 01-16703, 88-23140, 88-02350před.
05-05440AJiskra19610914 zav. NZ Valdice, 19630917 před. OO-MV Gottwaldov, dále viz 06-11933před.
05-05468ATábor19641024 zav. NZ Valdice převzetím z r.č. 88-12009, 19640805 ulož. pod č. 10751, SVZ zničeno10751
05-05510AErben19611128 zav. OO-MV Jičín, 19630313 ulož. pod č. 9873, SVZ zničeno9873
05-05543APetr19611231 zav. OO-MV Jičín IV.odbor, 19641210 před. S Stb Hradec Králové II.odbor 2.oddělení, bez data před. OO-MV Jičín, 19720218 přereg. pod č. 05-10055přereg.
05-05545APuškař19611231 zav. OO-MV Jičín, 19640511 ulož.zničeno
05-05561ANový19611216 zav. NZ Valdice, 19651005 před. NVÚ Opava, dále viz č. 07-10581, 19661124 zaslán k ulož. S StB Hradec Králové, bez data znič.znič., před.?
05-05565ARadimský19611221 zav. OO-MV Jičín 3.odd., 19630709 ulož. pod č. 103372, záznam 19630710 pod č. 9518103372? 9518?
05-05567AKochan19611221 zav. NZ Valdice, 19631008 přev. S StB Banská Bystrica vedení, dále viz r.č. 09-02099před.
05-05568ALieskovský19611221 zav. NZ Valdice, 19690128 ulož. pod č. 117612117612
05-05569AMichal19611221 zav. NZ Valdice, 19620531 před. III.správa FMV, další záznam chybí?stav neznámý
05-05576ABlažek19611227 zav. NZ Valdice, 19660513 ulož. pod č. 11119, 19961018 ulož. SEO FMV Praha pod č. 941783 z a.č. HK 111198, SVZ zničeno941783
05-05579AVlasta19611227 zav. OO-MV Jičín, 19640708 ulož. pod č. 1096310963
05-05596AJirka19620102 zav. OO-MV Jičín 4.odd., 19631112 ulož. pod č. 1050410504
05-05597ALhota19620102 zav. OO-MV Jičín, 1964031 ulož. pod č. 106941106941
05-05598AKožich19620103 zav. OO-MV Jičín, 19630813 ulož. pod č. 1038310383
05-05603AMusil19620106 zav. OO-MV Jičín, 19720218 přereg. na r.č. 05-10056, další údaje chybípřereg.
05-05605ACyril19620109 zav. OO-MV Jičín, 19660704 ulož. pod č. 1114711147
05-05606AŠamot19620109 zav. OO-MV Jičín, 19631219 ulož. pod č. 1061310613
05-05612ABratislavský19620123 zav. NZ Valdice, 19640127 ulož. pod č. 1065510655
05-05626AMirek19620220 zav. S Stb Hradec Králové II.odbor 2.oddělení, 19631114 před. OO-MV Jičín, 19710603 ulož. pod č. 119567, 19961121 ulož. SEO FMV Praha pod č. 945725945725
05-05629AAranka19620224 zav. NZ Valdice, 19631128 ulož. pod č. 1055610556
05-05630AFranta19620224 zav. NZ Valdice, 19620531 před. III.správa FMV, dále zřejmě registr cizích čísel (svazek chybí), dále viz r.č. 07-11381před.
05-05640AVáňa19620314 zav. NZ Valdice, 19630527 před. S StB Plzeň vedení, další svazek chybí?údaje neúplné
05-05658AOldřich19620417 zav. OO-MV Jičín, 19680410 ulož. pod č. 119267119267
05-05670AStárek19620505 zav. NZ Valdice, 19630907 ulož. pod č. 1041010410
05-05681A,KBKlub19620525 zav. OO-MV Jičín, 19631108 ulož., 19660111 zničenoznič.
05-05735A,KIVeselá19620710 zav. OO-MV Jičín, převod nezn., 19680403 ukonč., 19680405 ulož.115201
05-05742A19620716 zav. OO-MV Jičín, 19621213 před. OO-MV Jičín, údaje torzovité?údaje neznámé
05-05769AVěra19620829 zav. S StB Hradec Králové IV.odbor 2.oddělení bez d.n., 19720124 přev. na č. 05-09981
05-05781AAbraham19620915 zav. NZ Valdice, 19630517 ukonč. a před. S StB Bratislava III. odborznič.dále na Slovensku
05-05815A,KIPavel19621016 zav. OO-MV Hradec Králové 3.odd., 19630605 přev. na KI, 19690312 ulož. pod č. 118123, 19961118 ulož. z mat. S StB Praha I.c odbor 6.oddělení pod č. 944972 s odkazem na archiv HK, v.t. 05-10735944972
05-05823KI,I,AJiřina19621029 zav. OO-MV Jičín III.odbor jako KI, 19630605 přev. na I (A), 19720218 přereg. na r.č. 05-10057přereg.
05-05827APeremis19621106 zav. NZ Valdice, 19640515 ulož. pod č. 10712, v.t. 01-0971210712
05-05828ANový19621106 zav. NZ Valdice, 19640515 ulož. pod č. 10711, 19961010 ulož. SEO FMV Praha pod č. 94069694069602-02984?
05-05852A,PBSkřivan19621129 zav. OO-MV Jičín, 19650302 ukonč.znič.
05-05882APaka19621218 zav. OO-MV Jičín II.odbor, 19650210 znič.znič.
05-05883A,KI19621219 zav. OO-MV Jičín, 19630422 ulož. pod č. 102121102121
05-05887AKazbek19621220 zav. NZ Valdice, 19631223 před. ÚNZ Praha, dále chybí. v.t. 01-11063, 04-09166před.neúplné údaje
05-05899AJindra19621229 zav. NZ Valdice, 19630918 před. S StB Ústí n./Labem vedení, další svazek chybí, bez data ulož. pod č. 8241Ústí8241 Ústí
05-05900A,KI19621229 zav. OO-MV Jičín, 19630617 ulož. pod č. 1031610316
05-05901A,PBVeselka19621229 zav. OO-MV Jičín 4. odd., 19680405 ulož. pod č. 115212115212
05-06108PB19630104 zav. OO-MV Jičín, 19641207 znič.znič.
05-06277I,A19630110 zav. OO-MV Trutnov, 19630408 před. OO-MV Jičín, 19631031 ulož. pod č. 10484, v.t. 01-0521410484
05-06304IJarka19630110 zav. S StB Hradec Králové IV.odbor 3.oddělení převzetím z r.č. 01-06599, 19630129 před. OO-MV Jičín, 19630205 před. S StB Hradec Králové IV.odbor, 19630327 ulož. pod č. 10068, 19961004 ulož. SEO FMV Praha pod č. 969965939965
05-06381KI,IRoman19630131 zav. OO-MV Semily 2.odd. jako KI, 19630521 přev. na I, 19730806 ulož. pod č. 121167, 19750529 před. ? s pozn. připojeno I/35121167neúplné
05-06383PBRáj19630131 zav. S Stb Hradec Králové II.odbor 2.oddělení, 19631224 před. OO-MV Jičín, 19850424 ulož. pod č. 051 14324, 19850429 archiv, 19970718 ulož. Operativní archiv MV pod č. 965885965885
05-06553PB19630416 zav. OO-MV Jičín, 19641207 ulož. pod č. 1083310833
05-06563KA,A-,Robert19630417 zav. NZ Valdice, 19631129 přev. na A, 19680404 ulož. pod č. 115334, 19961104 ulož. SEO FMV Praha pod č. 943452115334, 943452
05-06571A/IDub19630423 zav. NZ Valdice, 19640918 před. OO-MV Pardubice, 19651029 ulož. pod č. 11010, 19961017 ulož. SEO FMV Praha (ktg. I??) pod č. 941483 s odk. na a.č. v HK941483
05-06572PB19630423 zav. OO-MV Jičín, 19640310 ulož. pod č. 1066810668
05-06607ABedřich19630507 zav. NZ Valdice převzetím z r.č. 88-11947, 19670609 před. SEO FMV Praha, dále viz 01-16215před.
05-06652KI,I19630530 zav. S StB Hradec Králové IV.odbor 2.oddělení jako KI, 19630626 přev. na I, 19640907 zrušeno a před. OO-MV Hradec Králové? asi zničen
05-06688APraha19630617 zav. NZ Valdice, 19690128 ulož. pod č. 117590, 19961115 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944558944558
05-06719KA,A,IŠtěpánek19630629 zav. OO-MV Jičín jako KA, 19631214 přev. na A, 19670223 přev. na I, 19720118 ulož. pod č. 120112, 19961122 ulož. SEO FMV Praha pod č. 945896, jako NO viz r.č. 05-11528945896
05-06730KA,A19630708 zav. OO-MV Jičín jako KA, 19640113 přev. na A, 19660704 ulož. pod č. 111427111427
05-06778A19630810 zav. NZ Valdice, 19670714 ulož. pod č. 112961112961
05-06799A19630829 zav. NZ Valdice, 19650914 před. S StB Praha II.odbor 9.oddělení, dále viz 88-24563před.
05-06809PZVizáž19630901+ zav. OO-MV Jičín, další údaje neznámé?
05-06859PB Josef19631003 zav. OO-MV Jičín, 19650610 znič.znič.
05-06875ADana19631010 zav. NZ Valdice, 19670317 ulož. pod č. 112656, 19961023 ulož. SEO FMV Praha pod č. 942376942376
05-06894A,IFeikus19631214 zav. NZ Valdice jako A převzetím od NZ Vinařice z r.č. 01-11308, 19640316 přev. na I, 19650504 před. S StB Hradec Králové II.odbor 6.oddělení, 19680820 ulož. pod č. 116901, v.t. 04-00053, 05-09924116901
05-06957D19631121 zav.?
05-06986A19631217 zav. NZ Valdice, 19670105 před. ÚNZ Mírov, další svazek chybípřed.údaje neúplné
05-07010A19640116 zav. NZ Valdice, 19640321 ulož. pod č. 1068610686
05-07012A19640116 zav. NZ Valdice, 19641017 před. OO-MV Olomouc, další svazek chybí, dále viz 01-16444před.
05-07018IJirka19640120 zav. NZ Valdice převzetím z r.č. 01-08733, 19650914 ulož. pod č. 1098710987
05-07025I19640128 zav. NZ Valdice, 19670215 ulož. pod č. 112434112434
05-07044AČíla19640211 zav. NZ Valdice převzetím z r.č. 88-07819, 19661117 před. II.správa FMV II.odbor 8.oddělení, dále viz 88-25323před.
05-07077AEvžen19640305 zav. NZ Valdice bez kr.jm., 19640707 ulož. pod č. 107352, 19961010 ulož. SEO FMV Praha pod č. 940754 s odk. na arch. Hradec Králové, v.t. 07-07202940754
05-07117PBDalibor19640406 zav. OO-MV Jičín, 19720118 ulož.120101
05-07142I19640423 zav. NZ Valdice, 19670307 ulož. pod č. 112501112501
05-07147I19640427 zav. NZ Valdice, 19640620 ulož. pod č. 1073110731
05-07171A,IMarek19640508 zav. OO-MV Jičín jako A, 19660702 přev. na I, 19720922 přev. na A, 19770919 ulož. pod č. 051 12565, 19970114 ulož. SEO FMV Praha pod č. 949645, předch. Plzeň 03-08589, v.t. 05-17383949645
05-07179Apředch. viz 01-05830, 19640515 zav. NZ Valdice, 19650505 ulož. pod č. 10937, dále viz 88-20368, v.t. 88-0292410937
05-07185DKarel19640526+ zav., ukončeno před 19680403?nepúlné
05-07186ASmolík ?19640526 zav. NZ Valdice, 19660531 ulož. pod č. 111321/7 nebo 111327, 19961018 ulož. SEO FMV Praha pod č. 941863111321/7?, 941863
05-07195IPražák19640615 zav. NZ Valdice, 19690221 ulož. pod č. 118012, 19961118 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944867944867
05-07201IKvěta19640617 zav. NZ Valdice, 19651228 před. NZ Leopoldov, dále viz 08-09955před.
05-07233A,DMarta19640718 zav. OO-MV Jičín jako A, 19641210 před. S Stb Hradec Králové II.odb. 2.odd., 19701028 před. OO-MV Jičín, 19761223 ulož. pod č. 051 12444, 19761227 archiv a zareg. jako D 05-16138, 19851209 přid. č. 05-16138, 19961219 přev. na a.č. 948812948812
05-07277AVlasta19640908 zav. NZ Valdice, 19680502 před. OO-MV Opava, dále viz r.č. 07-11937, v.t. 98-00579před.
05-07300I19641017 zav. NZ Valdice, 19670307 ulož.112512
05-07345KA,I19641204 zav. OO-MV Jičín jako KA, 19650612 přev. na I, 19720925 ulož.120767
05-07361IPeca19641219 zav. NZ Valdice, 19690212+ ulož. pod č. 117978, 19961118 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944823944823
05-07377PBDeska19650123 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 3.oddělení, 19661014 před. S StB Hradec Králové II.odbor 6.oddělení, 19690707 ulož. pod č. 118278, 19690714 ulož. v mat. S StB Praha vedení 12.oddělení pod č. 118278,, dále viz pokrač.pokr.řádek 1/2
05-07377PBDeska(pokračování) 19961118 ulož. z mat. S StB Praha I.c odbor 6.oddělení pof č. 945096 s odk. na archiv HK 118278118278, 945096řádek 2/2
05-07384I19650130 zav. NZ Valdice, 19660818 ulož. pod č. 111692, 19961022 ulož. SEO FMV Praha pod. č. 941976111692 a 941976
05-07455A19650410 zav. NZ Valdice, 19690212 ulož.117790
05-07474AHana19650428 zav. NZ Valdice, 19680304 ulož. pod č. 113556, 19961024 ulož. SEO FMV Praha pod č. 942696113556, 942696
05-07574KI,I,AVilém19650821 zav. OO-MV Jičín jako KI, 19660321 přev. na I, 19720922 přev. na A, 19770919 ulož. pod č. 051 12594051 12594
05-07609KA,A19651014 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 1.oddělení jako KTS, 19651223 přev. na A, 19680404 ulož. pod č. 115278115278
05-07662D19651209+ zav. OO-MV Trutnov?, další údaje neznámé?
05-07684I19660104 zav. NZ Valdice, 19630301 před. ÚNZ Mírov, 19680329 zav. pod č. 07-11889 SNV-MV Mírov, 19681021 ukonč. a před. S StB Brno vedení, dále neznámo, možná ulož.?
05-07695AZacharov19660113 zav. NZ Valdice, 19680812 ulož. pod č. 116790, 19961112 ulož. SEO FMV Praha pod č. 943987 s odk. na arch. Hradec Králové, předch. viz 08-05657116790, 943987
05-07704AProtěž ?19660122 zav. OO-MV Jičín, 19680304 před. S StB Praha II.odbor 6.oddělení a zav. pod č. 01-16538 jako D, další údaje neznámé?stav neznámý
05-07725AOrel19660301 zav. NZ Valdice, 19670105 před. NPT Minkovice, dále viz 04-09820před.
05-07796AWild19660514 zav. NZ Valdice, 19690213 ulož. pod č. 118078, 19961118 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944925118078, 944925
05-07820A19660701 zav. NZ Valdice, 19680612 ulož.116545
05-07836AAnna ?19660721 zav. NZ Valdice, 19670120 ulož. pod č. 112301112301
05-07875IDiamant19660906 zav. NZ Valdice, 19690122 ulož. pod č. 117589, 19961115 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944547 s odk. na arch. Hradec Králové944547
05-07885ITrnava19660924 zav. NZ Valdice, 19680312 ulož. pod č. 116567, 19961105 ulož. SEO FMV Praha pod č. 943896943896
05-07924IPavel*19661107 zav. NZ Valdice, 19690212 ulož. pod č. 117958, v.t. 07-02348, 07-23051117958
05-07936IKaras19661112 zav. NZ Valdice, 19681211 ulož. pod č. 117456, 19961114 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944434, v.t. 88-05039, 06-36092944434
05-07943PZŠmelinář19661120+ zav. OO-MV Jičín, další údaje neznámé?
05-07975SHavran19661215+ zav. OO-MV Jičín, další údaje neznámé?
05-07992AMilan19661227 zav. NZ Valdice bez kr.jm., 19670324 ulož. pod č. 112601, 19961023 ulož. SEO FMV Praha pod č. 942343, v.t. 01-13850 s odk. na archiv Hradec Králové112601, 942343
05-08082IFelicia19670317 zav. NZ Valdice, 19690212 ulož. pod č. 117834, 19961115 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944707944707
05-08091AFrantišek19670323 zav. OO-MV Jičín, 19811231 ulož. pod č. 051 13582, 19812130 ulož., 19970507 ulož. Operativní archiv MV pod č. 958663958663nezveřejněn
05-09007I19670412 zav. NZ Valdice, 19680625 ulož. pod č. 116645116645
05-09012IJavor19670414 zav. NZ Valdice, 19690212 ulož. pod č. 117778, 19961115 ulož. SEO FMV pod č. 944652944652
05-09018IJap19670420 zav. NPT Valdice, 19690220 ulož. pod č. 118023, 19961118 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944878944878
05-09036PBLevín19670518 zav. OO-MV Jičín, 19680617 ukonč., 19680625 ulož. pod č. 116634116634
05-09079IKamila19670703 zav. NZ Valdice, 19690221 ulož. pod č. 118045, 19961118 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944892 s odkazem na archiv HK944892
05-09102OBZPA19670713 zav. OO-MV Jičín, bez data ulož. pod č. 242242
05-09103OBAgrostroj19670713 zav. OO-MV Jičín, dále neznámo, ulož.?243patrně uloženo
05-09132IBaník19670831 zav. NZ Valdice, 19690212 ulož. pod č. 117934, 19961118 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944809944809
05-09153KI,I,AMalhorn19671007 zav. OO-MV Semily jako KI, 19680220 přev. na I, 19760421 ulož. pod č. 12358, 19770203 obnov. ÚO OSH Trutnov zřejmě jako A, 19811231 ulož. HS-PS Praha pod č. 051 13586, 19970507 ulož. Operativní archiv MV pod č. 95870712358, 051 13586, 958707
05-09306IPeroutka19680411 zav. NZ Valdice, 19690212 ulož. pod č. 117845, 19961115 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944718944718
05-09307IObránce19680423 zav. NZ Valdice, 19690221 ulož. pod č. 118001, 19961118 ulož. SEO FMV Praha pod č. 944856944856
05-09397PZ,NOMalíř, Lednice19691008 zav. OO-MV Jičín jako PZ, 197101 přev. na NO a zm. kr.jm. na Lednice, 19891206 skart.skart.
05-09496KI,IPřemek19700227 zav. OO-MV Jičín jako KI, 19710830 přev. na I, 19720428 před. OO-MV Mladá Boleslav a reg. pod č. 01-18983, 19721017 ulož.651974
05-09545S,NOLodník19700601 zav. OO-MV Jičín jako PZ, 19731016 přev. na S, bez adta přev. na NO III/14, 19770712 ulož. pod č. 052 6142, bez data (zřejmě 19891206) zničenoznič.linie rozpracování vybraných navrátilců
05-09545PZ,S,NOPlavčík, Lodník19700601 zav. OO-MV Jičín jako PZ, 19731016 přev. na S, 19740315? zav. NO III/14, 19770712 ulož. pod č. 052 6142, 19891206 sv. NO znič.052 6142
05-09546PZ,KTS,APavel19700601 zav. OO-MV Jičín jako PZ, 19731016 přev. na KTS, 19731211 přev. na A, 19850531 před. S StB Hradec Králové I.odbor 1.oddělení, 19870603 ulož. pod č. 051 14921, 19870617 ulož. ÚNZ Příbram, 19971001 ulož. Operativní archiv MV pod č. 971678971678
05-09547PZStudent19600601 zav. OO-MV Jičín jako PZ, 19731016 přev. na S, 19750123 před. OO-MV Mladá Boleslav, též svazek NO, dále viz 01-30563před.
05-09580?,PZ,AČeřovský19700715 zav. OO-MV Jičín jako svazek nezjištěného druhu, 19710310 přev. na PZ, 19721107 přev. na A, 19770919 ulož. pod č. 051 12560051 12560nezveřejněn
05-09603KI,I,AZdislav19700910 zav. OO-MV Semily jako KI, 19710127 přev. na I, 19720922 přev. na A, 19801007 před. OO-MV Jičín, 19880707 ulož. pod č. 051 15133, 19880715 ulož., 19971103 ulož. Operativní archiv MV pod č. 973758 s odk. 15133 HK.051 15133, 973758
05-09620KI,I19701028 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 5.oddělení jako KI, 19710303 přev. na I, 19720726 ulož. pod č. 120645, 19961125 ulož. SEO FMV Praha pod č. 946114120645, 946114
05-09623KA,A19701029 zav. OO-MV Jičín jako KA, 19710428 přev. na A, 19761223 ulož. pod č. 051 12442051 12442
05-09649ASmetana19701217* zav.?nezveřejněn
05-09650IEva*19701217 zav. OO-MV Jičín, bez data ulož. pod č. 120534120534
05-09664PBKošíček19710107 zav. OO-MV Jičín, 19760316 ulož. pod č. 01-12349, 19961216 ulož. SEO FMV Praha pod č. 948078948078
05-09761AHubert19710505 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 1.oddělení, 19730504 ulož. pod č. 120967, 19961128 ulož. SEO FMV Praha pod č. 946307, od 197404 veden jako NO pod č. 05-12695120967, 946307
05-09764KA,A,SJirka19710505 zav. OO-MV Jičín jako KA, 19710826 přev. na A, 19760428 přev. na S, bez ukončení, bez data ulož. pod č. 05 26322, 19960619 ulož. SEO FMV Praha pod č. 932172932172
05-09791A,DPražák19710615* zav.?nezveřejněn
05-09792KI,I,ABrejcha19710615 zav. OO-MV Jičín jako KI, 19711217 přev. na I, 19720922 přev. na A, bez ukončení, 19960620 ulož. SEO FMV Praha pod č. 932183932183
05-09848KI,AVáclav19710923 zav. OO-MV Jičín jako KI, 19720711 přev. na A, 19790706 před. OO-MV Trutnov, 19841207 ulož. pod č. 051 14207, 19970707 ulož. Operativní archiv MV pod č. 964776 s odkazem na archiv HK964776
05-09877KI,A,IDvořák19711021 zav. OO-MV Jičín j. KI, 19720922 přev. na A, 19730315? přev. na I, 19770712 ulož. pod č. 0151 12501, 19770713 ulož. S StB Praha vedení 11.oddělení pod č. 12501, 19961219 přev.na č.949176, 19970108 ulož. SEO FMV Praha? pod č. 949176949176
05-09881ATumlíř19711022+ zav. OO-MV Hradec Králové?, další údaje neznámé, 19891206 skart., viz též r.č. 88-06990skart.nezveřejněn
05-09882PZ,NOAkcionář, Akcie19711022+ zav. OO-MV Jičín, další údaje neznámé, sv. NO znič. 19891206?
05-09912I19711121 zav. S Stb Hradec Králové II.odbor 2.oddělení, 19720316 před. OO-MV Kolín, další údaje chybí, další svazek nezveřejněn?neúplné
05-09924I,AKopecký19711207 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 3.oddělení jako I, 19720925 přev. na A, 19760103 před. S StB Hradec Králové I.odbor 2.oddělení, 19830413 ulož. pod č. 051 13909, 19830414 archiv II.správa FMV I.odbor 2.oddělení051 13909
05-09981AVěra19720121 přev. S StB Hradec Králové I.odbor 2.oddělení z č. 05-05769, 19820630 ulož. pod č. 051 13702, týž den ulož. pod č.13702 a bez data přev. na a.č. 959836 MV, v.t. 05-20085051 13702, 959836 MV
05-09987AWagenknecht19720125 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 2.oddělení přeregistrací z č. 05-02238, 19801230 ulož. S StB Hradec Králové II.odbor 3.oddělení pod č. 051 13387, 19970408 ulož. Operativní archiv MV pod č. 956856956856
05-09992AVlk19720125* zav. S Stb Hradec Králové II.odbor 2.oddělení? přev. z r.č. 05-04933, další údaje neznámé?nezveřejněn
05-10002AMalíř19720127 zav. S StB Hradec Králové I.odbor 1.oddělení převzetím z č. 05-00330, 19800129 ulož. pod č. 051 13065 a přev. na D a přereg. pod č. 05-18431051 13065, přev.
05-10042ABezděk19720218 zav., údaje neznáménezveřejněn
05-10046AEmil19720217 zav. OO-MV Jičín přeregistrací z č. 05-01582, 19740424 ulož. pod č. 121623, znič.?121632? znič.?
05-10047I,DVěra19720217 zav. OO-MV Jičín jako I, 19720922 přev. na D, 19890814 ulož. pod č. 051 15361051 15361
05-10048A,DDaněk19720217 zav. OO-MV Jičín přeregistrací z č. 05-02194, údaje neznámé?nezveřejněn
05-10049ARíša19720217 zav. OO-MV Jičín z č. 05-04891, 19770919 ulož. pod č. 051 12564051 12564nezveřejněn
05-10050A,DMirek19720217 přereg. OO-MV Jičín z r.č. 05-04894, změna kategorie neznámého data, zveřejněn pouze archivní protokol: 19771007 ulož. OO-MV Jičín pod č. 12543, 19970114 (19970104) ulož. SEO FMV Praha pod č. 949485949485částečně nezveřejněn
05-10051I,DHradiský19720217 zav. OO-MV Jičín jako I přeregistrací z r.č. 05-04897, 19720922 přev. na D, 19821215 ulož. pod č. 051 13806051 13806
05-10052ATomáš19600422 zav. OO-MV Jičín pod č. 04899, 19720217 přereg. pod č. 10052, dále neznámo?stav neznámý
05-10053ARacek19720217 zav. OO-MV Jičín z pův.r.č. 05-05210, další údaje neuvedeny, 19960620 ulož. z mat. S StB Praha I.c odbor 6.oddělení pod č. 932205932205
05-10054PBRais19720217 zav. OO-MV Jičín přeregistrací z č. 05-05323, 19720705 ulož. pod č. 120578, údaje neúplné120578nezveřejněn
05-10055APetr19720217 zav. OO-MV Jičín přeregistrací z č. 05-05543, 19820331 ulož. pod č. 051 13655, 19820330 archiv, 19970519 ulož. Operativní archiv MV pod č. 959383959383
05-10056A,DMusil19720218 zav. OO-MV Jičín přeregistrací z r.č. 05-05603, údaje neznámé?nezveřejněn
05-10057AJiřina19720217 přereg. OO-MV Jičín z č. 05-05823 jako I (A), 19761229 ulož. pod č. 051 12441051 12441
05-10058D19720217 zav.?
05-10125KTS,AMarek19720414 zav. S StB Hradec Králové I.odbor 1.oddělení jako KTS, 19721120 přev. na A, bez uk., ulož. bez data pod č. 12334, 19961216 ulož. SEO FMV Praha pod č. 947965947965
05-10166AKvěta19720428 zav. S StB Hradec Králové II.odb. 3.odd., 19780102 před. S StB Hr. Kr. II.odb. 1.odd., týž den před. S StB Hr. Kr. III.odb. 2.odd., 19890126 před. S StB Hr. Kr. vedení, 19960620 ulož. SEO FMV Praha pod č. 932216932216
05-10418KTS,ATomáš197200705 zav. OO-MV Rychnov nad Kněžnou jako KTS, 19721207 přev. na A, 19831028 před. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19890313 před. S StB Hradec Králové III.odbor 1.oddělení, 19891206 skart.skart.
05-10427DSkladník19720710+ zav., údaje neznámé?
05-10440DSpojař19720723 zav. OO-MV Jičín, 19850424 ulož. pod č. 051 14316051 14316
05-10505D19720815+ zav., další údaje neznámé?
05-10510ALevin19720815 zal. OO-MV Chrudim, 19810311 před. S StB Hradec Králové II.odbor 1.oddělení, 19830930 ulož. pod č. 051 13985, 19830329 ulož. II.SFMV ved.1.odd. pod č. 13985, 19970616 ulož. Oper.archiv MV pod č. 962583, ale 19770930 ulož. pod č. 051 12580051 13985,12580, 962583nesoulad
05-10555D19720907* zav., 19730611 před. ??před.
05-10592AAramis19720928+ zav., údaje neznámé, v.t. 03-12787, 98-00080, 07-20116?nezveřejněn
05-10640D,APetr19721012* zav. OO-MV Pardubice, 19800215 ulož. pod č. 13098, 19970318 přev. na a.č. 954092, v.t. 05-04596954092
05-10671AMíla19721018+ zav., další údaje neznámé?
05-10704ARoman19721023+ zav., další údaje neznámé?nezveřejněn
05-10718NOVilém19721031 zav. OO-MV Jičín?, další údaje neznámé?
05-10735D19721108+ zav., údaje chybí?
05-10740AZbyněk19721113* zav., další údaje neznámé?nezveřejněn
05-10742KTS,AJindra19721113 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19721201 přev. na A, pravděp. uložen 19960620 pod č. 932263 z mat. S StB Praha I.c odbor 6.oddělení s odk. na arch. Hradec Králové932263neúplné
05-10762ADispečer19721123 zav.?neúplné, nezveřejněn
05-10770ARoman19721128 zav. S StB Hradec Králové I.odb. 1.odd. (k t. datu údaj o přev. na A), 19780201 před. S StB Hradec Králové III.odb. 3.odd., 19820130 ulož. pod č. 051 13609, 19970507 ulož. Operativní archiv MV pod č. 958936051 13609, 958938
05-10793PBRůže19721210+ zav., další údaje neznámé?nezveřejněn
05-10864DKadlec19730117 zav., 19881220 ulož. pod č. 051 15231051 15231
05-10882S,NOBarvíř19730119 zav. OO-MV Jičín jako S, 19771116 ulož. pod č. 052 6291, 19790816 změna kat. na NO III/32, bez data (zřejmě 19891206) znič.znič.linie volná mládež, MSS, skinheads, punk
05-10993DVáša19730308 zav., bez ukončení?
05-11000APavel19730319 zav. S StB Hr.Králové I.odb. 1.odd., 19810114 ulož. pod č. 05-113039, avšak 19800110 ulož. pod č. 13039, 19970304 přev. na a.č.953576, 19970203 ulož. Operativní archiv MV05-113039 nebo 953576zmatečné záznamy
05-11058PBJarda19730416 zav. OO-MV Jičín, 19760316 ulož. pod č. 01 12348, dle archivního protokolu ulož. OO-MV Svitavy 1976031701 12348
05-11090DJára19730511+ zav. OO-MV Jičín, další údaje neznámé?
05-11091DVrchní19730511+ zav. OO-MV Jičín, údaje neznámé?
05-11092DLesák19730511 zav.?
05-11093DProdavačka19730511+ zav. OO-MV Jičín, další údaje neznámé?
05-11094KTS,ARobert19730511 zav. OO-MV Jičín (dle archivních zdrojů již 19730329) jako KTS, 19730806 přev. na A, 19820331 (chybně 1981) ulož. pod č. 051 13653, 19820330 ulož., 19970519 ulož. Operativní archiv FMV pod č. 959369959369
05-11185DFinančník19730622 zav.?
05-11246KTS,AVítek19730813 zav. S StB Hradec Králové I.odbor 1.odd. jako KTS, 19740626 přev. na A, 19760615 před. 1.SFMV/Oblastní Odbor Hr. Králové, dále viz r.č. 18-46647, 19840718 ulož. pod č. 051 14112, 19970625 ulož. Operat. archiv FMV pod č. 963838, v.t.88-29180963838
05-1125xPBBorek19730828 zav. dle archivu S StB Jičín, ale v OFMV se neuvádí; ve zveřejněné řadě chybí svazky 11253, 11254, 11255, 11257 – jeden z nich bude pravděpodobně tento PB.nezveřejněn
05-11287DRuda19730912+ zav. OO-MV Jičín?, další údaje neznámé?
05-11315AFronta19730928 zav.?
05-11321D,AHradecký, Správce19731002 zav. OO-MV Jičín jako D Hradecký, 19770704 přev. na A Správce, bez uk., 19960906 ulož. SEO FMV Praha pod č. 936503, jako druhé r.č. se uvádí 30876936503
05-11322KTS?,ARovenský19731002 zav. OO-MV Jičín, 19740215 přev. na A?, neúplné?nezveřejněn
05-11372S?NOLom19731102 zav. OO-MV Jičín, 19740819 přev. na NO, 19780911 zrušeno NO na pokyn Prahy, bez data (zřejmě 19891206) znič.znič.linie buržoazní a jiné nepřátelské ideologie
05-11442A,SRudolf19731010 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 4.oddělení, 19751012 ulož. pod č. 12300, 19751027 ulož. S StB Praha vedení 9.odd. pod č. 12300, 19961207 přev. na a.č. 947736 MV, 19961212 ulož. SEO FMV Praha pod č. 947736 MV12300, 947736 MVzmatečné záznamy
05-11444NOKost19731012 zav. OO-MV Jičín jako NO IV/1, 19870523 ulož. pod č. 052 8559052 8559
05-11445NODamašek19731012 zav. OO-MV Jičín jako NO IV/15, 19850723 ulož. pod č. 052 8558052 8558
05-11460ADavid II19731012+ zav. OO-MV Jičín, údaje neznámé?nezveřejněn
05-11465NODílna19731014+ zav., další údaje neznámé?
05-11466NOIrma19731012 zav. OO-MV Jičín, 19870921 ulož. pod č. 052 9225052 9225
05-11519DAstra19731019 zav. OO-MV Jičín, 19830930 ulož. pod č. 051 13983051 13983
05-11520D19731019 zav. OO-MV Jičín, 19770315 zruš.zruš.
05-11528NOAlibaba19731019* zav. OO-MV Semily, bez data (19891206) skart., v.t. r.č. 05-06719skart.
05-11538NO,PO,KTS,AIgor, Rada, Dub(pokračování) 19791122 ulož. O VKR Mladá Boleslav pod č. 13007, 19970210 přev. na a.č. 953278, 19970127 ulož. Operativní archiv MV pod č. 953278 s odk. na převod z a.č. 13008 HK, NO se uvádí ve skartovaných svazcích VčK051 13008, 953278řádek 2/2, linie pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA
05-11538NO,PO,KTS,AIgor, Rada, Dub19731019 zav. O-MV Semily jako NO Igor, 19740522 přev. na PO a zm.kr.jm. na Rada, 19741111 přev. na KTS, 19750827 přev. na A a zm.kr.jm. na Dub, 19791217 před. OO-MV Jičín, ulož. bez data pod č. 051 13008, dále viz pokračování051 13008, 953278řádek 1/2, linie pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA
05-11733NOLyon19731102 zav. OO-MV Jičín jako NO, bez data (zřejmě 19891206) znič.znič.linie styková báze
05-11878KTS,D,AHynek19731204 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19741213 přev. na A (změna na D bez data?), 19821026 ulož. pod č. 051 13789, 19970522 ulož. Operativní archiv MV pod č. 960685960685
05-12013PO,ASeidl19731218 zav. OO-MV Pardubice jako PO, 19740909 přev. na A, 19800707 před. X.správa FMV II.odbor 3.oddělení, dále viz 88-19909před.
05-12270DŠrámek19740129+ zav., další údaje neznámé?údaje neznámé
05-12272PBPředseda19740129 zav. OO-MV Jičín, 19830629 ulož. pod č. 051 13946051 13946
05-12637NO,PO,SEvangelík19740322 zav. OO-MV Jičín jako NO, 19740801 přev. na PO, 19750525 přev. na S, 19750822 zav. sv. K na S StB Hradec Králové II.odb. 2.odd., 19770407 přev. na OS, 19780131 před. S StB Hradec Králové II.odb. 2.odd., viz pokrač.znič.?řádek 1/2, linie nekatolické církve a náboženské společnosti v ČSSR
05-12637NO,PO,SEvangelík(pokračování) 19790816 změna kat. na NO II/8, 19800311 K svazek skartován, 19801010 před. OO-MV Jičín a přev. na NO, 19861010 změna kat. na NO III/42 a ulož. pod č. OS-052 8947, bez data (zřejmě 19891206) NO znič.znič.?řádek 2/2, linie nekatolické církve a náboženské společnosti v ČSSR
05-12686DStatkář19740404 zav. OO-MV Jičín?, 19850204 ulož. pod č. 051 14251051 14251
05-12687DHolub19740404 zav. OO-MV Jičín, bez ukončení?údaje neznámé
05-12695NO,POFakír19740408 zav. S StB Hradec Králové II.odb. 4.odd. jako NO III/44, 19740425 před. S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd. a přev. na PO, 19771122 před. OO-MV Trutnov, 19781016 PO zrušen na pokyn Prahy, viz pokrač.skart.řádek 1/2, linie zdravotnictví
05-12695NO,POFakír(pokračování) 19830125 zapůjč. NO na S StB Hr. Králové II.odb. 4.odd., 19830214 zal. S r.č. 05-20513 na S StB Hr. Králové II.odb. 4.odd., S ulož., NO III/44 post. OO-MV Jičín, 19871017 před. OO-MV Jičín jako NO, 19891206 skart., dř. A r.č. 05-09761skart.řádek 2/2, linie zdravotnictví
05-12713DJiskra19740411 zav., údaje neznámé?
05-12778KTS,ASokol19740425 zav. OO-MV Jičín jako D, 19741023 přev. na A, 19770919 ulož. pod č. 051 12548, 19771011 archiv, 19970105 přev. na a.č. 949518, 19970114 ulož. SEO FMV949518
05-12913KTS,ADavid19740530 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19750526 přev. na A, 19860822 ulož. pod č. 051 14704, 19860827 archiv, 19970912 ulož. Operativní archiv MV pod č. 969565969565
05-12933NOLudvík19740605 zav. OO-MV Jičín jako NO III/25, 19791113 zav. jako A pod č. 05-16693, 19870922 před. OO-MV Jičín, 19870924 A ulož. a NO obn. jako IV/21, bez data (19891206) znič.znič.linie pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA
05-12934NOOta19740605 zav. OO-MV Jičín jako NO III/22, bez data (19891206) znič.znič.linie pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA
05-12949KTS,AKomenský19740611 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19750421 přev. na A, 19790131 ulož. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení pod č. 051 12867051 12867
05-12952D19740611+ zav., údaje neznámé?
05-12964SOdborník19740612 zav. OO-MV Jičín, 19750128 před. OO-MV Liberec, dále viz 04-15208před.
05-13003D,ASaša, Ladislav19740702 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 4.oddělení jako D Saša, 19780102 před. S StB Hradec Králové III.odbor 3.oddělení, 19780615 přev. na A Ladislav, 19890223 před. S StB Hradec Králové II.odbor 4.oddělení, 19891206 skart.skart.
05-13125SSupraphon19741107? zav. OO-MV Jičín, další údaje neznámé
05-13127PO,AJarka19740731 zav. OO-MV Jičín jako PO, 19760616 přev. na A, 19800627 ulož. pod č. 051 13246, 19970327/19970401 ulož. Operativní archiv MV pod č. 955507051 13246, 955507
05-13359ADaniel19740905 zav. OO-MV Jičín (přejato od O-StB Jablonec n.N.), ulož. 19760316 pod č. 0112350, viz též 04-11152, dále 19961216 ulož. SEO FMV Praha pod č. 9840890112350, 12350, 948089
05-13659PO,SLéto19741101 zav. OO-MV Jičín, 19770613 přev. na S, 19790505 před. na S StB Hr. Králové II.odb. 2. odd., [1980 RK na 2/2]??, 19840323 před. OO-MV Jičín, 19890616 přev. na NO a č. 05-25042skart.
05-13743KTS,AJan Svoboda19741115 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 1.odd. jako KTS, 19760408 přev. na A, bez data před. S StB HK II.odb. 2.odd., 19860515 ulož. pod č. 051 14591, 19860521 ulož. a.č. 14591, 19970905 ulož. Operativní archiv MV pod č. 986478968478
05-13787PO,AJosef, Škoda19741227 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 4.oddělení jako PO, 19771215 přev. na A a zm. kr. jm., 19780102 před. na S StB Hradec Králové III.odbor 3.oddělení, 19800425 před. na OO-MV Jičín, 19860127 přev. zpět S StB H.K.3.odb.3.odd., 19891207 skart.skart.linie Čs. kamionová doprava
05-13883ATomáš(pokračování) 19970123 ulož. SEO FMV Praha pod č. 95043405-112679, 12679, 950434řádek 2/2
05-13883ATomášdříve viz č. 38-63424, před. z VKR, 19741223 zav. S Stb Hradec Králové II.odbor 2.oddělení, 19780307 ulož. pod č. 05-112679, 19780307 ulož. pod č. 12679 a 19970115 přev. na a.č. 950434, dále viz pokračování05-112679, 12679, 950434řádek 1/2
05-13952DVčelař19750116 zav. OSH Malá Úpa, H. Maršov; další údaje neznámé?stav neznámý
05-14032DJosef19750206* zav.?
05-14033DMilena19750207+ zav., údaje neznámé?
05-14091D,ARoman19730214 zav. OO-MV Semily? jako D, 19750508 přev. na A, 19771214 před. v reorg. OO-MV Trutnov, 19820429 před. OO-MV Jičín, 19840131 ulož. pod č. 051 14034, 19970617 ulož. Operativní archiv MV pod č. 963074 s odk. na ar. HK963074nezveřejněn
05-14200D,AJandík19750311 zav. OO-MV Jičín jako D, 19761103 přev. na A, bez data před. S StB Hradec Králové III.odb. 1.odd., bez data před. S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd., AP: 19960708 ulož. SEO FMV Praha pod č. 932536932536částečně nezveřejněn
05-14312OB19750401 zav. OO-MV Jičín, 19771122 před. S StB HK III.odb.2.odd., 19800510 před. OO-MV Jičín, 19821011 před. S StB HK III.odb.2.odd., 19860113 ulož.287
05-14386DLáďa19750416+ zav. OO-MV Jičín, další údaje neznámé?
05-14488DJarda19740710* zav.?
05-14676KTS,ANový19750808 zav. OO-MV Jičín, 19751020 přev. na A, neukončeno, 19960709 ulož. SEO FMV Praha pod č. 932627932627
05-14728PBŠárka19750901+ zav., další údaje neznámé?nezveřejněn
05-14765DBožena19750910 zav.?
05-14766AVeselý19750912+ zav., další údaje neznámé?nezveřejněn
05-14773PBHeřman19750917 zav. OO-MV Jičín? na jméno M.K., bez data přev. na J.K., 19811217 ulož. pod č. 051 13570 n. 13573, svazek nezveřejněn, avšak archivní protokol zveřejněn: 19811217 O VKR Praha pod č. 13573, 19970507 ulož. Operativní archiv pod č. 958594958594částečně nezveřejněn
05-14785D19750922+ zav., další údaje neznámé?
05-14814DPekař19751002+ zav., údaje neznámé?
05-14940PO,ADano19751120 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení jako PO, 19760330 přev. na A, 19780102 před. S StB Hradec Králové III.odbor 3.oddělení, 19890328 před. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, bez uk., 19891206 skart.skart.
05-14969PBŠlechtitel19751126 zav. OO-MV Jičín, 19811217 ulož. pod č. 051 13574, 19970507 ulož. Operativní archiv MV pod č. 958605958605
05-14972PO,KTS,ANový, Ekonom19751126 zav. OO-MV Jičín jako PO Ekonom, bez data přev. na KTS, bez data přev. na A Nový, 19771122 před. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19800425 před. OO-MV Jičín, 19821011 před. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, viz pokrač.969245řádek 1/2
05-14972PO,KTS,ANový, Ekonom(pokračování) 19860704 ulož. OO-MV Jičín pod č. 051 14670, 19970911 ulož. Operativní archiv MV pod č. 969245969245řádek 2/2
05-15366KTS, APedro, Student19760412 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19760623 přev. na A a zm. kr. jm., 19770919 před. na VKR Plzeň, dále nezn. pohyb, ulož. 19810130 pod č. 05-113400, 19970409 ulož. Operativní archiv MV pod č. 956983MV05-113400, 13400, 956983MV
05-15442DJaroslav19760521 zav., 19801028 ulož., 19841106 obn., 19880617 ulož.?
05-15477DEva19760604+ zav., další údaje neznámé?
05-15533DStrž19760705 zav.?
05-15534DŽluna19760705 zav., údaje neznámé?
05-15546KTS,PBElektrárna19760715 zav.S StB Hradec Králové I.odbor 4.oddělení jako KTS, 19771107 přev. na PB, 19780126 ulož. pod č. 051 12662, 19970115 přev. na a.č. 950296, 19970122 ulož. SEO FMV Praha950296
05-15739AJana19760816+ zav. OO-MV Jičín, údaje neznámé, zveřejněn pouze archivní protokol: 19821125 ulož. OO-MV Jičín pod č. 051 13788, 19970521 ulož. Operativní archiv MV pod č. 960674960674
05-15909DLaborant19760914 zav., 19811231 ulož. pod č. 051 13590051 13590
05-15921AViktor, Vítěz19760920+ zav., další údaje neznámé, zveřejněn pouze archivní protokol: 19960710 ulož. SEO FMV Praha pod č. 932754932754údaje neúplné, částečně nezveřejněn
05-16138DMarta19761227 zav. OO-MV Jičín, 19851209 ulož. k a.č. 051 12444 (viz r.č. 05-07233), 19961219 přev. na a.č. 948812948812
05-16322DHonza19770303+ zav., údaje chybí, neskart.?
05-16417DRadek19770405+ zav. OO-MV Náchod, údaje neznámé?
05-16488DKnihovník19770502+ zav. OO-MV Trutnov?, údaje neznámé?
05-16513DJosef19770511 zav., 19771227 ulož. pod č. 051 12640051 12640
05-16652D,AVašek, Robert19770706 zav. OO-MV Semily jako D Vašek, 19790629 přev. na A Robert, 19831117 ulož. pod č. 051 14004, 19970617 ulož. Operativní archiv MV pod č. 962776051 14004, 962776
05-16671AMíša19770713+ zav. OO-MV Jičín, údaje neznámé?
05-16693KTS, ATechnik, Ludvík19770729 zav. OO-MV Jičín, 19791113 přev. na A a zm. kr.jm., 19870717 ulož. pod č. 05-114963, 19870924 přev. na NO (dříve viz 05-12933), 19870928 arch. č. 14963 ale v Hr. Kr., 19971002 ulož. Operativní archiv MV pod č.97207805-114963, 14963, 972078
05-16827DJirka19771010+ zav., údaje neznámé?
05-16864PBLabe19771025 zav. S StB Hradec Králové I.odbor 1.oddělení, 19850424 ulož. pod č. 051 14323051 14323
05-17130DOskar19780308+ zav., údaje neznámé?údaje neznámé
05-17145DSlávek19780312* zav.?
05-17163KTS,AUran19780321 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19780530 přev. na A, 19791129 ulož. pod č. 051 13019, 19970127 ulož. Operativní archiv MV pod č. 953372953372
05-17164PBJan19780321 zav., neznámo?nezveřejněn
05-17355DVdova19780612 zav. S StB Hradec Králové I. odb. 4. odd., 19840806 ulož. pod č. 051 14118, 19850508 obn. se stejnými údaji, 19870216 ulož. pod č. 051 14118051 14118
05-17383DMarek19780705 zav. OO-MV Jičín, 19870604 ulož. k a.č. 051 12565, v.t. 05-07171, 03-08589051 12565
05-17384PO,AUbytovatel19780705 zav. OO-MV Jičín jako PO, 19801118 přev. na D, 19850204 ulož. pod č. 051 14249051 14249
05-17461SStudent19780821+ zav. OO-MV Jičín, 19791019 reg. pod č. 05-18252 jako D?
05-17491DSpojař19780912 zav. OO-MV Jičín, 19801107 ulož. pod č. 051 13364051 13364
05-17753PO,KTS,DUčitel19790201 zav. OO-MV Jičín jako PO, 19811111 přev. na KTS, 19820713 přev. na D, 19851209 ulož. pod č. 051 14489051 14489
05-17818KTS,AVávra, Vojta19790309 zav. S Stb Hradec Králové II.odb. 2.odd. jako KTS, 19791112 přev. na A, 19820420 před. OO-MV Semily, 19830412 před. OO-MV Jičín, 19850515 ulož. pod č. 051 14342, 19970721 ulož. Operativní archiv MV pod č. 966067051 14342, 966067
05-17858NO,OSMník(pokračování) 19871106 před. OO-MV Jičín jako NO III/45 a ulož. pod č. S-052 9256, bez data (19891206) NO zničenoznič.řádek 2/2, linie ideodiverzní a emigrantská centra
05-17858NO,OSMník19790323 zav. OO-MV Jičín jako NO I/2 převzetím z OO-MV Č. Budějovice ze sv. č. 02-12699, 19790330 převz. ještě sv. OS a K, 19800311 KS skartován i na X-8-2 (?), viz pokrač.znič.řádek 1/2, linie ideodiverzní a emigrantská centra
05-17914KTS,AMirek19790423 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19791103 přev. na A, 19860729 ulož. pod č. 051 14698, 19860731 ulož. pod č. 1498 (správně zřejmě 14698), 19970912 ulož. Operativní archiv MV pod č. 969507051 14698, 969507
05-17945DMilan19790506 zav., 19810916 ulož. pod č. 051 13518051 13518
05-18063ANora19790704 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19810629 přev. na A, 19860925 ulož. pod č. 051 14729, 19890929 archiv, 19970915 ulož. Operativní archiv MV pod č. 969794969794
05-18119KTS,AEgon, Bednář19790726 zav. OO-MV Trutnov jako KTS Egon, 19791212 přev. na A Bednář, 19810916 ulož. pod č. 051 13503, 19810915 ulož., 19970410 ulož. Operativní archiv MV pod a.č. 957929 MV, 19970411 ulož.957929
05-18252DStudent19791019 zav. OO-MV Jičín, 19851209 ulož. pod č. 051 14458, dříve S 05-17461051 14458
05-18296AMach19791108 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 3.oddělení, 19821018 ulož. pod č. 05-113761, avšak 19820215 ulož. Operativní archiv MV pod stejným číslem a 19970521 ulož. Operativní archiv MV pod č. 96402305113761, 964023nepřesná časová souslednost
05-18329DPavel19791122 zav. KS StB Hradec Králové, 19891206 skart.skart.linie Spoje
05-18371PBXaver19791212 zav. OO-MV Trutnov, 19821018 ulož. pod č. 051 13766, 19821015 archiv, 19970521 ulož. Operativní archiv MV pod č. 960467960467
05-18431DMalíř19800201 zav. S StB Hradec Králové I.odbor 1.oddělení přereg. z č. 05-10002, 19800912 před. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19870817 ulož. pod č. 051 13065051 13065
05-18448KTS,AVojtíšek, Jarda19800211 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 1.oddělení jako KTS Vojtíšek, 19800605 přev. na A Jarda, 19891207 znič.znič.
05-18470DStanda19800215 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19830615 přev. na D, 19861208 ulož. pod č. 051 14776 (nebo přev. na 1.SFMV??)051 14776
05-18491KTS,AElektron19800222 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19810629 přev. na A, 19860717 ulož. pod č. 051 14686, 19860724 archiv, 19970911 ulož. Operativní archiv MV pod č. 969394969394
05-18593P19800410 zav. OO-MV Jičín?, 19810701 ulož. pod č. 05 2746805 27468údaje neznámé
05-18593P,D,ADuha19800410 zav. OO-MV Jičín, 19810701 ulož. pod č. 052 7468052 7468
05-18642KTS,AVanda19800512 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19801031 přev. na A, 19830811 ulož. pod č. 051 13953, 19970611 ulož. Operativní archiv MV pod č. 962274962274
05-18674DEkonomka19800605 zav., 19850325 ulož. pod č. 051 14285051 14285
05-18678DPojišťovna19800605 zav. OO-MV Jičín, 19891208 skartovánoskart.
05-18680PBVčela19800605* zav. OO-MV Jičín, 19850424 ulož. pod č. 051 14326051 14326nezveřejněn
05-18753KTS,AGabriel19800717 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19801126 přev. na A, bez ukončení?
05-18761KTS,AHubert19800723 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19810709 přev. na A, 19841015 ulož. pod č. 051 14152, 19970701 ulož. Operativní archiv MV pod č. 964227964227
05-18804DEda19800814* zav.
05-18809DAnna19800821+ zav. OO-MV Semily, údaje neznámé,. neskart.?
05-18949DJarda19801015* zav.?
05-18992S19801120? zav. OO-MV Jičín, 198809 přev. ??, 19891206 skart.skart.linie Protistátní tiskoviny
05-19058PO,AVědec19810109 zav. OO-MV Hradec Králové jako PO, 19810629 před. S StB Hradec Králové I.odbor 4.oddělení, 19821209 přev. na A, 19850411 před. S StB Hradec Králové I.odbor 2.oddělení, bez ukončení?neúplné
05-19142DHnát19810210 zav. OO-MV Jičín, 19861208 ulož. pod č. 051 14777051 14777
05-19143DÁva19801002 zav. S StB Hradec Králové ?.odb. ?.odd., 19821011 před. S StB Hradec Králové III.odb. 2.odd., 19830517 před. OO-MV Jičín, 19860423 ulož. pod č. 051 14544051 14544
05-19161KTS,DLuba, Lorenc19810218 zav. S StB Hradec Králové jako KTS, 19820305 přev. na D, neukončeno, neskartováno, nečit. poznámka 19820514?
05-19200ABydžovský19810303+ zav., další údaje neznámé?nezveřejněn
05-19259DValcha19810326+ zav., další údaje neznámé?
05-19269D,POJindra19810331 zav. jako D, 19880104 před. OO-MV Jičín a přev. na PO, bez uk.?údaje neúplné
05-19362D,KTS,AKamélie, Jirka19810513 zav. S StB Hradec Králové I.odb. 4.odd. jako D Kamélie, 19810604? (nečitelné) přev. na KTS, 19830927 přev. na A Jirka, 19890106? (nečitelné) před. S StB Hradec Králové 1.odb. 3.odd., další příjmení Nývltovábez uk., neskart.nezveřejněn
05-19369DAnděl19810519 zav., 19850204 ulož. pod č. 051 14245051 14245
05-19425KTS,AFelicie19810609 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19810828 přev. na A, 19841015 ulož. pod č. 051 14153, 19970701 přev. z a.č. 14153 Operativní archiv MV a ulož. pod č. 964238051 14153, 964238
05-19426KTS,AKošťál19810610 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 1.oddělení jako KTS, 19811010 přev. na A, 19820225 ulož. pod č. 051 13636, ke stejnému datu záznam archiv II.správa FMV vedení 1.oddělení pod týmž a.č., 19970509 ulož. Operativní archiv MV pod č. 959198959198
05-19519PBJarda19810728 zav. S StB Hradec Králové II. odb. 1. odd., 19881006 ulož. pod č. 051 13297051 13297nezveřejněn
05-19527OBVyzvědačství, Vyzvědač19810805 zav. S StB Hradec Králové I.odbor 1.oddělení, chybí jakékoliv další údaje, není ve skartovaných???údaje zcela neznámé
05-19530DHořec19810806 zav. OO-MV Jičín, 19851129 zruš.zruš.
05-19624ABrouk, Mník, Technik19811022 zav. OO-MV Jičín, 19820112 přev. na A, 19830722 před. na OO-MV Karlovy Vary, dále viz 03-2523116638chybně zveřejněn jako Dlubal
05-19625PBKníže19811022+ zav. OO-MV Jičín?, údaje neznámé?nezveřejněn
05-19628DDomovník19811025* zav.?
05-19700PO,APatrik, Vlasta19811130 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení jako PO Patrik, 19820916 přev. na A Vlasta, 19850723 ulož. pod č. 051 14392, 19970801 ulož. Operativní archiv FMV pod č. 966525966525
05-19738DFrantišek19820126+ zav. OO-MV Jičín, údaje neznámé?
05-19826DOko19820316 zav. OO-MV Jičín, 19870604 ulož. pod č. 051 14908051 14908
05-19827PO,PBMistr19820316 zav. OO-MV Pardubice jako PO, 19820408 přev na PB, 19860123 ulož. pod č. 051 14523051 14523nezveřejněn
05-19833ALíba19800318 zav. OO-MV Jičín, 19880413 ulož. pod č. 051 15092051 15092nezveřejněn
05-19872DKid19801031+ zav., údaje neznámé?
05-19941KTS,AMíla19820423 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19821006 přev. na A, bez uk., 19920709 ulož. (nezveřejněno), 19960715 ulož. SEO FMV Praha pod č. 933529933529
05-20047S,NOCihlář19820611 zav. OO-MV Jičín jako NO, 19820708 zav. S, 19831013 S ulož. pod č. 052 8003, NO znič.052 8003
05-20047NO,SCihlář19820611 zav. OO-MV Jičín jako NO, 19820708 přev. na S, 19831013 ulož. pod č. S-052 8003, bez data (19891206) NO skart.skart.linie buržoazní a jiné nepřátelské ideologie
05-20054OBZdraví19820614 zav. OO-MV Jičín, bez data (19891206) skart.skart.
05-20054OBZdraví19820614 zav. OO-MV Jičín, 19891206 skart.skart.linie Zdravotnictví
05-20082DObchodník19820623 zav., zničeno bez dataznič.
05-20085DVěra19820625 zav., bez ukončení?
05-20112KTS,AFantom, Hakl19820708 zav. OO-MV Jičín? jako KTS Fantom, 19830722 přev. na A Hakl, 19870602 ulož. pod č. 051 14897051 14897neúplné
05-20140PO.AJosef, Lukáš19820721 zav. OO-MV Semily jako PO, 19831116 před. OO-MV Jičín, 19880622 přev. na A, 19960715 ulož. SEO FMV Praha pod č. 933609 s odk. na arch. Hradec Králové933609
05-20194NOChůra19820826 zav. OO-MV Jičín převzetím od S StB Brno, bez data (19891206) znič.znič.linie pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA
05-20208PO,ABezděk, Fanatik19820913 zav. S StB Hradec Králové II.odb. 1.odd. jako PO Fanatik, 19870113 před. OO-MV Jičín, 19871119 přev. na A a zm. kr.jm. na Bezděk, 19960715 ulož. SEO FMV Praha pod č. 933645933645
05-20221PO,KTS,DŠach19820914* zav. jako PO, 19830706 přev. na KTS, 19850723 přev. na D, 19891206 znič.znič.
05-20540KTS,AJavor, Stránský19830221 zav. OO-MV Jičín jako KTS Javor, 19850123 přev. na A Stránský, neukončeno, 19960717 ulož. SEO FMV Praha pod č. 933769933769
05-20541D,AJosefína, Horká19830221 zav. OO-MV Jičín jako KTS Josefína, 19860424 před. S Stb Hradec Králové II.odbor 2.oddělení, 19861104 přev. na A Horká, 19891206 skart.skart.
05-20679KTS,ABoleslav19830411 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19831005 přev. na A, bez uk., 19960717 ulož. SEO FMV Praha pod č. 933852933852
05-20722DTrnka19830421+ zav., další údaje neznámé?
05-20870DMíša19830616 zav., 19880627 zruš.zruš.neúplné
05-20946PBMísto19830722 zav. OO-MV Jičín, 19960718 ulož. SEO FMV Praha pod č. 933932, s odk. na arch. Hradec Králové, viz týž svazek s kr.jm. Předseda933932neukončeno
05-20946PBPředseda19830628 ulož. pod č. 13946, 19960718 ulož. SEO FMV Praha pod č. 933932 s pozn. z a.č. 13946 HK933932neukončeno
05-21040KTS, AKvěta, Bari19830907 zal. jako KTS Květa, 19831207 přev. na A, neukončeno, 19960718 ulož. SEO FMV Praha pod č. 933976933976
05-21117KTS,DUčitel19831005 zav. jako KTS, 19840410 přev. na D, 19840718 ulož. pod č. 051 14113051 14113údaje neúplné
05-21220DHajný19831206 zav., bez ukončení?neúplné
05-21269DFerda19831229 zav., 19841123 zruš.zruš.
05-21422PO,ABorský, Trubka19840229 zav. OO-MV Jičín jako PO Borský, 19861202 přev. na A Trubka, bez uk., 19960722 ulož. SEO FMV Praha pod č. 934125934125
05-21446PO,KTS,APilný, Servis19840307 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 3.oddělení jako PO, 19840419 přev. na KTS, 19860812 přev. na A, 19890316 před. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19891207 skart.skart.linie Čs. kamionová doprava
05-21461DIvo19840313+ zav., údaje neznámé?
05-21529DUhlíř19840411 zav. OO-MV Jičín, 19851209 ulož. pod č. 051 14457051 14457
05-21719DKrajan19840702 zav. OSH Česká Čermná?, 19860423 ulož. pod č. 051 14531?051 14531?údaje neúplné
05-21736DTonda19840704 zav. OO-MV Jičín, 19851206 ulož. pod č. 051 14490051 14490
05-21762DKája19840710 zav. OO-MV Jičín, 19880505 ulož. pod č. 051 15109051 15109
05-21844KTS,TSJilemnický19840911 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19850418 přev. na A, 19860129 před. S StB Hr.Kr. III.odb.3.odd., 19890329 před. S StB Hr.Kr. III.odb.2.odd., 19891206 skart.skart.linie Spoje
05-21905KTS, DHans19841011 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19861216 přev. na D, bez ukončení, 19960717 ulož. pod č. 934329934329neúplné údaje
05-21997NOPrůvodčí19841123 zav. OO-MV Jičín jako NO III/40 převzetím od OO-MV Mladá Boleslav z r.č. 01-33314, bez data (19891206) znič.znič.linie pravicoví oportunisté + býv. příslušníci MV a ČSLA
05-22220DMarkéta19850306 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 2.oddělení, 19870225 ulož. pod č. 051 14824051 14824
05-22303DPavel19850408+ zav., údaje neznámé?
05-22308DOlda19850409+ zav. OO-MV Jičín, další údaje neznámé?
05-22330OBPravice19850417 zav. OO-MV Jičín, 19891206 skart.skart.linie Pravicoví oportunisté
05-22331OBAnti19850417 zav. OO-MV Jičín, 19891206 skart.skart.linie Buržoazní ideologie
05-22388DKontrolor19850521 zav. S StB Hradec Králové I.odbor 2.oddělení, 19870604 ulož. pod č. 051 14901051 14901
05-22389KTS,AVýcha, Vychovatel19850521 zav. S StB Hradec Králové I.odbor 2.oddělení jako KTS, 19851118 přev. na A, bez ukončení, 19960724 ulož. SEO FMV Praha pod č. 934594 s odk. na arch. Hradec Králové934594
05-22392KTS,AHrdý, Kopřiva19850521 zav. OO-MV Jičín jako KTS Kopřiva, 19851030 přev. na A Hrdý, bez uk., 19960724 ulož. SEO FMV Praha pod č. 934605934605
05-22429OBMKD19850604 zav. OO-MV Jičínstav neznámý
05-22477DVinař19850625* zav.?
05-22527DSklář19850723 zav., 19870604 ulož. pod č. 051 14902051 14902
05-22541PO,ARumcajs, Jirman19850730 zav. S StB Hradec Králové I.odbor 4.oddělení jako PO Rumcajs, 19851007 před. S StB Hradec Králové II.odbor 4.oddělení, 19851217 přev. na A Jirman, 19890208 před. S StB Hradec Králové II.odbor 3.oddělení, 19891206 skart.skart.
05-22619KTS,AOndřej19850910 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19851128 přev. na A, bez ukončení, 19960725 ulož. SEO FMV Praha pod č. 934754934754
05-22712DAtlet19851030 zav. OO-MV Svitavy, 19891206 skart.skart.
05-22713DOlín19851030 zav. OO-MV Jičín, bez ukončení, neskart.?
05-22714DEkonom19851031 zav. OO-MV Jičín, bez uk., neskart.? neskart.
05-22715DMaru19851030 zav. OO-MV Jičín, bez uk., neskart.? neskart.
05-22841OBCírkev19851218 zav. OO-MV Jičín, 19891206 skart.skart.linie Římskokatolická církev
05-22842OBMládež19851218 zav. OO-MV Jičín, 19891206 skart.skart.linie Volná mládež
05-22974KTS,DJirásek19860312 zav. S StB Hradec Králové jako KTS, 19861117 přev. na D, 19890201 přev. na O StB Hradec Králové, 19891205 znič.znič.
05-23019DAsistent19860402 zav. OO-MV Jičín, 19880318 ulož. pod č. 051 15087051 15087
05-23109KTS,AAleš19860512 zav.S StB Hradec Králové III.odbor 3.oddělení jako KTS, 19870609 přev. na A, 19890424 před. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19891207 znič.znič.linie Čs. kamionová doprava
05-23134PO,KTS, ASvatý, Tomáš19860523 zav. S StB Hradec Králové I.odbor 2.oddělení jako PO Svatý, 19860908 přev. na KTS, 19871120 přev. na A Tomáš, bez uk., 19960805 ulož. SEO FMV Praha pod č. 935074935074
05-23225KTS,AČapek19860721 zav. KS StB Hradec Králové III. odbor 2. oddělení jako KTS, 19880201 přev. na D, 19891208 znič.skart.
05-23276KTS,AÚpa19860814 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 3.oddělení jako KTS, 19861209 přev. na A, 19891206 zničenoznič.linie Ideodiverzní a emigrantská centra
05-23319DAgron19860908 zav. S StB Hradec Králové I.odbor 4.oddělení, 19880211 ulož. pod č. 051 15049051 15049
05-23372DMartin19861021 zav. OO-MV Trutnov?, 19891206 skart.skart.linie Zdravotnictví
05-23434KTS,ALípa19861127 zav. S StB Hradec Králové III.odbor 3.oddělení jako KTS, 19880318 přev. na A, 19890424 před. S StB Hradec Králové III.odbor 2.oddělení, 19891207 skart.skart.linie Čs. kamionová doprava
05-23510PO,KTS,ANovák Josef, Vedoucí19870128 zav.S StB Hradec Králové I.odbor 2.oddělení jako PO Novák Josef, 19870908 přev. na KTS, 19880707 přev. na A Vedoucí, bez ukončení, 19960806 ulož. SEO FMV Praha pod č. 935336935336
05-23648POŠakal19870317 zav. OO-MV Jičín, bez data (19891206) znič.znič.
05-23846DRevizor19870604 zav. snad S StB Hradec Králové, 19890328 před. S StB Hradec Králové III. odb. 2. odd., zničenoznič.
05-23861KTSTomáš19870609 zav. OO-MV Jičín, 19891206 skart.skart.
05-23925DKotek19870710 zav. S StB Hradec Králové I.odbor? 2.oddělení, 19890306 před. OO-MV Hradec Králové, 19891205 znič.znič.
05-23939KTS,AAifel19870717 zav. S StB Hradec Králové II.odbor 4.oddělení jako KTS, 19880614 přev. na A, 19890331 před. S StB Hradec Králové II.odbor 3.oddělení, 1989 skart.skart.linie školství
05-23996PODisko19870908 zav. OO-MV Jičín, bez data (19891206) zrušenozruš.
05-24050POKapela19871020+ zav. OO-MV Jičín, 19891206 skart.skart.
05-24051KTS,AMost19871020 zav. OO-MV Jičín jako KTS, 19890630 přev. na A, bez uk., 19960813 ulož. SEO FMV Praha pod č. 935703935703
05-24083DPospíšil19871110 zav. OO-MV Jičín, bez ukončení, nejspíše archivováno?
05-24084DVéna19871110 zav. OO-MV Jičín, bez ukončení, nejspíše archivováno?
05-24161DTaktik19880106 zav., bez data r.č. zrušenozruš.?
05-24181POVlasta19880119+ zav. OO-MV Jičín, 19891206 skart.skart.
05-24283KTS,DBen19880303 zav. na S StB Hradc Králové I. odd. 4. odb. jako KTS, 19881024 přev. na A, 19890311 před. na S StB Hradec Králové I. odb. 3. odd., neukonč., neskart.? neskart.
05-24320DSobotková19880322 zav., další údaje neznámé?
05-24336DČíman19880401 zav. OO-MV Jičín, bez uk., 19960809 ulož.?
05-24392DJana19880503 zav. OO-MV Jičín, bez dalších údajů, 19891206 skart.skart.
05-24393DZdeněk19880503 zav. OO-MV Jičín, 19891206 skart.skart.
05-24599POEkonom19881006 zav. OO-MV Jičín, 19891207 znič.znič.
05-24950KTSMarián19890504 zav. OO-MV Jičín, 19891206 zruš.zruš.
05-24959KTSNarex19890512 zav. OO-MV Jičín, bez data (19891206) skart.skart.
05-24969DEda19890518* zav.
05-25042NOLéto19890616 zav. OO-MV Jičín jako NO (dříve S 05-13659), bez data (19891206) skart.skart.linie římsko-katolická církev
05-25179KTSPetrák19891012 zav. OO-MV Jičín, 19891206 skart.skart.
06-09954ASkála19630109 zav. S StB Brno III.odbor 4.oddělení zřejmě převzetím z r.č. 05-04887, 19640928 znič., v.t. 18-45315znič.
06-11923D19630922* zav.?
06-11933AJiskra19630925 zav. OO-MV Gottwaldov převzetím z r.č. 05-05440, 19640928 ulož. pod č. 1824418244
06-14430AVrdy19691111 zav. S StB Brno II.odbor 8.oddělení, 19761102 před. S StB Brno III.odbor 3.oddělení, 19790322 ulož. pod č. 386914, v.t. 06-33179386914
06-14583PBAteliér19700405* zav.?nezveřejněn
06-14776ABrož19700818 zav. S StB Brno II.odbor 4.oddělení, bez data ulož. pod č. 435858, předch. a.č. 23789 nebo 29786435858údaje neúplné
06-17805DPilot19720920 zav., údaje neznámé, 19740724? před. 1.SFMV/57.?odb., svazek nezveřejněn (ozn. 18-xxxx1), 19800117 ulož. pod č. 399070, přibl. 19830622+ před. XI.správa FMV IV.odbor 2.odd.?, dále viz 88-25935, poznámka "vráceno zpět a uloženo"399070, před.,?linie tělových. a branné org.
06-17923KTS,AKelt19721026 zav. S StB Brno I.odbor 2.oddělení, 19730205 přev. na A, 19760129 před. S StB Brno I.odbor, dále neúplné, v r. 1976 před. HS StB, dále viz 88-18012, 19821026 před. S StB Brno I.odbor, 19840907 před. 1.S FMV obl.odb. Brno, viz r.č. 18-48465před.
06-27426DLáďa19770112+ zav. OO-MV Břeclav?, údaje neznámé?
06-33179DVrdy19810715 zav., 19861223 ulož. pod č. 421347, údaje neúplné421347neúplné, linie strojírenství
06-36092NOŠejk19840528+ zav. KS 06 jako NO III/47, bez data zrušenozruš.
06-37162KTS,D,ADubský, Kubiš19850513 zav. jako D Dubský, 19870504 před. S StB Brno I.odb. 2.odd., 19881024 přev na KTS, 19890313 přev. na A Kubiš, bez ukončení?nezveřejněn, linie NSR
06-39464DSládek19870518 zav. u KS-MV Brno převzetím z II.SFMV č. 88-26981, 19880908 před. S StB Praha I.a odbor 2.oddělení, dále viz. 01-46444před.
06-39998DDalibor19871117 zav. OO-MV Hodonín, 19890703 ulož. pod č. T-255T-255
06-xxxx119550627+ zav. KS-MV Brno (19550816 opětovná registrace?), údaje neznámé, registr se nezachoval?nezveřejněn
07-01081AJosef19541130 zav. OO-MV Bohumín, 19550227 před. IV.správa FMV, dále zřejmě registr cizích čísel, viz 88-04232, v.t. 07-14684před.
07-01179AJan19541221 zav. S StB Ostrava IV.odbor 1.oddělení převzetím z r.č. 05-00544, 19550820 před. zpět OO-MV Nový Bydžovpřed.
07-02348APavel19550927 zav. S StB Ostrava IV.odbor 1.oddělení, 19551115 před. S VKR - 2.VO (svazek chybí), bez data vrácen, 19600203 ulož. pod č. 4309/Ostr, v.t. 05-07924, 07-230514309/Ostrúdaje neúplné
07-04359AJánošík19600108 zav. NPT Karviná převzetím z r.č. 05-02697, 19601008 před. OO-MV Hradec Králové, další údaje chybípřed.údaje neúplné
07-04506ALosos19600302 zav. OO-MV Přerov, 19610421 ulož. pod č. 10759, v.t. 30-00294, v.t. 05-0224510759
07-05149AObránce19600315 zav. OO-MV Olomouc, 19630223 ulož. pod č. 12624, v.t. 08-09308, v.t. 05-0930712624
07-05423AHorák19600308 zav. OO-MV Olomouc, 19820915 přereg. na č. 07-25592přereg.
07-05460AHolan19600308 zav. OO-MV Olomouc, 19601128 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz 05-05205
07-06379APetr19601003 zav. NPT Mírov, 19601128 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz 05-05204před.
07-06514AOldřich19601220 zav. S StB Ostrava III.odbor 2.oddělení z č. 05-00591, 19620406 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz 05-05658, možné i ukončení 19611128 pod č. 8912 (nepotvrzeno)před.
07-06759APraděd19610624 zav. OO-MV Karviná převzetím z r.č. 88-11909, 19680808 ulož. pod č. 1500915009
07-06827AJan19610815 zav. NPT Mírov, 19631209 před. S StB Hradec Králové SEO, viz 05-07010?neúplné údaje
07-06942ALovot19611108 zav. NVÚ-MV Mírov převzetím z č. 05-04992, 19620516 před. S StB Hradec Králové SEO, další údaje neznámé, v.t. 08-05556?
07-07202AEvžen19620618 zav. ÚNZ Mírov, 19640226 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz 07077-05, v.t. 02-03530
07-07317AMrak19620813 zav. OO-MV Olomouc, 19630206? před. S StB Plzeň SEO, 19650420 před. ÚNZ Mírov, 19671104? ulož. pod č. 13504, v.t. 98-0109713504údaje zmatečné
07-08461A,DDubskýpředch. viz 05-00868 (a a.č. z neznámé doby 5688), 19630112* zav. S StB Ostrava II.odbor, dále bez údajů, viz též 06-37162?neúplné
07-08461 ??????DDubský19630112* zav.?
07-09021TSMacko19630628+ zav. S StB Ostrava 2.oddělení ??, další údaje chybí?nezveřejněn
07-09515TSZbiroh19631223? zav. NVÚ-MV Mírov převzetím od NPT Valdice pod r. č. 05-05032, údaje neúplné?nezveřejněn
07-10581ANový19651116 zav. NVÚ Opava převzetím z č. 05-05561 (doruč. 19651007), 19661124 zaslán k ulož. S StB Hradec Králové - a.č. neznámé, zřejmě znič.ulož. nebo znič.údaje neúplné
07-11381IFranta19670316 zav. OO-MV Nový Jičín, 19680807 ulož. pod č. 15008, 19920313 ulož. FBIS Ostrava pod č. 835665, dříve viz r.č. 05-05630835665
07-11572D19870807 zav. nejspíše S StB Ostrava II.odbor 5.oddělení, 19670904 skart. pod č. 10165skart.
07-11889IKarel19680329 zav. pod č. 07-11889 SNV-MV Mírov (převzetím 19630301 od NZ Valdice č. 05-07684), 19681021 ukonč. a před. S StB Brno vedení k archivaci, dále neznámo, možná ulož.?
07-11937AVlasta19680725 zav. ÚNZ Opava převzetím z r.č. 05-07277, 19681128 před. S StB Ostrava II.odbor 6.oddělení, 19690415 ulož. pod č. 15240, v.t. 98-0057915240
07-14684D19730125+ zav., další údaje neznámé, v.t. 07-01081, 88-04232?
07-20116AAramis19760513+ zav., údaje neznámé, v.t. 03-12787, 05-10592, 98-00080?údaje neúplné
07-21309PO,KTS,ANovák19770621 zav. S StB Ostrava III.odbor 1.oddělení jako PO, 19780428 přev. na KTS, 19790618 přev. na TS, 19880420 před. S StB Ostrava III.odb. 5.odd., 19881220 ulož. pod č. A-20340, 19920824 ulož. FBIS Ostrava pod č. 873023, 19940128 ulož.,v.t.07-31492A-20340, 873023
07-21771ALudva19771122 zav. S StB Ostrava odbor vyšetřování, 19780530 ulož. pod č. 17627, 19920525 ulož. FBIS Ostrava pod č. 848727, 19931004 odkaz na převod na a.č. 848727, v.t. 98-00036848727
07-23051APavel19790515 zav.S StB Ostrava odbor vyšetřování, 19800505 ulož. pod č. 18042, 19920605 ulož. FBIS Ostrava pod č. 852236, 19931213 (opět) přev. na a.č. 852236852236
07-23912DMechanik19800617 zav., bez data ulož. pod č. A-18981A-18981neúplné údaje
07-24069D19800911+ zav., údaje neznámé?
07-25592AHorák19820915 zav. OO-MV Olomouc přeregistrací z č. 07-05423, 19870812 ulož. pod č. AA-19812AA-19812
07-27319KTS,APetr, Karel19840711 zav. S StB Ostrava II.odbor 2.oddělení jako KTS Petr, 19841106 přev. na A, 19851019 zm.kr.jm. na Karel, 19891206? skart. pod č. SK 1567/89SK 1567/89
07-29457KTS,ANáchodský, Kamil19861016 zav. S StB Ostrava II.odbor 4.oddělení jako KTS Náchodský, 19870923 přev. na TS Kamil, bez data před. S StB Ostrava II.odbor 3.oddělení, 19891206 skart. pod č. SK 494/89SK 494/89
07-30567KTS,DBořek19871210* zav. S StB Ostrava II.odbor 2.oddělení jako KTS, 19881031 přev. na D, 19890906 ulož. pod č. AA 20744, v.t. 98-00042AA 20744
07-31492POFirma19881220 zav. S StB Ostrava III.odbor 5.oddělení k pův. r.č. 07-21309 (a.č. 20340), 19890208 před. S StB Ostrava III.odbor 2.oddělení, bez uk.bez uk.
07-xxxx119641020x zav. OO-MV Olomouc z č. 05-07012, údaje chybí, před 19671222 před. na SNZ Praha, dále viz 01-16444?nezveřejněn
07-xxxx119580423 zav. v neznámém útvaru (snad KS MV Ostrava) převzetím od NPT Valdice z č. 05-02246, údaje neznámé?nezveřejněn
08-01098AMilanúdaje neznámé, v.t. 05-03207?neznámé
08-03583ATýnský19580120+ zav. převzetím z r.č. 05-02230, údaje neznámé?údaje neznámé
08-05539AMartinúdaje zcela neznámé?údaje chybí
08-05556TSLovotdatum zavedení a útvar neznámé, Slovensko?Slovensko
08-05657AZacharov19660113 po před. zav. NZ Valdice pod č. 05-07695před.Slovensko
08-08485AAbrahám19620915 zav. NZ Valdice, 19630517 ukonč. a před. S StB Bratislava III. odbor, dále neznámý pohyb, viz 05-05781Slovensko
08-09435DIvandatum zavedení neznámé, Slovensko, údaje chybí, viz 05-05122 a 09-02486?Slovensko
08-09498ABedrich196503 zav. na KS Bratislava, údaje neúplné, někdy se uvádí d.n.22/07/1922.?Slovensko
08-09955IKveta19651231+ zav. NZ Leopoldov převzetím z č. 05-07201, další údaje neznámé?
09-00088D19670831 přev. z NPT Valdice č. 05-02624, další osud neznámý?stav neznámý
09-02099A19631008+ zav. S StB Banská Bystrica ?, další údaje neznámé?údaje neznámé
09-02468D19640506+ zav. SNV Ilava? převzteím z č. 05-05122, údaje neznámé, v.t. 08-09435?nezveřejněn
09-03615ARybár?Slovensko
15-00208OB19580619 zav. NZ Valdice, 19690128 ulož.OBS-266
15-00287OB19580625 zav. OO-MV Jičín, další pohyb neznámýstav neznámý
15-04144OB19600520 zav. OO-MV Jičín, 19640922 znič.znič.
18-20656TSOlár19610704 zav. 1.SFMV/17. odbor, ulož. bez data pod č. AS-6523, v.t. 88-14561AS-6523neúplné
18-40663ISNorbert19550702 zav. 1.SFMV/51 (5.odbor), 19610619 ulož. pod č. AS-5021 a před. na r.č. 88-12122AS-5021
18-41099INGavenda19560918 zav. I.správa FMV přev. z č. 88-02851, uložen bez data pod č. AS-6953; viz též 01-16145AS-6953
18-42722ISKrab19600118 zav. 1.SFMV 114.odb. (7), další údaje neuvedeny, v.t. 88-24787?údaje neúplné
18-43461AJan Brodský19621022 zav. 1.SFMV/26. odbor (171.odbor) převzetím z č. 88-11544, 19671024 ulož. pod č. AS-10489, 19870304 ulož. pod č. A-1942A-1942
18-44336ISDan19660105 zav. 1.SFMV/63. (31.) odbor, 19710623 ulož. pod č. AS-12813, dále viz 01-17913AS-12813
18-45091ISCyprus19681018 zav. 1.SFMV/1.odbor, 19730112 ulož.pod č. AS-13748, dále viz 88-04798, v.t. 88-04422AS-13748
18-45315AFalkon (Zdena)19700318 zav. 1.SFMV/B-2, 19710103 ulož. pod č. AS-12378, zřejmě táž osoba jako r.č. 05-04887 a 06-09954AS-12378
18-45969AMüllerová19730801 zav. 1.SFMV/21.odb., 19780823 ulož. pod č. AS-17236, předch. viz 01-17014, v.t. 88-02849AS-17236
18-46144A/ISSobotka19740201 zav. I.SFMV 37. odb., 19800116 ulož.AS-18151
18-46647ISVarius19760924 zav. 1.SFMV/Oblastní Odbor Hradec Králové převzetím z r.č. 05-11246, 19820323 ulož. pod č. AS-19303, dále v.t. 88-29180AS-19303
18-48441ISOpal19831117 zav. 1.SFMV/26.odbor, 19870304 ulož. pod č. A-1917, předchozí a patrně i následující svazek viz 88-25539A-1917
18-48465AKelto19831208 zav. 1.SFMV/87.odbor, 19890215 ulož. pod č. A-4559, dř. viz r.č. 06-17923, 88-18012A-4559
18-48960DOhrada19860108 zav. I.správa FMV 26.odb. před. z č. 88-04159, 19900215 ulož. pod č. A-3714, v.t. 88-37795 (další reg. 19890922 znamená, že svazek musel být ukončen před tímto datem, v registru je záznam o před. na II.SFMV 19901211)A-3714
18-xxxx119740724? převz. z č. 06-17805, vrácen?, v.t. 88-25935, v.t. 01-45417?nezveřejněn
30*-00211TSRíša19550201 zav. S StB Jáchymov, 19591005 před. KS-MV Karlovy Vary, dále viz 30-05006
30*-00307TSMarián19550326 zav. S StB Jáchymov, 19591005 před. KS-MV Karlovy Vary, dále viz 30-05074
30*-05006TSRíša19591005 zav. KS-MV Karlovy Vary, 19600319 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz 05-04891
30*-05074TSMarián19591005 zav. KS-MV Karlovy Vary z č. 30-00307, bez data před. KS-MV Plzeň a uložen pod č. MZ-č.83, neúplné, dále viz 05-04959MZ-č.83neúplné
30-00036TSAnthonov19540618 zav. O StB Jáchymov, 19540715 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz 05-00767p5ed.
30-00041ISýkora19540616 zav. Odb. žel. dopr. Plzeň odd. Karlovy Vary, 19550304 před. Odb. žel. dopr. Ústí n./Labem, 19550409 před. Odb. žel. dopr. Plzeň odd. Karlovy Vary, 19560227 ulož. pod č. 18008, v.t. 05-05400, 01-16703, 88-23140, 88-0235018008
30-00093TSZweig (Karel)19540621 zav. S StB Jáchymov, 19540720 před. S StB Praha SEO, 19540722 před. IV.správa FMV VI.odbor 2.oddělení, bez data před. S StB Jáchymov, 19540823 před. S StB Praha SEO, dále viz 88-02004, v.t. 05-02778, 88-23908, 88-00398před.
30-00138AZika Vratislav19540903 zav. S StB Jáchymov, 19550525 před. S StB Praha SEO, dále viz 01-02076, 05-05108před.
30-00255AVáňa Jan19540610 zav. KS-MV Karlovy Vary, 19571231 ulož. pod č. 42871, v.t. 05-0564042871
30-00268TSKarel19550308 zav. S StB Jáchymov, 19550816 přev. na č. 30-00747přev.
30-00294TSLosos19550323 zav. S StB Jáchymov, 19561208 před. SNZ Praha (svazek neuveden), v.t. 30-V294, v.t. 05-02245, v.t. 07-04506, v.t. 01-14837před. ?neúplné
30-00473TSJelen19560531 zav. S StB Jáchymov, 19580317 (chybně uváděno 19590317) před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz 05-02486před.
30-00522TSPapoušek19570228 zav. S StB Jáchymov, 19570521 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz 05-02115před.
30-00747TS,IKarel19550816 zav. S StB Jáchymov z č. 30-00268, 19560118 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz 05-01755před.
30-00897ALesák19540621 zav. PS Cheb, 19541125 před. OO-MV Jičín, dále viz 05-00946před.chybné jméno
30-01723ARexbez data zal. patrně KS MV Liberec, 19580504 ulož. S StB Ústí n./Labem III.odbor 2.oddělení pod č. 110, 19590411 před. Archiv Liberec, 19590420 ulož. S StB Ústí n./Labem vedení pod č. 1799, 19601123 obn. NZ Valdice, viz 05-05098.110,1799, obn.neúplné údaje
30-02660AEmilie19560121 zav. OO-MV Toužim převzetím z r.č. 05-01523, 19560906 před. S StB Ústí n./Labem SEO, dále viz r.č. 04-02491před.
30-V294ILosos19550323 zav. S StB Jáchymov, 19560526 před. SNZ Praha (svazek neuveden), v.t. 30-00294, v.t. 05-02245, v.t. 01-14837před. ?neúplné
38-01552D,AKvětoslav19790406 zav. VKR/PVOS 1.odd., bez data přev. na A, bez data před. KVS Brno HSVKR, 19840907 ulož. pod č. A-39226A-39226
38-02580AJaroslav19791002 zav. VKR/34.sbold, bez data před. HSVKR, 19830506 ulož. pod č. A-36918A-36918
38-05482AStaňa19810303 zav. VKR/4.BPS,
38-05842AStaňa19810303 zav. VKR/4.BPS, 19821019 skart. pod č. ZZ-31459/Iskart.
38-05869D,ABavor19810304 zav. VKR/VAAZ, 19820601 přev. na A, bez data před. VAAZ, 1.odbor HS VKR/3, 19910610 ulož. pod č. A-64524A-64524
38-09813AHelena19821221 zav. VKR/34.sbold, bez data před. 10LA/1odděl, 19861112 ulož pod č. A-47461A-47461
38-1077019830607* zav. VKR, údaje neznámé, 19841128 před. a reg. pod č. 01-41082před.nezveřejněn
38-10906A.PBIna19830621 zav. VKR/PVOS 1.odděl. asi jako A, 19890506 přev. na PB, 19920130 ulož. pod č. A-67081A-67081
38-11252ABořek19830901 zav. VKR/5.BPS, 19841127 ulož pod č. A-39451A-39451
38-12316ADub19840216 zav. VKR/1.ŽB, bez data před. 32.ŽB, 19860922 ulož. pod č. A-44916A-44916
38-14020ANovotný František19840606 zav. VKR/5.BPS, 19860714 ulož. pod č. A-46113A-46113
38-20855AKlerik19860123 zav. VKR VÚ 9444 Val. Meziříčí před. z X.SFMV, bez data předán zpět X. SFMV, viz 88-26009neúplné
38-28125IDavid19670203 zav. VKR/ZVO, bez data před. OVKR KVS Praha, odb.VKR - 1.A, 19830714 ulož. pod č. A-36958A-36958
38-33623APepík19660221 zav. VKR/9.TD,
38-37352AWiki19890815 zav. VKR/OVKR VÚ 5982 1.odd., 19891115 ulož. pod č. A-59592A-59592
38-40543PBDráha19790213 zav. VKR/OVS Pardubice, 19811119 ulož. pod č. A-35243 s před. Archiv HS VKR.A-35243Ústí u Staré Paky
38-40591ATibor19711011 zav. VKR/14. PD, 19850328 ulož. pod č. A-41497A-41497
38-41258TSSvětlana19790628 zav. VKR-OVS Pardubice?, další údaje neznámé, další příjmení Komrsková?nezveřejněna
38-42571D,AJaroslav19631203 zav. VKR/71.plrb jako D, 19730607 přev. na A, 19920320 ulož pod č. A-68426A-68426
38-42702AAlžběta19800421* zav. VKR, další údaje neznámé, zaměstnancem VKR 19881001-19900601, os.č. 236455?nezveřejněn
38-43184ALáďa19650712 zav. VKR/3. sb. PVOS, bez data před. odb. VKR VPOS 1. oddělení, 19850328 ulož. pod č. A-41483A-41483
38-43658AVlasta19801126 zav. VKR/20.msd, 19811110 skart. pod č. ZZ-30866/1skart.
38-43851PBŽižka19801217 zav. VKR/3.MSD, 19870827 ulož. pod č. A-50494A-50494
38-44559AJosef19810511 zav. VKR/OVKR 9.td, 19821230 skart. pod č. ZZ-31819/1skart.
38-46112APepík19820611 zav. VKR/1.odb. ZVO/2.odd., bez data před. 1.odb. ZVO/2.odd., 19860715 ulož. pod č. A-45983A-45983
38-46291OB19820716 zav.VKR/OVS Pardubice, 19880322 skart. bez číslaskart.
38-47267AIlona19830420 zav. VKR/9.td, 19840731 ulož. pod č. A-38873A-38873
38-49249AKája19621128 zav. VKR/VA AZ, 19870226 ulož. pod č. A-48574A-48574
38-55025AHradil Váša19660405 zav. VKR/III-I-3, 19720822 ulož. pod č. A-29706A-29706
38-59036AHradčany19691029 zav. VKR/71. plrb, 19720209 ulož. pod č. A-29296A-29296
38-59510A,RRosůlek Josef19700304 zav. VKR/5. BPS zřejmě jako A, 19770617 přev. na R, 19790612 přev. na A, bez data před. 5. BPS, 19841011 ulož. pod č. A-39293A-39293
38-59553AJosef I19700316 zav. VKR/10.LA, bez data před. OVKR 34.sbold, odb. VKR - 10. LA, HSVKR, 19850311 ulož. pod č. A-40938A-40938
38-60239IJosef19700203 zav. VKR/OVS Olomouc, 19711028 ukonč. a ulož. pod č.A-29110
38-62220APřibilová Eva19720810 zav. VKR/1. A, bez data před. OVKR KVS Praha, OVKR - 1. td, 19881208 ulož. pod č. A-55053A-55053
38-63424ATomáš19730118 zav. VKR / 1. ženijní brigáda, před. bez data KS-SNB-S-StB SEO-H.Králové, 2.odb., 19741231 tam zav. pod č. 05-13883, dále viz toto čísloviz 05-13883
38-63974PBKarmen19730508 zav. VKR/5. SB, 19830518 ulož. pod č. A-36941A-36941
38-65600AJindřich19710510 zav. VKR/34.SBOLD, 19900212 ulož. pod č. A-60733A-60733
38-67817ADáša19730618 zav. VKR/34.sbold, 19830920 ulož. pod č. A-37266A-37266
38-68155APavel19730911 zav. VKR/ŘVS, 19811026 ulož. pod č. A-35084A-35084
38-72286AAnna19740220 zav. VKR/51.ŽB, 19800226 ulož. pod č. A-33061 Archiv HSVKRA-33061
38-74947??19760120* zav. VKR neznámý útvar, před 19780320 před. S StB Praha II.a odbor 3.oddělení kde reg. pod č. 01-29287před.nezveřejněn
38-77101ABaťa19770707 zav. VKR/1.ŽB, bez data před. Archiv HSVKR, 19810401 ulož. pod č. A-34312A-34312
38-78683AIng. Láznička19780624 zav. VKR/ZVO I, 19920709 ulož. pod č. A-69987A-69987
38-85508AVáclav Žižka19780217 zav. VKR/1.sld, bez data před. Archiv HSVKR, 19810213 ulož. pod č. A-34210A-34210
38-xxxx119551121 a zpoději zav. VKR Hradec Králové, údaje chybí, viz 05-01412?nezveřejněn
38-xxxx319550906+ zav. O VKR Brno převzetím z č. 05-01373, další údaje neznámé?nezveřejněn
88-00186AMichal19690714 zav. OPK Praha jako přereg. z č. 88-09086, 19701119 před. S StB Praha vedení, 19710525 přev. na č. 88-02601přev.
88-00398AZveig19690613 zav. II.správa FMV II.odbor 3.oddělení převzetím z r.č. 88-23908, 19700514 ulož. pod č. 640403, v.t. 30-00093, 88-02004, 05-02778640403
88-00443ARex19690616 zav. II.správa FMV II.odbor 1.oddělení, 19741011 ulož. SNZ Praha pod č. 664796, obn. 02-12319, v.t. 88-23096, veden též ve vyš. svazku 1672/2-70 vyš. sk. StB Hradec Králové664796
88-00513AFranc19690618 zav. FS-ZS Praha převzetím z r.č. 88-10732, před. bez data (v reorg.?) II.správa FMV XII.odb. 3.odd., 19720926 ulož. pod č. 651276651276
88-00514ADesenský19690618* zav. III.správa FMV I.odbor 1.oddělení? převzetím z r.č. 88-10732, 19770628 ulož. pod č. 9910 685352 MV685352nezveřejněn
88-00659TSBohuš, Hladík19540609 zav., 19730222 ulož. do Z-fondu, svazek nezveřejněn, avšak zveřejněn archivní protokol: 20010427 ulož. SEO FMV Praha pod č. 10042851004285částečně nezveřejněn
88-01380OB19690722 zav. II.správa FMV vedení 1.oddělení, bez data před. II.správa FMV II.odbor 1.oddělení, bez data před.II.správa FMV IV.odb. 2.odd., bez data před. II.správa FMV XI.odb. 4.odd., 19761202 ulož. III.S FMV ved. 1.odd. pod č. 868 nebo 19710807?868 nebo 614031
88-02004TSZweig19540908 zav. IV.správa FMV VI.odbor 2.oddělení převzetím z r.č. 30-00093, 19580903 před. NPT Valdice, dále viz 05-02778, v.t. 88-23908, 88-00398před.
88-02219TSKřemen19541026 zav. III.správa FMV IV.odbor 1.oddělení, 19551220 ulož. pod č. 14372-1143721
88-02350ASýkora19710318+ zav., údaje neznámé, zveřejněn jen archivní protokol: 19790621 ulož. X.správa FMV I.odbor pod č. 705223, 19790626 archiv, uvádí se různá data narození; v.t. 30-00041, 05-05400, 01-16703, 88-23140705223 ?nezveřejněn
88-02515AEmil19541231 zav. MKO Praha, 19561119 ulož. pod č. 9717-897178
88-02539APřemysl19550108+ zav. II.správa FMV XII.odbor 3.oddělení, 19690609+ před. S StB Praha III.odbor 2.oddělení, dále viz 01-16809, v.t. 88-13472před.nezveřejněn
88-02601A,IMichal19710525 zav. II.SFMV IV.odbor 2.oddělení přereg. z č. 88-00186 jako I, 19730102 přev. na A, bez data přev. II.SFMV IV.odbor 3.oddělení, XI.SFMV III.odbor 1.oddělení a XI.SFMV III.odbor 2.oddělení, 19810706 ulož. pod č. 721303721303
88-02849ISkálová19710915 zav. II.správa FMV IX.odbor 1.oddělení převz. z r.č. 01-17014, 19720710 před. zpět S StB Praha II.odbor do pův. reg. čísla, 19790206 přijato z 1.S FMV a přereg. na r.č. 88-16648, v.t. 18-45969před.
88-02851TSJavenda (G-)19550331 zav. IV.správa FMV III.odbor 3.oddělení, 19560303 před. I.správa FMV a reg. pod č. 18-41099
88-02888D,A,PZProfesor19710930 zav. II.správa FMV II.odbor 4.oddělení jako PZ, 19720411? před. II.správa FMV I.odbor 4.oddělení, 19730108 přev. na A, 19751124? před. X.S FMV vedení III.odb., 19770712 před. X.správa FMV III.odbor 2.oddělení a přev. na D, 19840125 ulož.742936 + další
88-02911TSSpartak19560915* zav.?nezveřejněn
88-02924ASinger19711008 zav. X.správa FMV II.odbor vedení obn. z a.č. 05109372 (r.č. 05-07179), bez data před. II.správa FMV I.odbor 1.oddělení, bez data před. II.správa FMV XI.odbor 3.oddělení, 19801015 zav. též PB 88-20368, 19891208 znič.znič.nezveřejněn
88-03216TSVaněk19550520* zav., další údaje neznámé, nejspíše 19591220+ před. KS 01, dále viz 01-06954před. ?nezveřejněn
88-03737I,ATmel19720719 zav. II.správa FMV VI.odbor 3.oddělení převzetím z č. 01-16891 jako I, před. bez data XI.správa FMV II.odbor 3.oddělení, 19720928 přev. na A, 19790302 ulož. pod č. 702356702356
88-03919TSJana19571014 zav. IV.správa III.odbor 1.oddělení, 19570226 ulož. pod č. 3629636296
88-03931DMichal19720817 zav., 19730704? ulož. pod č. 585252?585252?
88-04082DVáclav19720918* zav. převzetím z r.č. 01-16261 a přev. na D, 19770325 ulož. pod č. 683752683752
88-04159D,ALumír, Ohrada19720928 zav. II.správa FMV VI.odbor 1.oddělení jako D Lumír, 19730503 přev. na A Ohrada, bez data před. XI.správa FMV II.odbor 1.oddělení, 19750827 před. XI.správa FMV IV.odbor 1.oddělení, 19851206 před. I.správa FMV 26.odb. a zareg. pod č. 18-48960před.
88-04232TSJosef19560110 zav. IV.správa FMV I.odbor 2.oddělení, 19560417 ulož. pod č. 20824, v.t. 07-01081, 07-1468420824
88-04422TSAlah19560317* zav., 19681110 před. 1.S FMV a přereg. na č. 18-45091, 19730110 před. II.správa FMV VI.odbor 3.oddělení a přereg.na č. 88-04798přev.nezveřejněn
88-04606D,AAdvokát19721130 zav. II.správa FMV IV.odbor 1.oddělení jako D, 19721130 před. XI.správa FMV I.odbor 1.oddělení, 19740107 přev. na A, 19791019 ulož. pod č. 707067, 19791022 archiv707067
88-04798ACyprus19730109 zav. II.správa FMV VI.odbor 3.oddělení převzetím z r.č. 18-45091 (pův. 88-04422), bez data před. XI.správa FMV II.odbor 3.oddělení, bez data před. XI.SFMV II.odb. 2.odd., 19881010 ulož. II.SFMV VI.odb. 2.odd. pod č. 802276, 19881220 archiv802276
88-04878TSJan19560821 zav. III.správa FMV IV.odbor 1.oddělení, před. bez data II.správa FMV, 19560828 před. I.správa FMV, 19560928 před. II.správa FMV III.odbor 3.oddělení, před. bez data 1.Zvláštní odbor MV, 19611004 ulož. pod č. 541996541996
88-04900DKarel19730130* zav., další údaje zcela neznámé?údaje neznámé
88-04980TSEger19560921 zav. VII.správa FMV II.odbor 4.oddělení, 19610101 před. II.správa FMV III.odbor 4.oddělení, 19610421 před. OO-MV Praha 1, dále viz r.č. 01-09497před.stav neznámý, nezveřejněn
88-05039ALudvík (Ludwig?)19561009 zav. HS-PS Praha, 19580304 ulož. pod č. 44199, 19580401 ulož. PS Volary z r.č. 2 (?) pod č. 166, 19851125 ulož. ZS HS PS OSH Praha pod č. 763232, v.t. 05-07936, 06-36092763232
88-05409TSJosef19570215 zav. III.správa FMV IV.odbor 1.oddělení, 19581021 ulož. pod č. 45930-1459301
88-05751TSJarka19570508* zav., údaje neznámé?nezveřejněn
88-05886TSNaděžda19570620 zav. VII.správa FMV II.odbor 4.oddělení, 19600103 před. OO-MV Benešov, dále zřejmě v registru cizích čísel, dále viz 01-09251před.
88-05934ABrúno19570702 zav. II.správa FMV I.odbor 2.oddělení, 19581215 ulož. pod č. 46903, 19601130 znovu zav. NPT Valdice, 19630610 před. 1. Zvl. odb. FMV a ulož. pod č. 460932 MV46903, 469032 MV
88-06218DVágner19731022+ zav., další údaje neznámé?
88-06990ATumlíř19570910+ zav. neznámý útvar, rovněž datum je pouze velmi přibližné, další údaje neznámé, v.t. r.č. 05-09881?nezveřejněn
88-07366KTS,AFranta, Irman19740619 zav. II.správa FMV IV.odbor 2.oddělení jako KTS, 19750516 přev. na A, bez data před. v reorg. XI.správa FMV III.odbor 2.oddělení, 19851213 ulož. pod č. 765438, 19851219 archiv XI.správa FMV III.odbor 3.oddělení765438
88-07519PO,KTS,AFrantišek, Boris19740705 zav. XI.správa FMV I.odbor 1.oddělení jako PO, údaje torzovité: 19740705 před. V.správa FMV IV.odbor 1.oddělení, 19760928 ulož. pod č. 652786, 19860130 přev. na A, 19880409 ulož. pod č. 793687, 19880506 archiv793687údaje neúplné
88-08053TSSkálová19571115? zav., údaje neznámé, v.t. 01-17014?nezveřejněn
88-08320ABlanka19580222 zav.III.správa FMV IV.odbor 3.oddělení, 19591204 ulož. pod č. 49587-9495879
88-08357DJan19750110* zav.?
88-08400TSIvo19580321* zav., 19601125 před. S StB Praha III.odbor, další svazek však chybípřed.nezveřejněn
88-08454PO,KTS,APlánovač19750129 zav. X.správa FMV II.odbor 2.oddělení jako PO, 19751002 přev. na KTS, 19751210 přev. na A, 19791110 ukonč., 19791113 ulož.707649
88-08516TSKrajánek19580419 zav. IV.správa FMV II.odbor 1.oddělení, před. 19580708 na S StB Praha SEO, dále viz 01-04804 a 05-04512před.neúplné údaje
88-08861AKnap19580721 zav. IV.správa FMV I.odbor 1.oddělení, 19590210 ulož. pod č. 487923487923
88-08978AŠkoda19580815* zav. IV.správa FMV VIII.odbor, 19620521 ulož. pod č. 548634548634nezveřejněn
88-09041PO,KTSKvěta19750402* zav., 19761223 ulož. pod č. 681669, v.t. 88-24176?nezveřejněn
88-09086TS,IMichal19580904 zav.IV.správa VII.odbor 3.oddělení, 19690714 před. HS StB ČSR a zároveň přereg. pod č. 88-00186před.
88-09176TS,IVlastimila19580923 zav. II.správa FMV VII.odbor 2.oddělení, bez data před. II.správa FMV III.odbor 2.oddělení, bez data před. II.správa FMV VI.odbor 1.oddělení, 19631129 ulož. pod č. 574589, změna kategorie neuvedena574589
88-09397KTS,ADaniel19750611 zav. II.správa FMV IV.odbor 3.oddělení jako KTS, 19751204 před. II.správa FMV I.odbor 2.oddělení, 19760525 před. II.správa FMV IV.odbor 1.oddělení, 19770128 přev. na A, 19800708 ulož. pod č. 712947, 19891030 přev. na r.č. 88-34184712947
88-09606D,AKos19750722 zav. XI.správa FMV I.odbor 1.oddělení jako D, 19750722 před. v reorg. II.správa FMV V.odb. 1.odd., 19820330 přev. na A, 19891206 znič.znič.
88-09623TS,ITmel19581217 zav. IV.správa FMV VIII.odbor 1.oddělení jako TS, před. bez data II.správa FMV VIII.odbor 1.oddělení (reorg,?), před. bez data II.správa FMV VII.odbor 1.oddělení, 19690703 před. S StB Praha vedení a převedeno na r.č. 01-16891před.nejasné
88-09875PO,AMona-1, Olga19750922 zav. II.správa FMV III.odbor 2.oddělení jako PO Mona-1, 19760331 přev. na A Olga, před. bez data II.správa FMV II.odbor 1.oddělení, 19800322 ulož. pod č. Z-4718, 19860320 ulož. II.správa FMV II.odbor pod č. 769345Z-4718, 769345
88-09926DFilolog19751007+ zav., další údaje neznámé?
88-10080KTS,AIng.19751105 zav. X.správa FMV III.odbor 2.oddělení jako KTS, 19751212 přev. na A, bez data před. II.správa FMV XI.odbor 4.oddělení, 19891207 znič.znič.
88-10184DKamenický19751125 zav. patrně X.správa FMV 3.odbor, další údaje neznámé, 19790104 před. S StB Ústí nad Labem II.odbor, dále viz 04-19286před.
88-10196AJiří19590516* zav., 19591101+ před., dále viz 05-03315, 19600513 vrácen, údaje neznámé?nezveřejněn
88-10466TSVladimír19590814* zav. zřejmě převzetím z r.č. 01-05293, 19640324 ulož. pod č. 581134581134nezveřejněn
88-10658TSLukavský19591019* zav. patrně převzetím z r.č. 05-02228, 19641103 ulož. pod č. 587843587843nezveř.
88-10732AFranc19591105 zav. II.správa FMV VI/V.odb 2.oddělení, před. bez data II.správa FMV V.odb. 4.odd., před. bez data II.správa FMV V.odbor 2.oddělení, 19690618 přev.na FS-ZS Praha pod r.č. 88-00513před.
88-11025APravý19600125 zav. III.správa FMV IV.odbor 2.oddělení, před. v reorg.? II.správa FMV VII.odbor 2.oddělení, 19660409 ulož. pod č. 605607605607
88-11051AMlynář19600131 zav. SNZ Praha, 19610505 před. NZ Valdice, dále viz r.č. 05-05348, 19640117 před. III.správa FMV a veden pod původním r.č., 19640125 ulož. pod č. 23217, v.t. 88-2321723217
88-11135IMarcela19600303 zav. SEO FMV Praha, 19641013 ulož. pod č. 587269, 19671003 obn. II.správa FMV II.odbor 1.oddělení, 19690228 ulož. pod č. 587269587269
88-11294KTS,AMirek19760610 zav. XI.správa FMV IV.odbor 1.oddělení jako KTS, 19760610 před. v reorg. II.správa FMV IV.odbor 1.oddělení, 19760701 přev. na A, 19900919 ulož. pod č. 815876 (chybně 815875), 19900926 II.správa FMV VII.odbor 1.oddělení archiv.815876
88-11340AJirka19600506 zav. SNZ Praha, 19600908 před. S StB Praha SEO, dále viz 01-08733, v.t. 05-07018před.
88-11344DHladík19760623 zav. X.správa FMV IV.odbor 2.oddělení, 19770608 před. XI.správa FMV I.odbor vedení, bez data před. II.správa FMV X.odbor 2.oddělení, bez ukonč., 19891206 skartováno, zvláštní blokace, poslanec NSskart.
88-11361TSPeremis19600513 zav. SNZ Praha, 19610707 před. ÚNZ Praha, dále viz 01-09712před.
88-11364DRula19760625* zav., 19761021 ulož. pod č. 680152680152
88-11372TSTopol19600518 zav. III.správa FMV II.odbor 2.oddělení, 19631005 ulož. pod č. 571378571378
88-11377TSDesenský19600519* zav. III.správa FMV II.odbor 2.oddělení, 19631101 ulož. pod č. Z-572523, 19650806 obn.? II.správa FMV V.odbor 2.oddělení, 19690619 před. FSZS-A-1 pod č. 05-02234před.nezveřejněn
88-11379TSOvidius19600519* zav. převzetím z č. 05-02244, 19640118 ulož. pod č. 577178, v.t. 01-24718577178nezveřejněn
88-11382AOrlík19600519* zav., 19651115 ulož. pod č. 601527601527nezveřejněn
88-11394AVonka19600520* zav. III.správa FMV VI.odbor 2.oddělení převzetím z r.č. 05-02485, 19621022 před. OO-MV Mělník, dále viz 01-11981před.nezveřejněn
88-11417APavel19600524 zav. III.správa FMV II.odbor 2.oddělení převzetím z r.č.05-02285, 19640313? před. II.správa FMV VIII.odbor 1.oddělení, 19670920 ulož. pod č. 617296617296
88-11438AHodač19600527 zav., 19620719 před. II.správa FMV VI.odbor 3.oddělení, bez data před. II.správa FMV V.odbor 5.oddělení, 19630709 před. III.správa FMV II.odbor 1.oddělení, 19650121 ulož. pod č. 592034?592034?nezveřejněn
88-11449AJosef19600528* zav. II.správa FMV VIII.odbor 1.oddělení převzetím z r.č. 05-02236, 19690515+ před. S StB Praha VII.odbor 1.oddělení ?, dále viz 01-16684před.nezveřejněn
88-11518AHes19600617* zav., 19680717 ulož. pod č. 626589626589nezveřejněn
88-11544AJan Brodský19600627 zav. II.správa FMV III.odbor 3.oddělení, 19621018 před. I.správa FMV, dále viz 18-43461před.
88-11596TSČíla19600712 zav. SNZ MV, 19600908 před. S StB Praha SEO, dále viz 01-08719před.
88-11672TSMaleček19600914 zav., 19610420 ulož. pod č. 529312529312nezveřejněn
88-11909TSPraděd19610210 zav. III.správa FMV III.odbor 1.oddělení převzetím z r.č. 05-02594, 19610407 před. S StB Ostrava III.odbor, dále viz 07-06759před.
88-11947ABedřich19610311 zav. SNZ Praha, 19630211 před. S StB Hradec Králové SEO, dále viz r.č. 05-06607, v.t. 01-16215před.
88-12009ATábor19610428 zav. SNZ Praha, 19611013 před. NZ Valdice, dále viz 05-05468před.
88-12122RNorbert19610629 zav. II.správa FMV VI.odbor 4.oddělení, bez data před. II.správa FMV VI.odbor 1.oddělení, 19680213 před. S StB Praha SEO, dále viz 01-16549před.
88-12698AVlasta19770214 zav. X.správa FMV IV.odbor 2.oddělení, 19811030 před. NPT Praha a ulož. pod č. 723998, v.t. 88-22283, 01-17817723998
88-12710PO,S,ABraun, Grafik19770216 zav. X.správa FMV IV.odbor 2.oddělení jako PO, 19770223 přev. na S, 19770914 přev. na PO, 19790419 přev. na A, 19840831 ukonč., 19841018 ulož. X.správa FMV vedení 2.oddělení750403
88-12713ASlávka19610811 zav. III.správa FMV V.odbor 3.oddělení převzetím z č. 05-02617, bez data před. (196401 v reorg.?) II.správa FMV VIII.odbor 3.oddělení, bez data před. II.správa FMV VIII.odbor 4.oddělení, 19681203 ulož. pod č. 631105631105
88-12722D,AMilan19770217 zav. XI.správa FMV III.odbor 2.oddělení jako D, 19780707 přev. na A, 19880115 ulož. pod č. 790556, v.t. 01-24055790556
88-12745KTS,ABorneo19770122 zav. II.správa FMV I.odbor 1.oddělení jako KTS, 19770815 před. II.správa FMV I.odbor 2.oddělení a přev. na A , 19830124 ulož. pod č. 733987, 19830127 před. k ulož. X.správa FMV Praha733987
88-13229KTS,AEman, Tomáš19770525 zav. X.správa FMV III.odbor 1.oddělení jako KTS, 19790307 přev. na A, 19801024 ukonč., 19801027 ulož. X.správa FMV vedení 3.oddělení714638
88-13472APřemysl19770714 zav. XI.správa FMV III.odbor 1.oddělení převzetím z r.č. 01-16809, 19850314 ulož. pod č. 754905, v.t. 88-02539754905
88-13928KTS, ASaša19771031 zav. IV.správa FMV V.odbor 1.oddělení jako KTS, 19771213 přev. na A, před. bez data IV.správa FMV IV.odbor 1.oddělení, 19891207 zničenozničeno
88-13960KTS,AVojta, Milada, Inženýr19771107 zav. XI.správa FMV III.odbor 2.oddělení jako KTS Inženýr, 19791222 přev. na A Milada, 19821029 zm.kr.jm. na Vojta, bez data před. XI.správa FMV 3.odbor 3.oddělení, bez data před. XI.správa FMV II.a odbor 1.oddělení, viz pokr.řádek 1/2
88-13960KTS,AVojta, Milada, Inženýr(pokračování) 19840525 před. XI.správa FMV III.odbor 2.oddělení, bez data před. II.správa FMV XI.odbor 4.oddělení, 19891201 ulož. II.správa FMV I.odbor 4.oddělení pod č. 812378812378řádek 2/2
88-14561KTS,AAlbert, Aramis19780215 zav. X.správa FMV I.odbor 1.oddělení jako KTS Albert, 19780502 přev. na A, 19791010 před. X.správa FMV IV.odbor 2.oddělení a zm.kt.jm. na Aramis, bez data před. II.správa FMV XII.odbor 1.oddělení, 19891206 znič., v.t. 18-20656znič.neúplné
88-14660DPaulin19780303* zav. jako obnov. z a.č. 643898 MV, 19851228 ulož. pod č. 765734, v.t. 05-01828, 01-11187, 01-44019765734
88-14930KTS,ASvoboda, Ivan19780428 zav. X.správa FMV II.odbor 3.oddělení, 19781102 přev. na A a zm. kr. jm., 19790426 před. II.správa FMV IV.odbor 3.oddělení, 19820331 ukonč., 19820401 ulož.726489
88-15661DChemik19780822+ zav., údaje neznámé?
88-16074DJirka19781020+ zav., další údaje neznámé, v.t. 38-43706?
88-16171PBArma19781108 zav. X.správa FMV I.odbor 3.oddělení, 19820129 ulož. X.správa FMV vedení 3.oddělení pod č. 725816, 19820203 archiv, v.t. 01-19794725816
88-16540KTS,AJosef19790118 zav. II.správa FMV VIII.odbor 1.oddělení jako KTS, 19791110 přev. na A, 19800214 před. II.správa FMV VIII.odbor 2.oddělení, před. bez data II.správa FMV II.odbor 2.oddělení, 19870515 před. II.správa FMV VI.odbor 3.oddělení, dále viz pokrač.817856řádek 1/2
88-16540KTS,AJosef(pokračování) bez uk., 19910328 ulož. II.správa FMV II.odbor 2.oddělení pod č. 817856817856řádek 2/2
88-16636ASmetana19790206 zav. XI.správa FMV II.a odbor 1.oddělení převzetím z r.č. 05-09649, před. bez data II.správa FMV VI.odbor 3.oddělení, bez uk.archiv ?údaje neúplné
88-16648A19790207 zav. převzetím z 1.S FMV z r.č. 18-45969, 19790524 ulož. pod č. 704463 MV704463nezveřejněn
88-18012AKelt19790613 zav. II.správa FMV IV.odbor 1.oddělení (r.č. 06-17923 přijato v r. 1976), 19821026 před. S StB Brno I.odbor a opět zareg. pod r.č. 06-17923, v.t. r.č. 18-48465před.údaje možná neúplné
88-19909ASeidl19800709 zav. X.správa FMV II.odbor 3.oddělení převzetím z č. 05-12013, bez data před. II.správa FMV XI.odbor 4.oddělení, 19891209 znič.znič.
88-20368PBAteliér19801015 zav. X.správa FMV II.odbor 1.oddělení převzetím z r.č. 05-07179, 19861125 ulož. pod č. 778916, 19861203 archiv, v.t. 88-02924778916
88-21359KTS,APluto, Černý19810423 zav. II.správa FMV VI.odbor 1.oddělení jako KTS Pluto, 19810918 přev. na A Černý, 19850325 před. XI.správa FMV I.odbor 2.oddělení, bez data před. II.správa FMV V.odbor 2.oddělení, 19891213 ulož. pod č. 812949812949
88-21362KTS,DZdislav19810423 zav. jako KTS, 19821118 přev. na D, 19870626 znič.znič.
88-21464DEditor19810520 zav. II.správa FMV I.odbor 2.oddělení, 19861125 ulož. pod č. 794752794752
88-21513AMartin19620525 zav. III.správa FMV III.odbor 3.oddělení převzetím z r.č. 01-09547, 19640313? před. II.správa FMV IX.odbor 2.oddělení, bez data před. II.správa FMV IX.odbor 1.oddělení, 19670110 ulož. pod č. 612372, 19840510 znič., v.t. 05-05006, 08-05539znič.nezveřejněn
88-21718DJičínský19620818* zav.?
88-21766KTS,AKlíč, Tomáš19810724 zav OO-MV Praha 6 odd. vyšetřování jako KTS Klíč, 19811024 přev. na A Tomáš, 19840405 ulož. XI.správa FMV II.a odbor pod č. 746243, 19840406 archiv746243
88-21773PO,D,AAdam, Pepík19810727 zav. X.správa FMV I.odbor 1.oddělení jako PO Adam, 19810928 přev. na D Adam, 19820113 přev. na A Pepík, 19850328 ulož. pod č. 755327755327
88-22025AHora19621114 zav. II.správa FMV VI.odbor 3.oddělení, bez data před. II.správa FMV III.odbor 5.oddělení, 19640513 před. 1.s.o. II.správy FMV ??, 19660930 ulož. pod č. 610154 (pův. 610061)610154údaje nepřesné
88-22192AAntonín19621228* zav. snad převzetím z r.č. 05-03352, 19631227 před. VI.správa FMV, další údaje neznámé?nezveřejněn
88-22283DVlasta19811102* zav. převedením z č. 88-12698, 19830906 ulož. pod č. 723997723997
88-22375TSVelký19630307+ zav. III.správa FMV?, údaje chybí, předch. viz 05-03447?nezveřejněn
88-23096ARex19631205 zav. III.správa FMV III.odbor 3.oddělení, bez data před. II.správa FMV IX.odbor 2.oddělení, bez data před. II.správa FMV IX.odbor 1.oddělení, 19690616 před. FS-ZS Praha 4. odd.??, dále viz 88-00443, v.t. 05098-05
88-23140ASýkora Josef19631217+ zav. III.správa FMV IV.odbor 3.oddělení ? převzetím z r.č. 05-05400, další údaje neznámé, v.t. 30-00041, 01-16703, 88-02350?nezveřejněn
88-2317719640110+ zav. II.správa FMV VI.odbor 3.oddělení ?, údaje neznámé, svazek neuváděn, viz 01-17814, 88-02849 a další r.č.před.?nezveřejněn
88-23217POMlynář19820324* zav., 19840131 ulož. pod č. 748964, v.t. 88-11051, 05-05348748964údaje neúplné
88-23226DMichal19820325 zav. XI.SFMV?
88-23306AEva19640227+ zav. snad převzetím z r.č. 05-03667, další údaje neznámé?nezveřejněn
88-23397KTS,AIris19820420 zav. X.správa FMV III.odbor 2.oddělení jako KTS, 19820526 přev. na A, 19831230 ulož. pod č. 741918741918
88-23478DStavař19830502+ zav. S-StB Praha, údaje chybí?
88-23717KTS,AJirák19820614 zav. XI.správa FMV IV.odbor 3.oddělení jako KTS, 19820930 přev. na A, 19821209 ulož. pod č. 731987, 19821213 archiv, 19830202 materiály zasl. IV.správa FMV I.odbor pod č. SM-0081/SE-83, další údaje neznámé, možné r.č. 88-32650 ??731987 ?údaje neúplné
88-23908AZveig19641110 zav. II.správa FMV VIII.odbor 1.oddělení, 19690616 před. FS-ZS Praha, dříve viz 30-00093, 88-02004, 05-27778; dále viz 88-00398před.
88-24041KTS,AVladimír, David19820817 zav. II.správa FMV II.odbor 2.oddělení jako KTS Vladimír, 19830311 přev. na A David, 19880114 ulož. pod č. 790567, 19880118 archiv790567
88-24176AAranka19650311+ zav., údaje neznámé, v.t. 88-04091?nezveřejněn
88-24563AMírovský19650930 zav. II.správa FMV IX.odbor 1.oddělení, 19690328 ulož. pod č. 634818634818
88-24564DStanislav19650930+ zav., další údaje neznámé, v.t. 05-00654, 04-10860?
88-24787AKrab19660127 zav. II.správa FMV I.odbor 2.oddělení, 19660210 před. 1.SFMV, další údaje neuvedeny, v.t. 18-42722?údaje neúplné
88-25323AČíla19661128 zav. II.správa FMV VIII.odbor 1.oddělení převzetím z r.č. 05-07044, 19690317 ulož. pod č. 634018, v.t. 01-37298634018
88-25539DAzur19830420 zav. XI.správa FMV II.odbor 2.oddělení, 19831118 ulož. a před. 1.SFMV, dále viz 18-48441, 19861125 (19870304?) zpět, 19880211? před. II.správa FMV II.odb. 1.odd., bez data před. II.správa FMV VI.odbor 1.oddělení, 19890815 ulož. pod č. 809763809763údaje neúplné
88-25734D,ARudolf19830520 zav. V.správa FMV IV.odbor 2.oddělení jako D, 19840929 přev. na A, 19880721 ulož. pod č. 795745, 19880816 ulož. pod týmž č., 19900417 připoj. a.č. 814654, v.t. 88-35842795745
88-25932AMarcel19671110* zav., v.t. 05-05049, 01-16567?nezveřejněn
88-25935DPilot19830624 zav. XI.správa FMV IV.odbor 2.odd.? převzetím z č. 06-17805, 19871008 před. S StB Praha OPK, dále viz 01-45417před.
88-26009KTS,AKlerik19830711 zav. X.správa FMV V.odbor 1.odd. jako KTS převz. od 1.S FMV r.č. 10442/399, 19831121 přev. na A, 19851209 před. SEO III.SFMV, 19860123 reg. VKR viz č. 38-20855, bez data před. zpět X.S FMV č.j. 006464/183, 19880519 ulož. pod č. 794123794123
88-26981KTS,DSládek19831212* zav. II.správa FMV VII.odbor vedení jako KTS převz. z PO 01-31107, 19860210?? přev. na D, 19870518 před. S StB Brno pro OO-MV Uherské Hradiště a zav. pod č. 06-39464, v.t. 01-46444před.
88-27756PO,DExpert19840403 zav. XIV.správa FMV OPV?? 1.oddělení jako PO, 19840619 přev. na D, 19860122 před. X.správa FMV I.odbor 2.oddělení, bez data před. II.správa FMV X.odbor 2.oddělení, 19891206 skart.skart.
88-29180KTS,AFrank, Václav19841112 zav. X.správa FMV II.odbor 3.oddělení jako KTS Frank, 19851011 přev. na A Václav, bez data před. II.správa FMV XI.odbor 4.oddělení, 19891208 znič.znič.
88-29764PO,DProjektant19850211 zav. jako PO, 19870624 přev. na D, 19880318 ulož. pod č. 792078792078
88-30087DMarie19850323 zav., 19880713 ulož. pod č. 795872, údaje neznámé795872
88-30433AJanis19850528 zav. X.správa FMV II.odbor 1.oddělení převz. z r.č. 01-35094, 19881102 ulož. pod č. 799972, 19881010 archiv799972
88-30631KTS,AKutil, Kraus19580708 zav. X.správa FMV IV.odbor 3.oddělení jako KTS Kutil, 19860120 přev. na A Kraus, bez data před. II.správa FMV XII.odbor 3.oddělení, 19891208 znič.znič.
88-33276KTS,DFrank19870224 zav. II.správa FMV VI.odbor 1.oddělení jako KTS, 19880510 přev. na D, 19880930 ulož. pod č. 798189798189
88-33677DJaro19870512 zav., 19890317 ulož. pod č. 804563804563
88-33928DRak19870701 zav., bez uk.?
88-34184KTS,DDaniel19870824 zav. X.správa FMV IV.odbor 2.oddělení jako KTS, 19880322 přev. na D, bez data před.II.správa FMV III.odbor 2.oddělení, 19890913 ulož. pod č. 712947, dříve viz r.č. 88-09397712947
88-35842DRudolf19880721 zav. V.správa FMV IV.odbor 2.oddělení,19900428 ulož. pod č. 795745, viz 88-25734 (předchozí sv.)795745
88-36931KTS,AKamil, Martin19890302 zav. II.správa FMV XI.odbor 1.oddělení jako KTS Kamil, 19890713 přev. na A Martin, před. bez data na II.SFMV XI.odbor 4.oddělení, 19891208 znič.znič.
88-37393DErester19890613 zav., 19900428 ulož. pod č. 814996814996
88-37492DKudla19890630 zav. II.správa FMV V.odbor 2.oddělení, bez ukončeníarchiv?
88-37795AOhrada19890922* zav. II.správa FMV VII.odbor 1.oddělení převzetím z r.č. 18-48960, svazek nezveřejněn, avšak zveřejněn archivní protokol: 19901211 ulož. pod č. 817145, 19901219 archiv, v.t. 88-04159, údaje možná neúplné817145částečně nezveřejněn
88-37845DKarel19891006* zav., 19891206 znič.znič.
88-xxxx219620531 zav. III.SFMV před. z NZ Valdice, 19620710 před. S StB Ústí n./Labem III.odbor 1.oddělení, údaje neznámé, v.t. 05-05373před.nezveřejněn
98-00036ALudva19740711 zav. SNV - OVO Valdice, 19740715 před. S SNV Praha, 19740722 vrác. SNV OVO Valdice, další údaje neznámé, v.t. 07-21771?údaje neznámé
98-00042AMalina19740715 zav. SNV - OVO Valdice, 19740722 před. S-SNV Praha, 19740724 před. zpět SNV OVO Valdice, další údaje neznámé, v.t. 07-30567?údaje neúplné
98-00080AAramis19740710 zav. SNV - OVO Valdice, 19740724 před. S-SNV Praha, 19740726 vrác. SNV - OVO Valdice, v.t. 03-12787, 05-10592, 07-20116?údaje neúplné
98-00112AHanuš19740715 zav. SNV-OVO Valdice, 19740729 před. S-SNV ČSR, 19740731 vrác. SNV-OVO Valdice?
98-00120AAlík19740725 zav. SNV-OVO Valdice, 19740728 před. S-SNV ČSR, 19740731 vrác. na SNV-OVO Valdice, další údaje chybí?neúplné
98-00256AJánošík19741118 zav. SNV - OVO Valdice, 19741126 před. pod č. SSNV-003357/309, 19741127 vrác. zpět, další údaje neznámé?údaje neúplné
98-00579AEmil19760217 zav. SNV-OVO Valdice, 19760304 před. patrně SNZ Praha, 19760305 zpět SNV OVO Valdice, další údaje neznámé?údaje neúplné
98-00740AJan19770318 zav. SNV-OVO Valdice, 19770327 před. patrně SNZ Praha, 19770330 zpět, další údaje neznámé?údaje neúplné
98-00922AMarianeta19791008 zav. SNV-OVO Valdice, 19791120 před. pod č. 00304/??. týž den vráceno ??neúplné
98-01097AMrak19820110 zav. SNV - OVO Valdice, 19820204 před. neznámému útvaru, 19820204 zpět SNV OVO Valdice, další údaje neznámé, v.t. 07-07317?údaje neúplné


ZaměstnanciDalší seznamyArchivní materiályArchiv StBHledáníÚvodní stránka