Odboj na Jičínsku

Pomůcky ke čtení svazků


Jazyk, kterým jsou dokumenty psány, je velmi specifický. Čtení dokumentů vyžaduje přípravu. V tomto souboru najdete postupně doplňovaný přehled zkratek a výrazů, které používala StB, a zkratek, které používáme při popisu dokumentů.


Zkratky týkající se historie svazku (pohyb, evidence apod.):

zav.
zaveden, tzn. zaevidován jako tajný spoupracovník nebo svazek kontrarozvědného rozpracování

přev.
převeden, tzn. změna kategorie svazku, někdy se používá pro nové archivní číslo nebo pro přeregistraci

před.
předán, tzn. předání svazku (a osoby) jinému útvaru StB

obn.
obnoven, tzn. opětovné použití svazku, který již byl uložen v archivu

a.č.
archivní číslo

r.č.
registrační číslo svazku, zde složené z předčíslí kraje odděleného pomlčkou a doplněné úvodními nulami na pět číslic

přereg.
přeregistrován, tzn. většinou z důvodů evidenčních nebo reorganizačních bylo svazku přiděleno nové r.č.

reorg.
reorganizace; v případě Východočeského kraje většinou březen 1960 (změna územního uspořádání)

odb.
odbor, druhá úroveň organizace složek StB; viz správa, oddělení; značí se většinou římskou číslicí

odd.
oddělení, třetí (nejnižší) úroveň organizace složek StB; viz správa, odbor; značí se arabskou číslicí

S, spr.
správa, první úroveň organizace StB; viz odbor, oddělení; značí se římskou číslicí nebo zkratkou kraje

OO-MV
zkratka se schematicky používá pro označení složek StB zhruba na úrovni okresů (v hierarchii odpovídá odboru)

S StB
správa StB, schematická zkratka pro označení krajských správ StB (nemusí vždy odpovídat kraji); dříve též skupina StB (zhruba odpovídá pozdějšímu OO-MV, nelze však takto odvozovat organizační uspořádání StB)

O StB
oddělení StB

KS-MV
předchozí označení krajských správ MV do územní reformy v r. 1960

SEO
statisticko-evidenční odbor

znič.
zničeno

skart.
skartováno

ulož.
uloženo do archivu

typy svazků:
A – agent
APS – agenturně pátrací svazek
D – důvěrník
I – informátor
IS – ideový spolupracovník
K – kontrolní svazek
KA – kandidát agenta
KI – kandidát informátora
KTS – kandidát tajné spolupráce
NO – nepřátelská osoba
OB – objektový svazek
OS – osobní svazek
P – pátrací svazek
PO – prověřovaná osoba
PZ – pozorovací svazek
R – rezident
S – signální svazek (někdy též SIG)
TS – tajný spolupracovník

Další vysvětlivky a pomůcky budeme postupně doplňovat.Archivní materiályVyhledáváníDiskuzní fórum


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana