Odboj na Jičínsku – Svazky

Belavý Emanuel


Základní údaje:

Jméno: Belavý Emanuel
Krycí jméno: Eman, Tomáš; Evropan
Datum narození: 05.04.1956
Další příjmení, varianty: -
Svazky – reg. čísla: 88-13229 (19770525–19801027 X.správa FMV III.odbor 1.oddělení)
01-47828 (19891109–19891205 neznámý útvar StČ kraje)
Historie svazku: 19770525 zav. X.správa FMV III.odbor 1.oddělení pod r.č. 88-13229 jako PO Eman
19781201 zřejmě přev. na KTS
19790307 přev. na A Tomáš
19801024 ukonč.
19801027 ulož. pod a.č. 714638 do r. 2026
19850926 filmováno
19891109 zav. neznámý útvar StČ kraje pod r.č. 01-47828 jako D Evropan
19891205 znič.
Působiště spolupracovníka: VŠ kolej Větrník, VŠ klub Juridika, PrF UK Praha
Vazba na Jičínsko:dosud nezjištěna
Zaměření činnosti: situace mezi VŠ studenty a na VŠ kolejích, úkolován ke konkrétním osobám
Osoby, akce a signály ve svazcích: Osoby: Belavá (Kopečková) Ludmila (orig. str. 4, 5, 6, 13, 18, 55), Belavý Emanuel st. (4, 5, 6, 13, 18, 55), Belavý Radomír (5, 6, 18, 55), Curka Stanislav, předs. OV KSČ (10), Čapek (43, 56), Čech Radim (12, 14, 15, 16, 19, 20, 56), Čermák (65), Dolejší Jiří (36, 38), Dušek (33), Gallo Carla (19, 56), Gronský (43), Halamíčková Miroslava (35, 38, 43), Herfurt Rudolf, ředitel, Vagónka Studénka (10), Homérová Renata (33, 36, 37, 38, 52, 56, 59, 63), Ineman Jiří (36, 38), Jánošec Svatopluk (33, 35, 36, 38, 52, 56, 59), Konstantinová-Gollová Nataša (33, 35, 36, 37, 38, 52, 56, 59, 63), Kotásek (45), Koušek, ved. bloku 2 Větrník (50), Ličko Vlado (20, 52, 56, 59, 63), Marek Pavel (20, 56), Masopust (43, 56), Matoušková Marie (49), Matýsková Helena (15, 16), Novotný Zdeněk (19, 20, 52, 56, 57, 63), Patočka Jan (20, 21, 38, 52, 63), Pavel Zdeněk (20, 21, 52, 57, 63), Petrkovský Jiří (15, 16), Pokorný, stud. odd. UK (10), Slavík Štěpán (52, 59, 63), Smrťová (45, 57), Stančík Rudolf (15, 16), Stančíková Helena (15, 16), Škarka Eduard (33, 35, 36, 37, 38, 52, 55, 59, 63), Štěpánek Karel (49, 50), Tomášek Vít (15, 16), Valachová (46), Valo Pavel (21)
Akce a signály: OBS 88-13235 Právnická fakulta UK Praha (zav. 19770525 X.správa FMV II.odbor 1.oddělení, 19860219 před. zřejmě S StB Praha II.a odbor 1.oddělení, dále neuvedeno)
Agentura ve svazcích: TS Horník (88-16854 Lalinský Lumír 11.07.1957, 19790306–19810109 X.správa FMV III.odbor 1.oddělení, ŘO Maliňák), TS Reportér (88-16980? Kříž Jan 25.11.1950, 19790326–19880801 X.správa FMV III.odbor 1.oddělení, ŘO Maliňák), D Racek (88-16897? Vopálka Vladimír 28.06.1952, 19790313–19840925 X.správa FMV III.odbor 1.oddělení, ŘO Maliňák)
Příslušníci ve svazcích: Řídící orgány: 19770525–19790305 Kosina Miroslav npor. 149612 (X.správa FMV III.odbor 1.oddělení), 19790226–19801024 Maliňák Jiří por. 201030 (X.správa FMV III.odbor 1.oddělení)
Ostatní: (útvar uváděn zkratkou) Ernest Zdeněk kpt. (1-12-1), Hýsek kpt (7-54-0), Kubla (60-3-1 OP), Lagron Miroslav mjr. 102579 (60-3-0 zást. náč.), Nikel Radomír kpt. 116702 (7-54-0), Novotný Václav kpt. (7-x OP), Paukert plk. (7-0-0 náč.), Pšeničková 182171? (archiv - film), Sedlák Rostislav kpt. 101333? (60-3-1 náč.), Skalník Vlastimil pplk. (1-22-0 náč.), Stárek Vladimír genmjr. 108268? (60-0-0 náč.), Šimák nstržm. (1-22-2), Šubrt Václav plk. 141656? (60-3-0 náč.).
Stručný popis činnosti a využití TS: TS byl nejprve veden jako PO a KTS. Po zaverbování předal pouze 7 zpráv, přestal dodržovat termíny schůzek a plnit dohodnuté úkoly.
Zdroj a čitelnost dokumentu: Mikrofiš, kvalita střídavá, převládají dobře čitelné stránky.


Obsah svazku:

Svazek je k dispozici u nás na vyžádání.

pol.názevspis.zn.datumstr. orig.str. zdepoznámka
1Lustrační list KTS1–2znič.
2Kádrové materiály – viz níže3–118(=9)–17
3DožádáníOS-0552/II-3-77197704071218
4Zápisy o výpovědi a prověrka – viz níže13–1619–22
5B. – lustrační listy17znič.
6Zápisy o výpovědi – viz níže1977052018–2923–2622–29 znič. 19801024
7Styky jmenovaného30–31znič.
8Prohlášení o spolupráci32MTH
9B.E. – poznatkyOS-094/2b-781978010533–3427–28
10Zápisy o výpovědi1978012035–4229–3239–42 znič. 19801024
11Záznam1978120643–4433–34
12Záznam1978121345–4635–36
13AZ – Smrťová – informaceVV-02373/3-1/7847–48znič.
14AZ – ŠtěpánekVV-0175/3-1/791978050549–5037–38
14aZměna z TS – Agent50aznič.
15Návrh na získání ke spolupráci1979011851–5339–41znič.
16Memorandum1979011854–6042–48
17Závazek197902236162MTH
18Zpráva o získání ke spolupráci1979022662–6449–51
19Vyjádření k přečinu xxx machinací1979051165–6952–5367–68 nečitelné, znič.
20Vyhodnocení spolupráce za rok 791979121970–7154–55
21Návrh na uložení TS Tomáš1980101072–7356–57(=58)
22Evid. list výdajů74znič.
obálka mikrofiše198509261
desky svazku 1–2197705252–3
Kontrolní list a.s.4–5
Seznam dokumentů6–7
razítko59
desky svazku 360
obálka MTH1985092661
konec filmu1985092663
2Přihláška na VŠ + životopis197502283–58–118=9
2Gymnáziu Bílovec – komplexní hodnocení197503146–712–13
2Vyjádření ZO SSM19750313814
2Příloha k přihlášce na VŠ197502xx915
2Vagónka Studenka pro KU – Přijetí ke studiu19/75/Sa197504111016
2Děkanát PrF UK – Stanovisko k odvolání197702251117
4Prověření197703311319
4Zápis o výpovědi1977032514–1620–22

Obsah dokumentů:
(číslování zpřístupněných, nikoliv původních stran; útvar uváděn zkratkou)

18 – Dožádání
7-2-3 pod č. OS-0552/II-3-77 pro 60-0-0 (přijato pod č. VN-0424/3-1/77
Žádost o výslech E.B – předal Radimu Čechovi větší množství písemností o tzv. Chartě 77

19 – Prověření
7-54-0
Základní informace o E.B.

20–22 – Zápis o výpovědi
7-54-0
Výpověď Radima Čecha o setkání s B., který nabídl Čechovi sehnat Chartu 77, kterou četl. Čech CH77 ukázal matce a 2 známým, z nichž Helena Matýsková se nabídla, že ji opíše, a odvezla ji. Komu dalšímu Čech řekl, že má text CH77 doma.

23–26 – Zápis o výpovědi
1-0-0
Výpověď E.B. – informace o rodině, s kým udržuje v zahraničí písemný styk, co dělal s CH77, kdo další o tom věděl, proti B. vedeno kárné řízení, protože prohlásil v restauraci Na zvoničce během rozhovoru o CH77 a pohřbu Patočky, že CH77 podepsal, což se ale nezakládá na pravdě, dále dotaz, jaké jsou názory na CH77 těch osob, se kterými jste o CH77 hovořil, co je Vám známo o pohřbu Jana Patočky a je Vám znám někdo ze studentů, kdo se pohřbu J.P. zúčastnil?

27–28 – Předání poznatků
1-22-2 pro 60-3-1 (přijato pod č. VN-099/3-1/78)
Váš objekt E.B. je ve styku se skupinou závadové mládeže, která se zabývá soustřeďováním a rozšiřováním Charty 77 a dokumentů s ní souvisejících. Skupina se schází v bytě Nataši Konstantinové-Gollové a dochází pravidelně do restaurace U Šumavy.

29–32 – Zápis o výpovědi
60-3-1
Kdy a jak jste se seznámil s Natašou Gollovou? Které osoby do bytu Nataši Gollové docházely? Jaká byla náplň vašich návštěv u N. Gollové? Kde CH-77 Homérová opisovala? Jaká je současná situace mezi osobami scházejícími se u N. Gollové? Proč jste o těchto skutečnostech, které vám byly známy již při pohovoru v květnu 1977 nehovořil? 16,30–19,45 hodin.

33–34 – Záznam
60-3
Záznam o schůzce společně se s. Kublou (OP 60-3-1) s KTS Emanem na OS VB Praha 6, Čkalova ul., kvůli ověření, zda je vhodný typ ke spolupráci do problematiky VŠ. Bydlí Větrník 315/3, situace se studiem, projevil ochotu k pravidelné schůzkové činnosti, slíbil předávat poznatky o situaci mezi studenty. Má rozsáhlé možnosti z prostředí VŠ koleje Větrník a klubu Juridika, studenti v restauracích Zvonička a Krušovická pivnice.

35–36 – Záznam
60-3
Záznam o schůzce 19781212 ve 14,00 v Podolské restauraci P4, vytěžit a ověřit možnosti spolupráce. KTS Eman sdělil, že na koleji Větrník dochází k rozkrádání majetku formou vedení neexistujících pracovníků dle nařízení zástupce vedoucího koleje. Situace mezi studenty. Potvrdil se kladný vztah KTS k bezpečnostním orgánům a jeví se jako vhodná osoba pro další spolupráci s orgány MV.

37–38 – AZ
60-3-1
Záznam o zjištění negativního chování provozního elektrikáře VŠK Větrník Karla Štěpánka, který iniciuje mezi studentkami negativní politické debaty namířené proti našemu soc. zřízení. Opatření: Na VŠK Větrník bude přes vedoucího bloku 2 s. Kouška provedeno profylak. opatření ke K. Štěpánkovi s cílem zabránit jeho negativnímu vystupování v objektu a po zvážení jeho pracovních nedostatků s ním rozvázat pracovní poměr. Ručně psaná poznámka "Propustit ze zaměstnání".

39–41 – Návrh na získání ke spolupráci
60-3
Cílem je získat vhodný a spolehlivý pramen do problematiky vysokých škol, zejména PF UK Praha společně s objekty VŠ koleje Větrník a VŠ klubu Juridika. Zaměřován je konkrétním osobám našeho zájmu, t.j. podle operativní situace zejména ke studentům, kteří soustřeďovali a rozšiřovali CH-77 a někteří z nich se zúčastnili pohřbu mluvčího CH77 prof. Jana Patočky. Bude využíván k neustálému sledování politické situace a nálad mezi studenty na VŠ koleji Větrník, VŠ klubu Juridika i v samotném objektu PF UK, studentů v restauraci Na Zvoničce P6 a Krušovická pivnice P1. Dále k Nataše Gollové. Heslo pro spojení: Mám Vám vyřídit pozdrav od Tomáše pro Kovandu.

42–48 – Memorandum
60-3
Životopis, rodiče, je kádrovou rezervou n.p. Vagonka, kde je s ním počítáno jako s pracovníkem právního oddělení, historie kontaktů s MV, studium, podal dosud dvě závažné zprávy, vztah k MV, charakteristika, způsob získání – návrh, cíl zaměření, způsob spojení.

49–51 – Zpráva o získání ke spolupráci
60-3
Schůzka v restauraci ÚDA P6 nám. VŘSR, podepsal závazek o spolupráci a mlčenlivosti, rozhovořil se o možnostech, úkolován ke studentu Slavíkovi, dále ke sledování politické situace na VŠK Větrník a klubu Juridika. Spojení – "Vyřiďte pozdrav od Tomáše pro Maška."

52–53 – Záznam
60-3-1
Záznam ze schůzky 19790510, kromě AZ sdělil, že je šetřen OS SNB Praha 1 kvůli nákupu 5 ks digitálních hodinek za 600 Kč, z nichž dvoje druhý den prodal údajně za 800 Kč, při výslechu sdělil, že je ve styku s pracovníky MV, jméno ŘO a agenturní telefonní číslo. 19790511 jednání na OS SNB P1 odb. VB 2.oddělení, případ je veden pod čj. VB-1413/HK-79 jako poškozování devizového hospodářství, TS získán na základě kompromitujících materiálů (šíření CH77), projevoval se jako neseriozní, nedodržoval dohodnuté termíny schůzek a nedůsledně plnil uložené úkoly. Nebude prováděna intervence ve prospěch TS, bude ponechán volný průběh vyšetřování, do soudního vyřešení bude s ním i nadále udržován konspirativní styk.

54–55 – Vyhodnocení spolupráce za rok 1979
60-3
Získán 19790223 do problematiky VŠ mládeže a PF UK Praha. Úkolován ke zjišťování negativních projevů VŠ studentů. Předal 7 zpráv, jedná vypočítavě, projevuje se (znečitelněno). Trestnímu stíhání pro ohrožení devizového hospodářství ponechán volný průběh. Zaměření na rok 1980 – VŠ mládež, klub Juridika, závadové písemnosti mezi VŠ studenty, pokračovat do soudního vyřešení TČ. Kontrola – Horník, Reportér a D Racek, a zpětná prověrka zpráv.

56–57 – Návrh na ukončení spolupráce
60-3
Byl získán, předával zprávy, trestně stíhán, 19800508 amnestie zastavila, jednal vypočítavě, ne vždy plnil stanovené úkoly, zakončil studium, hledá trvalé zaměstnání v bydlišti. Vzhledem ke ztrátě možností navrhuji ukončit a uložit do archivu na 10 let. K, FD a VZ zničit, ELV založen na str. 74 v hl.sv.

Poznámky a návaznosti:


Zpřístupněné svazkyPomůcky ke čteníVyhledáváníAgenturaArchiv


Úvodní stránka