Seznam dokumentů StB

ARCHIV StB JIČÍN

Řazeno dle data.
Archivní řazení najdete zde.

1967 (18 listů)

 • Vyhodnocení činnosti za rok 1967 (osnova, zpráva)


  1968 (48 listů)

 • Plán práce na rok 1968, přehled akcí, doplněk k plánu
 • Státobezpečnostní situace v okrese – zpráva (2x)
 • Zpráva o činnosti


  1969 (19 listů)

 • Plán práce Skupiny ŠtB Jičín na rok 1970


  1970 (42 listů)

 • Plán hlavných úloh Správy ŠtB Hradec Králové na rok 1970


  1971 (12 listů)

 • Ročný vykonávací plán práce O ŠtB na rok 1972, Vyhodnotenie ročného vykonávacieho plánu práce O ŠtB za I., II. a III. štvrťrok 1972 a za rok 1972


  1972 (82 listů)

 • Plán práce O StB Jičín na rok 1972, stanovisko a schválení
 • Plán práce – vyhodnocení za I./II./III. čtvrtletí 1972, roční zhodnocení
 • Pokyn náčelníkům
 • Zpravodajský paušál


  1973 (41 listů)

 • Hodnocení pracovních výsledků za I./II./III. čtvrtletí 1973 a za rok 1973
 • Náčelníkům O-StB ve VČK


  1974 (45 listů)

 • Vyhodnotenie ročného vykonávacieho plánu práce O ŠtB za rok 1974 po linii II. a III. odboru S ŠtB
 • Ročný vykonávací plán práce O ŠtB na rok 1975
 • Pokyn náčelníkům
 • Prováděcí plán činnosti O - StB Jičín na rok 1975


  1975 (56 listů)

 • Komplexná previerka agentúrno operatívnej činnosti vykonaná na O ŠtB Jičín
 • Vyjádření k obsahu zprávy o komplexní prověrce
 • Prováděcí plán činnosti O - StB Jičín na rok 1976
 • Výhledový plán na rok 1976 – návrh
 • Přijatá zpráva č. 120


  1976 (196 listů)
  Roční plány a hodnocení

 • Přijatá zpráva č. 71
 • Zhodnocení pracovních výsledků za I. pololetí 1976 po linii 1. , 2. a 3. odb.
 • Akce STAVAŘ
 • Roční vyhodnocení výslednosti práce po linii I. odboru – pokyny, vyhodnocení
 • Signál APOLO
 • Přijatá zpráva č. 151
 • Zhodnocení plnění prováděcího plánu činnosti O-StB Jičín za rok 1976 po linii 2. a 3. odboru
 • Akce STAVAŘ
 • Přijatá zpráva č. 152
  Akce PROTEST
 • Přijaté zprávy
 • Hlášení
 • Závěrečné hlášení
 • Odeslaná zpráva č. xx – doplnění údajů
 • Poškození občanských průkazů – zpráva
 • Zpráva
 • Záznam (8x)
 • Zpráva o prohlídce
 • Poškozené OP – hlášení
 • Postoupení přestupku (8x)
 • Zápis o výpovědi (57x)
 • sdělení
 • další písemnosti
  Roční plány a hodnocení
 • Prováděcí plán činnosti na rok 1977


  1977 (73 listů)

 • Doplnění plánu
 • Zaměření
 • Zhodnocení za I. pololetí po linii I., II,. a III. odboru; přílohy
 • Přijatá zpráva č.108
 • Vyhodnocení za rok 1977 po linii I. odboru, X. a XI. SFMV; přílohy
 • Zaměření
 • Plán práce na rok 1978 po linii I. odboru
 • Plán práce


  1978 (70 listů)

 • Zhodnocení plnění plánu činnost za I. pololetí
 • Výslednost
 • Dokladace
 • Roční zhodnocení – pokyny
 • Zhodnocení plnění plánu činnost po linii I. a II. odb.
 • Zaměření
 • Přijatá zpráva č.160
 • Plán práce na rok 1979 po linii I. odboru
 • Plán práce na rok 1979 po linii II. odboru


  1979 (64 listů)

 • Plnění úkolů za I čtvrtletí
 • Vyhodnocení plánu za I. pololetí
 • Vyhodnocení plánu za rok 1979 po linii II. odb.
 • Vyhodnocení plánu za rok 1979 po linii III. odb.
 • Podklady pro jednání štábu – pasy a víza
 • Vyhodnocení plnění úkolů


  Vyhledávání

  Návod

  Archiv StB Jičín

  Archivní materiály

  Odboj na Jičínsku