Odboj na Jičínsku – Zdroje

Rozkaz Ministra vnitra ČSSR č. 3/1978

SMĚRNICE PRO PRÁCI SE SPOLUPRACOVNÍKY KONTRAROZVĚDKY

ROZKAZ
MINISTRA VNITRA
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Ročník 1978
V Praze dne 25. ledna 1978
Číslo 3

SMĚRNICE PRO PRÁCI SE SPOLUPRACOVNÍKY KONTRAROZVĚDKY
(A – oper – I – 3)

Změna RMV ČSSR č. 2/1986
Změna RMV ČSSR č. 14/1988

K zabezpečení řádného plnění úkolů pracovníků kontrarozvědky při práci se spolupracovníky kontrarozvědky při ochraně socialistického společenského a státního zřízení, socialistické ekonomiky, bezpečnosti a práv československých občanů a při ochraně bezpečnosti států světové socialistické soustavy
vydávám v příloze tohoto rozkazu směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky ( A-oper-I-3 ) a

I. ukládám

1. všem náčelníkům kontrarozvědných útvarů složky StB zajistit do tří měsíců od účinnosti tohoto rozkazu proškolení směrnic se všemi pracovníky kontrarozvědky a zabezpečit, aby zásady uvedené ve směrnicích byly v praktické kontrarozvědné činnosti se spolu pracovníky kontrarozvědky důsledně dodržovány;

2. náčelníku I. správy

zabezpečit v přiměřeném rozsahu plnění směrnic při kontrarozvědné práci pracovníků podřízených útvarů;

3. náměstku ministra vnitra genmjr. Karlu Kropáčkovi

zajistit realizaci směrnic v práci pracovníků zpravodajské správy HSPSOSH a u útvarů VKR;

4. I. náměstku ministra vnitra genmjr. ing. Jánu Hanuliakovi, náměstkům ministra vnitra genmjr. prof. JUDr. Jánu Pješčakovi, DrSc., a genmjr. Karlu Kropáčkovi

provádět kontrolu dodržování směrnic u podřízených útvarů a ze zjištěných nedostatků vyvozovat závěry.

II. Zrušuji RMV ČSSR č. 8/1972 a jím vydaný služební předpis A-oper-I-3 a čl. I NMV ČSSR č. 2/1977.

III. Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1978.

Čj. N/Z - 00274/1977 Ministr vnitra:
  doc. PhDr: Jaromír OBZINA, CSc.,v


ZdrojeHledáníArchivOdboj na Jičínsku