Odboj na Jičínsku – Zdroje

Rozkaz Ministra vnitra ČSSR č. 2/1986

Změny přílohy k RMV č. 3/1978

(SMĚRNICE PRO PRÁCI SE SPOLUPRACOVNÍKY KONTRAROZVĚDKY)

ROZKAZ
MINISTRA VNITRA
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Ročník 1986
V Praze dne 17. ledna 1986
Číslo 2

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Změny přílohy k RMV č. 3/1978
Směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky
(A-oper-I-3)

Ke zjednodušení postupu při schvalování návrhů na získání spolupracovníků vojenské kontrarozvědky stanovím:

Čl. I

Příloha k rozkazu ministra vnitra ČSSR č. 3/1978 – Směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky (A-oper-I-3) se mění takto:

1. Čl. 137 písm. a/ zní:

"a/ návrh na získání agenta –československého občana, rezidenta, převedení agenta na rezidenta, majitele PB a KB schvalují:

1. náčelníci kontrarozvědných správ a jejich zástupci,

2. náčelníci správ Státní bezpečnosti a jejich zástupci,

3. náčelníci odborů vojenské kontrarozvědky a jejich zástupci,

4. náčelník zpravodajské správy hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (dále jen "HSPSOSH");".

2. Čl. 137 písm. b/ zní:

"b/ návrh na získání tajného spolupracovníka z řad vojáků základní služby schvalují náčelníci oddělení vojenské kontrarozvědky;".

Čl. II

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vydání.

Č.j. Skr-0033/17-1986
Ministr vnitra ČSSR:
Vratislav Vajnar v.r.

Obdrží:
M, N, útvary kterým byl zaslán RMV ČSSR č. 3/1978ZdrojeHledáníArchivOdboj na Jičínsku