Odboj na Jičínsku – Zdroje

Rozkaz Ministra vnitra ČSSR č. 2/1978

SMĚRNICE PRO ČINNOST PRACOVNÍKŮ KONTRAROZVĚDKY

Znění z 1. září 1988; původní rozkaz vyšel 25. ledna 1978

ROZKAZ
MINISTRA VNITRA
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Ročník 1988
V Praze dne 1. září 1988
Číslo 2

Změna RMV ČSSR č. 15/1989

SMĚRNICE PRO ČINNOST PRACOVNÍKŮ KONTRAROZVĚDKY
(A-oper-I-1)

K zabezpečení úkolů kontrarozvědky při ochraně socialistického společenského a státního zřízení, socialistické ekonomiky, bezpečnosti a práv československých občanů a při ochraně bezpečnosti států světové socialistické soustavy
vydávám
v příloze tohoto rozkazu směrnice pro činnost pracovníků kontrarozvědky ( A-oper-I-1) a

I. ukládám

1. všem náčelníkům kontrarozvědných útvarů složky StB

zajistit do tří měsíců od účinnosti tohoto rozkazu proškolení směrnic se všemi pracovníky kontrarozvědky a zabezpečit, aby zásady uvedené ve směrnicích byly v praktické kontrarozvědné činnosti důsledně dodržovány;

2. náčelníku I. správy

zabezpečit v přiměřeném rozsahu plnění směrnic při kontrarozvědné práci pracovníků podřízených útvarů;

3. náměstku ministra vnitra genmjr. Karlu Kropáčkovi

zajistit realizaci směrnic v práci pracovníků zpravodajské správy hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic a u útvarů vojenské kontrarozvědky;

4. I. náměstku ministra vnitra genmjr. ing. Jánu Hanuliakovi a náměstkům ministra vnitra genmjr. prof. JUDr. Jánu Pješčakovi, DrSc., a genmjr. Karlu Kropáčkovi

provádět kontrolu dodržování směrnic u podřízených útvarů a ze zjištěných nedostatků vyvozovat závěry.

II. Zrušuji RMV ČSSR č. 54/1972 a jím vydaný služební předpis A-oper-I-1.

III. Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1978.

Čj. OS - 0030/01-1977
Ministr vnitra:
doc. PhDr. Jaromír OBZINA, CSc., v. r.


ZdrojeHledáníArchivOdboj na Jičínsku