Odboj na Jičínsku – Publicita

Noviny Jičínska 12. 06. 2002, str. 7Text:

V jezuitské koleji o odboji

0 tom, že je neustále třeba připomínat pravdivou historii našich tří národních hnutí odboje, není snad třeba diskutovat.

Stovky kopií závažných dokumentů a fotografií ozřejmují na základě faktů úsilí o svobodu naší země, a zlovůli, vraždy a útisk ze strany totalitních mocipánů.

• RADOVAN SÁL

Jičín - V pondělí odpoledne se v jedné z tmavých chodeb bývalé jezuitské koleje konalo slavnostní zahájení výstavy dokumentů vztahujících se k naší nedávné historii.

Zpožděného úvodního aktu se ujal za pořadatele přednosta Okresního úřadu Jičín Jiří Vitvar, který uvítal nápad prezentovat nejširší veřejnosti dlouhodobé úsilí našeho lidu o svobodu a demokracii. Poté předal slovo Stanislavu Pencovi, jenž nesl hlavní tíhu realizace výstavy.

Cílem je setkávání

"To, co zde vystavujeme, není definitivní. Naším záměrem je, aby se v koleji střetávali pamětníci s těmi, kteří mají zájem dozvědět se o tom, jaká opravdu byla naše nedávná historie. Snad se nám podaří získat dostatek dokumentů a svědectví, aby rozšířená výstava mohla v podzimních měsících pokračovat, " uvedl Penc.

Tradiční neduhy

Škoda, že expozice trpí tradičními neduhy. Kdo nezná jezuitskou kolej, dlouho bloudí, než najde vystavené dokumenty, a ani potom nemá vyhráno. Neexistence osvětlení vybízí k návštěvě s elektrickou svítilnou. "První odboj není podle mého soudu nejlépe zdokumentován, u třetího odboje chybí vysvětlení vzniku a existence pomocných technických praporů," kritizoval některé části výstavy člen Klubu Milady Horákové Vlastimil Krejča. I on však vyzdvihl potřebnost prezentace naší historie prostřednictvím kopií autentických dokumentů.

Penc ve svém úvodním slovu mluvil i o snaze zřídit jakési dokumentační středisko odboje. "Nechápu snahu o vznik dokumentačního střediska. Okresní archiv je instituce, kde pracují odborníci, má vše, co je potřeba, aby byly dokumenty zachovány pro další pokolení. Navíc se tam s nimi mohou seznámit nejen badatelé, ale i nejširší veřejnost. Archiválie by měly být v rukou odborníků a na jednom místě. Jakékoliv tříštění není na místě," doplnil Vlastimil Krejča.

Odborná publikace

Publikace, kterou vydal okresní archiv o našem odboji, je ukázkou vynikajících schopností pracovníků této instituce.

Výstava je v prvním patře jezuitské koleje otevřena do neděle. Dnes se zde uskuteční od 16.30 diskuse se Sergejem Solovjevem, který byl v 50. letech vězněn 12 let v komunistickém žaláři, a s předsedkyní Konfederace politických vězňů na Jičínsku Blankou Čílovou. Zahraje i písničkář Vladimír Merta, který za totality nemohl dlouho oficiálně vystupovat:

Program na zítřek

Zítra budou ve stejnou dobu účastníci diskutovat s Vladimírem Úlehlou o událostech kolem roku 1968 a okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy, poté vystoupí nová tvář českého protestsongu Miloš Hlávka. V pátek zahraje Vladimír Veit, který byl donucen komunistickým režimem emigrovat. Přes všechny výhrady jde o ojedinělou akci, kam by především měly směřovat kroky učitelů s žáky.


Náš komentář:

Je pikantní, když výstavu o protikomunistickém odboji zakončenou expozicí s výpisem z registru svazků negativně komentuje osoba, která je v registru vedena.


Další článekPublicitaVyhledáváníDiskuse


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana