Odboj na Jičínsku
– Zdroje – Zákony

Po vybrání odkazu se načte podrobnější menu

86/1950 Sb. – Trestní zákon
140/1961 Sb. – Trestní zákon
100/1970 Sb. – O služebním poměru
128/1970 Sb. – O vymezení působnosti
102/1971 Sb. – O ochraně státního tajemství
NV 18/1975 Sb. – Součinnost VB a ONV
334/1991 Sb. – O služebním poměru policistů …
624/1992 Sb. – O skončení služebních poměrů
26/1993 Sb. – kterým se mění a doplňují některé zákony…
140/1996 Sb. – O zpřístupnění svazků


Vyhledávání
Zdroje
Archivní materiály
Odboj na Jičínsku