Odboj na Jičínsku

Polsko – Wildsteinův seznam, Macierewiczův seznam

Na několik dní jsme uváděli odkaz na internetové adresy, kde se dala prohledávat internetová verze inventárního seznamu vyneseného z Polského IPN, což je instituce, která spravuje písemnosti SB, polské obdoby StB, naposledy např. http://www.lista.fc.pl, případně http://lista.cyberdusk.pl. Protože to však vypadá, že tyto strany nemají dlouhého trvání (důvodům nerozumíme), budeme dočasně pro zájemce mirrorovat tento seznam u nás na adrese http://odboj.jicinsko.cz/ruzne/jine/listapl.zip. Jedná se o formát TXT v ZIPu. Podle údajů, které jsme našli na polských stránkách, by 0 na začátku inventárního čísla měla označovat materiály zaměstnance, 00 tajného spolupracovníka a 000 nějaký zvláštní objekt.

Soubor je upraven tak, aby jej bylo možno konvertovat do Excelu bez dalších úprav. Odtsraněné záhlaví najdete na konci téti stránky. Upozorňujeme však, že v databázi se vyskytuje několik stovek záznamů s chybou v signatuře, kterou jsme zatím nemohli opravit.

Dalším, mnohem přesnějším zdrojem je inventární seznam IPN zveřejněný bývalým polským ministrem vnitra A. Macierewiczem, který jsem se rozhodli mirrorovat také, protože je kvůli přetížení a konfiguraci serverů jen obtížně přístupný: http://www.jicinsko.cz/ruzne/jine/akta_osobowe_pl.rar. Zde jde o Excel v kompresi ve formátu WinRAR (výrazně lepší komprese, než ZIP). V Polsku dodnes nedošlo k oficiálnímu zveřejnění agentury SB, a existuje poměrně absurdní situace, kdy materiály je možno v IPN studovat, avšak publikační možnosti jsou omezené. Oba dva zde odkazované seznamy zřejmě napomohou k tomu, aby se situace změnila; s druhým z nich byla současně zveřejněna petice za zpřístupnění, kterou najdete mj. na adrese http://www.glos.com.pl.


Odboj na JičínskuOstraněné záhlaví z Wildsteinova seznamu – "divoká" verze:

Lista w formacie XLS ocenzurowana. Rozpowszechniona w formie uproszczonej na stronach www.

Jeśli znalazłeś tam nazwisko sąsiada możesz mu przestać podawać ręke bo albo on albo ktoś z jego rodziny był świnią. Jeśli nie znalazłeś jego nazwiska to najprawdopodobniej jest jeszcze większą świnią bo jego teczka albo została zniszczona albo pracował pod innym nazwiskiem.

Pozdrawiam całą grupę trzymającą władzę, wyrachowanego Pana A, inspiratora tej listy Pana W, Pana T i R, pomysłowego Pana M oraz mądrego Pana C. Pozdrawiam również Pana V, który jest spoko.
Panie również pozdrawiam.