Odboj na Jičínsku – Archiv StB

Technické poznámky k dokumentům StB

Dokumenty jsou řazeny postupně dle časového období. V levém rámci si zvolte rok, v podrobnějším menu můžete postupovat po stránkách. Dokumenty se zobrazují v hlavním okně. Na každé stránce je nejprve kopie originálního dokumentu, a pokud je již hotový jeho přepis, objeví se pod kopií.

U některých let je zvoleno dvojí řazení, a to časové a původní řazení listů v archivních složkách.

Dokumenty byly kopírovány a skenovány v době, kdy nebyla k dispozici natolik dokonalá technika jako nyní. U některých kopií byla kvalita natolik špatná, že ani na jejich rekonstrukci se nelze spolehnout. To je v textu vyznačeno.

Časové uspořádání je možná poněkud strohé, avšak po spuštění vyhledávače bude archiv plně sloužit k badatelským účelům. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický jazyk, nabízíme též Návod a vysvětlivky.

Ochrana osobních údajů:
Osobní udaje u osob procházejících těmito dokumenty jako rozpracovávané, vyslýchané a prověřované byly začerněny, neboť tyto osoby požívají ochranu, pokud samy písemně nevydají souhlas se zveřejněním. Pro začátek byly začerňovány všechny směrodatné osobní údaje. Postupně budeme zpracovávat již obdržené souhlasy a přístupný obsah stránek tak bude postupně rozšiřován.
Tímto zároveň žádáme, aby se nám ozvaly osoby, u nichž jsme souhlas prozatím nezískali, neboť jsme neměli možnost se na ně obrátit, pokud mají zájem na zveřejnění svých údajů. Zpracování techto archívů je samozřejmě složité, avšak z historického hlediska nanejvýš potřebné.
Osoby procházející svazky jako součást agentury a kádroví příslušníci (zaměstnanci) nepožívají dle nového zákona o zpřístupnění svazků ochranu žádnou.
Žádáme též o poskytnutí dalších dobových materiálů, např. rozsudků, protokolů, fotografií apod., abychom mohli v badatelské činnosti pokračovat. Nabízíme přístup do našich materiálů a pomoc při objasňování historických událostí. Předem děkujeme.


Čtení dokumentů StB JičínArchivní materiályDiskusní fórumodboj@jicinsko.cz


Odboj na Jičínsku – Úvodní stránka